Drept Penal - Partea Speciala I

Imagine preview
(9/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Drept Penal - Partea Speciala I.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 116 de pagini .

Profesor: LECT.UNIV.DR. Vasile DRǍGHICI, ASIS.UNIV.DRD. Mariana MITRA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

INFRACTIUNI

CONTRA SIGURANTEI STATULUI

ASPECTE GENERALE :

Infractiunile contra sigurantei statului reprezintÎ prima grupÎ de infractiuni care se studiazÎ, din partea specialÎ a dreptului penal.

Acest aspect are la bazÎ faptul cÎ, siguranta statului este valoarea socialÎ fundamentalÎ fÎrÎ de care celelalte valori nu ar putea exista.

Siguranta statului este formatÎ din : suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea acestuia. În cfm. cu art. 1 din L. 51/1991, siguranta statului este definitÎ ca fiind:

«starea de legalitate, de echilibru si de stabilitate socialÎ, economicÎ si politicÎ necesarÎ existentei si dezvoltÎrii statului national român, ca stat suveran, unitar, independent si indivizibil, mentineriiordinii de drept precum si a climatului de exercitare neîngrÎditÎ a drepturilor, libertÎtilor si îndatoririlor fundamentale ale cetÎtenilor potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie. »

Întraga legislatie românÎ trebuie sÎ ocroteascÎ fiinta statului atÎt pe plan intern cÎt si pe plan extern.

AceastÎ protejare se face prin incriminarea si sanctionarea faptelor periculoase în : Codul Penal (art.155-173), dar si intr-o serie de legi speciale:L.31/1991, L.51/1991, L.14/1992.

TRÍDAREA(art.155 C.pen)

1. Continutul legal:

“Fapta cetÎteanului român sau a persoanei fÎrÎ cetÎtenie, domiciliatÎ pe teritoriul statului român, de a intra în legÎturÎ cu o putere sau cu o organizatie strÎinÎ ori cu agenti ai acestora, în scopul de a suprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin actiuni de provocare de rÎzboi contra tÎrii sau de înlesnire a ocupatiei militare strÎine, ori de subminare economicÎ sau politicÎ a statului, ori de aservire fatÎ de o putere strainÎ, sau de ajutare a unei puteri strÎine pentru desfÎsurarea unei activitÎti dusmÎnoase împotriva sigurantei statului,se pedepseste cu detentiune pe viatÎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic - este identic la toate infractiunile contra sigurantei statului si anune este reprezentat de siguranta nationalÎ ca valoare socialÎ fundamentalÎ si relatiile sociale care se nasc si evolueazÎ în jurul si în strânsÎ legÎturÎ cu respectiva valoare;

- obiectul juridic special - este reprezentat de ansamblul relatiilor sociale ce privesc unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea si independenta statului.

2B. Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este calificat - cetatean român sau apatrid cu domiciliul în România. Este posibilÎ participatia în toate formele sale.

- subiectul pasiv - este statul român.

3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivÎ:

- elementul material - se realizeazÎ prin actiunea de a intra în legÎturÎ cu o putere strÎinÎ sau cu agenti ai acestora. AceastÎ actiune presupune stabilirea unui contact cu unul din factorii prevÎzuti de lege prin scris, prin intermediul unei persoane sau prin orice alte mijloace. Elementul material se poate sÎvârsi în tarÎ sau strÎinatate.

- urmarea imediatÎ - realizarea unei stÎri de pericol pentru siguranta statului.

- raportul de cauzalitate - rezultÎ din însÎsi sÎvârsirea faptei.

3B. Latura subiectivÎ:

- forma de vinovatie - intentia directÎ calificatÎ prin scop.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Penal - Partea Speciala I.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “OVIDIUS”CONSTANTA FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA DREPT