Drept Penal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 242 în total
Cuvinte : 81683
Mărime: 1.71MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Ivan, Mariana Ghena
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

Extras din document

Unitatea de învăţare nr. 1 INTRODUCERE Cuprinsul unităţii: 1.1 Partea specială a dreptului penal...............................................5 1.2 Partea specială a ştiinţei dreptului penal....................................6 1.3. Sistemul părţii speciale a dreptului penal..................................7 Principalele obiective ale unitţii de învăţare nr. 1 sunt: După studiul unităţii de învăţare nr. 1 vei fi capabil: ● să defineşti: - noţiunea de parte specială a dreptului penal, - noţiunea de parte specială a ştiinţei dreptului penal, - noţiunea de sistem al părţii speciale a dreptului penal. 1.1 Partea specială a dreptului penal 1.1.1 Noţiune şi caracterizare

Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept, este alcătuit din

două părţi: partea generală ; partea specială1.

Partea generală a dreptului penal cuprinde normele penale

generale, adică normele care reglementează în general lupta împotriva infracţionalităţii prin intermediul mijloacelor de drept penal. Partea specială a dreptului penal cuprinde normele penale speciale, adică normele care, spre deosebire de cele generale, nu prevăd reguli aplicabile tuturor faptelor de pericol social, ci reglementează lupta împotriva infracţionalităţii chiar prin stabilirea acestor fapte, precum şi a sancţiunilor ce se aplică celor ce le săvârşesc. Ţinând seama de cele arătate, putem defini partea specială a dreptului penal ca fiind acea parte a dreptului penal care cuprinde ansamblul normelor penale în care sunt stabilite faptele de pericol

1. . R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Tome I, septiéme édition, Éditions Cujas, Paris, 1997, p.212; G. Stefani, G. Lavaseur, Droit pénal général et procédure pénale, Paris, Dalloz, 1964, Tome I, p.36-37; V. Dongoroz, Drept penal, Tratat, Bucureşti, 1939, p.32-33; I. Oancea, Drept penal, Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p.21; O. A. Stoica, Drept penal, Partea specială, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p.9-10; C. Bulai, Curs de drept penal, Partea specială, vol. I, Bucureşti, 1975, p.4; O. Loghin, A. Filipaş, Drept penal român, Partea specială, Casa de Editură şi Presă ,,Şansa” S.R.L., Bucureşti, p.7 şi urm. ____________________________________________________________

6

Introducere social ce constituie infracţiuni, precum şi sancţiunile ce se aplică celor ce le

săvârşesc1. Aceste norme se găsesc, în primul rând, în partea specială a Codului penal. 1.2 Partea specială a ştiinţei dreptului penal 1.2.1 Noţiune şi caracterizare Dreptul penal, ca ramură de drept, nu trebuie confundat cu ştiinţa dreptului penal; dacă dreptul penal ca ramură de drept este alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice, ştiinţa dreptului penal reprezintă un ansamblu

de cunoştinţe despre dreptul penal ca ramură de drept2. Această ştiinţă conţine idei şi concepţii cu privire la dreptul penal, mai exact, cu privire la

faptele considerate infracţiuni şi la pedepse3. Ca ştiinţă juridică independentă, ştiinţa dreptului penal are un obiect propriu de cercetare, care este dreptul penal ca ramură de drept. Spre deosebire de aceasta, dreptul penal ca ramură de drept are ca obiect relaţiile de apărare socială. Corespunzător împărţirii dreptului penal într-o parte generală şi o parte specială, ştiinţa dreptului penal cuprinde şi ea o parte generală şi una specială. Dacă partea generală a ştiinţei dreptului penal studiază partea generală a dreptului penal ca ramură de drept, partea specială a acestei ştiinţe are ca obiect de studiu partea specială a dreptului penal ca ramură de drept. Partea specială a ştiinţei dreptului penal trebuie să înarmeze pe cei ce aplică normele penale speciale cu cunoştinţele necesare şi trebuie să le

formeze aptitudinea de a face o corectă încadrare juridică a faptelor4,

aceasta asigurând legalitatea în realizarea sarcinilor justiţiei penale5.

