Drept International Public si Privat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 16576
Mărime: 56.83KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ramazam
Univ. OVIDIUS Constanta

Extras din document

Relaţiile internaţionale contribuie la realizarea unui climat de înţelegere între persoanele fizice sau juridice din diferite ţări. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale este condiţionată de existenţa unei reglementări juridice pentru asigurarea unei ordini în raport cu elementul de extraneitate.

Existenţa unor asemenea elemente determină ca raportul juridic să vina în contact cu mai multe sisteme de drept. Ele sunt elemente străine sau de extraneitate. Elementele de extraneitate constituie elementul de individualizare a raportului juridic de drept internaţional privat.

Participanţii la raportul juridic cu element de extraneitate pot fi persoane fizice dar şi persoane juridice. Şi statul are calitatea de subiect de drept internaţional privat în condiţiile în care acţionează în “jure gestionis”.

Raportul de drept internaţional privat se caracterizează prin prezenţa elementului de extraneitate. Spre deosebire de celelalte raporturi de drept intern, relaţiile cu element de extraneitate se găsesc în contact cu alte state.

Elementul de extraneitate :

- reprezintă o împrejurare în fapt datorită căreia un raport juridic are legătură cu mai multe sisteme de drept ;

- nu face parte din raportul juridic care este alcătuit numai din conţinut, obiect şi subiect ;

- poate fi cuprins în structura raportului; Ex: părţile raportului juridic sunt străini sau obiectul juridic este situat în străinătate ;

- poate consta în diferite împrejurari care sunt relevante pentru normele de drept internaţional privat ;

- considerarea elementului de extraneitate este determinată de fiecare sistem de drept în parte; Ex: într-un raport juridic pot constitui element de extraneitate următoarele împrejurări: cetăţenia unei ţări străine, domiciliul sau reşedinţa în străinătate, locul unde se găseşte bunul mobil sau imobil care urmează obiectul raportului juridic, locul încheierii sau executării actului juridic, locul decesului persoanei.

Definirea dreptului internaţional privat nu poate fi făcută decât prin prisma determinării autorităţii sau instanţei competente să instrumenteze ori să judece. Problemele care ţin de conflictul de legi, de jurisdicţie, implică luarea în considerare a condiţiilor juridice a străinului, aşa încât conflictul de jurisdicţie este prealabil conflictului de legi.

Prin prisma domeniului de reglementare, dreptul internaţional privat reprezintă ansamblul normelor care reglementeaza relaţiile elementelor de extraneitate indicând autoritatea competentă şi legea aplicabilă.

Obiectul disciplinei de drept internaţional privat este constituit din raporturi juridice de drept internaţional privat cu element de extraneitate.

METODA DE REGLEMENTARE

Relaţiile cu element de extraneitate pot fi reglementate prin mai multe metode poprii şi anume:

1. metoda normelor conflictuale

2. metoda normelor materiale

3. metoda normelor de aplicare imediată.

Metoda normelor conflictuale

Norma conflictuală indică legea competentă cu privire la un raport cu element de extraneitate. Legea desemnată a se aplica poate fi legea forului sau legea străină. Normele conflictuale soluţionează numai conflictul de legi dar fără a conţine o reglementare a relaţiilor cu element de extraneitate.

După izvorul lor, normele conflictuale pot fi:

- interne

- uniforme

Majoritatea normelor conflictuale sunt interne având un caracter internaţional.

De ex: Legea 105/ 1992 – Legea cadru de drept internaţional privat în România.

Cu toate că sunt proprii fiecărui sistem de drept normele conflictuale pot fi identice pentru mai multe ţări “ locus legitatum”.

Normele conflictuale interne formează dreptul comun al materiei. Pentru a se asigura stabilitatea normelor juridice, începând cu sec.XIX, statele au stabilit norme conflictuale uniforme sau unificate. Adaptarea normelor uniforme s-a realizat prin intermediul convenţiilor internaţionale. Ex: normele conflictuale cuprinse în tratatele şi convenţiile de asistenţă juridica.

Principalele obiecţiuni aduse acestei metode constau în următoarele:

-diferenţierea dintre normele de fond şi normele de formă este variabilă de la o legislaţie la alta ;

-normele conflictuale elaborate prin activitatea normative şi aplicate de acţiunea creatoare a jurisprudenţei depinde de poziţia instanţei judecatoreşti .

