Drept Penal și Procedură Penală

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 27494
Mărime: 89.68KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emanoil Popescu, Adrian David
UNIVERSITATEA PETROȘANI FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Extras din document

TITLUL I

DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Definiţia dreptului penal: Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept din România, e format din totalitatea normelor juridice care stabilesc ce fapte constituie infracţiuni, condiţiile răspunderii penale, sancţiunile şi alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanţele judecătoreşti faţă de persoanele care au săvârşit infracţiuni, în scopul apărării celor mai importante valori sociale ale statului de drept.

Caracterele dreptului penal:

• dreptul penal este o ramură de drept distinctă alături de alte ramuri de drept;

• dreptul penal are autonomie în raport cu celelalte ramuri de drept;

• dreptul penal are o structură unitară;

• dreptul penal este format dintr-o totalitate de norme juridice cu aceeaşi reglementare;

• normele dreptului penal stabilesc expres infracţiunile, condiţiile de tragere la răspundere penală a persoanelor care le săvârşesc, precum şi sancţiunile;

• dreptul penal are un scop specific - apărarea valorilor sociale fundamentale (arătate în art. 1 din C. pen.);

• instituţiile acestei ramuri de drept sunt: infracţiunea; răspunderea penală; sancţiunile de drept penal (pedepsele, măsurile educative şi măsurile de siguranţă);

• dreptul penal este o ramură de drept public, deoarece întotdeauna unul dintre subiectele raportului juridic de drept penal este statul.

Obiectul dreptului penal îl constituie apărarea relaţiilor sociale în complexitatea lor. În cadrul acestor relaţii, membrii societăţii au îndatorirea de a nu vătăma sau pune în pericol prin faptele lor valorile sociale fundamentale.

Relaţiile sociale au o existenţă obiectivă, anterioară încălcării legii, fie sub forma unor relaţii de cooperare, fie sub forma unor relaţii de conflict ce apar după încălcarea legii.

Dreptul penal are ca obiect relaţiile de conflict ce apar între stat, ca titular al ordinii de drept (reprezentant al societăţii pentru apărarea acestor valori), şi infractori.

Scopul dreptului penal este prevăzut în art. 1 C. pen. potrivit căruia ,,legea penală apără, împotriva infracţiunilor România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept”.

Aşadar, scopul dreptului penal este de a apăra societatea în ansamblu, membrii săi în particular, împotriva tuturor faptelor antisociale ce cad sub incidenţa legii penale.

Definiţie: Ştiinţa dreptului penal este o ramură a ştiinţelor juridice şi reprezintă totalitatea conceptelor, definiţiilor şi teoriilor privitoare la instituţiile dreptul penal.

Studiind normele juridice penale, ştiinţa dreptului penal trebuie să explice originea acestora, conţinutul şi structura lor, să analizeze condiţiile obiective care impun apărarea socială a valorilor ce cad sub incidenţa normelor dreptului penal, să stabilească măsurile necesar a fi adoptate pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii.

2. PRINCIPIILE ŞI IZVOARELE DREPTULUI

PENAL ROMÂN

Principiile dreptului penal român

Definiţie. Acestea reprezintă totalitatea ideilor, concepţiilor şi regulilor care călăuzesc şi străbat întregul drept penal şi activitatea de luptă împotriva infracţiunilor.

Caracterizare

Principiile dreptului penal român se împart în trei categorii: fundamentale; generale; instituţionale. Ele îşi găsesc aplicarea în toate instituţiile dreptului penal (infracţiunea, răspunderea şi sancţiunile).

