Drept Penal

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 71420
Mărime: 179.09KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hlaciuc Elena

Extras din document

Sintagma drept penal în accepţiunea cea mai largă desemnează ramura dreptului pozitiv, având ca obiect studiul reprimării de către stat a faptelor de natură a crea o situaţie intolerantă pentru ordinea socială.

Ca ramură a dreptului pozitiv, dreptul penal nu acţionează ca un drept ideal sau ca un drept naţional, ci ca un ansamblu de norme scrise pe care sunt ataşate sancţiuni ferme, pedepse, de unde rezultă şi denumirea de drept penal de la cuvântul latin poena –pedeapsă.

În literatura juridică străină, dreptul penal este denumit şi drept criminal, denumire care derivă din cuvântul latin crimen –crimă.

În realitate fiecare denumire se referă doar la una din instituţiile fundamentale ale ramurii de drept, respectiv la pedeapsă ori la infracţiune.

Necesitatea dreptului penal

Dreptul penal a fost instituit din necesitatea apărării valorilor esenţiale pentru existenţa societaţii împotriva criminalitaţii care s-a manifestat în toate perioadele istorice.

Dreptul penal este determinat de necesitatea apărării valorilor sociale, existenţa fenomenului infracţional şi necesitatea combaterii lui, necesitatea reglementării juridice a acţiuni de apărare a valorilor sociale.

Fenomenul infracţional sau criminalitatea reprezinta totalitatea infracţiunilor săvârşite la un moment dat într-o societate determinată, care poate fi reală, legală şi aparentă.

Criminalitatea reală reprezintă totalitatea infracţiunilor săvârşite în societate, inclusiv cele necunoscute de organele judiciare.

Criminalitatea aparentă cuprinde toate faptele penale care au ajuns la cunoştinţa organelor judiciare.

Criminalitatea legală are în vedere toate infracţiunile pentru care instanţele judiciare au pronunţat hotărâri definitive de condamnare.

În această concepţie, dreptul penal reglementează două categorii de raporturi juridice:

- de conformare sau de cooperare care are în vedere relaţiile societaţii ce iau naştere în momentul apariţiei legii penale, când se impune o anumită conduită membrilor societăţii respectată de marea lor majoritate.

- de conflict sau de constrângere

Sfera de cuprindere a celor trei forme de criminalitate este diferită, prima fiind cea mai cuprinzătoare, iar ultima cea mai restrânsă.

Obiectul dreptului penal

Dreptul penal are un obiect de reglementare constituit din relaţiile de conformare a membrilor societaţii, de respectare a prevederilor normelor penale prin adeziunea tacită şi voluntară faţa de acestea, iar în cazul nerespectării dispoziţiilor penale prin săvârşirea de infracţiuni, obiectul său îl constituie relaţiile sociale de conflict născute între stat şi infractori în vederea tragerii la răspundere penală a celor care au încălcat normele penale şi a obligării lor la suportarea consecinţelor juridice născute din faptele penale săvârşite.

Caracterele dreptului penal

Caracterele dreptului penal rezultă din specificul relaţiilor de apărare socială care îi revin spre reglementare.

În această privinţă nu există o unanimitate de păreri, autorii exprimând, deci opinii diferite.

- Caracterul autonom al dreptului penal

Autonomia unei ramuri de drept se justifică printr-un obiect propriu de reglementare şi a celorlalte criterii complementare, cum ar fi: un conţinut propriu, format din ansamblul normelor care constitue conduita în vederea apărării valorilor sociale prin norme prohibitive sau prin norme onerative.

Caracterul autonom al dreptului penal rezultă din faptul că are un sistem propriu de instituţii juridice, are un sistem propriu de integrare şi aplicare a legii, din întreaga reglementare referitoare la pedeapsă rezultă nu numai obligativitatea aplicării ei, ci şi a analizării personalităţii infractorului în cadrul individualizării pedepsei ca natură, durată şi modalităţi de executare.

