Drept procesual penal - partea specială

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 55141
Mărime: 153.93KB (arhivat)
Publicat de: Prcu S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. drd. Marius Neculcea
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” ARAD Facultatea de Drept

Extras din curs

I. Sesizarea organelor judiciare penale

1) Conceptul de sesizare

Sesizarea reprezintă un act procesual prin care subiectul îndreptăţit se adresează organului judiciar cu solicitarea desfăşurării activităţilor pe care legea i le conferă.

Prin urmare, sesizarea reprezintă actul declanşator al activităţilor procedurale şi procesuale ce alcătuiesc procesul penal, încunoştinţarea ( notitia criminis ) organelor judiciare penale despre săvârşirea unei fapte penale. Ulterior acestei încunoştinţări, organele penale competente procedează la desfăşurarea activităţilor specifice, diferite după ne aflăm în faza de urmărire penală sau în faza de judecată, şi toate acestea converg spre realizarea scopului procesului penal.

Sesizarea nu reprezintă o simplă modalitate de informare a organului judiciar, ci ea constituie, în acelaşi timp, şi temeiul legal de desfăşurare a activităţilor procedurale şi procesuale specifice. Ea nu se confundă cu învestirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, învestirea fiind actul intern al organului judiciar prin care acesta îşi asumă obligaţia legală şi corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu cu care a fost însărcinat, de a rezolva acea sesizare.

Sesizarea poate fi externă (plângerea, denunţul) sau internă (din oficiu).

Sesizarea se poate clasifica raportat la organul judiciar căruia i se adresează în :

- sesizarea organului de urmărire penală

- sesizarea instanţei de judecată

Deosebirea dintre cele două, generează diferenţe fundamentale, cum ar fi de exemplu: în timp ce organul de urmărire penală poate fi sesizat prin plângere, denunţ, din oficiu, sau plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 279, alin. 2, lit. b şi c, instanţa de judecată poate fi sesizată numai prin rechizitoriul procurorului sau plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 279, alin. 2, lit. a. De asemenea, în timp ce organul de urmărire penală poate fi sesizat de orice persoană fizică sau juridică, sesizarea instanţei de judecată se poate face numai de către procuror sau de către persoana vătămată.

O a doua clasificare a modurilor de sesizare a organelor represive penale se face în raport de efectele pe care le produce:

- moduri de sesizare generale

- moduri de sesizare speciale

Modurile de sesizare sunt generale, în situaţia în care încunoştinţează organele abilitate despre săvârşirea unei infracţiuni, dar nu sunt indispensabile pentru începerea urmăririi penale, întrucât pot fi înlocuite ( plângerea, denunţul, sesizările persoanelor cu funcţii de conducere sau ale altor funcţionari).

Modurile de sesizare sunt speciale atunci când sunt indispensabile începerii urmăririi penale, deci declanşării procesului penal, neputând fi înlocuite cu alte moduri de sesizare ( plângerea prealabilă ce poate fi făcută, de principiu, numai de persoana vătămată în urma săvârşirii unei infracţiuni, autorizarea sau sesizarea organului prevăzut de lege, exprimarea voinţei guvernului străin ).

2) Plângerea

Definiţie Art. 222 alin.1 C.pr.pen. prevede că „plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.”

Conţinut Potrivit art. 222 alin.2 C.pr.pen., plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă.

Plângerea se poate adresa organului de urmărire penală atât în scris cât şi oral. Plângerea făcută oral se consemnează într-un proces-verbal de organul care o primeşte, care va cuprinde toate detaliile necesare şi purtând semnătura persoanei care face plângerea.

În cazul plângerii făcute în scris, nesemnarea plângerii nu echivalează cu lipsa plângerii, atâta timp cât au fost respectate dispoziţiile art. 222 C.pr.pen., pentru simplul motiv că poate fi convertită în denunţ anonim sau sesizare din oficiu.