Principiul legalităţii (Nullum crimen sine lege; Nulla poena sine lege):

- nu este un principiu specific dreptului penal, ci acesta guvernează întreg sistemul de drept;

- a fost formulat pentru prima oară în timpul revoluţiei burgheze din Franţa în anul 1789;

- a fost reafirmat în 1948 în Declaraţia universală a drepturilor omului;

- constituie o garanţie a libertăţii persoanei împotriva abuzurilor, astfel că legea penală se aplică numai pentru faptele prevăzute de aceasta;

- a fost încălcat flagrant între anii 1948-1956, când exista instituţia analogiei;

- este consacrat expres în actualul Cod penal în art. 2, dar este completat şi de art. 11;

- îşi găseşte aplicarea în toate instituţiile dreptului penal astfel: nullum crimen sine lege (nici o infracţiune în afara legii); nulla poena sine lege (nici o sancţiune în afara legii); nullum judicium sine lege (instituţia sancţiunii şi a răspunderii);

- respectându-se acest principiu, nu va fi trasă la răspundere penală persoana care nu a săvârşit o infracţiune şi, totodată, nu va fi trasă la răspundere penală o persoană care a săvârşit o faptă ce nu era prevăzută la acea vreme ca infracţiune în lege.

Principiul egalităţii în fata legii penale:

- este nu numai un principiu de bază în dreptul penal, dar şi un principiu constituţional prevăzut în art. 16 din Constituţia României;

- subliniază egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii penale, indiferent de vârstă, sex, rasă, culoare, apartenenţă politică etc.

Preview document

Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 1
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 2
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 3
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 4
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 5
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 6
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 7
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 8
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 9
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 10
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 11
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 12
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 13
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 14
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 15
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 16
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 17
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 18
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 19
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 20
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 21
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 22
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 23
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 24
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 25
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 26
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 27
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 28
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 29
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 30
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 31
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 32
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 33
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 34
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 35
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 36
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 37
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 38
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 39
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 40
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 41
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 42
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 43
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 44
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 45
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 46
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 47
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 48
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 49
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 50
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 51
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 52
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 53
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 54
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 55
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 56
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 57
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 58
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 59
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 60
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 61
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 62
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 63
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 64
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 65
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 66
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 67
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 68
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 69
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 70
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 71
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 72
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 73
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 74
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 75
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 76
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 77
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 78
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 79
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 80
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 81
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 82
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 83
Drept Penal și Procedură Penală - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal si Procedura Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Constituțional și Legal al Autonomiei Locale

INTRODUCERE « În perspectivă istorică , până extrem de recent, autonomia locală a reprezentat o chestiune exclusiv internă a statelor, un domeniu...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Cetățenia română

I. NOTIUNEA DE CETATENIE Cetatenia intereseaza nu numai dreptul constitutional, ci si legile conferind cetatenilor toate drepurile (incluzand pe...

Competenta în Materie Penala

COMPETENŢA A. Notiunea de competenta în procesul penal . Prin competenta , ca notiune generala , se întelege capacitatea ( aptitudinea )...

Dreptul și Statul

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE STAT SECŢIUNEA I Apariţia statului 1. Organizarea prestatală a societăţii Statul a apărut pe o...

Cetățenia României - drept constituțional

Noţiunea de cetăţenie Elementele organice ale naţiunii reflectate in conştiinţa naţională, cum sunt limba comună, tradiţiile, cultura comună,...

Drept Penal - Cursuri

Cazurile în care se poate dispune arestarea prevazute de art. 148 lit. e si h din C. proc. pen. Ordine de drept. Ordine publica. Ordine...

Drept Penal și Procedură Penală

NOTIUNEA DE INFRACTIUNE SI TRASATURILE EI ESENTIALE 1. Preliminarii Stiinta dreptului penal foloseste mai multe acceptiuni ale notiunii de...

Te-ar putea interesa și

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Reabilitarea judecătorească

Reabilitarea, ca procedură specială penală, oferă posibilitatea, foștilor deținuți sau persoanelor juridice care au fost condamnate la pedeapsa...

Înregistrările și interceptările ca mijloace de probă în procesul penal

Capitolul I Mijloacele de proba Conform art 63 din C.proc.pen. constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea existentei sau...

Procedura Reabilitării Judecătorești

Introducere Reabilitarea este reglementată de dispoziţiile art.133-139 Cod penal şi este o cauză care înlătură consecinţele condamnării, făcând ca...

Drept penal - procedură

Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre...

Ai nevoie de altceva?