2) Caracterul unitar al dreptului penal

Dreptul penal cuprinde două categorii de norme:

- unele generale, care reglementează instituţiile sale fundamentale(infracţiunea, răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal)

- altele speciale, cu sediul în codul penal şi în legile speciale cu dispoziţii penale, incriminează diferite tipuri de infracţiuni prevăzând şi pedepsele corespunzătoare lor sub aspectul naturii şi duratei.

Între cele două categorii de norme există strânsă conexiune în sensul că normele generale se aplică numai prin intermediul normelor speciale de unde rezultă caracterul unitar al dreptului penal şi imposibilitatea divizării lui în drept penal general şi drept penal special în funcţie de cele două categorii de norme.

În prezent caracterul unitar al dreptului penal este admis în mod unanim în literatura de specialitate română şi nu se acceptă existenţa unui drept penal general şi al altuia special.

Unii autori susţin că ar fi un drept internaţional penal ca un ansamblu de reguli juridice cutumiare sau convenţionale stabilite sau acceptate în relaţiile dintre state, referitoare la reprimarea infracţiunilor comise prin violarea dreptului internaţional penal.

3) Caracterul de drept public

Dreptul penal aparţine dreptului public întrucât relaţiile pe care le reglementează se stabilesc între stat ca purtător al autorităţii, singurul în drept să exercite constrângerea în cazul săvârşirii de infracţiuni şi persoanele fizice care comit aceste fapte.

Chiar în situaţia în care prin infracţiuni se aduce atingere dreptului şi intereselor legitime ale unei persoane, raportul juridic de drept penal se stabileşte între stat şi infractor, iar acţiunea penală de tragere la răspundere penală este de ordine publică şi se exercită de organele juridice abilitate prin lege.

Scopul dreptului penal

Acesta este determinat de necesitatea apărării valorilor sociale şi a ordinii de drept împotriva infractorilor şi în această privinţă, art.1 din Codul penal prevede că: ”Legea penală apără împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoanele, drepturile şi libertăţile acestora, proprietatea şi întreaga ordine de drept.”

Locul dreptului penal în sistemul dreptului

În sistemul dreptului românesc, dreptul penal are strânse legături cu celelalte ramuri. Legătura cu dreptul constituţional

Constituţia ca izvor principal al dreptului constituţional este în acelaşi timp şi izvor pentru întregul drept şi deci orice ramură de drept inclusiv dreptul penal îşi găseşte fundamentul juridic în normele din Constituţie.

