Drept Penal - Partea Speciala II

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Drept Penal - Partea Speciala II.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 87 de pagini .

Profesor: Vasile Draghici

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

INFRACTIUNI CARE ÎMPIEDICÍ ÎNFÍPTUIREA JUSTITIEI

DENUNTAREA CALOMNIOASA (ART. 259)

1. Continutul legal:

“Învinuirea mincinoasa facuta prin denunt sau plângere, cu privire la savârsirea unei infractiuni de catre o anume persoana, se pedepseste cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepseste cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Daca cel care a savârsit fapta declara mai înainte de punerea în miscare a actiunii penale fata de persoana în contra careia s-a facut denuntul sau plângerea, ori împotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art.76.”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic generic - este reprezentat de acele relatii sociale care presupun buna credinta si corectitudinea celor care fac sesizari în fata organelor judiciare sau participa la activitatea de administrare a probelor. Vatamarea corporala sÎvârsita de catre un functionar public, în conditiile alin. 1 se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.

- obiectul juridic special - este reprezentat de acele relatii sociale privind onoarea, demnitatea si chiar libertatea persoanei împotriva careia se face plângerea sau denuntul ori în contra careia se ticluiesc sau se produc probele.

2B. Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - poate fi:

1. orice persoana care raspunde penal

2. o persoana cu capacitate de exercitiu restrânsa care depune un denunt sub o plângere, mincinoase

3. reprezentantul unei persoane juridice indiferent ca este publica sau privata

Participatia este posibila în toate cele trei forme: coautorat, instigare si complicitate. ExistÎ coautorat când douÎ sau mai multe persoane întocmesc si semneazÎ împreunÎ un denunt calomnios, neavând importantÎ dacÎ fiecare dintre coautori actioneazÎ în nume propriu.

- subiectul pasiv principal - este reprezentat de stat prin organele judiciare a caror activitate este periclitata.

- subiectul pasiv secundar - persoana contra careia s-a facut plângerea sau denuntul mincinos, sau împotriva careia s-au produs sau ticluit probele.

3. Continutul constitutiv:

3A. Latura obiectivÎ:

- elementul material - actiune de învinuire mincinoasa a unei persoane de comiterea unei infractiuni, iar conform alin. 2 în producerea sau ticluirea de probe mincinoase. Învinuirea reprezintÎ acuzarea unei persoane cÎ ar fi sÎvârsit o infractiune. Învinuirea trebuie sÎ priveascÎ o persoanÎ determinatÎ.

- urmarea imediatÎ - starea de pericol ce se creeaza pentru înfaptuirea justitiei. Exista si o urmare socialmente periculoasa secundara care consta în lezarea onoarei si demnitatii persoanei învinuite pe nedrept.

3B. Latura subiectivÎ:

- forma de vinovatie - intentia directÎ si indirecta.

4. Forme.ModalitÎti. Sanctiuni

FORME:

1. Acte pregÎtitoare: sunt posibile dar nu se pedepsesc;

2. Tentativa: este posibila, dar nu se pedepseste;

3. Fapt consumat: infractiunea se consumÎ în momentul în care denuntul, probele sau plângerea sunt aduse la cunostinta organelor judiciare competente.

MODALITÍTI: Fapta este mai gravÎ când se produc ori se ticluiesc probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte si se pedepseste cu închisoarea de la unu la 5 ani.

SANCTIUNI:

- închisoarea de la 6 luni - 3 ani (art.259 alin.1)

- închisoarea de la 1 an - 5 ani (art.259 alin.2)

- în alin. 3 este prevazuta o circumstanta atenuanta legala speciala. Astfel, daca cel care a savârsit fapta declara mai înainte de a se pune în miscare actiunea penala fata de persoana contra careia s-a facut denuntul sau plângerea, pedeapsa se reduce potrivit art.76 C. pen.

MARTURIA MINCINOASA (ART. 260)

1. Continutul legal:

“Fapta martorului care într-o cauza penala, civila, disciplinara sau în orice alta cauza în care se asculta martori, face afirmatii mincinoase, ori nu spune tot ceea ce stie privitor la împrejurarile esentiale asupra carora a fost întrebat, se pedepseste cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Fapta prevazuta în alineatul precedent nu se pedepseste daca, în cauzele penale mai înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cazurile mai înainte de a se fi pronuntat o hotarâre sau de a se fi dat o alta solutie ce urmare a marturiei mincinoase, martorul îsi retrage marturia.

Daca retragerea marturiei a intervenit în cauzele penale dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau în toate cazurile dupa ce s-a pronuntat o hotarâre sau dupa ce s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa potrivit art.76.

Dispozitiile alin. 1-3 se aplica în mod corespunzator si expertului sau interpretului.”

2. Conditii preexistente:

2A. Obiectul infractiunii:

- obiectul juridic specific - este reprezentat de acele relatii sociale privind înfaptuirea justitiei care presupun comportarea cu onestitate a celor care participa la activitatea judiciara în calitate de martori, experti sau interpreti.

- obiectul material – nu existÎ;

2B. Subiectii infractiunii:

- subiectul activ - este calificat putând fi un martor, expert sau interpret.

Participatia este posibila în forma: instigarii si complicitatii. Coautoratul este posibil doar atunci când o expertiza este efectuata de o echipa de mai multi experti.

- subiectul pasiv - principal este reprezentat de stat

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Penal - Partea Speciala II.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANTA FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA DREPT