Drept Penal Partea Generală II

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 37880
Mărime: 850.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Vasile Draghici, Asis.Univ.Drd. Mariana Mitra

Extras din document

CURSUL NR. 1

„CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI”

a. Noţiuni generale:

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei constau în anumite situaţii, sări,

împrejurări, existente în momentul săvârşirii faptei, care împiedică realizarea unei

trăsături esenţiale a infracţiunii şi prin aceasta excluzând caracterul penal al faptei.

Acestea nu se confundă cu cauzele care înlătură răspunderea penală (amnistia, lipsa

plângerii prealabile) caz în care fapta este infracţiune şi doar consecinţa ei – răspunderea

penală – este înlăturată.

Aceste cauze nu trebuie să se confunde nicicum cu cauzele de nepedepsire, care

înlătură doar aplicarea pedepsei, fapta fiind însă infracţiune (desistarea şi împiedicarea

producerii rezultatului, denunţarea mitei).

b. Cadrul cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei:

. după criteriul trăsăturii esenţiale a infracţiunii:

- cauze care privesc pericolul social;

- cauze care privesc vinovăţia;

- cauze care privesc prevederea în legea penală a faptei;

. după criteriul sferei de aplicare:

- cauze generale – care sunt prevăzute în partea generală a Codului penal:

art. 44-51 C. pen., art. 12 C. pen. – abrogarea incriminării, art. 18¹ C. pen.;

- cauze speciale – care sun prevăzute în partea specială a Codului penal: art.

6 alin. 1 C. pen. – lipsa dublei incriminări, art. 207 C. pen. – proba verităţii;

. după caracterul cauzelor:

- cauze reale – se referă la faptă şi se răsfrâng asupra tuturor participanţilor

(lipsa prevederii în legea penală);

- cauze personale – se referă la persoana făptuitorului şi produc efecte numai

în raport cu acesta (art. 44-51 C. pen.).

I. LEGITIMA APĂRARE (art. 44 C. pen.)

a. Definiţie:

“Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de

legitimă apărare.

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura

un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva

unui interes obştesc şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori

interesul obştesc.

Se prezumă că este în legitimă apărare, şi acela care săvârşeşte fapta pentru a

respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin

alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăperere, dependinţă sau loc împrejmuit

ţinând de acestea.

Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau

temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu

împrejurările în care s-a produs atacul“.

b. Caracterizare:

- aceasta apare ca o ripostă, determinată de necesitatea apărării valorilor sociale

periclitate;

- cel ce ripostează săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu e

săvârşită cu vinovăţie, căci făptuitorul nu a acţionat cu voinţă liberă.

c. Condiţii:

- condiţii privind atacul: acesta reprezintă o comportare violentă a omului, o

atitudine ofensivă, ce se materializează, de regulă, într-o acţiune îndreptată

împotriva unor valori sociale; atacul trebuie să fie:

. material – realizat prin mijloace fizice menite să pericliteze valorile sociale; nu

se va îndeplini această condiţie dacă atacul este verbal sau în scris care nu dau

dreptul unei riposte legitime

. direct – să creeze un pericol nemijlocit pentru valoare socială ocrotită; atacul nu

este directă dacă între agresor şi victimă se află un obstacol (o uşă, un zid);

. injust – să fie lipsit de orice temei legal;

. imediat (iminent) – pe cale să se producă; atacul iminent este atacul din

momentul declanşării şi până în momentul consumării acestuia, perioadă în care

apărarea este legitimă; după consumarea atacului, apărarea nu mai este legitimă;

. atacul să fie îndreptat împotiva unei persoane, a drepturilor acesteia sau

împotiva unui interes public; aceste drepturi pot privi viaţa, integritatea

corporală, sănătatea, libertatea, onoarea, averea; interesul public poate consta

într-o stare, situaţie, relaţie, activitate ce interesează o organizaţie publică;

. atacul să pună în pericol grav persoana celui atacat ori interesul public;

caracterul grav al pericolului se apreciază în funcţie de intensitatea acestuia şi

de urmările ireparabile (pierderea vieţii, distrugerea unor bunuri).

