Drept Român

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 14785
Mărime: 55.54KB (arhivat)
Publicat de: Flavia Miu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manuel Gutan

Extras din curs

Obiectivele fundamentale ale cursului sunt:

- cunoasterea de catre studentii anului I a modului de aparitie si evolutie a dreptului si stiintei dreptului în cadrul sitemului de drept care si-a pus amprenta asupra culturii juridice europene: dreptul roman;

- abordarea comparatva a institutiilor si principiilor dreptului civil românesc cu cele ale dreptului roman;

- formarea unui vocabular juridic necesar abordarii dreptului privat român.

I. APARITIA SI EVOLUTIA ISTORICA A STATULUI ROMAN

Cetatea Romei a fost edificata material de catre etrusci în sec. al VII-lea î.Hr.. Înlaturând organizarea gentilica, statul a aparut la jumatatea sec. al VI-lea î.Hr. în timpul regelui Servius Tullius. Sub aspectul formei de guvernamânt, Roma a cunoscut trei epoci: epoca regalitatii (750-509 î.Hr.), epoca republicii (509-27 î.Hr.) si epoca imperiului (27 î.Hr.- 565 d.Hr.). Epoca imperiului se împarte, la rândul ei, în doua perioade: perioada principatului (27î.Hr.-284d.Hr.) si perioada dominatului (284-565). În cadrul fiecarei epoci statul a cunoscut o organizare specifica. În epoca regalitatii puterea politica era împartita între rege, senat si comitia curiata. În epoca republicii un rol esential pe lânga senat, comitia curiata si comitia centuriata l-au jucat magistratii superiori  cenzorii, consulii, pretorii, guvernatorii de provincie- si magistratii inferiori  edilii, questorii etc. Pe masura ce puterea împaratului va creste, atributiile si importanta diverselor institutii ale statului roman vor scadea. În schimb, vor creste rolul si imprtanta diveselor organe auxiliare ale împaratului: consiliul imperial, birourile si functionarii imperiali.

Întrebari/cerinte pentru autoevaluare minimala si examen:

1) Care era organizarea statala în epoca regalitatii? (manual, Vol. I, pp. 7-9)

2) Care era organizarea statala în epoca republicii? (idem, pp. 9-19)

3) Care era organizarea statala în epoca imperiului? (idem, pp. 19-29)

II. APARITIA SI EVOLUTIA ISTORICA A DREPTULUI ROMAN

1. Aparitia si evolutia istorica a dreptului roman marturisesc cel mai bine despre modul în care dreptul s-a conturat treptat în societatea umana ca obiect al unei stiinte juridice autonome (jurisprudentia). Într-o societate romana arhaica, profund marcata de religios si impregnata de ideea de morala, acest proces a dobândit forma unei disocieri lente dar sigure între drept (jus) si divin (fas), între drept (jus) si normele morale (mores).

2. Doctrinei dreptului roman si, în special, lui Ulpian îi apartine acea summa divisio ce sta astazi la baza diviziunii dreptului în familia juridica romano-germanica: drept public si drept privat. Publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum jus est quod ad singulorum utilitatem pertinet. Acelasi Ulpian precizeaza ca fiecare mare diviziune cuprinde, la rândul ei, trei subdiviziuni. Dreptul public cuprinde cultul (in sacris), sacerdotiile (in sacerdotibus) si magistraturile (in magistratibus). Dreptul privat cuprinde trei mari grupe de drept: dreptul civil, dreptul gintilor si dreptul natural. Raportat la întreg dreptul privat roman în evolutia si cu izvoarele sale, dreptul civil are mai multe sensuri: 1)drept aplicabil în exclusivitate cetatenilor romani (jus proprium civium romanorum); 2) legea sau dreptul interpretat de catre jurisconsulti în activitatea lor de aplicare a dreptului scris, mai ales a Legii celor XII Table, la cazuri concrete ; 3) dreptul pretorian (jus pretorium) cunoscut si sub denumirea de jus honorarium. Dreptul gintilor era, în esenta, acel drept roman creat de catre magistrati pentru a se aplica raporturilor, mai ales comerciale, dintre cetatenii romani si peregrini. În aceste conditii, jus gentium era un drept aplicat tuturor popoarelor în masura în care-l întelegem ca drept aplicat tuturor popoarelor care locuiau pe teritoriul Imperiului roman. Dreptul natural ar trebui înteles la romani ca acele norme de conduita care se impun de la sine ratiunii umane în anumite situatii date. Natural reprezenta pentru jurisconsultii romani atât ceea ce rezulta din calitatile fizice ale oamenilor si lucrurilor cât si, înauntrul acestei viziuni, ceea ce se potrivea cu ordinea normala si rezonabila a intereselor umane care, de aceea, nu avea nevoie de nici o dovada suplimentara.