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9
Drept Penal - Pagina 10
Drept Penal - Pagina 11
Drept Penal - Pagina 12
Drept Penal - Pagina 13
Drept Penal - Pagina 14
Drept Penal - Pagina 15
Drept Penal - Pagina 16
Drept Penal - Pagina 17
Drept Penal - Pagina 18
Drept Penal - Pagina 19
Drept Penal - Pagina 20
Drept Penal - Pagina 21
Drept Penal - Pagina 22
Drept Penal - Pagina 23
Drept Penal - Pagina 24
Drept Penal - Pagina 25
Drept Penal - Pagina 26
Drept Penal - Pagina 27
Drept Penal - Pagina 28
Drept Penal - Pagina 29
Drept Penal - Pagina 30
Drept Penal - Pagina 31
Drept Penal - Pagina 32
Drept Penal - Pagina 33
Drept Penal - Pagina 34
Drept Penal - Pagina 35
Drept Penal - Pagina 36
Drept Penal - Pagina 37
Drept Penal - Pagina 38
Drept Penal - Pagina 39
Drept Penal - Pagina 40
Drept Penal - Pagina 41
Drept Penal - Pagina 42
Drept Penal - Pagina 43
Drept Penal - Pagina 44
Drept Penal - Pagina 45
Drept Penal - Pagina 46
Drept Penal - Pagina 47
Drept Penal - Pagina 48
Drept Penal - Pagina 49
Drept Penal - Pagina 50
Drept Penal - Pagina 51
Drept Penal - Pagina 52
Drept Penal - Pagina 53
Drept Penal - Pagina 54
Drept Penal - Pagina 55
Drept Penal - Pagina 56
Drept Penal - Pagina 57
Drept Penal - Pagina 58
Drept Penal - Pagina 59
Drept Penal - Pagina 60
Drept Penal - Pagina 61
Drept Penal - Pagina 62
Drept Penal - Pagina 63
Drept Penal - Pagina 64
Drept Penal - Pagina 65
Drept Penal - Pagina 66
Drept Penal - Pagina 67
Drept Penal - Pagina 68
Drept Penal - Pagina 69
Drept Penal - Pagina 70
Drept Penal - Pagina 71
Drept Penal - Pagina 72
Drept Penal - Pagina 73
Drept Penal - Pagina 74
Drept Penal - Pagina 75
Drept Penal - Pagina 76
Drept Penal - Pagina 77
Drept Penal - Pagina 78
Drept Penal - Pagina 79
Drept Penal - Pagina 80
Drept Penal - Pagina 81
Drept Penal - Pagina 82
Drept Penal - Pagina 83
Drept Penal - Pagina 84
Drept Penal - Pagina 85
Drept Penal - Pagina 86
Drept Penal - Pagina 87
Drept Penal - Pagina 88
Drept Penal - Pagina 89
Drept Penal - Pagina 90
Drept Penal - Pagina 91
Drept Penal - Pagina 92
Drept Penal - Pagina 93
Drept Penal - Pagina 94
Drept Penal - Pagina 95
Drept Penal - Pagina 96
Drept Penal - Pagina 97
Drept Penal - Pagina 98
Drept Penal - Pagina 99
Drept Penal - Pagina 100
Drept Penal - Pagina 101
Drept Penal - Pagina 102
Drept Penal - Pagina 103
Drept Penal - Pagina 104
Drept Penal - Pagina 105
Drept Penal - Pagina 106
Drept Penal - Pagina 107
Drept Penal - Pagina 108
Drept Penal - Pagina 109
Drept Penal - Pagina 110
Drept Penal - Pagina 111
Drept Penal - Pagina 112
Drept Penal - Pagina 113
Drept Penal - Pagina 114
Drept Penal - Pagina 115
Drept Penal - Pagina 116
Drept Penal - Pagina 117
Drept Penal - Pagina 118
Drept Penal - Pagina 119
Drept Penal - Pagina 120
Drept Penal - Pagina 121
Drept Penal - Pagina 122
Drept Penal - Pagina 123
Drept Penal - Pagina 124
Drept Penal - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal.DOC

Alții au mai descărcat și

Caiet de Practica Drept

Ce trebuie ştiut despre judecata în procesul penal : Judecata este modul în care instanţa de judecată îşi exercită atribuţiile în mod activ....

Tipuri si Catagorii de Pedepse Penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Subiecte Rezolvate pentru Examen - Istoria Dreptului Romanesc

1. Sub ce forma a fost cunoscuta propr in dr cutumiar geto-dac si mai tarziu potrivit normelor de conduita ale obstei teritoriale? in dreptul...

Raspunderea Internationala a Statelor

Raspunderea internationala a statelor a fost reglementata de ONU pentru statele membre in noiembrie 2001, in cadrul sesiunii 53 a Comisiei de Drept...

Inviolabilitatea Domiciliului

Inviolabilitatea domiciliului, în raport cu dreptul intern este consacrată de către art.27 aln.(1) al Consituţiei României prin care se consacră...

Pedeapsa Penala si Tipurile Ei

Pedeapsa penala este o masura de constringere statala, stabilita de legea penala, aplicata de judecata in numele statului persoanelor care au comis...

Curs Istoria Dreptului Romanesc

În vremea lui Alexandra Ioan Cuza şi din dispoziţia sa, au fost elaborate Codul Civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură...

Legislatia Constructiilor si Amenajarii Teritoriului

Legislatia aplicabila in domeniul constructiilor si amenajarii teritoriului : - Legea nr. 50/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al...

Ai nevoie de altceva?