Drept Notarial

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 34521
Mărime: 110.20KB (arhivat)
Publicat de: Chira Bogdan
Cost: Gratis
Notarii Publici

Cuprins

 1. Introducere.
 2. CAPITOLUL I.
 3. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALÃ
 4. Scurt istoric
 5. 1. Principiile de baza ale activitatii notariale
 6. 1.1. Functie autonoma
 7. 1.2. Profesiune liberalã
 8. 1.3. Serviciu de interes public
 9. 1.4. Autoritate publicã
 10. 1.5. Principiul legalitãtii
 11. 1.6. Principiul libertãtii contractuale.
 12. 1.7. Principiul tratamentului egal, al echidistantei si al impartialitãtii
 13. 1.8. Notarul îndeplineste actele solitar si personal
 14. 1.9. Confidentialitatea sau principiul pãstrãrii secretului profesional
 15. 1.10. Disponibilitatea întocmirii actelor notariale
 16. CAPITOLUL II.
 17. ORGANELE CU ATRIBUTII NOTARIALE
 18. 1. Institutii cu atributii notariale.
 19. 2. Biroul notarial - organizare
 20. A. Functia biroului notarial
 21. B. Sediile secundare ale birourilor notariale
 22. C. Înregistrarea actelor si evidentele biroului notarial
 23. D. Arhiva
 24. 3. Competenta
 25. A. Competenta materiala
 26. B. Competenta teritoriala
 27. C. Conflicte de competenta
 28. 4. Organizarea functiei notarului public
 29. 4.1. Dobândirea calitatii
 30. 4.2. Notarii stagiari
 31. 4.3. Încetarea si suspendarea calitatii
 32. CAPITOLUL III.
 33. ORGANELE REPREZENTATIVE ALE NOTARILOR PUBLICI
 34. 1. Uniunea
 35. 2. Camera
 36. 3. Casa de Asigurari
 37. CAPITOLUL IV.
 38. STATUTUL NOTARULUI PUBLIC
 39. - Rolul si pozitia notarului public în sistemul de drept
 40. - Incompatibilitati si interdictii
 41. - Drepturile notarilor publici
 42. - Obligatiile notarilor publici
 43. - Controlul profesional
 44. - Raspunderea notarului public
 45. 1. Civila
 46. 2. Disciplinara (profesionanla)
 47. CAPITOLUL V. PROCEDURA ACTELOR NOTARIALE
 48. Reguli comune pentru Îndeplinirea actelor notariale
 49. 1. Faza premergatoare încheierii actelor notariale.
 50. 2. Îndeplinirea actelor notariale.
 51. 3. Refuzul de indeplinire a actului notarial.
 52. 4. Eliberarea actelor notariale.
 53. AUTENTIFICAREA ACTELOR
 54. 1. Notiuni prealabile.
 55. 2. Procedura autentificarii.
 56. PROCEDURA SUCCESORALA
 57. 1. Notiuni prealabile.
 58. 2. Competenta notarului în materie succesorala.
 59. 3. Deschiderea procedurii succesorale.
 60. 4. Masurile de inventariere, conservare si administrare a bunurilor succesorale.
 61. 5. Desfasurarea procedurii succesorale.
 62. 6. Suspendarea procedurii succesorale.
 63. 7. Încheierea procedurii succesorale.
 64. Certificatul de mostenitor sau legatar.
 65. 8. Succesiunea vacanta.
 66. LEGALIZAREA SEMNATURILOR SI A SIGILIILOR
 67. 1. Notiuni prealabile.
 68. 2. Procedura legalizarii de semnatura.
 69. LEGALIZAREA COPIILOR DUPA ÎNSCRISURI
 70. 1. Notiuni prealabile.
 71. 2. Procedura legalizarii copiilor.
 72. EFECTUAREA SI LEGALIZAREA TRADUCERILOR
 73. 1. Notiuni prealabile.
 74. 2. Procedura de legalizare a traducerilor.
 75. DAREA DE DATA CERTA ÎNSCRISURILOR
 76. CERITIFICAREA UNOR FAPTE CONSTATATE DE NOTAR
 77. PRIMIREA ÎN DEPOZIT A ÎNSCRISURILOR SI DOCUMENTELOR
 78. ELIBERAREA DE DUPLICATE SI REFACEREA ÎNSCRISURILOR
 79. ACTELE DE PROTEST AL TITLURILOR DE VALOARE
 80. EFECTUAREA LUCRARILOR PRIVIND PUBLICITATEA
 81. IMOBILIARA
 82. CAPITOLUL VI.
 83. CONTROLUL JUDECÃTORESC AL ACTIVITÃTII NOTARIALE
 84. - Notiuni generale
 85. - Plângerea
 86. - Actiunea în anulare
 87. CAPITOLUL VII.
 88. UNIUNEA INTERNATIONALA A NOTARIATULUI LATIN

Extras din curs

INTRODUCERE

Ce este, de fapt, notarul ?