3. Etapele de dezvoltare ale dreptului roman nu sunt identice cu etapele de dezvoltare ale statului roman. Astfel, o prima etapa de dezvoltarea a dreptului roman, numita si a dreptului roman vechi, cuprinde epoca dintre întemeierea cetatii si sfârsitul Republicii (aprox. jumatatea sec. II  sec. I î.Hr.), o a doua etapa numita a dreptului clasic- se întinde de la sfârsitul Republicii pâna la începutul domniei lui Diocletian (284 d.Hr.) iar a treia etapa numita a dreptului postclasic- cuprinde epoca Dominatului.

Întrebari/cerinte pentru autoevaluare minimala si examen:

1) Care era relatia dintre ius si fas la romani? (idem, pp. 30-31)

2) Care era relatia dintre ius si mores la romani? (idem, pp. 32-33)

3) Care sunt diviziunile dreptului roman? (idem, pp. 33-37)

4) Care sunt etapele de dezvoltare ale dreptului roman? (idem, pp. 37-40)

Preview document

Drept Român - Pagina 1
Drept Român - Pagina 2
Drept Român - Pagina 3
Drept Român - Pagina 4
Drept Român - Pagina 5
Drept Român - Pagina 6
Drept Român - Pagina 7
Drept Român - Pagina 8
Drept Român - Pagina 9
Drept Român - Pagina 10
Drept Român - Pagina 11
Drept Român - Pagina 12
Drept Român - Pagina 13
Drept Român - Pagina 14
Drept Român - Pagina 15
Drept Român - Pagina 16
Drept Român - Pagina 17
Drept Român - Pagina 18
Drept Român - Pagina 19
Drept Român - Pagina 20
Drept Român - Pagina 21
Drept Român - Pagina 22
Drept Român - Pagina 23
Drept Român - Pagina 24
Drept Român - Pagina 25
Drept Român - Pagina 26
Drept Român - Pagina 27
Drept Român - Pagina 28
Drept Român - Pagina 29
Drept Român - Pagina 30
Drept Român - Pagina 31
Drept Român - Pagina 32
Drept Român - Pagina 33
Drept Român - Pagina 34
Drept Român - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Drept Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Izvoarele Dreptului

I.Consideratii generale despre izvoarele dreptului In teoria generala a dreptului termenul de izvor este abordat intr-un sens larg si unul...

Comparație între Testamentul Olograf și Testamentul Mistic

Consideratii generale Potrivit art.650 Cod Civil patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea si...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Te-ar putea interesa și

Receptarea Dreptului Roman în Evul Mediu

Introducere Istoria omenirii a fost segmentată în cîteva epoci: antică, medievală, modernă, contemporană. Concomitent cu societatea a evoluat şi...

Participația Penală în Dreptul Penal Român

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INSTITUŢIEI PARTICIPAŢIEI ÎN DREPTUL PENAL 1.1. Noţiune şi caractere Denumirea de participaţie penală...

Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor

Introducere Tema lucrării noastre de licenţă o reprezintă „Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman”. Deşi studiul unei legislaţii vechi...

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Tutelă și curatelă în dreptul român

NOŢIUNI GENERALE Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si...

Scurtă prezentare a dreptului român

I. Definiţia Dreptului Roman A da o definiție concisă Dreptului roman nu este de ajuns, asta ar însemna să răpim din complexitatea acestei stiințe...

Ai nevoie de altceva?