Drept Procesual Penal

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Drept Procesual Penal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Profesor: Tanase Joita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Unitatea de învățare nr.1
INTRODUCERE
Obiectivele cursului pag. 5
Motivația curriculară pag. 5
Scopul unităților de învățare pag. 6
Tematica unităților de învățare pag. 6
Bibliografie pag. 6
2. Unitatea de învățare nr.2
REGULILE DE BAZĂ ȘI ACȚIUNILE ÎN PROCESUL PENAL
Prezentare generală pag. 7
Acțiunea penală pag. 8
Dispoziții legale privind acțiunea civilă și părțile în procesul penal pag. 9
Bibliografie pag. 12
3. Unitatea de învățare nr.3
COMPETENȚA ÎN MATERIE PENALĂ
Prezentare generală pag. 13
Competența materială pag. 14
Probleme legate de competeță pag. 17
Bibliografie pag. 25
4. Unitatea de învățare nr.4
PROBELE ȘI MIJLOACELE DE PROBĂ
Prezentare generală pag. 26
Declarațiile învinuitului și ale inculpatului pag. 27
Alte mijloace de probă pag. 28
Bibliografie pag. 39
5. Unitatea de învățare nr.5
MĂSURILE PREVENTIVE
Prezentare generală pag. 40
Reținerea pag. 41
Alte măsuri preventive pag. 42
Bibliografie pag. 54
6. unitatea de învățare nr. 6
ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE
Subunitatea de învățare nr. 1
TERMENELE PROCEDURALE pag.
Prezentare generală pag. 55
Termenele în procesul penal pag. 55
Dispoziții privind asistența juridică și citarea pag. 57
Bibliografie
pag. 59
Subunitatea de învățare nr. 2
SANCȚIUNILE PROCEDURALE
Prezentare generală pag. 60
Nulitățile pag.60
Alte sancțiuni procedurale pag.
Bibliografie pag.

Extras din document

Unitatea de învățare nr.1

INTRODUCERE

OBIECTIVELE CURSULUI

Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la instituții de drept comun. Dispozițiile din partea generală au numeroase și strânse legături cu reglementările din partea specială a Codului de procedură penală, conținutul lor normativ completându-se în mod necesar cu normele înscrise în patea specială.

Această firească corelație dintre dispozițiile celor două părți ale Codului de procedură penală se răsfrânge inevitabil și asupra explicațiilor teoretice ce se pot da cu privire la partea genrală, ceea ce impune căutarea unor orientări și folosirea unei metode care să asigure reflectarea precisă, în fiecare explicație teoretică privind dispozițiile din partea specială, a încrustațiilor adecvate ale concepțiilor, principiilor și reglementărilor din partea generală.

Pentru buna înțelegere a explicațiilor teoretice ale părții generale, date în prezenta lucrare, am socotit a fi utilă prezentarea, sub formă detaliată, a unei instituții specifice titlului care este analizat în unitatea de învățare respectivă, astfel încât cursanții, pe baza acelui model, să poată analiza celelalte instituții specifice titlului respectiv pe baze analitice și comparative.

S-a păstrat ordinea în care sunt prevăzute instituțiile în partea generală a Codului de procedură penală și felul în care acestea sunt încadrate, păstrându-se atât nomenclatura acestora, cât și denumirile tehnice ale sistematizării.

Lămuririle cele mai numeroase privesc metoda clasică de elaborare a explicațiilor de amănunt conform structurii instituțiilor.

Dispozițiile din partea generală privesc aspectele generale comune tuturor instituțiilor.

MOTIVAȚIE CURRICULARĂ

Syllabusul de faţă îşi propune dezvoltarea cunoştinţelor dobândite anterior la materii esenţiale de drept, respectiv Dreptul penal general și Drept penal Special, și aplicarea acestuia la specificul acestei materii în deplină corelaţie cu legislaţia în vigoare aflată într-o continuă schimbare şi adaptare la transformările actuale

În conţinutul acestei discipline se regăsesc elemente specifice diferitelor tipuri de activităţi care conlucrează în materie penală, indiferent de felul acestora, corelate cu un bogat suport de specialitate pentru demonstrarea legalităţii desfăşurării acestora, complexitatea şi particularităţile fiecăreia.

Nu a fost neglijată corelarea noilor prevederi normative cu practica şi uzanţele internaţionale şi nici exemplificările concrete ale domeniului în discuţie

Este un domeniu dedicat, cu activităţi specifice, prevederi corespunzătoare care nu pot decât să întregească cunoştiinţele în domeniu ale studenţilor de la specializarea drept

SCOPUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unităţile de învăţare au fost alese astfel încât să ajute cursanţii în primul rând să identifice locul şi rolul acestei discipline în categoria disciplinelor de drept. De asemenea printr-o selecţie atentă a tematicii a fost posibilă corelarea cunoştinţele dobândite la Dreptul penal general și Drept penal special cu aplicarea practică a acestuia în analiza instituțiilor cuprinse în partea generală a Codului de procedură penală şi practica existentă în acest domeniu.

Nu în ultimul rând, acest curs vine să aprofundeze noţiuni specifice domeniului, să ofere noţiuni noi care pot fi asimilate, evidenţiate şi puse în valoare în rezolvarea situaţiilor practice pe care le poate rezolva cel care studiază această disciplină.

Cursul se doreşte a fi o aprofundare pertinentă a domeniului, astfel încât acesta să-i ajute pe cursanţi în cariera lor juridică ulterioară

TEMATICA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare nr.1

Introducere

Unitatea de învăţare nr.2

Reguli de bază și acțiunile în procesul penal

Unitatea de învăţare nr.3

Competența în materie penală

Unitatea de învăţare nr.4

Probele și mijloacele de probă

Unitatea de învăţare nr.5

Măsurile preventive

Unitatea de învăţare nr.6

Acte procesuale și procedurale comune

Subunitatea de învăţare nr.1

Termenele procedurale

Subunitatea de învăţare nr.2

Sancțiunile procedurale

BIBLIOGRAFIE

Anastasiu Crișu – Drept procesual penal. Partea generală – ediția a 2-a – Editura C.H.

Beck - 2008

Nicolae Volonciu– Tratat de procedură penală. Parte generală – vol.I – Editura Paideia –

1996

Nicu Jidovu – Drept procesual penal – editia 2 - Editura C.H.Beck – 2007

Ion Neagu –Tratat de drept procesual penal– Editura

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Procesual Penal.doc

Alte informatii

Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Drept și Sociologie Specializarea DREPT FRECVENȚA REDUSĂ