Drept Penal Special - Infractiuni

Curs
8.8/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 34579
Mărime: 106.72KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. OMUCIDEREA OMORUL(art.174 C.pen):

1.Continutul legal:“Uciderea unei persoane, se pede cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste. »

2.Conditii preexistente :

2A.Obiectul infractiunii :

-generic-este format din relatiile sociale care privesc apÎrarea persoanei privitÎ sub totalitatea atributelor sale ;

-special-este format din relatiile sociale care apÎrÎ viata tuturor persoanelor ;

-material-copul persoanei aflat în viatÎ. Acesta nu trebuie sÎ se confunde cu subiectul pasiv care este persoana în viatÎ, careia i s-a suprimat, sau s-a încercat sa i se suprime viata.

2B.Subiectii infractiunii :

-subiectul activ-orice persoanÎ. Participatia este posibilÎ în toate formele sale.

-subiectul pasiv-este persoana ucisÎ.

3. Continutul constitutiv :

3A.Latura obiectivÎ :

- elementul material - se poate realiza printr-o actiune sau inactiune de : sugrumare,lovire,tÎiere,otrÎvire,împuscare,întepare,electrocutare,neadministrarea de hranÎ sau medicamente, neacordarea primului ajutor, asmutirea unui cÎine, folosirea unei reptine, etc. Se poate observa cÎ omorul se poate sÎvârsii direct sau indirect. De asemenea fÎptuitorul poate folosi si anumite instrumente : cutit, topor, lamÎ, substamte otrÎvitoare, etc.

-urmarea imediatÎ - moartea persoanei. DacÎ aceasta nu se produce va fi tentativÎ.

-legÎtura de cauzalitate-ea trebuie sÎ se stabileascÎ între actiunea fÎptuitorului si urmarea imediatÎ.

3B.Latura subiectivÎ :

-forma de vinovÎtie- intentie directÎ sau indirectÎ. Ea se va stabili în functie de modul cum a actionat fÎptuitorul si de instrumentele pe care le-a folosit.

-mobilul- ura, gelozia. Interesul material schimbÎ încadrarea juridicÎ (art.175C.pen). Lipsa acestuia poate releva inexistenta discernÎmântului. El aratÎ totodatÎ periculozitatea infractorului.

-scopul - suprimarea vietii persoanei. Acesta ajutÎ de cele mai multe ori la individualizarea pedepsei.

4.Forme.Sanctiuni :

FORME :

1.actele preparatorii-desi posibile nu se pedepsesc(procurarea unui cutit);

2.tentativa-se pedepseste(îndreptarea cutitului înspre inima unei persoane);

3.fapt consumat-în momentul producerii morti.

SANCTIUNI :

-închisoarea de la 10 la 20 de ani si

-interzicerea unor drepturi.

OMORUL CALIFICAT(art.175 C.pen)

1.Continutul legal:

“Omorul sÎvârsit în vreuna din urmÎtoarele împrejurÎri:

a. cu premeditare;

b. din interes material;

c. asupra sotului sau unei rude apropiate;

d. profitând de starea de neputintÎ a victimei de a se apÎra ;

e. prin mijloace ce pun în pericol viata mai multor persoane ;

f. în legÎturÎ cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei ;

g. pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmÎrire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse ;

h. pentru a înlesni sau a ascunde sÎvârsirea altei infractiuni ;

i. în public ;

se pedepseste cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste. »

Omorul calificat implicÎ aceleasi caracteristici ca si omorul simplu, cu deosebirea cÎ primul prezintÎ unele circumstante care îi sporesc periculozitatea. Pentru explicatiile privind obiectul, subiectii, latura obiectivÎ si subiectivÎ trimitem la infractiunea de omor. În continuare vom analiza numai cazurile în care omorul poate fi calificat.

a.cu premeditare :

Premeditarea presupune o gândire anticipatÎ asupra unei activitÎti viitoare. În acceptiunea legii penale, premeditarea presupune ceva mai mult decât o gândire anticipatÎ. Ea constÎ în trecerea unui interval de timp din momentul luÎrii hotÎrârii de a sÎvârsii omorul si pânÎ în momentul executÎrii infractiunii. Acest interval de timp nu este expres prevÎzut de lege, fiind lÎsat la aprecierea instantei.

Premeditarea mai presupune si sÎvârsirea unor acte de pregÎtire, de naturÎ sÎ întÎreascÎ hotÎrârea de a sÎvârsi infractiunea si totodatÎ sÎ-i faciliteze executarea acesteia (procurarea unui cutit sau a unei cantitÎti de otravÎ, urmÎrirea victimei).

Aceasa implicÎ asadar o chibzuintÎ, sânge rece, stÎpânire de sine. În cazul în care o persoanÎ procurÎ instrumente autorului în vederea sÎvârsirii omorului, acesta va rÎspunde pentru complicitate la infractiunea de omor calificat.

b.din interes material:

Acesta constituie un mobil de facturÎ egoistÎ, care îi conferÎ faptei un pericol mai mare. Interesul material se poate înfÎtisa ca un avantaj sau beneficiu de naturÎ materialÎ cum ar fi : bani, bunuri, titluri de valoare, dobândirea unei mosteniri, stingerea unor datorii sau obtinerea altor avantaje. Nu intereseazÎ valoarea avantajelor sau bunurulor care pot fi obtinute. Este important ca aceste avantaje sÎ fi constituit mobilul crimei.

SÎvârsirea omorului din interes material, este o circumstantÎ personalÎ, deoarece priveste latura subiectivÎ a infractiunii, nefiind transmisibilÎ si celorlalti participanti.

c. asupra sotului sau unei rude apropiate :

Omorul sÎvârsit în astfel de cazuri este mai grav deoarece victima mizând pe afectivitatea dintre el si autor nu-si ia mÎsuri de apÎrare, ceea ce poate sÎ înlesneascÎ sÎvârsirea infractiunii. În acest caz subiectul pasiv este calificat. Calitatea de sot rezultÎ numai dintr-o cÎsÎtorie legal îngheiatÎ ; fiind scos din aceastÎ sferÎ concubinajul. DespÎrtirea în fapt a sotilor nu are relevantÎ.

Preview document

Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 1
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 2
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 3
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 4
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 5
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 6
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 7
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 8
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 9
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 10
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 11
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 12
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 13
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 14
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 15
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 16
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 17
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 18
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 19
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 20
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 21
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 22
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 23
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 24
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 25
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 26
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 27
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 28
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 29
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 30
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 31
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 32
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 33
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 34
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 35
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 36
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 37
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 38
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 39
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 40
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 41
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 42
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 43
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 44
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 45
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 46
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 47
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 48
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 49
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 50
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 51
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 52
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 53
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 54
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 55
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 56
Drept Penal Special - Infractiuni - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal Special - Infractiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Tipuri de Drept - Public, Privat, Penal, International - In Sistemele Juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Criminalistica

Test 1 Subiectul I. Fotografia judiciara operativă. 1.1Definiti notiunea şi rolul fotografiei judiciare operative in procedura de urmarire...

Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Criminalistica

Subiectul nr. 1 Notiunea, obiectul, sarcinile criminalisticii: 1. Notiunea criminalisticii 2. Obiectul criminalisticii 3. Principiile...

Infracțiunile Contra Persoanei

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI 1.1.1. Referinţe istorice şi...

Aspecte de Teorie si Practica Judiciara in Materia Infractiunii de Delapidare

CAPITOLUL I INTRODUCERE; EVOLUŢIA INFRACŢIUNII DE DELAPIDARE ÎN CADRUL INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1.1Evoluţia reglementărilor privind...

Ai nevoie de altceva?