Drept roman

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 29698
Mărime: 737.17KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Gabriela Lupsan

Cuprins

Modulul I – INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI ROMAN

1. Importanţa dreptului roman

2. Diviziunile dreptului roman

3. Izvoarele dreptului roman

Modulul II. PERSONALITATEA ÎN DREPTUL ROMAN

1. Noţiuni generale

2. Dobândirea capacităţii juridice

3. Pierderea capacităţii juridice (capitis deminutio)

Modulul III. STATUS LIBERTATIS

1. Despre libertate

2. Despre sclavie

3. Stările de semilibertate

Modulul IV. STATUS CIVITATIS

1. Precizări prealabile privind împărţirea locuitorilor statului roman

2. Cetăţenii romani

3. Latinii

4. Peregrinii

Modulul V. STATUS FAMILIAE

1. Aspecte introductive

2. Puterea părintească (patria potestas)

3. Căsătoria

4. Concubinatul

5. Adrogarea

6. Adopţia

7. Legitimarea

Modulul VI. TUTELA ŞI CURATELA

1. Apariţia şi dezvoltarea tutelei şi curatelei

2. Tutela impuberilor

3. Tutela femeilor

4. Curatela

Extras din document

MODULUL I.

ÎNTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI ROMAN

Obiective specifice:

- Definirea dreptului roman;

- Cunoaşterea principiilor de drept roman;

- Dobândirea cunoştinţelor necesare introducerii în studiul dreptului roman.

Rezultate aşteptate:

- Înţelegerea importanţei dreptului roman în cadrul sistemului de drept universal;

- Identificarea categoriilor de locuitori ai Romei;

- Explicarea modalităţilor de interpretare a dreptului roman.

Competenţe dobândite:

- Clasificarea ramurilor de drept;

- Cunoaşterea istoriei Romei şi a poporului roman.

Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului: 4 ore

1. IMPORTANŢA ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI ROMAN

1.1. Importanţa dreptului roman

Dreptul roman, sistem de coeziune socială în vigoare între anii 754 î. H. şi 565 d. H., a

stat la baza creării şi dezvoltării tuturor sistemelor de drept din lume.

Prezentul curs pune accentual pe dreptul privat roman, care reglementează relaţiile dintre

particulari. Prezentarea unei reguli sau norme de drept, a unei instituţii juridce se face, în mod

istoric, parcurgîndu-se, astfel, epocile dreptului roman, respectiv, străvechiul şi vechiul ius civile,

dreptul clasic şi dreptul din timpul lui Justinian.

Dreptul roman se remarcă prin formularea ştiinţifică a normelor şi regulilor juridice,

exercitând o puternică influenţă asupra societăţii romane, cât şi asupra celorlalte societăţi care au

urmat societatea feudală şi societatea burgheză.

Reglementările dreptului roman se caracterizează prin trăsături specifice oricărui tip de stat,

dovedind o vitalitate impresionantă şi o eficienţă practică care a eclipsat sistemele de drept

contemporane, prin construcţiile juridice adaptate fiecărei perioade istorice.

Dreptul roman a reuşit să fundamenteze proprietatea privată, iar normele sale au

supravieţuit prăbuşirii Romei, fiind aplicate cu modificările de rigoare de-a lungul secolelor care

au urmat, constituind un permanent izvor de inspiraţie pentru codurile civile. Astfel, reglementarea

proprietăţii, a materiei obligaţiilor şi moştenirilor din aceste coduri, are la bază construcţiile

juridice romane.

O importanţă deosebită o are dreptul roman din punctul de vedere al ştiinţei juridice. Multe

din principalele concepte şi categorii juridice actuale, se prezintă sub aspectul lor formal, asemenea

celor romane. Şi astăzi operăm cu noţiuni şi categorii romane: persoană, capacitate juridică,

adopţie, tutelă, curatelă, dotă, divorţ, obligaţie, contract, termen, condiţie, reprezentare, bunuri,

revendicare, moştenire legală, testamentară, acţiuni etc.

Se cuvine să subliniem importanţa didactică a dreptului roman în formarea viitorului jurist.

