Drept Penal

Curs
7.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 23617
Mărime: 97.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Nistoreanu
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE DREPT NOTE DE CURS DREPT PENAL, PARTEA GENERALA

Extras din document

I. Generalitati privind dreptul penal

A. Dreptul penal, ca ramura de drept :

Termenul de “drept penal” cunoaste doua acceptiuni:

- ramura a sistemului de drept ce cuprinde o totalitate de norme juridice cu acelasi obiect de reglementare

- stiinta dreptului penal ce cuprinde totalitatea ideilor si conceptiilor despre dreptul penal.

a. Definitia dreptului penal :

“Dreptul penal, ca ramura a sistemului de drept din România, e format din totalitatea normelor juridice legiferate de puterea legislativa care stabilesc ce fapte constituie infractiuni, conditiile raspunderii penale, sanctiunile si alte masuri ce urmeaza a fi aplicate sau luate de catre instantele judecatoresti persoanelor, care au savârsit infractiuni, în scopul apararii celor mai importante valori sociale ale statului de drept”.

b. Caracterele dreptului penal :

Din aceasta definitie desprindem caracteristicile acestei ramuri de drept si anume :

1. dreptul penal este o ramura de drept distincta alaturi de alte ramuri de drept ;

2. dreptul penal are autonomie în raport cu celelalte ramuri de drept ;

3. dreptul penal are o structura unitara ;

4. dreptul penal este format dintr-o totalitate de norme juridice cu acelasi obiect de reglementare;

5. normele dreptului penal stabilesc expres infractiunile, conditiile de tragere la raspundere penala a persoanelor care le savârsesc, precum si sanctiunile ;

6. dreptul penal are un scop specific – apararea valorilor sociale ;

7. institutiile acestei ramuri de drept sunt :

- infractiunea ; - raspunderea penala ;

- sanctiunile.

8. dreptul penal este o ramura de drept public, deoarece întotdeauna unul dintre subiectele raportului juridice de drept penal este statul.

c. Obiectul dreptului penal :

Obiectul dreptului penal îl constituie apararea valorilor sociale în complexitatea lor. În cadrul acestor relatii, membrii societatii au îndatorirea de a nu vatama prin faptele lor valorile sociale. Respectarea acestor îndatoriri asigura existenta normala a societatii, ducând la existenta unor raporturi de cooperare. Daca nu se respecta aceste norme raporturile de cooperare se transforma în raporturi de conflict între stat si cei care nu respecta ordinea de drept. Astfel, cele doua tipuri de raporturi, reprezinta obiectul dreptului penal.

În doctrina exista discutii privind obiectul dreptului penal si anume : unii autori considera ca ar face parte din obiectul dreptului penal numai relatiile sociale ce apar în urma savârsirii infractiunii (deci, numai raporturile de conflict), altii considera ca, din sfera dreptului penal fac parte ambele tipuri de raporturi, întrucât prima opinie restrânge sfera dreptului penal, dându-i un caracter strict represiv.

În concluzie, relatiile de aparare sociala, care constituie obiectul de reglementare a dreptului penal, au o existenta obiectiva, anterioara încalcarii legii, fie sub forma unor relatii de cooperare, fie forma unor relatii de conflict ce apar dupa încalcarea legii.

d. Scopul dreptului penal :

Acesta este prevazut în art. 1 C. pen. potrivit caruia: “legea penala apara, împotriva infractiunilor România, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea, precum si întreaga ordine de drept”. Asadar, scopul dreptului penal este de a apara societatea în ansamblu, membrii sai în particular, împotriva tuturor faptelor antisociale ce cad sub incidenta legii penale.