Cunoaşterea soluţiei presupune determinarea legii competente.

Metoda conflictualistă este preferată ca fiind raţională şi acceptabilă pentru că aplică legea ce are cea mai mare legătură cu raportul juridic cu element de extraneitate.

D.I.P. CURS 2 15.10.2007

METODA NORMELOR MATERIALE

Normele materiale sau substanţiale se aplică nemijlocit relaţiei cu element de extraneitate. Reglementarea directă prin norme substanţiale reprezintă o pondere importantă şi conferă raportului juridic o reală certitudine.

Normele materiale se impart in două categorii:

- interne

- uniforme

1. Normele materiale interne au caracter teritorial şi exclud de regulă aplicarea legii străine.

2. Normele materiale uniforme se elaborează pe baza convenţiilor internaţionale pentru raporturi cu element de extraneitate. Acestea constituie un drept comun special.

Aplicarea normelor materiale poate să depindă sau nu de o normă conflictuală. În unele situaţii, normele materiale se aplică raportului juridic în temeiul unei norme conflictuale. De ex.: Convenţia de la Haga 1964 referitoare la legea uniformă privind vânzarea internaţională de obiecte mobile corporale, stabileşte normele materiale aplicate între părţile contractante care au domiciliul pe teritoriul unor state diferite.

Preview document

Drept International Public si Privat - Pagina 1
Drept International Public si Privat - Pagina 2
Drept International Public si Privat - Pagina 3
Drept International Public si Privat - Pagina 4
Drept International Public si Privat - Pagina 5
Drept International Public si Privat - Pagina 6
Drept International Public si Privat - Pagina 7
Drept International Public si Privat - Pagina 8
Drept International Public si Privat - Pagina 9
Drept International Public si Privat - Pagina 10
Drept International Public si Privat - Pagina 11
Drept International Public si Privat - Pagina 12
Drept International Public si Privat - Pagina 13
Drept International Public si Privat - Pagina 14
Drept International Public si Privat - Pagina 15
Drept International Public si Privat - Pagina 16
Drept International Public si Privat - Pagina 17
Drept International Public si Privat - Pagina 18
Drept International Public si Privat - Pagina 19
Drept International Public si Privat - Pagina 20
Drept International Public si Privat - Pagina 21
Drept International Public si Privat - Pagina 22
Drept International Public si Privat - Pagina 23
Drept International Public si Privat - Pagina 24
Drept International Public si Privat - Pagina 25
Drept International Public si Privat - Pagina 26
Drept International Public si Privat - Pagina 27
Drept International Public si Privat - Pagina 28
Drept International Public si Privat - Pagina 29
Drept International Public si Privat - Pagina 30
Drept International Public si Privat - Pagina 31
Drept International Public si Privat - Pagina 32
Drept International Public si Privat - Pagina 33
Drept International Public si Privat - Pagina 34
Drept International Public si Privat - Pagina 35
Drept International Public si Privat - Pagina 36
Drept International Public si Privat - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Drept International Public si Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Cetățenia

Cap. 2 NOTIUNEA DE CETATENIE Organizarea concreta a statului nu se poate realiza decât în raport cu populatia si cu teritoriul. Populatia îsi...

Fraudarea Legii în Dreptul Internațional

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei: Regulile de drept internaţional privat indică legea aplicabilă folosindu-se de anumite criterii cum...

Instituția Cetățeniei

Caracteristica generala a tezei de licenta Actualitatea temei Evolutiile mondiale ale ultimelor ani ai sec. XX si a începutului sec. XX pun tot...

Principiul Aflarii Adevarului si Principiul Oficialitatii in Procesul Penal

Capitolul I Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal Secţiunea I Noţiunea de principiu fundamental al procesului...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Ordinea Juridică a Comunitătilor Europene

CAPITOLUL I Delimitări conceptuale Secţiunea I: Uniunea Europeană - Scurt istoric 1. Ideea organizării europene în istorie Ideea organizării...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Cetatenia Romana

Regimul juridic al cetateniei romane Pentru a putea fi exercitata puterea de stat necesita doua elemente indispensabile: o populatie care sa ii...

Ai nevoie de altceva?