Drept Procesual Penal Curs 2

Curs
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1234
Mărime: 7.72KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Dreptul procesual penal reglementează regulile de bază după care se desfăşoară procesul penal.

Aceste reguli de bază se constituie în principii fundamentale pe baza cărora se desfăşoară activitatea procesuală.

Prin principii fundamentale se înţeleg acele reguli cu caracter general în temeiul cărora este reglementată întreaga desfăşurare a procesului penal.

Noţiunea de principiu fundamental se constituie nu numai în sensul de regulă ce stă la baza activităţii procesuale şi de aceea nu putem constata şi considera ca principii fundamentale acele reguli care privesc numai una din fazele procesului penal şi nu toate fazele acestuia.

Codul de procedură penală prevede un capitol special consacrat regulilor de bază în primul capitol intitulat scopul şi regulile de bază ale procesului penal.

În acest sens sunt definite următoarele principii

1. Principiul Legalităţii procesului penal

2. Principiul Oficialităţii procesului penal

3. Principiul Aflării adevărului

4. Principiul Rolului activ al organelor judiciare

5. Principiul Garantării libertăţii persoanei în procesul penal

6. Principiul Respectării demnităţii umane

7. Principiul Prezumţiei de nevinovăţie

8. Principiul Garantării dreptului la apărare

9. Principiul Limbii în care se desfăşoară procesul penal

10. Principiul Operativităţii sau al celerităţii sau al rapidităţii desfăşurării procesului penal

11. Principiul Dreptului la un proces echitabil

1. Principiul Legalităţii desfăşurării procesului penal reprezintă în fapt o transpunere pe plan practic a principiului general al legalităţii înscris în articolul 1 al constituţiei şi potrivit acestuia respectarea constituţiei, a supremaţiei sale precum şi a legilor este obligatorie .

Articolul 2 din Codul de Procedură Penală prevede că procesul penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale cât şi al judecăţii potrivit dispoziţiilor legii

Principiul legalităţii exprimă trei cerinţe esenţiale :

• activitatea procesuală penală nu se poate desfăşura decât de organele judiciare prevăzute de lege în opunerea şi în limitele indicate de lege

• procedură de urmărire şi de judecată trebuie să se desfăşoare numai în condiţiile şi în formele prevăzute de lege

• organele judiciare trebuie să respecte drepturile procesuale ale părţilor, să le garanteze şi să le asigure exercitarea lor.

2. Principiul Oficialităţii este reglementat tot de articolul 2 din Codul de

Procedură Penală care prevede că actele necesare desfăşurării activităţii procesual penale se îndeplinesc din oficiu afară de cazul când prin lege se dispune altfel.

Codul de procedură penală instituie o singură excepţie de la principiul oficialităţii arătând că numai în situaţia în care prin lege se dispune altfel organele judiciare nu au obligaţia îndeplinirii din oficiu a actelor procesual penale.

3. Principiul Aflării Adevărului

Articolul 3 din CPP prevede că desfăşurarea procesului penal trebuie să asigure aflarea adevărului cu privire la persoana făptuitorului.

Aplicarea în practică a acestui principiu conduce la realizarea obiectului procesului penal respectiv ca „orice persoană vinovată de săvârşirea unei infracţiuni să fie pedepsită potrivit cu vinovăţia sa şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală”.

În procesul penal organele judiciare au obligaţia să stabilească adevărul obiectiv exclusiv pe baza administrării probelor existând riscul ca un adevăr judiciar să nu fie conform cu realitatea din cauza unor probe insuficiente.

4. Principiul Rolului Activ al Organelor Judiciare

Articolul 4 din codul de procedură penală prevede că organele judiciare care participă la desfăşurarea procesului penal trebuie să desfăşoare un rol activ atât în iniţierea procesului penal cât şi în realizarea activităţii de judecată precum şi a punerii în executare a hotărârii penale.

Principiul rolului activ impune următoarele 4 obligaţii în sarcina organelor judiciare :

• de a explica învinuitului, inculpatului precum şi celorlalte părţi, drepturile procesuale şi de a le ajuta în cursul judecăţii pentru a lămuri cauza penală sub toate aspectele

• de a pune în discuţia părţilor din oficiu orice chestiuni de a căror lămurire depinde corecta rezolvare a cauzei penale cerându-le părţilor să-şi exprime părerea sau opinia asupra acestor chestiuni.

• de a dispune din oficiu administrarea tuturor probelor necesare lămuririi cauzei penale

• de a examina cauza sub toate aspectele independent de poziţia pe care părţile o au în proces

Preview document

Drept Procesual Penal Curs 2 - Pagina 1
Drept Procesual Penal Curs 2 - Pagina 2
Drept Procesual Penal Curs 2 - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal Curs 2.doc

Alții au mai descărcat și

Proxenetismul

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE In literatura juridica de specialitate este unanim admisa ideea ca dreptul penal este format din doua parti si anume...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Principiul Aflarii Adevarului si Principiul Oficialitatii in Procesul Penal

Capitolul I Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal Secţiunea I Noţiunea de principiu fundamental al procesului...

Principiile Fundamentale ale Procesului Penal Român

Prin principiu fundamental întelegem regula cu caracter general în temeiul careia este reglementata întreaga desfasurare a procesului penal....

Structura Normelor Juridice Procesual Penale, Raportul Juridic Procesual Penal, Obiectul si Trasaturile Acesteia

1.Norma juridica procesual penala 1.1.Notiunea normei juridice procesual penale Norma juridica reprezinta acea norma de drept care prescrie o...

Principiul Garantarii Dreptului la Aparare

Principiile fundamentale sunt acele reguli cu caracter general in temeiul carora este reglementata intreaga desfasurare a procedurii penale.Reguli...

Drept Procesual Penal

Noţiune şi clasificarea probelor Noţiunea de probă cunoaşte în lit de specialitate mai multe sensuri. În sens larg, prin probă se înţelege...

Ai nevoie de altceva?