Drept Parlamentar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Drept Parlamentar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 42 de pagini .

Profesor: Mihai Constantinescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

I. DEFINITII SI PRINCIPII 3
1. Definirea Dreptului parlamentar 3
2. Izvoarele Dreptului parlamentar 3
3. Principiile Dreptului parlamentar 3
Întrebări de autoevaluare 4
II. DREPTUL PARLAMENTAR INSTITUTIONAL (aspecte generale) 5
1. Principiul bicameralismului 5
2. Organizarea internă a Camerelor 5
3. Structura politică a Camerelor – grupurile parlamentare 9
4. Alte structuri constituite pe principiul constitutional al autonomiei parlamentare 10
Întrebări de autoevaluare 11
III. MANDATUL PARLAMENTAR 12
1. Notiunea de mandat parlamentar 12
2. Natura juridică a mandatului parlamentar 12
3. Trăsăturile mandatului parlamentar 12
4. Dobândirea mandatului parlamentar 13
5. Durata mandatului parlamentar 14
6. Încetarea mandatului 14
7. Supleantii si vacanta circumscriptiei electorale 14
8. Continutul mandatului parlamentar 14
9. Obligatiile parlamentarului 15
10. Sanctiuni 15
11. Protectia mandatului parlamentar 15
Întrebări de autoevaluare 17
IV. INTRODUCERE ÎN DREPTUL PARLAMENTAR 18
AL PROCEDURII PARLAMENTARE 18
1. Premise constitutionale 18
2. Functiile Parlamentului 18
3. Actele Parlamentului 19
Întrebări de autoevaluare 21
V. PROCEDURA PARLAMENTARĂ 22
1. Introducere 22
2. Premisele procedurii parlamentare 22
3. Procedurile parlamentare generale 23
4. Sesizarea 23
5. Procedura de pregătire a lucrărilor Camerelor 24
6. Procedura dezbaterilor 25
7. Procedura de vot 26
8. Procedurile parlamentare speciale 26
9. Procedura legislativă pentru adoptarea legilor ordinare si a legilor organice 27
10. Procedura parlamentară de ratificare a tratatelor sau altor acorduri internationale 35
11. Procedura parlamentară de revizuire a Constitutiei 35
12. Proceduri de control 36
13. Proceduri de numiri 39
14. Procedura de validări 39
15. Procedura depunerii jurământului de către Presedintele României. 40
16. Alte proceduri 40
Întrebări de autoevaluare 41
BIBLIOGRAFIE 42

Extras din document

I. DEFINIłII SI PRINCIPII

1. Definirea Dreptului parlamentar

Dreptul constitutional reglementează locul si rolul Parlamentului în regimul politic constitutional,

precum si relatiile sale cu celelalte autorităti publice, pe când Dreptul parlamentar reglementează

activitatea parlamentarilor în cadrul Parlamentului, ca si functionarea internă a acestuia, adică modul de

executare în Parlament a mandatului parlamentar. De aceea, dreptul parlamentar este o subramură a

dreptului constitutional, cum sunt si dreptul electoral sau justitia constitutională.

Dreptul constitutional este format din dreptul constitutional substantial, cuprinzând drepturile si

libertătile fundamentale, dreptul constitutional institutional, definind autoritătile (organele) statului, si

dreptul constitutional normativ, privind sistemul juridic. Din acest punct de vedere, dreptul parlamentar

este o subramură a dreptului constitutional institutional si normativ. Fată de dreptul constitutional

substantial el constituie numai o garantie institutionalizată a respectării de către Parlament a drepturilor si

libertătilor fundamentale.

Structura Dreptului parlamentar. Dreptul parlamentar este format din trei componente: 1. Drept

parlamentar institutional, care se referă la organele de lucru ale Parlamentului – presedinte, birou

permanent, comisie parlamentară si altele – si la organizarea, functio-narea, compozitia lor politică si rolul

pe care îl au în functionarea Camerelor. 2. Drept parlamentar al mandatului reprezentativ, care se referă la

statutul parlamentarilor potrivit mandatului lor (dobândire, încetare, drepturi si obligatii, mijloace de

protectie). 3. Drept parlamentar al procedurilor parlamentare, care cuprinde regulile specifice procesului

de legiferare, de control al executivului si de realizare a celorlalte competente constitutionale si legale ale

Parlamentului.