De ce avem nevoie de notar ?

Iata doua întrebari la care vom încerca sa raspundem în cele ce urmeaza.

Cunoastem, foarte bine, ca interesele economice ale persoanelor fizice si juridice se reflecta, în numeroase cazuri, în acte juridice.

Tot atât de bine stim ca principiul consensualismului, sta la baza încheierii valabile a actelor juridice.

Astfel, în cele mai multe cazuri, acordul de vointã al pãrtilor este suficient pentru încheierea valabilã a actului, materializarea acestuia (instrumentum) fiind folositã doar ca o mãsura de prevedere, ca mijloc de probã, în cazul aparitiei unor litigii.

Totusi, datoritã importantei lor, unele acte sunt cerute a fi încheiate în anumite forme sau îndeplinind unele solemnitãti, simpla manifestare de vointã nefiind o garantie suficientã pentru pãrti. Si atunci este necesar ca aceasta manifestare de vointa a partilor sa fie certificatã cu o putere oficialã de cãtre o persoana investitã cu autoritatea statului.

Pe langã situatiile prevãzute expres de lege pentru valabila încheiere a actelor, pãrtile, pentru o mai bunã redactare a înscrisului sau pentru o certificare suplimentarã a vointei lor apeleazã la forma autenticã si la serviciile unui profesionist, în spetã, a unui notar public.

Activitatea notarului se concentreaza pe mai multe repere si anume:

- pe relatia dintre clienti, unde notarul se comporta ca un adevarat judecator al cauzelor deduse în fata sa si

- pe relatia dintre clienti si autoritatile statului, unde notarul prin autoritatea cu care este investit îndeplineste, în numele clientilor sai, proceduri prealabile, la diverse institutii ale statului, în vederea aplicarii corecte a prevederilor legale în actele pe care le instrumenteaza. Pe lânga responsabilitatile cu caracter profesional notarul are si o datorie speciala de loialitate si colaborare cu statul, superioara unui cetatean, el fiind cel care pune în aplicare si apara legea, fiind un garant al drepturilor cetatenilor si un liant între cetateni si autoritatile statului.

Rolul notarului devine tot mai important deoarece, în afara autoritatii cu care este investit, acesta este si un aparator al intereselor cetatenilor.

Asistam, în prezent, în cadrul profesiei noastre, la crearea unor legãturi mult mai strânse decât cele dintre client si prestatorul de servicii, notarul transformându-se, dintr-un “partener al justitiei” într-un “partener al familiei“, rolul sau devenind, cum scria profesorul Ciobanu , alãturi de medic si avocat, de garant al linistii familiei, de confident în probleme de drept, si nu în ultimul rând de creator si conservator al titlurilor de proprietate, sfãtuitor si redactor al actelor ce intereseazã familia.

În acest context, notarul public poate fi definit ca fiind aceea persoanã investitã cu autoritatea statului în vederea autentificãrii actelor juridice în scopul îndeplinirii cerintelor solemne ale acestora, stabilirea si atestarea faptelor de însemnãtate juridicã, îndeplinirea procedurii succesorale necontencioase, precum si alte atributii stabilite de lege .

Potrivit Legii nr. 36 / 1995, legea notarilor publici si a activitãtii notariale, activitatea notarialã asigurã persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale, precum si exercitiul anumitor drepturi si ocrotirea intereselor conforme cu legea. Aceste atributii se îndeplinesc prin încheierea de acte notariale precum si prin consultatii neurmate, în mod obligatoriu de încheierea vreunui act.

Trebuie sa mentionam faptul ca din multitudinea de acte si proceduri întocmite de notar sunt excluse problemele de naturã contencioasã . Nici unul din aspectele solutionate de notarul public nu presupune existenta vreunui litigiu între pãrti, iar în cazul aparitiei acestuia (neîntelegerea coindivizarilor cu ocazia partajului sau a mostenitorilor cu ocazia dezbaterii procedurilor succesorale) notarul va îndruma pãrtile în fata instantei de judecatã în vederea solutionãrii litigiului pe cale judecãtoreascã.

Profesionalismul notarului consta atât în aceea ca prin actele sale acesta sa nu declanseze litigii cât si în arta sa de a armoniza dorinta partilor cu prevederile legii pentru obtinerea rezultatului urmarit de solicitantii actului notarial.

