Drept Procesual Penal

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Drept Procesual Penal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 186 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul I
Noţiuni generale privind dreptul procesual penal 1
Capitolul II
Principiile fundamentale ale procesului penal 6
Capitolul III
Participanţii la procesul penal 12
Capitolul IV
Acţiunile ce se exercită în cadrul procesului penal 22
Capitolul V
Competenţa în materie penală 31
Capitolul VI
Probele în procesul penal 40
Capitolul VII
Mijloacele de probă 46
Capitolul VIII
Măsurile procesuale 64
Capitolul IX
Actele procesuale şi procedurale comune 79
Capitolul X
Urmărirea penală 95
Capitolul XI
Procedura plângerii prealabile 112
Capitolul XII
Judecata 118
Capitolul XIII
Căile de atac ordinare 131
Capitolul XIV
Căile de atac extraordinare 146
Capitolul XV
Executarea hotărârilor penale 157
Capitolul XVI
Procedurile speciale 173

Extras din document

Capitolul I

Noţiuni generale privind dreptul procesual penal

şi procesul penal

Secţiunea I-a

Normele de drept procesual penal

1. Noţiune

Normele de drept procesual penal sunt normele juridice care reglementează activitatea organelor judiciare penale, a părţilor şi a altor persoane participante la procesul de constatare a faptelor ce constituie infracţiuni şi de aplicare a pedepselor şi a măsurilor prevăzute de legea penală celor care le-au săvârşit, precum şi raporturile ce se stabilesc între acestea. Totalitatea acestor norme constituie dreptul procesual penal.

2. Clasificarea normelor de drept procesual penal

Sub aspectul conţinutului reglementării, dreptul procesual penal cuprinde două categorii de norme:

- norme procesuale;

- norme procedurale.

După sfera lor de aplicabilitate, normele procesual penale sunt:

- norme generale (de drept comun);

- norme speciale.

În raport de obiectul reglementării, normele de drept procesual penal se pot clasifica în:

- norme de organizare;

- norme de competenţă;

- norme de procedură.

3. Aplicarea în spaţiu a normelor de drept procesual penal

Normele de drept procesual penal se aplică actelor procesuale şi procedurale efectuate în cadrul procesului penal de către organele judiciare române pe teritoriul României.

Aplicarea legii procesuale penale în spaţiu are la bază principiul teritorialităţii, potrivit căruia toate activităţile realizate în cadrul procesului penal pe teritoriul României cad sub incidenţa legii procesuale penale române.

De la această regulă există unele excepţii: în cazul comisiei rogatorii internaţionale, al recunoaşterii şi executării hotărârilor pronunţate în străinătate sau al extrădării.

4. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual penal

Normele de drept procesual penal se aplică potrivit principiului activităţii conform căruia actele procesuale sau procedurale se efectuează conform normei de drept procesual penal aflată în vigoare la data efectuării actului.

Există însă şi situaţii în care, prin excepţie de la regula activităţii, normele de procedură penală retroactivează (se aplică înainte de intrarea lor în vigoare) sau ultraactivează (continuă să se aplice şi după ce a intrat în vigoare legea nouă).

Conform dispoziţiilor Legii nr.31/1968, norma nouă retroactivează în materie de nulităţi şi ultractivează în materie de căi de atac şi în materie de termene. Legea nr.281/2003 prevede, la rândul său, un caz de ultraactivitate a legii vechi în materia competenţei, iar Legea nr.576/2004 un caz de ultraactivitate privind recursul în anulare.

Secţiunea a II-a

Obiectul de reglementare al dreptului procesual penal

1. Noţiunea de proces penal

Obiectul de reglementare a dreptului procesual penal îl constituie procesul penal.

Procesul penal este activitatea judiciară reglementată de lege, desfăşurată într-o cauză penală de organele judiciare, cu participarea părţilor şi a altor persoane, ca titulare de drepturi şi obligaţii, având ca scop constatarea la timp şi în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care le-au săvârşit, în aşa fel încât prin aceasta să se asigure ordinea de drept precum şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor.

2. Scopul procesului penal

Scopul procesului penal este definit de art.1 al.1 ca fiind constatarea la timp şi în mod complet a tuturor faptelor care constituie infracţiuni astfel încât orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie sancţionată potrivit legii şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Acesta este scopul direct, imediat al procesului penal.

Procesul penal are însă şi un scop general sau mediat. Scopul general, prevăzut de art.1 al.2, este acela de a contribui la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Procesual Penal.doc