- condiţii privind apărarea: aceasta constă în fapta de a încerca înlăturarea

pericolului:

. apărarea să se realizeze printr-o faptă prevăzută de legea penală sau sub

forma unei tentative pedepsibile;

. apărarea să fie precedată de atac; simpla presupunere că agresorul va dezlănţui

un atac nu dă dreptul la o legitimă apărare;

. apărarea să se îndrepte împotriva agresorului (împotiva vieţii, sănătăţii), dar

nu împotriva bunurilor sale;

. apărarea să fie necesară pentru înlăturarea atacului; caracterul necesar al

apărării trebuie analizat nu numai în raport cu gravitatea atacului, ci şi cu

posibilităţile celui atacat de a le înfrunta;

. apărarea să fie proporţională cu gravitatea atacului; aici se are în vedere

respectarea unei echivalenţe între apărare şi atac; dacă apărarea este vădit

disproporţionată faţă de gravitatea atacului, fapta este săvârşită cu depăşirea

limitelor legitimei apărări.

d. Depăşirea limitelor legitimei apărări:

Aceasta cunoaşte două forme:

- excesul justificat; acesta se întemeiază pe tulburarea sau temerea în care se

găsea făptuitorul în momentul comiterii faptei;

- excesul scuzabil; când depăşirea legitimei apărări nu se întemeiază pe tulburare

sau temere; în acest caz vom avea o circumstanţă atenuantă prevăzută de art. 73

lit.a C. pen.; acesta nu este asimilat legitimei apărări.

e. Efecte juridice:

- fapta săvârşită în legitimă apărare nu constituie infracţiune;

- nefiind infracţiune nu atrage răspunderea penală şi nici o altă răspundere

juridică;

- în cazul excesului justificat, răspunderea civilă nu este înlăturată întotdeauna.

Preview document

Drept Penal Partea Generală II - Pagina 1
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 2
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 3
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 4
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 5
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 6
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 7
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 8
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 9
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 10
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 11
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 12
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 13
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 14
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 15
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 16
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 17
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 18
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 19
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 20
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 21
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 22
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 23
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 24
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 25
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 26
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 27
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 28
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 29
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 30
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 31
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 32
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 33
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 34
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 35
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 36
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 37
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 38
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 39
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 40
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 41
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 42
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 43
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 44
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 45
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 46
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 47
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 48
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 49
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 50
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 51
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 52
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 53
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 54
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 55
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 56
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 57
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 58
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 59
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 60
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 61
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 62
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 63
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 64
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 65
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 66
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 67
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 68
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 69
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 70
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 71
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 72
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 73
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 74
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 75
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 76
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 77
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 78
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 79
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 80
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 81
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 82
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 83
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 84
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 85
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 86
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 87
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 88
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 89
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 90
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 91
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 92
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 93
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 94
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 95
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 96
Drept Penal Partea Generală II - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal Partea Generala II.pdf

Alții au mai descărcat și

Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Amnistia

Amnistia este un act de clementa care se acorda prin lege de catre parlament prin care se inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii,...

Sinteză Privind Răspunderea Civilă Delictuală pentru Fapta Altei Persoane în Dreptul Român

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ 1.1. Aspecte generale privind răspunderea juridică: Răspunderea juridică este...

Răspunderea Penală

În stiinta si practica dreptului, un domeniu central îl reprezinta materia raspunderii juridice. Aceasta pentru ca raspunderea juridica este, în...

Răspunderea Persoanei Juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice este o institutie juridica relativ noua a Dreptului Penal. Spunem ca este o institutie relativ noua,...

Elemente de Procedura Penala

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL 1. Definiţia procesului penal: „Proc pen e activitatea reglementată de lg, deşfăşurată de organele...

Ai nevoie de altceva?