Drept Penal Partea Generala

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Drept Penal Partea Generala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 203 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I

Procesul penal ca mijloc de realizare a justiţiei

§1 Definiţia procesului penal

Procesul penal este definit ca o activitate reglementată de lege, pe care o desfăşoară autoritatea judecătorească, cu participarea activă a persoanelor interesate, ca titulare de drepturi şi obligaţii, în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie sancţionată potrivit legii şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală .

§2 Fazele procesului penal

1. Noţiunea de fază a procesului penal.

În actuala reglementare din ţara noastră procesul penal cuprinde trei faze: urmărirea penală, judecata şi executarea hotărârii penale definitive.

Fazele procesuale se deosebesc între ele, în principal, prin obiectivul ce trebuie îndeplinit, prin autorităţile care le efectuează, prin actele şi măsurile procesuale şi procedurale pe care le cuprind .

Prima fază a procesului penal, denumită urmărirea penală este premergătoare judecăţii şi are ca obiectiv identificarea autorului unei infracţiuni, prinderea acestuia şi administrarea probelor în vederea trimiterii în judecată.

Judecata este cea de-a doua fază a procesului penal în cadrul căreia se desfăşoară toate activităţile procesuale până la pronunţarea unei hotărâri definitive.

Executarea hotărârilor judecătoreşti penale este ultima fază a procesului penal care cuprinde întreaga procedură necesară punerii în aplicare a dispoziţiilor instanţei de judecată.

Uneori, procesul penal nu parcurge cele trei faze, şi anume atunci când se pronunţă încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărirea penală, nu se mai ajunge la judecată; sau când se pronunţă achitarea sau încetarea procesului penal nu se mai ajunge la executare.

În cazul procedurii plângerii prealabile prevăzute de art. 279 alin. 2 lit. a din Codul de procedură penală, procesul penal începe în faza judecăţii.

2. Organele judiciare

În prima fază a procesului penal activitatea este desfăşurată de organele de cercetare penală şi de procuror, care exercită supravegherea asupra actelor de urmărire penală, conduce şi controlează activitatea de cercetare penală. În această fază procurorul are competenţa exclusivă de a soluţiona cauza penală.

În faza a doua a procesului penal, denumită judecată, rolul principal revine instanţei de judecată, care are misiunea de a soluţiona cauza cu participarea, de regulă, a procurorului. Această fază a procesului este declanşată prin rechizitoriul procurorului şi uneori prin plângere prealabilă, în cazul acţiunilor directe, şi se încheie prin pronunţarea hotărârii judecătoreşti.

Faza a treia, punerea în executare a hotărârii penale, se desfăşoară cu participarea instanţei de judecată, a procurorului, a organelor de poliţie şi a altor organe stabilite în Codul de procedură penală şi în Legea privind executarea pedepselor.

Secţiunea a II-a

Aplicarea legii procesual penale în spaţiu şi timp

Aplicarea legii procesual penale este raportată la două elemente principale, şi anume spaţiul şi timpul.

§1. Aplicarea legii procesual penale în spaţiu

Acţiunea legii în spaţiu ridică probleme atunci când raportul de drept se prelungeşte pe teritoriul aparţinând unor state diferite ori interesează asemenea state, pentru că numai în asemenea cazuri ea vine în concurenţă cu aplicarea unei alte legi străine .

Legea procesual penală română se poate aplica numai pe teritoriul ţării noastre, iar nu şi pe teritoriul altui stat. Rezultă că legea procesuală este, în principiu, strict teritorială .

Dacă la aplicarea în spaţiu a legii penale se are în vedere locul săvârşirii, la aplicarea în spaţiu a legii procesual penale interesează locul unde se desfăşoară activitatea procesuală.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Penal Partea Generala.doc