Într-adevăr, operele jurisconsulţilor romani se caracterizează printr-o logică remarcabilă şi printr-o

mare putere de analiză.

Cercetarea şi studiul perseverent al acestor opere ajută pe cei ce îmbrăţişează cariera

dreptului să-şi formeze deprinderi care să le înlesnească o analiză profundă a fenomenului juridic,

o folosire corectă a judecăţilor logice, o interpretare veridică a normelor de drept şi o soluţionare

echitabilă a speţelor.

1.2. Definiţia dreptului roman

Dreptul roman a fost definit în literature de specialitate ca fiind sistemul de coeziune socială

în vigoare la Roma, între anii 754 î.e.n. şi 565 e.n. Sau, într-o altă opinie, dreptul roman cuprinde

totalitatea normelor de conduită instituite şi sancţionate de statul roman, ce constituie un sistem

extrem de vast şi complex, format din numeroase ramuri şi instituţii juridice, aflate într-un proces

continuu de transformare şi intercondiţionare.

Bibliografie

1. Ion M. ANGHEL, Dreptul roman, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002

2. Gheorghe BICHICEAN, Drept roman. Instituţii. Izvoare. Jurisdicţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008

3. Mircea-Dan BOCŞAN, Testamentul. Evoluţia succesiunii testamentare în dreptul roman, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000

4. Jérôme CARCOPINO, Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperiului, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979

5. Valerius M. CIUCĂ, Lecţii de drept roman, vol. I-IV, Ed. Polirom, Iaşi, 1998-2000

6. Valerius M. CIUCĂ, Liviu MIHAI, Proprietatea şi posesia-două instituţii rivale?, în Eseuri de hermeneutică juridică, vol. II, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2005

7. Valerius M. CIUCĂ, Condiţia juridică oamenilor (status hominis) în evoluţia dreptului privat, Sensul istoric al noţiunii de caput, Elementele individualizării fiinţei în evoluţia dreptului privat european, în Lecţii de Drept privat comparat, vol.III. Instituţii de drept privat comparat. Persoanele, coordonator Valerius M. Ciucă, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2009

8. Stefan COCOŞ, Drept roman, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998

9. GAIUS, Instituţiunile, traducere. de Aurel POPESCU, Ed. Academiei R.S.R, Bucureşti, 1982

10. Jean GAUDEMET, Droit privé romain, Montchrestien, Paris, 1998

11. Jean GAUDEMET, Les institutions de l’antiquité, ed.a 7-a, Montchrestien, Paris, 2002

12. Andreea GIARDINI, Omul roman, Ed.Polirom, Iaşi, 2003

13. Romulus GIDRO, Oana MIHUŢIU, Drept roman, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1995

14. C. HAMANGIU, M.G.NICOLAU, Drept roman, I, Ed. Librărieie Soccec&Co., Societate anonimă, Bucureşti, 1930

15. Vladimir HANGA, Drept privat roman. Tratat, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1978

16. Vladimir HANGA, Iustiniani Institutiones. Institutiile lui Justinian, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999

17. Vladimir HANGA, Mircea Dan BOCŞAN, Curs de drept privat roman, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008

