Drept Procesual Penal - Partea Generala

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 24538
Mărime: 428.46KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Mihaela Laura Pamfil

Extras din document

CAPITOLUL I

NOÞIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL

Secþiunea I-a

Normele de drept procesual penal

1. Noþiune

Normele de drept procesual penal sunt normele juridice care reglementeazã activitatea

organelor judiciare penale, a pãrþilor ºi a altor persoane participante la procesul de constatare

a faptelor ce constituie infracþiuni ºi de aplicare a pedepselor ºi a mãsurilor prevãzute de legea

penalã celor care le-au sãvârºit, precum ºi raporturile ce se stabilesc între acestea. Totalitatea

acestor norme constituie dreptul procesual penal.

2. Clasificarea normelor de drept procesual penal

Sub aspectul conþinutului reglementãrii, dreptul procesual penal cuprinde douã

categorii de norme: norme procesuale ºi norme procedurale.

Dupã sfera lor de aplicabilitate, normele procesual penale sunt: norme generale (de

drept comun) ºi norme speciale.

În raport de obiectul reglementãrii, normele de drept procesual penal se pot clasifica în

norme de organizare, norme de competenþã ºi norme de procedurã.

3. Aplicarea în spaþiu a normelor de drept procesual penal

Normele de drept procesual penal se aplicã actelor procesuale ºi procedurale efectuate

în cadrul procesului penal de cãtre organele judiciare române pe teritoriul României. Aºadar,

aplicarea legii procesuale penale în spaþiu are la bazã principiul teritorialitãþii, potrivit

cãruia toate activitãþile realizate în cadrul procesului penal pe teritoriul României cad sub

incidenþa legii procesuale penale române.

De la aceastã regulã existã unele excepþii în sensul cã acte de procedurã penalã

efectuate potrivit normelor de drept român pot produce efecte în faþa organelor judiciare

strãine ºi acte de procedurã efectuate cu respectarea normelor de drept strãine sã producã

efecte în faþa organelor judiciare române. Asemenea excepþii intervin în cazul comisiei

rogatorii, al recunoaºterii ºi executãrii hotãrârilor pronunþate în strãinãtate sau al extrãdãrii1.

4. Aplicarea în timp a normelor de drept procesual penal

Normele de drept procesual penal se aplicã potrivit principiului activitãþii (tempus

regit actum) conform cãruia actele procesuale sau procedurale se efectueazã conform normei

de drept procesual penal aflatã în vigoare la data efectuãrii actului.

Aplicarea în timp a normelor de procedurã penalã ridicã probleme în cazul intervenirii

unor modificãri de reglementare în materie procesual penalã, cãci în mod inevitabil, la data

intrãrii în vigoare a noii reglementãri, existã cauze penale în curs de soluþionare. Aceste

situaþii sunt denumite de literatura juridicã situaþii tranzitorii, iar normele juridice prin care

se reglementeazã trecerea de la legea veche la legea nouã sunt denumite dispoziþii

tranzitorii. De regulã, situaþiile tranzitorii sunt reglementate de legea nouã ºi ele pot prevedea

situaþii de ultraactivitate a legii vechi.

Secþiunea a II-a

Obiectul de reglementare al dreptului procesual penal

1. Noþiunea de proces penal

Obiectul de reglementare a dreptului procesual penal îl constituie procesul penal.

Procesul penal este activitatea judiciarã reglementatã de lege, desfãºuratã într-o cauzã

penalã de organele judiciare, cu participarea pãrþilor ºi a altor persoane, ca titulare de drepturi

ºi obligaþii, având ca scop constatarea la timp ºi în mod complet a infracþiunilor ºi tragerea la

rãspundere penalã a celor care le-au sãvârºit, în aºa fel încât prin aceasta sã se asigure ordinea

de drept precum ºi apãrarea drepturilor ºi intereselor legitime ale persoanelor.

2. Scopul procesului penal

Scopul procesului penal este definit de art.1 al.1 ca fiind constatarea la timp ºi în mod

complet a tuturor faptelor care constituie infracþiuni astfel încât orice persoanã care a sãvârºit

o infracþiune sã fie sancþionatã potrivit legii ºi nici o persoanã nevinovatã sã nu fie trasã la

rãspundere penalã. Acesta este scopul direct, imediat al procesului penal.

Procesul penal are însã ºi un scop general sau mediat. Scopul general, prevãzut de

art.1 al.2, este acela de a contribui la apãrarea ordinii de drept, la apãrarea persoanei, a

drepturilor ºi libertãþilor acesteia, la prevenirea infracþiunilor, precum ºi la educarea

cetãþenilor în spiritul respectãrii legilor.

Preview document

Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 1
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 2
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 3
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 4
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 5
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 6
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 7
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 8
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 9
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 10
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 11
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 12
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 13
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 14
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 15
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 16
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 17
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 18
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 19
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 20
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 21
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 22
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 23
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 24
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 25
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 26
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 27
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 28
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 29
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 30
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 31
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 32
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 33
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 34
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 35
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 36
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 37
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 38
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 39
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 40
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 41
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 42
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 43
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 44
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 45
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 46
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 47
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 48
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 49
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 50
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 51
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 52
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 53
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 54
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 55
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 56
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 57
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 58
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 59
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 60
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 61
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 62
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 63
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 64
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 65
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 66
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 67
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 68
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 69
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 70
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 71
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 72
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 73
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 74
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 75
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 76
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 77
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 78
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 79
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 80
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 81
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 82
Drept Procesual Penal - Partea Generala - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal - Partea Generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Consideratii Teoretice si Practice Privind Procedurile Notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Principiul Aflarii Adevarului si Principiul Oficialitatii in Procesul Penal

Capitolul I Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal Secţiunea I Noţiunea de principiu fundamental al procesului...

Drept Penal Partea Speciala

1. /3p. Partea speciala a codului penal are 10 titluri. a. adevarat b. fals 2. /3p. Partea speciala a codului penal reglementeaza recidiva. a....

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Amanarea si Intreruperea Executarii Pedepsei

Conform art.1 Cod proc.pen, pentru a putea fi realizat scopul procesului penal, este necesar ca orice persoana care a savarsit o fapta prevazuta de...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Drept Procesual Penal

Noţiune şi clasificarea probelor Noţiunea de probă cunoaşte în lit de specialitate mai multe sensuri. În sens larg, prin probă se înţelege...

Drept Penal Partea Generala 2

Definitie: pluralitatea de infractiuni este situatia în care o persoana savârseste doua sau mai multe infractiuni. Astfel exista un singur...

Ai nevoie de altceva?