Plângerea penală, ca mod general de sesizare a organelor penale, nu se confundă cu plângerea prealabilă a persoanei vătămate, care reprezintă concomitent o condiţie de procedibilitate ( pe planul dreptului procesual penal- în lipsa ei, acţiunea penală neputând fi exercitată - art. 10 lit. f C.pr.pen.) şi de pedepsibilitate ( pe planul dreptului penal substanţial- în lipsa ei, neputând fi angajată răspunderea penală a făptuitorului ).

Titularii plângerii

a) personal, de persoana vătămată

b) plângerea se poate face şi prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii.

c) substituţii procesuali - plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ, sau de către copilul major pentru părinţi, fiind vorba de iniţiativa substituţilor procesuali, adică acele persoane care îndeplinesc acte procesuale în nume propriu, dar în vederea realizării unui drept al altuia.

Doar că, în acest caz plângerea trebuie să fie însuşită de către persoana în numele căreia s-a făcut. Plângerea neînsuşită de persoana vătămată nu va putea constitui actul de sesizare al organului judiciar, ci acesta, după efectuarea unor acte premergătoare, dacă apreciază că se impune începerea urmăririi penale, se va sesiza din oficiu printr-un proces verbal.

Persoana vătămată poate să declare că nu-şi însuşeşte plângerea.

d) reprezentanţii legali - pentru persoana lipsită de capacitate de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere personal, fiind necesară încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.

Dacă plângerea penală este de principiu facultativă, ea îşi transformă acest caracter în obligaţie potrivit dispoziţiilor art. 221, alin 4 C.pr.pen., dacă prin săvârşirea unei infracţiuni s-a produs o pagubă uneia din unităţile la care se referă art. 145 din Codul penal, atunci unitatea păgubită este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală, să prezinte situaţii explicative cu privire la întinderea pagubei, date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuită şi să se constituie parte civilă.

Preview document

Drept procesual penal - partea specială - Pagina 1
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 2
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 3
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 4
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 5
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 6
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 7
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 8
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 9
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 10
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 11
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 12
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 13
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 14
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 15
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 16
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 17
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 18
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 19
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 20
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 21
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 22
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 23
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 24
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 25
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 26
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 27
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 28
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 29
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 30
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 31
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 32
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 33
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 34
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 35
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 36
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 37
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 38
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 39
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 40
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 41
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 42
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 43
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 44
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 45
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 46
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 47
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 48
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 49
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 50
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 51
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 52
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 53
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 54
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 55
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 56
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 57
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 58
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 59
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 60
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 61
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 62
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 63
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 64
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 65
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 66
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 67
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 68
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 69
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 70
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 71
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 72
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 73
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 74
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 75
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 76
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 77
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 78
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 79
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 80
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 81
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 82
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 83
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 84
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 85
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 86
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 87
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 88
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 89
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 90
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 91
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 92
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 93
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 94
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 95
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 96
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 97
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 98
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 99
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 100
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 101
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 102
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 103
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 104
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 105
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 106
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 107
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 108
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 109
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 110
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 111
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 112
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 113
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 114
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 115
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 116
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal - Partea Speciala.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Principiile Aplicării Legii Penale

Introducere Tema tezei ,,Princiipile aplicării legii penale" este un subiect important în analiza principiilor ce stau la baza aplicării legii...

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat

RAPORTURILE DE FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Relațiile de familie care, împreună cu starea...

Norma conflictuală în raporturile de familie

1. Notiuni introductive Raporturile de familie rezulta din casatorie, din rudenia fireasca si din adoptie iar din aceste raporturi se nasc atât...

Proceduri Speciale - Drept Procesual Penal

Libertatea individuala face parte din drepturile fundamentale ale omului. Legislatia nationala se aliniaza, de regula la normele unanim admise pe...

Te-ar putea interesa și

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Mărturia mincinoasă

CARACTERIZAREA GENERALA A INFRACTIUNILOR CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI 1.1.SCURT ISTORIC Pravilele romanesti din secolul al XVII-lea...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Studiu de caz - procedura dării în urmărire

Introducere Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Modurile de Sesizare în Procesul Penal

1-Aspecte generale privind actiunea penala a)Obiectul si subiectul actiunii penale- Actiunea penalã constituie instrumentul juridic prin...

Ai nevoie de altceva?