Drept Parlamentar

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 231 în total
Cuvinte : 75679
Mărime: 281.69KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I. DEFINIÞII ªI PRINCIPII .........

1.1. Definirea Dreptului Parlamentar ............

1.2. Izvoarele Dreptului Parlamentar ...........

1.3. Principiile Dreptului Parlamentar ..........

1.3.1. Principiul specializãrii ............

1.3.2. Principiul majoritatea decide, opoziþia se exprimã ....

1.3.3. Principiul transparenþei ..............

CAPITOLUL II. DREPTUL PARLAMENTAR INSTITUÞIONAL

Introducere (aspecte generale) ............

2.1. Principiul bicameralismului ..............

2.1.1. Avantajele bicameralismului faþã de sistemul parlamentului unicameral

2.1.2. Avantajele bicameralismului funcþional faþã de cel integral

2.2. Organizarea internã a Camerelor ...........

2.2.1. Plenul Camerei ...............

2.2.2. Biroul Permanent al Camerei............

2.2.3. Componenþa Biroului Permanent al Camerei ..........

2.2.4. Structurile de aprobare a ordinii de zi ºi a programului de activitate .....

2.2.5. Comisiile parlamentare ............

2.3. Structura politicã a Camerelor - grupurile parlamentare ..

2.4. Alte structuri constituite pe principiul constituþional al autonomiei

parlamentare........

CAPITOLUL III. MANDATUL PARLAMENTAR .........

3.1. Noþiunea de mandat parlamentar ...........

3.2. Deosebirile faþã de mandatul civil ..........

3.3. Natura juridicã a mandatului parlamentar .......

3.4. Trãsãturile mandatului parlamentar ..........

3.5. Dobândirea mandatului parlamentar .........

3.6. Durata mandatului parlamentar .............

3.7. Încetarea mandatului ................

3.8. Supleanþii ºi vacanþa circumscripþiei electorale .....

3.9. Conþinutul mandatului parlamentar ..........

3.10. Obligaþiile parlamentarului ..............

3.11. Sancþiuni .....................

3.12. Protecþia mandatului parlamentar .........

CAPITOLUL IV. INTRODUCERE IN DREPTUL PARLAMENTAR

AL PROCEDURII PARLAMENTARE ......

4.1. Premise constituþionale ................

4.1.1. Competenþa Parlamentului ............

4.1.2. Funcþiile Parlamentului ..............

4.1.3. Actele Parlamentului ...............

CAPITOLUL V. PROCEDURA PARLAMENTARÃ .....

5.1. Introducere ....................

5.2. Premisele procedurii parlamentare...................

5.2.1. Legislatura............

5.2.2. Sesiunea ..................

5.2.3. ªedinþa ....................

CAPITOLUL VI. PROCEDURILE PARLAMENTARE

GENERALE

6.1. Sesizarea ......................

6.2. Procedura de pregãtire a lucrãrilor Camerelor

Extras din document

Originea Dreptului parlamentar se considerã cã este .Manualul. lui T.Jeferson,

elaborat de acesta ca preºedinte al Senatului SUA, în care a reunit practicile consacrate

în activitatea adunãrii.

Dupã unii autori (prof.I.Deleanu), originile Dreptului parlamentar se regãsesc în

regulile ce configurau activitatea diferitelor adunãri reprezentative, începând cu

Senatul roman, continuând cu Parlamentul englez medieval, cu Dieta polonezã, cu

Parlamentul francez înainte de Revoluþia francezã etc.

În realitate, Dreptul parlamentar este consecinþa formãrii Parlamentelor în sensul

modern al termenului, adicã atunci când acestea:

- au cãpãtat un rol prioritar în cadrul regimului politic, în dauna monarhiei (ce s-a

transformat în monarhie constituþionalã) sau în cadrul regimului republican, devenind

sediul suveranitãþii (aºa numita suveranitate parlamentarã, dominantã în secolul XIX

în numeroase þãri);

- Guvernul (cabinetul) a apãrut ca o nouã autoritate în cadrul puterii executive,

separatã de ºeful statului, iar rãspunderea sa politicã faþã de Parlament, indiferent de

faptul cã este numit exclusiv de Parlament sau doar de ºeful statului, pe baza unei

prezumþii de încredere, a fost decisivã pentru formarea ºi caracterizarea regimului

parlamentar;

- s-a constituit sistemul reprezentativ ºi, în cadrul acestuia, pluralismul politic,

Parlamentul devenind locul de înfruntare ºi agregare a intereselor ºi reprezentãrilor ce

îºi disputã întâietatea în societate, prin intermediul opiniei publice ºi a celor care o

formeazã în cadrul mass-media.

