Drept Penal - Partea Speciala

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Drept Penal - Partea Speciala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Profesor: Badila, Mircea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

PRECIZARE

Prezentul suport de curs cuprinde doar prezentarea generala a disciplinei.

Pentru aprofundarea acesteia se impune o studiere a continutului fiecarei infractiuni în concret, a tuturor spetelor si testelor grila, asa cum sunt prezentate în bibliografia obligatorie.

Partea I (pentru semestrul I)

NOTIUNEA, OBIECTUL SI CARACTERISTICILE PARTII SPECIALE A DREPTULUI PENAL. SISTEMUL PARTII SPECIALE.

NOTIUNEA

Faptele de pericol social, componente ale fenomenului criminalitatii, sunt declarate de legea penala ca infractiuni. Aceste fapte se manifesta în forme deosebit de variate si caracteristice.

În aceasta diversitate de manifestare fiecare fapta prin care se aduce atingere unor relatii, valori sau interese sociale, politice, economice, morale cuprinde un anumit continut specific, anumite trasaturi definitorii, care îi determina o individualitate infractionala proprie.

Pentru înlaturarea sau reducerea manifestarilor antisociale, prin mijloacele dreptului penal, este necesara incriminarea prin lege a fiecarei fapte de pericol social ca infractiune.

Pentru aceasta, norma juridica penala contine, potrivit structurii sale, o dispozitie de incriminare, prin care stabileste continutul specific al fiecarei infractiuni în parte, prin urmare se defineste continutul juridic al fiecarei infractiuni, în mod general si abstract.

În dreptul penal român, legea incrimineaza ca infractiune numai acea fapta care prezinta pericol social, respectiv aduce atingere valorilor puse sub ocrotirea legii penale si care presupune ca sanctiune o pedeapsa.

Pe lânga continutul infractional variat, faptele de pericol social declarate prin lege infractiuni, prezinta si un grad de pericol social abstract, care variaza de la o infractiune la alta si pentru stabilirea acestui grad de pericol social al faptei incriminate, legiuitorul stabileste pentru fiecare infractiune în parte pedeapsa corespunzatoare.

Deci, norma penala contine în structura sa - pe lânga dispozitia de incriminare - si o dispozitie de sanctionare, prin aceasta din urma stabilindu-se felul pedepsei si limitele speciale ale acesteia.

Din cele expuse rezulta ca dreptul penal contine, pe lânga normele partii generale, si o categorie de norme, care determina faptele de pericol social ce constituie infractiuni, reglementeaza continutul specific al fiecarei infractiuni si stabilesc pedepsele aplicabile pentru fiecare infractiune. Aceste norme se mai numesc si norme de parte speciala si în totalitate alcatuiesc partea speciala a dreptului penal.

Prin urmare, dreptul penal - partea speciala cuprinde ansamblul normelor juridice prin care se stabilesc faptele de pericol social considerate infractiuni si pedepsele aplicabile celor vinovati de încalcarea lor.

În teoria dreptului penal român, partea generala si partea speciala a dreptului penal reprezinta partile componente ale unei ramuri unitare de drept - dreptul penal.

OBIECTUL PARTII SPECIALE

Dreptul penal, ca ramura unitara de drept, are ca obiect reglementarea raporturilor juridice de drept penal care izvorasc din savârsirea infractiunii si care se stabilesc între stat, societate si persoanele care savârsesc infractiuni, în scopul apararii societatii împotriva infractiunilor, prin aplicarea de pedepse si alte masuri penale, în cazurile si conditiile prevazute de lege.

Ca parte componenta a dreptului penal, partea speciala are ca obiect determinarea faptelor de pericol social care aduc atingere intereselor de stat, ordinii de drept, drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor, pe care le considera infractiuni, precum si stabilirea felului si limitelor speciale ale pedepselor sau a masurilor penale ce urmeaza sa fie aplicate pentru sanctionarea acelor infractiuni

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Penal - Partea Speciala.doc

Alte informatii

Cursuri la Drept penal