Drept International Public - Teritoriul de Stat

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 38180
Mărime: 147.33KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Spaţiul planetei noastre, din punct de vedere al regimului său juridic, se

împarte în două categorii principale: teritoriul statelor (teritoriul de stat) aflat

sub suveranitatea lor şi teritoriile cu regim internaţional, nesupuse suveranităţii

statelor.

Teritoriile statelor (sau teritoriul de stat) sunt supuse suveranităţii lor care, în dreptul internaţional public, este garantat, în primul rând, prin principiile: principiul suveranităţii teritoriale a statului (unul dintre principiile fundamentale ale dreptului internaţional public), principiul integrităţii teritoriale a statelor şi principiul inviolabilităţii frontierelor statelor.

Regimul juridic al teritoriului statelor este reglementat prin legislaţia naţională a fiecărui stat, cu luarea în considerare şi a prevederilor dreptului internaţional.

Spaţiile cu regim internaţional sunt acele spaţii care au un statut internaţional, nefiind supuse suveranităţii unui stat sau grup de state. Aceste spaţii sunt deschise folosirii lor de către toate statele şi popoarele, în condiţii de egalitate şi numai în scopuri paşnice1. Astfel de spaţii sunt: zona internaţională a spaţiilor submarine sau spaţiul extraatmosferic şi corpurile cereşti.

1. Definiţia şi elementele teritoriului de stat.

1.1. Definiţia şi caracteristicile teritoriului de stat. Teritoriul de stat este partea globului pământesc asupra căruia un stat îşi exercită suveranitatea sa, în mod exclusiv şi deplin2.

Teritoriul de stat este format din teritoriul terestru, acvatic şi spaţiul aerian.

În cazul statelor moderne, teritoriul lor prezintă următoarele caracteristici:

a) este stabil; b) este baza materială a existenţei şi activităţii statului; c) este limitat prin frontierei statului, care limitează activitatea de guvernare a statului şi competenţa sa teritorială.

În doctrina de drept internaţional, cu privire la natura juridică a teritoriului de stat, s-au conturat 4 teorii principale.

În prezent, cunoaşte o largă acceptare doctrinară teoria competenţei, care

susţine că teritoriul de stat este suprafaţa terestră pe care sunt aplicate şi

executate un anumit sistem de reguli juridice. Teritoriul statului fiind sfera

Drept Internaţional Public

competenţei sale spaţiale.

Competenţa teritorială a statului este exclusivă şi deplină. Ea se numeşte suveranitatea teritorială a statului. Prin competenţă teritorială se înţelege competenţa statului asupra oamenilor de pe teritoriul de stat, asupra bunurilor de pe acest teritoriu şi asupra faptelor care se petrec pe el.

Competenţa teritorială (suveranitatea teritorială) a statului are două

aspecte principale. Un aspect pozitiv, care îşi găseşte expresia în două idei esenţiale: suveranitatea teritorială (ansamblu de puteri juridice ale statului care îi permit să-şi exercite funcţiile într-un spaţiu limitat), care este o putere juridică, dar este şi o noţiune funcţională (îşi găseşte expresia în executarea activităţii statale pe un teritoriu limitat).

Celălalt aspect al suveranităţii teritoriale este cel negativ, care constă în caracterul ei exclusivist.

„Suveranitatea teritorială presupune dreptul exclusiv de exercitare a activităţilor statale”. Ea exclude, în principiu, activităţile altor state pe teritoriul unui stat.

În practica internaţională şi în doctrina de drept internaţional, de la regula exclusivităţii suveranităţii teritoriale a statelor sunt admise anumite excepţii. Astfel, avem următoarele cazuri:

a) Condominium (coimperium) când două state îşi exercită, în condiţii de egalitate, autoritatea lor politică şi jurisdicţională pe un teritoriu determinat3. Acel teritoriu este scos de sub competenţa exclusivă a unui stat.

b) Servituţile internaţionale care se caracterizează prin restrângerea independenţei unui stat pe a cărui teritoriu un alt stat exercită o competenţă de reglementare legislativă, sau administrativă. Servitutea internaţională presupune cedarea expresă a unui drept suveran de către un stat altuia.

c) Cesiunea (cedarea)de teritoriu este operaţiunea juridică convenţională pe baza căreia un stat renunţă la suveranitatea sa asupra unui teritoriu în favoarea altui stat, care îşi extinde suveranitatea pe acel teritoriul.

1.2. Elementele teritoriului de stat. Teritoriul de stat se compune din

teritoriul terestru (solul şi subsolul), teritoriul acvatic (apele interioare

nemaritme) şi apele maritime cuprinse între frontierele statului, inclusiv marea teritorială spaţiul aerian.

Din teritoriul unor state fac parte şi sectoarele polare din Arctica sau Antarctica. În Arctica au sectoare polare statele care au litoral în Oceanul Îngheţat de Nord (Rusia, Norvegia, Danemarca şi Canada).

Se mai consideră că fac parte din teritoriile statelor cablurile submarine care leagă părţi din teritoriul lor.

O situaţie specială o constituie enclava, adică o parte din teritoriul unui stat, care este izolată de restul teritoriului prin teritoriile altor state. Comunicarea între statul căruia îi aparţine enclava şi aceasta se face prin teritoriul statelor interpuse, pe bază de acorduri.

Preview document

Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 1
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 2
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 3
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 4
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 5
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 6
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 7
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 8
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 9
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 10
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 11
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 12
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 13
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 14
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 15
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 16
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 17
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 18
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 19
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 20
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 21
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 22
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 23
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 24
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 25
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 26
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 27
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 28
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 29
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 30
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 31
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 32
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 33
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 34
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 35
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 36
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 37
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 38
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 39
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 40
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 41
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 42
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 43
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 44
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 45
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 46
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 47
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 48
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 49
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 50
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 51
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 52
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 53
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 54
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 55
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 56
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 57
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 58
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 59
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 60
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 61
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 62
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 63
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 64
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 65
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 66
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 67
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 68
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 69
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 70
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 71
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 72
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 73
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 74
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 75
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 76
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 77
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 78
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 79
Drept International Public - Teritoriul de Stat - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Drept International Public - Teritoriul de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Zone Supuse Jurisdictiei Nationale in Dreptul Marii

INTRODUCERE Teritoriul de stat este spaţiul geografic alcătuit din suprafeţe terestre, acvatice, marine, subsoluri şi spaţiul aerian aflat...

Teritoriul de Stat in Dreptul International Public si Frontiera de Stat a Romaniei

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Judecata Cetelor de Batrani - Etnologie Juridica

Judecata cetelor de batrani Comunitatea satului si legislatia ei Este firesc ca intr-o comunitate, oricare ar fi ea, sa existe legaturi strânse...

Formele Răspunderii Penale Internaționale

FORMELE RĂSPUNDERII PENALE INTERNAŢIONALE 1.Scurt istoric. Definiţia dreptului internaţional penal Dreptul internaţional penal este chemat să...

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Nerecurgerea la Forță și la Amenințarea cu Forța

Nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța I.Evoluţia istorică şi afirmarea principiilor fundamentale ale dreptului internaţional În...

drept generalitati

NOTIUNI GENERALE DE DREPT Varietatea relatiilor sociale determina o multitudine de reguli sociale (norme) de natura diferita, morale, politici....

Consimtamantul Partilor - La Incheierea Contractului Individual de Munca

Contractul se incheie ca urmare a consimtamantului ce trebuie dat ca urmare a unei deliberari in deplina cunostinta de cauza,el trebuie sa fie...

Ai nevoie de altceva?