Enumerarea valorilor sociale, din art. 1 C. pen. are un caracter exemplificativ si nu limitativ, dreptul penal ocrotind si alte valori sociale ce nu sunt prevazute expres în acest articol. Ex. apararea sigurantei circulatiei pe drumurile publice.

e. Functiile dreptului penal :

- prevenirea savârsirii infractiunilor prin incriminarea faptelor periculoase;

- asigurarea cadrului legal de realizare a functiei de aparare sociala;

- asigurarea dezvoltarii noilor valori de relatii sociale.

f. Necesitatea dreptului penal:

Aceasta este determinata de:

- necesitatea apararii tuturor valorilor sociale ;

- existenta fenomenului infractional si combaterea lui;

- necesitatea reglementarii juridice a actiunii de aparare a valorilor sociale.

g. Locul dreptului penal în sistemul dreptului :

Are legaturi si cu alte ramuri de drept în vederea apararii tuturor valorilor sociale.

Astfel, are legaturi cu :

- dreptul constitutional – pe considerentul ca în art. 1 din Constitutie sunt prezentate din nou principalele valori sociale;

- dreptul procesual penal – întrucât infractiunile stabilite de dreptul penal se urmaresc si se judeca prin normele dreptului procesual penal ;

- dreptul executional penal – acesta având ca obiect de studiu modul în care se executa pedepsele stabilite de dreptul penal ;

- dreptul civil – care reglementeaza relatiile privind patrimoniul, dreptul penal cuprinzând infractiuni îndreptate împotriva acestuia (furtul) ;

- dreptul familiei – dreptul penal incriminând faptele de bigamie, adulter, abandon de familie.

B. Stiinta dreptului penal

a. Definitie :

“Stiinta dreptului penal este o ramura a stiintelor juridice si reprezinta totalitatea conceptelor, definitiilor si teoriilor privitoare la dreptul penal”.

b. Obiectul :

Studiind normele juridice penale, stiinta dreptului penal trebuie sa explice care este originea acestora, continutul si structura lor, sa analizeze conditiile obiective care impun apararea sociala a valorilor ce cad sub incidenta normelor dreptului penal, sa stabileasca masurile ce sunt necesare a fi adoptate pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii.

c. Sarcinile stiintei dreptului penal :

- studiaza normele si institutiile dreptului penal în complexitatea si dinamismul lor ;

- cerceteaza practica judiciara pentru a observa concordanta dintre principiile exprimate în norme juridice penale ;

- analizeaza evolutia fenomenului infractional.

d. Stiintele penale (“criminale”) :

- criminologia – studiaza geneza infractionalitatii ;

- penologia (stiinta penitenciara) – studiaza pedepsele si celelalte sanctiuni de drept penal ;

- criminalistica – studiaza metodele, mijloacele si tehnicile în vederea descoperirii, cercetarii infractiunii si descoperirii infractorilor ;

- medicina legala – studiaza cauzele producerii mortii violente ;

- psihologia judiciara – studiaza persoana umana implicata în drama savârsirii unei infractiuni.

e. Stiinta dreptului penal român

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9
Drept Penal - Pagina 10
Drept Penal - Pagina 11
Drept Penal - Pagina 12
Drept Penal - Pagina 13
Drept Penal - Pagina 14
Drept Penal - Pagina 15
Drept Penal - Pagina 16
Drept Penal - Pagina 17
Drept Penal - Pagina 18
Drept Penal - Pagina 19
Drept Penal - Pagina 20
Drept Penal - Pagina 21
Drept Penal - Pagina 22
Drept Penal - Pagina 23
Drept Penal - Pagina 24
Drept Penal - Pagina 25
Drept Penal - Pagina 26
Drept Penal - Pagina 27
Drept Penal - Pagina 28
Drept Penal - Pagina 29
Drept Penal - Pagina 30
Drept Penal - Pagina 31
Drept Penal - Pagina 32
Drept Penal - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Extrădarea și expulzarea, instituții de drept penal și drept internațional

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL CAPITOLUL1: NOTIUNE; ASPECTE GENERALE 1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI...

Acțiunea Penală

ACŢIUNEA PENALĂ 1. Noţiune Prin săvârşirea unei infracţiuni ia naştere un conflict concret de drept penal substanţial între societate –...

Principiile Dreptului

Capitolul 1 Principiile dreptului 1.1 Abordare conceptuala Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate calauzitoare sau precepte...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia...

Ai nevoie de altceva?