Drept Penal Special

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Drept Penal Special.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 240 de pagini (in total).

Profesor: Boroi Nistoreanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

BIGAMIA - art. 303 -

1. Continutul juridic

Potrivit alin. 1, infractiunea consta în încheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita, iar potrivit alin. 2, în fapta persoanei neca¬satorite care se casatoreste cu o persoana pe care o stie casatorita.

2. Conditii preexistente

Obiectul Juridic consta în relatiile de convietuire sociala din cadrul familiei, relatii care se întemeiaza pe caracterul monogam al casatoriei.

Subiect activ poate fi numai o persoana casatorita, întrucât casatoria consta în alianta dintre un barbat si o femeie, infractiunea nu este de con¬ceput fara concursul a doua persoane de sex opus. Daca ambele persoane sunt casatorite, ele raspund pentru infractiunea de bigamie în calitate de coautori.

Participatia penala este posibila sub toate formele. Daca numai una dintre persoane este casatorita, aceasta va raspunde pentru infractiunea de bigamie în calitate de autor, iar persoana necasatorita, în ipoteza în care a cunoscut ca cealalta persoana este casatorita, raspunde pentru aceeasi infractiune în calitate de complice concomitent. Delegatul de stare civila care a cunoscut, în momentul încheierii casatoriei, ca una dintre parti este casatorita, raspunde pentru infractiunea de bigamie tot în calitate de complice concomitent.

3. Continutul constitutiv

Latura obiectiva. Elementul material al laturii obiective, se realizeaza prin actiunea de încheiere a unei noi casatorii de catre o persoana care este casatorita. Aceasta noua casatorie trebuie sa-si gaseasca concretizarea într-un act de casatorie valabil încheiat, adica de catre delegatul de stare ci¬vila, în urma luarii consimtamântului viitorilor soti, care semneaza, împreuna cu el, actul pe care acesta l-a întocmit în registrul de stare civila. Nu intere¬seaza daca în prima casatorie exista o viata de familie sau sotii traiau despartiti de fapt.

Puncte de vedere contradictorii au fost exprimate în legatura cu raspunderea penala a persoanei care, desi casatorita declara delegatului de stare civila ca nu exista impedmente legale la încheierea casatoriei si astfel, încheie o noua casatorie. Potrivit unei opinii, în acest caz, raspunderea penala a faptuitorului trebuie stabilita atât pentru infrac¬tiunea de bigamie, cât si pentru infractiunea de fals în declaratii, iar dupa o alta opinie, numai pentru infractiunea de bigamie.

Potrivit alin. 2, constituie infractiune si fapta persoanei necasatorite care se casatoreste cu o persoana pe care o stie casatorita. Aceste dispozitii nu consacra o infractiune autonoma si nici o modalitate atenuata a infractiunii de bigamie. Legiuitorul a înteles numai sa creeze un regim special de sanctionare pentru un anumit complice la infractiunea de bigamie. Acestuia nu i se aplica sanctiunea prevazuta de lege pentru autor, potrivit dispozitiilor penale generale referitoare la sanctionarea participantilor, ci pedeapsa prevazuta în alin. 2 al art. 303 C. pen.

Latura subiectiva presupune intentia, care poate fi directa sau indirecta, în ceea ce priveste pe participant, atunci când acesta este o persoana neca¬satorita, se cere ca sa cunoasca în momentul încheierii casatoriei, împre¬jurarea ca cealalta persoana este casatorita.

4. Forme. Sanctiuni

Tentativa nu se pedepseste.

Consumarea infractiunii are loc în momentul încheierii noii casatorii. Desi starea de bigamie se prelungeste dupa acest moment, infractiunea de bigamie nu este o infractiune continua, deoarece actiunea care se realizeaza, încheierea unei noi casatorii, nu presupune o prelungire în timp.

Sanctiunea consta în închisoare de la 1 la 5 ani, pentru fapta din alin. 1, si închisoare de la 6 luni la 3 ani, pentru fapta din alin. 2. În caz de bigamie, instanta penala, pronuntând condamnarea inculpatului, trebuie sa constate nulitatea casatoriei încheiate ulterior si sa restabileasca situatia anterioara privind valabilitatea primei casatorii.

5. Cauza speciala de nepedepsire

Potrivit alin. 3, faptele prevazute în primele doua alineate ale textului nu se sanctioneaza daca prima sau cea de a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decât bigamia.

Potrivit Codului familiei, pot exista situatii când fie prima casatorie, fie cea de a doua, se declara nula pentru alt motiv decât bigamia, cum ar fi, de exemplu, pentru lipsa consimtamântului. În asemenea situatii, daca se desface prima casatorie, ramâne valabila cea de a doua, iar starea de bigamie nu mai exista. La fel, daca se desfiinteaza cea de a doua casatorie, ramâne valabila prima, neexistând nici de data aceasta, infractiunea de bigamie.

ADULTERUL - art. 304 -

1. Continutul juridic

Potrivit alin. 1, infractiunea consta în fapta persoanei casatorite de a avea relatii sexuale afara de casatorie.

2. Conditii preexistente

Obiectui juridic consta în relatiile de convietuire sociala din cadrul familiei, relatii care privesc fidelitatea dintre soti, încrederea si afectiunea pe care si le datoreaza unul altuia.

Subiect activ poate fi orice persoana casatorita, barbat sau femeie. Ca si bigamia, infractiunea de adulter, presupune concursul a doua persoane, dintre care una trebuie sa fie casatorita. Daca ambele persoane sunt casatorite, acestea vor raspunde pentru savârsirea infractiunii în calitate de coautori.

Fisiere in arhiva (6):

 • Drept Penal Special
  • infractiuni_care_aduc_atingere_unor_relatii_privind_convietuirea_sociala[1].doc
  • infractiuni_contra_autoritatii[1].doc
  • infractiuni_contra_capacitatii_de_aparare_a_Romaniei[1].doc
  • infractiuni_contra_patrimoniului[1].doc
  • infractiuni_contra_persoanei[1].doc
  • infractiuni_la_regimul_stabilit_pentru_unele_activitati_economice[1].doc