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9
Drept Penal - Pagina 10
Drept Penal - Pagina 11
Drept Penal - Pagina 12
Drept Penal - Pagina 13
Drept Penal - Pagina 14
Drept Penal - Pagina 15
Drept Penal - Pagina 16
Drept Penal - Pagina 17
Drept Penal - Pagina 18
Drept Penal - Pagina 19
Drept Penal - Pagina 20
Drept Penal - Pagina 21
Drept Penal - Pagina 22
Drept Penal - Pagina 23
Drept Penal - Pagina 24
Drept Penal - Pagina 25
Drept Penal - Pagina 26
Drept Penal - Pagina 27
Drept Penal - Pagina 28
Drept Penal - Pagina 29
Drept Penal - Pagina 30
Drept Penal - Pagina 31
Drept Penal - Pagina 32
Drept Penal - Pagina 33
Drept Penal - Pagina 34
Drept Penal - Pagina 35
Drept Penal - Pagina 36
Drept Penal - Pagina 37
Drept Penal - Pagina 38
Drept Penal - Pagina 39
Drept Penal - Pagina 40
Drept Penal - Pagina 41
Drept Penal - Pagina 42
Drept Penal - Pagina 43
Drept Penal - Pagina 44
Drept Penal - Pagina 45
Drept Penal - Pagina 46
Drept Penal - Pagina 47
Drept Penal - Pagina 48
Drept Penal - Pagina 49
Drept Penal - Pagina 50
Drept Penal - Pagina 51
Drept Penal - Pagina 52
Drept Penal - Pagina 53
Drept Penal - Pagina 54
Drept Penal - Pagina 55
Drept Penal - Pagina 56
Drept Penal - Pagina 57
Drept Penal - Pagina 58
Drept Penal - Pagina 59
Drept Penal - Pagina 60
Drept Penal - Pagina 61
Drept Penal - Pagina 62
Drept Penal - Pagina 63
Drept Penal - Pagina 64
Drept Penal - Pagina 65
Drept Penal - Pagina 66
Drept Penal - Pagina 67
Drept Penal - Pagina 68
Drept Penal - Pagina 69
Drept Penal - Pagina 70
Drept Penal - Pagina 71
Drept Penal - Pagina 72
Drept Penal - Pagina 73
Drept Penal - Pagina 74
Drept Penal - Pagina 75
Drept Penal - Pagina 76
Drept Penal - Pagina 77
Drept Penal - Pagina 78
Drept Penal - Pagina 79
Drept Penal - Pagina 80
Drept Penal - Pagina 81
Drept Penal - Pagina 82
Drept Penal - Pagina 83
Drept Penal - Pagina 84
Drept Penal - Pagina 85
Drept Penal - Pagina 86
Drept Penal - Pagina 87
Drept Penal - Pagina 88
Drept Penal - Pagina 89
Drept Penal - Pagina 90
Drept Penal - Pagina 91
Drept Penal - Pagina 92
Drept Penal - Pagina 93
Drept Penal - Pagina 94
Drept Penal - Pagina 95
Drept Penal - Pagina 96
Drept Penal - Pagina 97
Drept Penal - Pagina 98
Drept Penal - Pagina 99
Drept Penal - Pagina 100
Drept Penal - Pagina 101
Drept Penal - Pagina 102
Drept Penal - Pagina 103
Drept Penal - Pagina 104
Drept Penal - Pagina 105
Drept Penal - Pagina 106
Drept Penal - Pagina 107
Drept Penal - Pagina 108
Drept Penal - Pagina 109
Drept Penal - Pagina 110
Drept Penal - Pagina 111
Drept Penal - Pagina 112
Drept Penal - Pagina 113
Drept Penal - Pagina 114
Drept Penal - Pagina 115
Drept Penal - Pagina 116
Drept Penal - Pagina 117
Drept Penal - Pagina 118
Drept Penal - Pagina 119
Drept Penal - Pagina 120
Drept Penal - Pagina 121
Drept Penal - Pagina 122
Drept Penal - Pagina 123
Drept Penal - Pagina 124
Drept Penal - Pagina 125
Drept Penal - Pagina 126
Drept Penal - Pagina 127
Drept Penal - Pagina 128
Drept Penal - Pagina 129
Drept Penal - Pagina 130
Drept Penal - Pagina 131
Drept Penal - Pagina 132
Drept Penal - Pagina 133
Drept Penal - Pagina 134
Drept Penal - Pagina 135
Drept Penal - Pagina 136
Drept Penal - Pagina 137
Drept Penal - Pagina 138
Drept Penal - Pagina 139
Drept Penal - Pagina 140
Drept Penal - Pagina 141
Drept Penal - Pagina 142
Drept Penal - Pagina 143
Drept Penal - Pagina 144
Drept Penal - Pagina 145
Drept Penal - Pagina 146
Drept Penal - Pagina 147
Drept Penal - Pagina 148
Drept Penal - Pagina 149
Drept Penal - Pagina 150
Drept Penal - Pagina 151
Drept Penal - Pagina 152
Drept Penal - Pagina 153
Drept Penal - Pagina 154
Drept Penal - Pagina 155
Drept Penal - Pagina 156
Drept Penal - Pagina 157
Drept Penal - Pagina 158
Drept Penal - Pagina 159
Drept Penal - Pagina 160
Drept Penal - Pagina 161
Drept Penal - Pagina 162
Drept Penal - Pagina 163
Drept Penal - Pagina 164
Drept Penal - Pagina 165
Drept Penal - Pagina 166
Drept Penal - Pagina 167
Drept Penal - Pagina 168
Drept Penal - Pagina 169
Drept Penal - Pagina 170
Drept Penal - Pagina 171
Drept Penal - Pagina 172
Drept Penal - Pagina 173
Drept Penal - Pagina 174
Drept Penal - Pagina 175
Drept Penal - Pagina 176
Drept Penal - Pagina 177
Drept Penal - Pagina 178
Drept Penal - Pagina 179
Drept Penal - Pagina 180
Drept Penal - Pagina 181
Drept Penal - Pagina 182
Drept Penal - Pagina 183
Drept Penal - Pagina 184
Drept Penal - Pagina 185
Drept Penal - Pagina 186
Drept Penal - Pagina 187
Drept Penal - Pagina 188
Drept Penal - Pagina 189
Drept Penal - Pagina 190
Drept Penal - Pagina 191
Drept Penal - Pagina 192
Drept Penal - Pagina 193
Drept Penal - Pagina 194
Drept Penal - Pagina 195
Drept Penal - Pagina 196
Drept Penal - Pagina 197
Drept Penal - Pagina 198
Drept Penal - Pagina 199
Drept Penal - Pagina 200
Drept Penal - Pagina 201
Drept Penal - Pagina 202
Drept Penal - Pagina 203
Drept Penal - Pagina 204
Drept Penal - Pagina 205
Drept Penal - Pagina 206
Drept Penal - Pagina 207
Drept Penal - Pagina 208
Drept Penal - Pagina 209
Drept Penal - Pagina 210
Drept Penal - Pagina 211
Drept Penal - Pagina 212
Drept Penal - Pagina 213
Drept Penal - Pagina 214
Drept Penal - Pagina 215
Drept Penal - Pagina 216
Drept Penal - Pagina 217
Drept Penal - Pagina 218
Drept Penal - Pagina 219
Drept Penal - Pagina 220
Drept Penal - Pagina 221
Drept Penal - Pagina 222
Drept Penal - Pagina 223
Drept Penal - Pagina 224
Drept Penal - Pagina 225
Drept Penal - Pagina 226
Drept Penal - Pagina 227
Drept Penal - Pagina 228
Drept Penal - Pagina 229
Drept Penal - Pagina 230
Drept Penal - Pagina 231
Drept Penal - Pagina 232
Drept Penal - Pagina 233
Drept Penal - Pagina 234
Drept Penal - Pagina 235
Drept Penal - Pagina 236
Drept Penal - Pagina 237
Drept Penal - Pagina 238
Drept Penal - Pagina 239
Drept Penal - Pagina 240
Drept Penal - Pagina 241
Drept Penal - Pagina 242

