Drept privat român

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9155
Mărime: 51.88KB (arhivat)
Publicat de: Andrian Rus
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector dr. Mircea Bocsan
Cursul de Drep Privat Roman prezentat a Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca este complex cuprinzand toate notiunile de drept din antichitatea romana cu analogii in zilele noastre.

Extras din curs

CURS 1 3 octombrie 2007

Dreptul este un ansamblu de norme şi reguli cu caracter juridic = drept obiectiv = sistem de reglare al societăţii.

Dreptul roman cuprinde viaţa juridică a poporului roman până la moartea împăratului Iustinian în 565 AD.

Dreptul roman:

- baza majorităţii sistemelor de drept european

- bază educaţională = alfabet al dreptului = terminologia de bază este de sorginte latină; conţine tehnici şi principii; are o valoare istorică şi ştiinţifică.

Diviziunile dreptului roman:

I. 1. Drept natural – ius naturale – drept comun tuturor fiinţelor vii

2. Dreptul ginţilor – ius gentium – drept comun tuturor oamenilor

3. Drept civil – ius quintirium – dreptul cetăţii – aplicat numai cetăţenilor romani

II. 1. Drept civil – drept ce izvorăşte din lege – latura statică

2. Drept pretorian – drept ce izvorăşte din edictum pretorae – latura organică

III. 1. Drept scris – norme juridice edictate de anumite instituţii

2. Drept nescris - cutume

IV. 1. Drept public – se ocupă de reglementarea instituţiilor statului, a raporturilor dintre instituţii şi cetăţeni – sunt norme de interes general

2. Drept privat – reglementează raporturile juridice dintre cetăţeni.

CURS 2 10 octombrie 2007

ISTORIA ROMEI

I. Etapa regalităţii: de la fondarea Romei – 753 BC până la 510 BC

II. Etapa republicană: 510 – 27 BC

III. Etapa imperială: 27 BC – 565 AD

- principat (princeps): 27 BC – 284 AD

- dominat (dominus): 284 – 565 AD

I. Epoca regalităţii:

Statul roman era organizat sub forma unui regat condus de un rege: democraţie militară, întrucât regii erau aleşi de armată.

Regele – atribuţii: militare (comandantul armatei), religioase (mare preot), judecătoreşti (judecător).

Senatul – Adunarea bătrânilor – atribuţii: veghea la respectarea tradiţiilor, politica externă.

Adunările populare: toţi cei aflaţi sub arme (militarii): alegeau regele şi votau legile. Au fost 7 regi: Romulus, Tullus Hostilius (a organizat armata), Ancus Marcius , Numa Pompilius (a organizat cultura), Tarquinius Priscus (a organizat din punct de vedere edilitar), Servius Tullius (a reformat administrativ Roma), Tarquinius Superbus.

Reformele atribuite lui Servius Tullius: organizarea gentilică a fost înlocuită de adunările curiale: 30 de curii, 10 din fiecare etnie – latini, sabini şi etrusci. Împărţirea a fost făcută şi pe domiciliu şi triviul; împărţire cenzitară (în funcţie de venitul fiecăruia): prima clasă – cavalerii (1 milion de aşi avere) – 18 centurii; clasa a doua – clasa I – 125 mii de aşi – 80 de centurii, clasa a II-a, clasa a III-a; clasa a IV-a; clasa a; V-a; clasa meşteşugarilor, clasa muzicanţilor şi clasa săracilor, a căror singură avere erau copii.

TOTAL: 193 + 2 centurii, din care 98 erau cavalerii şi clasa I.

Votul se dădea pe centurii în adunările comiţiale pe Câmpul lui Marte.

II. Epoca republicană:

Regele a fost înlocuit de magistraţi. Restul instituţiilor rămân aceleaşi.

Magistraţii erau aleşi de adunările populare. Puterea era limitată, mandatul fiind de 1 an, avea caracter colegial – erau 2 consuli, 2 cenzori, 4 praetori, 10 tribuni. Predomina ius intercesiones – actele erau adoptate numai dacă erau aprobate de cei doi consuli în aceeaşi formă.

Magistraturile au apărut în etape diferite datorită luptelor dintre patricieni şi plebei.

1. Consulatul – regele a fost înlocuit de consul (2) cu un mandat de 1 an (guvernau câte o lună, alternativ)

2. Cenzura – 2 cenzori, cu un mandat de 18 luni o dată la 5 ani, când aveau loc recensămintele. Perioada dintre recensăminte – lustru – lustraţie, adică morală sau epurare morală.

3. Praetura – praetorii – praetor urban şi pretor peregrin – organizau justiţia

4. Questura – questorii – administrau finanţele

5. Edilii – plebei şi curuli – administrau oraşul

6. Tribun – magistratură specială – ocroteau interesele plebei; puteau uza de dreptul de veto

7. Dictator – magistratură cu caracter excepţional – apărea numai în situaţii de criză; era numit de Senat şi avea un mandat de 6 luni.