2. Izvoarele Dreptului parlamentar. Izvoarele de drept sunt formele de exprimare a normelor

juridice. În Dreptul parlamentar românesc sunt recunoscute următoarele izvoare de drept: Constitutia,

legea, regulamentele Camerelor si cutuma.

3. Principiile Dreptului parlamentar: • Principiul specializării. Dreptul parlamentar este un

drept special si specializat ca urmare a incidentei principiului constitutional al autonomiei parlamentare.

Dreptul parlamentar este aplicabil fiecărei Camere în parte si Camerelor reunite în sedintă comună. Pe cale

de consecintă, regulile dintr-o Cameră, fiind expresia vointei exclusive a parlamentarilor acelei Camere, nu

sunt aplicabile în afara acesteia, adică parlamentarilor celeilalte Camere sau altor autorităti publice. Ca

urmare a modificării Constitutiei din anul 2003, principiul specializării se defineste si prin specializarea

Camerelor Parlamentului în Cameră primă sesizată si Cameră decizională astfel încât, prin diferentierea

atributiilor, să se asigure optimizarea procesului decizional în Parlament, păstrându-se, în acelasi timp,

egalitatea functională a Camerelor. Specializarea competentei Camerelor presupune si specializarea si

profesionalizarea parlamentarilor. • Principiul majoritatea decide, opozitia se exprimă. Acest principiu

este consecinta naturii elective a mandatului reprezentativ si a caracterului pluralist al Camerelor

Parlamentului. Majoritatea, întrucât exprimă optiunea majoritară a corpului electoral, este legitimată să

decidă asupra măsurilor necesare îndeplinirii programului său politic, fiind cea care a învins în alegeri.

Minoritatea, în egală măsură, reprezintă optiunea unui segment semnificativ al corpului electoral, fiind

astfel legitimată să se exprime. Prin însăsi opunerea sa, se asigură latura critică a procesului de guvernare.

Majoritatea si opozitia sunt adversari asociati, influenta opozitiei regăsindu-se în măsurile adoptate de

guvernanti prin influenta pe care aceasta o are în dezbaterea si adoptarea acestor măsuri. Sub aspect tehnic,

conceptul de majoritate este proportional cu importanta deciziei ce urmează a fi luată. De aceea, majoritatea

poate fi calificată, absolută si simplă, implicând de fiecare dată o adeziune mai mare sau mai restrânsă a

spectrului politic. • Principiul transparentei. Ca regulă, activitatea Parlamentului are un caracter public;

totusi, princi-piul transparentei nu exclude ca, în anumite conditii, activitatea parlamentară să nu fie

publică, cum este, îndeosebi, în faza pregătitoare a lucrărilor în plen, din comisiile parlamentare, în cadrul

negocierilor dintre grupurile parlamentare, când plenul a decis ca sedinta să fie secretă etc. Transparenta

asigură un contact permanent între Parlament si opinia publică; ea presupune contactul cu mass-media, cu

grupurile de presiune, activitatea parlamentarilor în teritoriu (contactul cu alegătorii), obligatia

parlamentarilor privind declaratia de avere, evitarea conflictelor de interese etc.

4

Întrebări de autoevaluare

1. Sunt izvoare ale dreptului parlamentar :

a) Constitutia

b) legea

c) cutuma

d) toate variantele de mai sus

2. Sunt principii ale dreptului parlamentar :

a) principiul specializării

b) principiul majoritatea se exprimă, opozitia decide

c) principiul generalizării

3. Dreptul parlamentar este format din :

a) 2 componente

b) 3 componente

c) 4 componente

4. Sunt componente ale dreptului parlamentar :

a) drept parlamentar institutional

b) drept parlamentar al mandatului reprezentativ

c) drept parlamentar al procedurilor parlamentare

d) toate variantele de mai sus

5. Sunt principii ale dreptului parlamentar :

a) principiul majoritatea decide, opozitia se exprimă

b) principiul transparentei

c) ambele variante

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Parlamentar.pdf