Conținut arhivă zip

  • Dr.penal.p.speciala1.Ivan.pdf
  • DREPT.PROCESUAL.PENAL.SEM1-Ghena.pdf

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Tipuri de Drept - Public, Privat, Penal, International - In Sistemele Juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Infractiunea de Denuntare Calomnioasa

Capitolul I INFRACTIUNILE CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI I. Notiunea de justitie ca valoare sociala ocrotita prin normele dreptului penal....

Intellectual Property Law - Detailed Discussion on Copyright

Introduction The field of intellectual property law is essentially the protection from theft of virtually all the intangible products of human...

Subiecte Rezolvate pentru Examen - Istoria Dreptului Romanesc

1. Sub ce forma a fost cunoscuta propr in dr cutumiar geto-dac si mai tarziu potrivit normelor de conduita ale obstei teritoriale? in dreptul...

Funcția Publică

1. Sinteza prelegerii: “Conceptul de administraţie publică în statele Uniunii Europene” 1. Introducere - Experienţa statelor care acum sunt...

Maltratarea Vârstnicilor

O formă aparte de violenţă în cadrul familiei o constituie cea îndreptată contra vârstnicilor, constând în neglijarea, abuzul sau maltratarea din...

Drept Penal - Parte Generala

PARTEA GENERALĂ TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE DE APLICARE CAPITOLUL I DISPOZIŢII PRELIMINARE Art. 1 – Legea penală apără împotriva...

Ai nevoie de altceva?