Drept Procesual Penal

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 26813
Mărime: 90.36KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tanase Joita
Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Drept și Sociologie Specializarea DREPT FRECVENȚA REDUSĂ

Cuprins

1. Unitatea de învățare nr.1

INTRODUCERE

Obiectivele cursului pag. 5

Motivația curriculară pag. 5

Scopul unităților de învățare pag. 6

Tematica unităților de învățare pag. 6

Bibliografie pag. 6

2. Unitatea de învățare nr.2

REGULILE DE BAZĂ ȘI ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL

Prezentare generală pag. 7

Acțiunea penală pag. 8

Dispoziții legale privind acțiunea civilă și părțile în procesul penal pag. 9

Bibliografie pag. 12

3. Unitatea de învățare nr.3

COMPETENȚA ÎN MATERIE PENALĂ

Prezentare generală pag. 13

Competența materială pag. 14

Probleme legate de competeță pag. 17

Bibliografie pag. 25

4. Unitatea de învățare nr.4

PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ

Prezentare generală pag. 26

Declarațiile învinuitului și ale inculpatului pag. 27

Alte mijloace de probă pag. 28

Bibliografie pag. 39

5. Unitatea de învățare nr.5

MĂSURILE PREVENTIVE

Prezentare generală pag. 40

Reținerea pag. 41

Alte măsuri preventive pag. 42

Bibliografie pag. 54

6. unitatea de învățare nr. 6

ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE

Subunitatea de învățare nr. 1

TERMENELE PROCEDURALE pag.

Prezentare generală pag. 55

Termenele în procesul penal pag. 55

Dispoziții privind asistența juridică și citarea pag. 57

Bibliografie

pag. 59

Subunitatea de învățare nr. 2

SANCȚIUNILE PROCEDURALE

Prezentare generală pag. 60

Nulitățile pag.60

Alte sancțiuni procedurale pag.

Bibliografie pag.

Extras din document

Unitatea de învățare nr.1

INTRODUCERE

OBIECTIVELE CURSULUI

Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la instituții de drept comun. Dispozițiile din partea generală au numeroase și strânse legături cu reglementările din partea specială a Codului de procedură penală, conținutul lor normativ completându-se în mod necesar cu normele înscrise în patea specială.

Această firească corelație dintre dispozițiile celor două părți ale Codului de procedură penală se răsfrânge inevitabil și asupra explicațiilor teoretice ce se pot da cu privire la partea genrală, ceea ce impune căutarea unor orientări și folosirea unei metode care să asigure reflectarea precisă, în fiecare explicație teoretică privind dispozițiile din partea specială, a încrustațiilor adecvate ale concepțiilor, principiilor și reglementărilor din partea generală.

Pentru buna înțelegere a explicațiilor teoretice ale părții generale, date în prezenta lucrare, am socotit a fi utilă prezentarea, sub formă detaliată, a unei instituții specifice titlului care este analizat în unitatea de învățare respectivă, astfel încât cursanții, pe baza acelui model, să poată analiza celelalte instituții specifice titlului respectiv pe baze analitice și comparative.

S-a păstrat ordinea în care sunt prevăzute instituțiile în partea generală a Codului de procedură penală și felul în care acestea sunt încadrate, păstrându-se atât nomenclatura acestora, cât și denumirile tehnice ale sistematizării.

Lămuririle cele mai numeroase privesc metoda clasică de elaborare a explicațiilor de amănunt conform structurii instituțiilor.

Dispozițiile din partea generală privesc aspectele generale comune tuturor instituțiilor.

MOTIVAȚIE CURRICULARĂ

Syllabusul de faţă îşi propune dezvoltarea cunoştinţelor dobândite anterior la materii esenţiale de drept, respectiv Dreptul penal general și Drept penal Special, și aplicarea acestuia la specificul acestei materii în deplină corelaţie cu legislaţia în vigoare aflată într-o continuă schimbare şi adaptare la transformările actuale

În conţinutul acestei discipline se regăsesc elemente specifice diferitelor tipuri de activităţi care conlucrează în materie penală, indiferent de felul acestora, corelate cu un bogat suport de specialitate pentru demonstrarea legalităţii desfăşurării acestora, complexitatea şi particularităţile fiecăreia.

Nu a fost neglijată corelarea noilor prevederi normative cu practica şi uzanţele internaţionale şi nici exemplificările concrete ale domeniului în discuţie

Este un domeniu dedicat, cu activităţi specifice, prevederi corespunzătoare care nu pot decât să întregească cunoştiinţele în domeniu ale studenţilor de la specializarea drept

SCOPUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unităţile de învăţare au fost alese astfel încât să ajute cursanţii în primul rând să identifice locul şi rolul acestei discipline în categoria disciplinelor de drept. De asemenea printr-o selecţie atentă a tematicii a fost posibilă corelarea cunoştinţele dobândite la Dreptul penal general și Drept penal special cu aplicarea practică a acestuia în analiza instituțiilor cuprinse în partea generală a Codului de procedură penală şi practica existentă în acest domeniu.