Evoluþia parlamentarismului a fost de la suveranitatea parlamentarã la

Parlamentul raþionalizat, îndeosebi dupã al doilea rãzboi mondial. Unul din aspectele

definitorii în acest sens este evoluþia de la fetiºismul legii, când aceasta era

incontrolabilã ºi incontestabilã, un ecran opac între Parlament ºi societate, la controlul

constituþionalitãþii legii, când aceasta devine transparentã, controlabilã în ce priveºte

legitimitatea sa constituþionalã ºi, deci, în mod legitim contestabilã.

Locul Dreptului parlamentar în sistemul de drept românesc

Dreptul constituþional reglementeazã locul ºi rolul Parlamentului în regimul

politic constituþional, precum ºi relaþiile sale cu celelalte autoritãþi publice

(bicameralismul, caracterul de autoritate suprem reprezentativã a Parlamentului ºi de

unicã autoritate legiuitoare etc.), pe când Dreptul parlamentar reglementeazã

activitatea parlamentarilor în cadrul Parlamentului, ca ºi funcþionarea internã a

acestuia, adicã modul de executare în Parlament a mandatului parlamentar. De aceea,

dreptul parlamentar este o subramurã a dreptului constituþional, cum sunt ºi dreptul

electoral sau justiþia constituþionalã.

Dreptul constituþional, în cadrul doctrinei profesorului Louis Favorieu privind

conþinutul acestuia, este format din dreptul constituþional substanþial, cuprinzând

drepturile ºi libertãþile fundamentale, esenþiale în definirea statutului cetãþeanului ºi a

relaþiei sale cu statul, dreptul constituþional instituþional, definind autoritãþile (organele)

statului, ºi dreptul constituþional normativ, privind sistemul juridic.

Din acest punct de vedere, dreptul parlamentar este o subramurã a dreptului

constituþional instituþional ºi normativ. Faþã de dreptul constituþional substanþial el