8. Guvernatori – magistraţi provinciali

III. Epoca imperială:

Primul împărat – Octavian – 27 BC – diplomat. Senatul votează toate legile, în timp ce adunările populare îşi pierd din importanţă.

a. Principatul – prima etapă a epocii imperiale – perioadă de maximă înflorire a statului roman, din punct de vedere economic, cultural şi juridic

b. Dominatul – imperiul a fost împărţit în două: Imperiul Roman de Apus şi cel de Răsărit în anul 476 AD – anul căderii Romei. Se desfiinţează toate instituţiile, mai puţin cea a împăratului – împăratul din Imperiul Roman de Apus.

CURS 3 17 octombrie 2007

IZVOARELE DREPTULUI ROMAN

Izvor de drept – acea formă de manifestare a dreptului

1. obiceiul/cutuma

2. legea

3. edictele magistraţilor

4. Senatus Consultele

5. Constituţiile imperiale

6. Iuris Predenta

1. Obiceiul/Cutuma: cel mai vechi izvor al dreptului; nescris; consacrat printr-o utilizare repetată; a revenit în prim-plan în Evul Mediu.

2. Legea: odată cu apariţia Statului, cutuma nu mai este corespunzătoare; Legea celor 12 table; legile erau de 2 tipuri la Roma: rogate şi date; primul pas în elaborarea unei legi este un proiect de lege făcut de magistraţi. Structura: prescriptio (partea de început a legii), rogatio (conţinutul propriu-zis), sanctio (consecinţele încălcării normelor cuprinse în lege). Legile puteau fi: legi perfecte (interziceau anumite activităţi), legi mai puţin perfecte (amenzile), legi imperfecte (nu prevedeau nici o sancţiune).

3. Edictele magistraţilor: în sens general înseamnă un anunţ public. Fiecare magistrat dădea un edict prin care aducea la cunoştinţa generală intenţiile lui şi cum vrea să le realizeze.

Preview document

Drept privat român - Pagina 1
Drept privat român - Pagina 2
Drept privat român - Pagina 3
Drept privat român - Pagina 4
Drept privat român - Pagina 5
Drept privat român - Pagina 6
Drept privat român - Pagina 7
Drept privat român - Pagina 8
Drept privat român - Pagina 9
Drept privat român - Pagina 10
Drept privat român - Pagina 11
Drept privat român - Pagina 12
Drept privat român - Pagina 13
Drept privat român - Pagina 14
Drept privat român - Pagina 15
Drept privat român - Pagina 16
Drept privat român - Pagina 17
Drept privat român - Pagina 18
Drept privat român - Pagina 19
Drept privat român - Pagina 20
Drept privat român - Pagina 21
Drept privat român - Pagina 22
Drept privat român - Pagina 23
Drept privat român - Pagina 24
Drept privat român - Pagina 25
Drept privat român - Pagina 26
Drept privat român - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Drept Privat Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Scurtă prezentare a dreptului român

I. Definiţia Dreptului Roman A da o definiție concisă Dreptului roman nu este de ajuns, asta ar însemna să răpim din complexitatea acestei stiințe...

Jean-Jacques Rousseau - Teoria Contractului Social

Jacques Rousseau (1712-1778) a fost un filozof iluminist, pedagog, scriitor si compositor francez. Fiu al unui ceasornicar din Geneva, la varsta de...

Procedura civilă romană

PROCEDURA CIVILĂ ROMANĂ 1. CONSIDERAȚII GENERALE Procedura se ocupă cu studiul mijloacelor formale care tind să aigure și să ocrotească...

Drept Român

Obiectivele fundamentale ale cursului sunt: - cunoasterea de catre studentii anului I a modului de aparitie si evolutie a dreptului si stiintei...

Drept

Cursul 1 Principiile dreptului - ansamblu de idei directoare care, fără a avea caracterul precis şi concret al normelor de drept pozitiv,...

Drept Penal

Formele si modalitatile infractiunii Savarsirea infractiunii poate parcurge mai multe momente sau faze in drumul ei spre producerea rezultatului...

Istoria Gândirii Juridice Europene

CURS I: GRECII Motivul pentru care grecii detin un loc aparte în istoria civilizatiei este faptul că ei au fost primul popor la care gândirea...

Drept român

MODULUL I. ÎNTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI ROMAN Obiective specifice: - Definirea dreptului roman; - Cunoaşterea principiilor de drept roman;...

Te-ar putea interesa și

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Importanța Dreptului Privat Roman

1. OBIECTUL DREPTULUI PRIVAT ROMAN „Dreptul roman cuprinde totalitatea normelor juridice instituite sau sanctionate de statul roman si este un...

Organizarea sitemului judiciar în Germania

1.Istoria si evolutia dreptului german Dreptul german reprezinta cea de a doua sursa principala a sistemelornaionale pe care le putem numi si...

Dreptul de proprietate privată și publică în dreptul român și contemporan

În literatura juridică proprietatea apare fie ca drept subiectiv, fie ca instituţie a dreptului obiectiv. Dreptul de proprietate în sens obiectiv...

Jurinsprudența ca izvor formal al Dreptului Privat Roman

1. Noțiunea de izvor de drept Conceptul de acțiune a dreptului a căpătat de-a lungul istoriei mai multe accepțiuni. În general, ideea de izolare...

Drept român

Partea introductiva I. Obiectul dreptului privat roman Dreptul roamn cuprinde ansamblul normelor juridice instituite sau sanctionate de statul...

Ai nevoie de altceva?