Nu în ultimul rând, acest curs vine să aprofundeze noţiuni specifice domeniului, să ofere noţiuni noi care pot fi asimilate, evidenţiate şi puse în valoare în rezolvarea situaţiilor practice pe care le poate rezolva cel care studiază această disciplină.

Cursul se doreşte a fi o aprofundare pertinentă a domeniului, astfel încât acesta să-i ajute pe cursanţi în cariera lor juridică ulterioară

TEMATICA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare nr.1

Introducere

Unitatea de învăţare nr.2

Reguli de bază și acțiunile în procesul penal

Unitatea de învăţare nr.3

Competența în materie penală

Unitatea de învăţare nr.4

Probele și mijloacele de probă

Unitatea de învăţare nr.5

Măsurile preventive

Unitatea de învăţare nr.6

Acte procesuale și procedurale comune

Subunitatea de învăţare nr.1

Termenele procedurale

Subunitatea de învăţare nr.2

Sancțiunile procedurale

BIBLIOGRAFIE

Anastasiu Crișu – Drept procesual penal. Partea generală – ediția a 2-a – Editura C.H.

Beck - 2008

Nicolae Volonciu– Tratat de procedură penală. Parte generală – vol.I – Editura Paideia –

1996

Nicu Jidovu – Drept procesual penal – editia 2 - Editura C.H.Beck – 2007

Ion Neagu –Tratat de drept procesual penal– Editura

Preview document

Drept Procesual Penal - Pagina 1
Drept Procesual Penal - Pagina 2
Drept Procesual Penal - Pagina 3
Drept Procesual Penal - Pagina 4
Drept Procesual Penal - Pagina 5
Drept Procesual Penal - Pagina 6
Drept Procesual Penal - Pagina 7
Drept Procesual Penal - Pagina 8
Drept Procesual Penal - Pagina 9
Drept Procesual Penal - Pagina 10
Drept Procesual Penal - Pagina 11
Drept Procesual Penal - Pagina 12
Drept Procesual Penal - Pagina 13
Drept Procesual Penal - Pagina 14
Drept Procesual Penal - Pagina 15
Drept Procesual Penal - Pagina 16
Drept Procesual Penal - Pagina 17
Drept Procesual Penal - Pagina 18
Drept Procesual Penal - Pagina 19
Drept Procesual Penal - Pagina 20
Drept Procesual Penal - Pagina 21
Drept Procesual Penal - Pagina 22
Drept Procesual Penal - Pagina 23
Drept Procesual Penal - Pagina 24
Drept Procesual Penal - Pagina 25
Drept Procesual Penal - Pagina 26
Drept Procesual Penal - Pagina 27
Drept Procesual Penal - Pagina 28
Drept Procesual Penal - Pagina 29
Drept Procesual Penal - Pagina 30
Drept Procesual Penal - Pagina 31
Drept Procesual Penal - Pagina 32
Drept Procesual Penal - Pagina 33
Drept Procesual Penal - Pagina 34
Drept Procesual Penal - Pagina 35
Drept Procesual Penal - Pagina 36
Drept Procesual Penal - Pagina 37
Drept Procesual Penal - Pagina 38
Drept Procesual Penal - Pagina 39
Drept Procesual Penal - Pagina 40
Drept Procesual Penal - Pagina 41
Drept Procesual Penal - Pagina 42
Drept Procesual Penal - Pagina 43
Drept Procesual Penal - Pagina 44
Drept Procesual Penal - Pagina 45
Drept Procesual Penal - Pagina 46
Drept Procesual Penal - Pagina 47
Drept Procesual Penal - Pagina 48
Drept Procesual Penal - Pagina 49
Drept Procesual Penal - Pagina 50
Drept Procesual Penal - Pagina 51
Drept Procesual Penal - Pagina 52
Drept Procesual Penal - Pagina 53
Drept Procesual Penal - Pagina 54
Drept Procesual Penal - Pagina 55
Drept Procesual Penal - Pagina 56
Drept Procesual Penal - Pagina 57
Drept Procesual Penal - Pagina 58
Drept Procesual Penal - Pagina 59
Drept Procesual Penal - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Urmarirea Penala - Prima Faza a Procesului Penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Abuzul de Încredere

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA ABUZULUI DE ÎNCREDERE SECTIUNEA I ABUZUL DE ÎNCREDERE, INFRACTIUNE CONTRA PATRIMONIULUI §1. Notiunea de abuz de...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Actiunea Civila in Procesul Penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Caracteristica Procedeelor de Ridicare a Probelor

Introducere Situaţia unei vădite creşteri a criminalităţii, cu care se confruntă în prezent societatea, în perioada de tranziţie, impune în mod...

Părțile în Procesul Penal

PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA. ESENŢA. SCOPUL PROCESULUI PENAL. NOŢIUNEA...

Ai nevoie de altceva?