Natura functiei de notar este definita, în primul rând, de principiile care guverneaza aceasta activitate cum ar fi legalitatea, egalitatea, impartialitatea, independenta si altele pe care le vom aborda în cele ce urmeaza.

CAPITOLUL I.

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALÃ

SCURT ISTORIC

Originea institutiei notariatului trebuie cautata in antichitate unde, in oranduirea sclavagista se regasesc elemente specifice ce pot duce la concluzia existentei unor forme incipiente de exercitare a profesiei notariale. Aparitia notariatului este legata de inventarea si raspandirea scrisului de catre populatiile sumeniene .

Astfel, primele testamente, contracte de vanzare-cumparare de sau de inchiriere au fost scrise in Mesopotamia cu mii de ani in urma, deci nu intamplator se spune despre notariat ca ar fi o institutie milenara . Consemnarea in scris a operatiunilor juridice a contribuit la garantarea ordinii si pacii in cadrul conventiilor private.

Ulterior, in Roma antica cei ce se indeletniceau cu afaceri si diverse tranzactii comerciale se foloseau de scribi pentru a nota elementele esentiale ale discutiilor ce se purtau cu ocazia incheierii conventiilor. Astfel, “nota” scrisa de sclav si aprobata de parti constituia un inceput de dovada in cazul unui proces izvorat din conventie. Specializarea sclavilor le-a atras si denumirea de “notari” adica cei care iau notite .

Preview document

Drept Notarial - Pagina 1
Drept Notarial - Pagina 2
Drept Notarial - Pagina 3
Drept Notarial - Pagina 4
Drept Notarial - Pagina 5
Drept Notarial - Pagina 6
Drept Notarial - Pagina 7
Drept Notarial - Pagina 8
Drept Notarial - Pagina 9
Drept Notarial - Pagina 10
Drept Notarial - Pagina 11
Drept Notarial - Pagina 12
Drept Notarial - Pagina 13
Drept Notarial - Pagina 14
Drept Notarial - Pagina 15
Drept Notarial - Pagina 16
Drept Notarial - Pagina 17
Drept Notarial - Pagina 18
Drept Notarial - Pagina 19
Drept Notarial - Pagina 20
Drept Notarial - Pagina 21
Drept Notarial - Pagina 22
Drept Notarial - Pagina 23
Drept Notarial - Pagina 24
Drept Notarial - Pagina 25
Drept Notarial - Pagina 26
Drept Notarial - Pagina 27
Drept Notarial - Pagina 28
Drept Notarial - Pagina 29
Drept Notarial - Pagina 30
Drept Notarial - Pagina 31
Drept Notarial - Pagina 32
Drept Notarial - Pagina 33
Drept Notarial - Pagina 34
Drept Notarial - Pagina 35
Drept Notarial - Pagina 36
Drept Notarial - Pagina 37
Drept Notarial - Pagina 38
Drept Notarial - Pagina 39
Drept Notarial - Pagina 40
Drept Notarial - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Drept Notarial.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Protecția drepturilor copilului în mediul familial

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI 1. Noţiunea de copil În scopul dezvoltării armonioase a personalităţii...

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Caiet de practică birou notarial

II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII Total ore de practică: 70 Perioada de desfăşurare: 23.05.2011 – 12.06.2011 Program de lucru: zilnic de...

Caiet de practică în drept notarial

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridce constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si...

Organizarea profesiilor juridice liberale - Structurile organizatorice ale avocaturii

1. Scurt Istoric Nicolae Iorga a folosit încă din perioada interbelică următorul motto : “Dreptatea e ca sănătatea lumii.” Subliniind prin acesta...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la...

Te-ar putea interesa și

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Procedura Succesorală Notarială

INTRODUCERE Motivația alegerii temei România, țară aşezată în sud – estul Europei, ca un zid despărţitor între două mari civilizaţii, orientală...

Caiet de practică în drept notarial

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridce constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si...

Divorțul prin acordul soților

Divortul prin acordul sotilor sau divortul consensual este prevazut de Codul Civil in articolele 374-378, iar procedura acestui fel de divort este...

Încheierea de Îndeplinire a Actului Notarial

Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi. Notarul...

Statutul notarului public

Dreptul notarial este constituit din ansamblul normelor juridice care reglementează modul de organizare a activităţii notariale, statutul notarului...

Raportul Juridic De Drept Fiscal

Dreptul Notarial Este Constituit Din Ansamblul Normelor Juridice Care Reglemen¬teaza Modul De Organizare A Activitatii Notariale, Statutul...

Ai nevoie de altceva?