Preview document

Drept Parlamentar - Pagina 1
Drept Parlamentar - Pagina 2
Drept Parlamentar - Pagina 3
Drept Parlamentar - Pagina 4
Drept Parlamentar - Pagina 5
Drept Parlamentar - Pagina 6
Drept Parlamentar - Pagina 7
Drept Parlamentar - Pagina 8
Drept Parlamentar - Pagina 9
Drept Parlamentar - Pagina 10
Drept Parlamentar - Pagina 11
Drept Parlamentar - Pagina 12
Drept Parlamentar - Pagina 13
Drept Parlamentar - Pagina 14
Drept Parlamentar - Pagina 15
Drept Parlamentar - Pagina 16
Drept Parlamentar - Pagina 17
Drept Parlamentar - Pagina 18
Drept Parlamentar - Pagina 19
Drept Parlamentar - Pagina 20
Drept Parlamentar - Pagina 21
Drept Parlamentar - Pagina 22
Drept Parlamentar - Pagina 23
Drept Parlamentar - Pagina 24
Drept Parlamentar - Pagina 25
Drept Parlamentar - Pagina 26
Drept Parlamentar - Pagina 27
Drept Parlamentar - Pagina 28
Drept Parlamentar - Pagina 29
Drept Parlamentar - Pagina 30
Drept Parlamentar - Pagina 31
Drept Parlamentar - Pagina 32
Drept Parlamentar - Pagina 33
Drept Parlamentar - Pagina 34
Drept Parlamentar - Pagina 35
Drept Parlamentar - Pagina 36
Drept Parlamentar - Pagina 37
Drept Parlamentar - Pagina 38
Drept Parlamentar - Pagina 39
Drept Parlamentar - Pagina 40
Drept Parlamentar - Pagina 41
Drept Parlamentar - Pagina 42
Drept Parlamentar - Pagina 43
Drept Parlamentar - Pagina 44
Drept Parlamentar - Pagina 45
Drept Parlamentar - Pagina 46
Drept Parlamentar - Pagina 47
Drept Parlamentar - Pagina 48
Drept Parlamentar - Pagina 49
Drept Parlamentar - Pagina 50
Drept Parlamentar - Pagina 51
Drept Parlamentar - Pagina 52
Drept Parlamentar - Pagina 53
Drept Parlamentar - Pagina 54
Drept Parlamentar - Pagina 55
Drept Parlamentar - Pagina 56
Drept Parlamentar - Pagina 57
Drept Parlamentar - Pagina 58
Drept Parlamentar - Pagina 59
Drept Parlamentar - Pagina 60
Drept Parlamentar - Pagina 61
Drept Parlamentar - Pagina 62
Drept Parlamentar - Pagina 63
Drept Parlamentar - Pagina 64
Drept Parlamentar - Pagina 65
Drept Parlamentar - Pagina 66
Drept Parlamentar - Pagina 67
Drept Parlamentar - Pagina 68
Drept Parlamentar - Pagina 69
Drept Parlamentar - Pagina 70
Drept Parlamentar - Pagina 71
Drept Parlamentar - Pagina 72
Drept Parlamentar - Pagina 73
Drept Parlamentar - Pagina 74
Drept Parlamentar - Pagina 75
Drept Parlamentar - Pagina 76
Drept Parlamentar - Pagina 77
Drept Parlamentar - Pagina 78
Drept Parlamentar - Pagina 79
Drept Parlamentar - Pagina 80
Drept Parlamentar - Pagina 81
Drept Parlamentar - Pagina 82
Drept Parlamentar - Pagina 83
Drept Parlamentar - Pagina 84
Drept Parlamentar - Pagina 85
Drept Parlamentar - Pagina 86
Drept Parlamentar - Pagina 87
Drept Parlamentar - Pagina 88
Drept Parlamentar - Pagina 89
Drept Parlamentar - Pagina 90
Drept Parlamentar - Pagina 91
Drept Parlamentar - Pagina 92
Drept Parlamentar - Pagina 93
Drept Parlamentar - Pagina 94
Drept Parlamentar - Pagina 95
Drept Parlamentar - Pagina 96
Drept Parlamentar - Pagina 97
Drept Parlamentar - Pagina 98
Drept Parlamentar - Pagina 99
Drept Parlamentar - Pagina 100
Drept Parlamentar - Pagina 101
Drept Parlamentar - Pagina 102
Drept Parlamentar - Pagina 103
Drept Parlamentar - Pagina 104
Drept Parlamentar - Pagina 105
Drept Parlamentar - Pagina 106
Drept Parlamentar - Pagina 107
Drept Parlamentar - Pagina 108
Drept Parlamentar - Pagina 109
Drept Parlamentar - Pagina 110
Drept Parlamentar - Pagina 111
Drept Parlamentar - Pagina 112
Drept Parlamentar - Pagina 113
Drept Parlamentar - Pagina 114
Drept Parlamentar - Pagina 115
Drept Parlamentar - Pagina 116
Drept Parlamentar - Pagina 117
Drept Parlamentar - Pagina 118
Drept Parlamentar - Pagina 119
Drept Parlamentar - Pagina 120
Drept Parlamentar - Pagina 121
Drept Parlamentar - Pagina 122
Drept Parlamentar - Pagina 123
Drept Parlamentar - Pagina 124
Drept Parlamentar - Pagina 125
Drept Parlamentar - Pagina 126
Drept Parlamentar - Pagina 127
Drept Parlamentar - Pagina 128
Drept Parlamentar - Pagina 129
Drept Parlamentar - Pagina 130
Drept Parlamentar - Pagina 131
Drept Parlamentar - Pagina 132
Drept Parlamentar - Pagina 133
Drept Parlamentar - Pagina 134
Drept Parlamentar - Pagina 135
Drept Parlamentar - Pagina 136
Drept Parlamentar - Pagina 137
Drept Parlamentar - Pagina 138
Drept Parlamentar - Pagina 139
Drept Parlamentar - Pagina 140
Drept Parlamentar - Pagina 141
Drept Parlamentar - Pagina 142
Drept Parlamentar - Pagina 143
Drept Parlamentar - Pagina 144
Drept Parlamentar - Pagina 145
Drept Parlamentar - Pagina 146
Drept Parlamentar - Pagina 147
Drept Parlamentar - Pagina 148
Drept Parlamentar - Pagina 149
Drept Parlamentar - Pagina 150
Drept Parlamentar - Pagina 151
Drept Parlamentar - Pagina 152
Drept Parlamentar - Pagina 153
Drept Parlamentar - Pagina 154
Drept Parlamentar - Pagina 155
Drept Parlamentar - Pagina 156
Drept Parlamentar - Pagina 157
Drept Parlamentar - Pagina 158
Drept Parlamentar - Pagina 159
Drept Parlamentar - Pagina 160
Drept Parlamentar - Pagina 161
Drept Parlamentar - Pagina 162
Drept Parlamentar - Pagina 163
Drept Parlamentar - Pagina 164
Drept Parlamentar - Pagina 165
Drept Parlamentar - Pagina 166
Drept Parlamentar - Pagina 167
Drept Parlamentar - Pagina 168
Drept Parlamentar - Pagina 169
Drept Parlamentar - Pagina 170
Drept Parlamentar - Pagina 171
Drept Parlamentar - Pagina 172
Drept Parlamentar - Pagina 173
Drept Parlamentar - Pagina 174
Drept Parlamentar - Pagina 175
Drept Parlamentar - Pagina 176
Drept Parlamentar - Pagina 177
Drept Parlamentar - Pagina 178
Drept Parlamentar - Pagina 179
Drept Parlamentar - Pagina 180
Drept Parlamentar - Pagina 181
Drept Parlamentar - Pagina 182
Drept Parlamentar - Pagina 183
Drept Parlamentar - Pagina 184
Drept Parlamentar - Pagina 185
Drept Parlamentar - Pagina 186
Drept Parlamentar - Pagina 187
Drept Parlamentar - Pagina 188
Drept Parlamentar - Pagina 189
Drept Parlamentar - Pagina 190
Drept Parlamentar - Pagina 191
Drept Parlamentar - Pagina 192
Drept Parlamentar - Pagina 193
Drept Parlamentar - Pagina 194
Drept Parlamentar - Pagina 195
Drept Parlamentar - Pagina 196
Drept Parlamentar - Pagina 197
Drept Parlamentar - Pagina 198
Drept Parlamentar - Pagina 199
Drept Parlamentar - Pagina 200
Drept Parlamentar - Pagina 201
Drept Parlamentar - Pagina 202
Drept Parlamentar - Pagina 203
Drept Parlamentar - Pagina 204
Drept Parlamentar - Pagina 205
Drept Parlamentar - Pagina 206
Drept Parlamentar - Pagina 207
Drept Parlamentar - Pagina 208
Drept Parlamentar - Pagina 209
Drept Parlamentar - Pagina 210
Drept Parlamentar - Pagina 211
Drept Parlamentar - Pagina 212
Drept Parlamentar - Pagina 213
Drept Parlamentar - Pagina 214
Drept Parlamentar - Pagina 215
Drept Parlamentar - Pagina 216
Drept Parlamentar - Pagina 217
Drept Parlamentar - Pagina 218
Drept Parlamentar - Pagina 219
Drept Parlamentar - Pagina 220
Drept Parlamentar - Pagina 221
Drept Parlamentar - Pagina 222
Drept Parlamentar - Pagina 223
Drept Parlamentar - Pagina 224
Drept Parlamentar - Pagina 225
Drept Parlamentar - Pagina 226
Drept Parlamentar - Pagina 227
Drept Parlamentar - Pagina 228
Drept Parlamentar - Pagina 229
Drept Parlamentar - Pagina 230
Drept Parlamentar - Pagina 231