18. Mihail JAKOTĂ, Drept roman, vol. I şi II, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1993

19. Emil MOLCUŢ, Drept privat roman, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007

20. Indro MONTANELLI, Roma. O istorie inedită., Editura Artemis, Bucureşti, 2001

21. Dan OANCEA, Drept roman, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1998

22. Andreea RIPEANU, Drept roman. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009

23. Peter STEIN, Roman law in european history, Cambridge University Press, 2002

24. Constantin STOICESCU, Curs elementar de drept roman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

25. Constantin TOMULESCU, Drept privat roman, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1973

Preview document

Drept roman - Pagina 1
Drept roman - Pagina 2
Drept roman - Pagina 3
Drept roman - Pagina 4
Drept roman - Pagina 5
Drept roman - Pagina 6
Drept roman - Pagina 7
Drept roman - Pagina 8
Drept roman - Pagina 9
Drept roman - Pagina 10
Drept roman - Pagina 11
Drept roman - Pagina 12
Drept roman - Pagina 13
Drept roman - Pagina 14
Drept roman - Pagina 15
Drept roman - Pagina 16
Drept roman - Pagina 17
Drept roman - Pagina 18
Drept roman - Pagina 19
Drept roman - Pagina 20
Drept roman - Pagina 21
Drept roman - Pagina 22
Drept roman - Pagina 23
Drept roman - Pagina 24
Drept roman - Pagina 25
Drept roman - Pagina 26
Drept roman - Pagina 27
Drept roman - Pagina 28
Drept roman - Pagina 29
Drept roman - Pagina 30
Drept roman - Pagina 31
Drept roman - Pagina 32
Drept roman - Pagina 33
Drept roman - Pagina 34
Drept roman - Pagina 35
Drept roman - Pagina 36
Drept roman - Pagina 37
Drept roman - Pagina 38
Drept roman - Pagina 39
Drept roman - Pagina 40
Drept roman - Pagina 41
Drept roman - Pagina 42
Drept roman - Pagina 43
Drept roman - Pagina 44
Drept roman - Pagina 45
Drept roman - Pagina 46
Drept roman - Pagina 47
Drept roman - Pagina 48
Drept roman - Pagina 49
Drept roman - Pagina 50
Drept roman - Pagina 51
Drept roman - Pagina 52
Drept roman - Pagina 53
Drept roman - Pagina 54
Drept roman - Pagina 55
Drept roman - Pagina 56
Drept roman - Pagina 57
Drept roman - Pagina 58
Drept roman - Pagina 59
Drept roman - Pagina 60
Drept roman - Pagina 61
Drept roman - Pagina 62
Drept roman - Pagina 63
Drept roman - Pagina 64
Drept roman - Pagina 65
Drept roman - Pagina 66
Drept roman - Pagina 67
Drept roman - Pagina 68
Drept roman - Pagina 69
Drept roman - Pagina 70
Drept roman - Pagina 71
Drept roman - Pagina 72
Drept roman - Pagina 73
Drept roman - Pagina 74
Drept roman - Pagina 75
Drept roman - Pagina 76
Drept roman - Pagina 77
Drept roman - Pagina 78
Drept roman - Pagina 79
Drept roman - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Drept roman.pdf

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului

I. Conceptul izvorului de drept Dreptul este în egală măsura tehnica şi artă (a binelui şi a echităţii – “jus est ars boni et aequi”), principiu...

Eurojust și cooperarea României cu Eurojust

1. Noțiuni introductive și scurt istoric al Eurojust Eurojust este un organism al Uniunii Europene, înființat în 2002, menit să promoveze și să...

Legislația cu Caracter Reformator a Lui Alexandru Ioan Cuza

I. CINE A FOST ALEXANDRU IOAN CUZA? Născut în Bârlad, Cuza a aparținut clasei tradiționale de boieri din Moldova, fiind fiul ispravnicului Ioan...

Conflictul de Interese

Problema conflictului de interese este una delicata si importanta pentru orice stat, intrucat persoanele care sunt numite sau alese in functii sau...

Medierea - Modalitate de Solutionare a Conflictelor de Interese

Voi incepe cu o scurtă definiție a noțiunii de conflicte de interse. Atât Legea 169/1999, precum și Codul Muncii ,in art.248 alin.(2), definesc...

Legea Aplicabilă Desfacerii Căsătoriei

I. Definiţie Desfacerea căsătoriei constituie o instituţie a dreptului familiei care a cunoscut o evoluţie interesantă de-a lungul istoriei în...

Relatiile Dintre Parinti si Copii in Dreptul Roman

Cap. I ~ Generalitati privind Familia romana ~ 1.1 ~ Terminologie ~ Cuvantul “familia” are in dreptul roman mai multe sensuri. Intr-un prim sens,...

Istoria Dreptului Românesc

Definiţia pedepsei Pedeapsa este o măsură de represiune, sancţiune aplicată celui care a săvârşit o greşeală, în limbajul de specialitate...

Ai nevoie de altceva?