Conținut arhivă zip

  • Drept Parlamentar.doc

Alții au mai descărcat și

Mandatul Parlamentar

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Parlamentul are principalul rol de a adopta dispoziţiile cele mai importante pentru organizarea vieţii sociale şi de stat, de...

Actele Parlamentului în România

CAPITOLUL I ACTELE PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA In genere, constituţiile nu-şi propun să definească instituţia parlamentară, preocupându-se îndeosebi...

Institutiile Statului - Parlamentul

1. Constituirea Parlamentului Conform dispozitiilor art. 61, alin. (1), Parlamentul este un organ reprezentativ suprem si unica autoritate...

Noțiunea și Funcțiile Parlamentului

Introducere Fiecare epocă istorică are conceptia sa despre esentă, legitimitate, continutul si modalitătile de exercitare a puterii. Dar un...

Parlamentul României

Istoria parlamentară în România începe în anul 1831 când în Ţara Românească a fost adoptat un act cu caracter constituţional denumit "Regulamentul...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Parlamentul României

Inlocuirea structurilor au permis revenirea tarii la traditiile sale parlamentare si la un Parlament cu adevarat reprezentativ si racordat la...

Rolul Parlamentului în Franța și în România

ROLUL PARLAMENTULUI ÎN FRANŢA ŞI ÎN ROMÂNIA I. INTRODUCERE Franţei i se recunoaşte contribuţia majoră în enunţarea şi realizarea unei practici şi...

Ai nevoie de altceva?