Drept Roman Privat

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 55181
Mărime: 803.66KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. dr. ARAT GHEORGHE TEODOR

Extras din document

ARGUMENTUM

UTILITATEA STUDIERII DREPTULUI PRIVAT RĂMÂN

__________________________________________________

Dreptul privat roman constituie ramura unui sistem de drept care a

fost în vigoare între anii 754 î.H. – (data legendară a fundării Romei) şi

anul 565, când, după părerea istoricilor dreptul roman ia sfârşit. Iată deci,

o legislaţie care nu se mai aplica in prezent.

In aceste circumstanţe, se pune întrebarea de ce se studiază

dreptul roman in toate facultăţile de drept?

Raţiunea pentru care disciplina continua să figureze în programele

analitice, este următoarea:

A. Dreptul roman permite şi facilitează înţelegerea legislaţiei

moderne europene inspirată din codul civil francez (Codul lui Napoleon –

1804) alcătuit în cea mai mare parte din principii şi norme formulate de

dreptul privat roman.

Comisia însărcinată de Napoleon cu redactarea Codului Civil a avut

sarcina să formuleze un corp de norme juridice în care a combinat cele

două elemente: fondul roman, căruia i-a adăugat evoluţiile care s-au

produs în cutumele regionale şi legislaţiile timpului scurs intre sec. VI şi

începutul sec. al XIX-lea.

Studiul dreptului roman n-a încetat in Evul Mediu fiind predat in

scoli şi universităţi, a reînviat în perioada Renaşterii şi a luat un nou avânt

in sec. al XIX-lea, prin descoperirea unor documente de importanţă

deosebită, precum Instituţiunile lui Gaius (1816).

Se poate concluziona ca prin prestigiul şi influenţa pe care a

exercitat-o şi prin aplicarea regulilor sale la situaţii concrete şi-n orice caz,

dreptul roman nu a încetat să existe odată cu destrămarea imperiului

roman, ci s-a menţinut ca reguli aplicabile şi mai ales ca instituţii şi puncte

de orientare.

B. În altă ordine de idei, studiul dreptului roman facilitează

cunoaşterea şi însuşirea limbajului juridic şi categoriilor juridice ale

dreptului comun universal.

Pentru prima data juriştii romani au coroborat dispoziţii legale

răzleţe, le-au sistematizat şi grupat în jurul anumitor reguli care, prin

calitatea de a se desprinde de situatiile concrete pentru care, au fost

create, s-au abstractizat, s-au permanentizat şi generalizat, devenind

principii, concepte şi categorii juridice cu caracter universal formând

fundamentul legislaţiilor moderne.

C. În fine, un alt argument în favoarea studierii acestei discipline îl

constituie vastul câmp de studiu oferit de dreptul roman asupra evoluţiei

instituţiilor juridice. Dreptul nu este rezultatul unui act arbitrar sau capriciul

unor guvernanţi. El este un fenomen social, se dezvoltă odată cu

societatea, cunoaşte perioade de creştere şi strălucire sau eclipsă şi

declin.

Ori, pentru o activitate de lege ferenda este necesară cunoaşterea

istoriei dreptului, a legislaţiei mai vechi şi a evoluţiei ei. Întinzându-se pe

spaţiul a treisprezece secole, dreptul roman ca legiuire de stat ne oferă o

bogată literatură şi o experienţă valoroasă pentru cunoaşterea şi

stăpânirea fenomenului juridic.

CAP. I. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI PRIVAT

CONŢINUT

I.1. Obiectul disciplinei

I. 2. Diviziunile dreptului roman

I.3. Documentele dreptului roman

I.4. Privire istorică asupra evoluţiei statului şi dreptului

OBIECTIVE

Studierea acestui capitol va permite:

• familiarizarea cu condiţiile social-istorice a apariţiei dreptului privat

roman;

• definirea dreptului roman;

• identificarea diviziunilor dreptului roman.

I.1.Obiectul disciplinei

O definiţie concisă a dreptului roman ar fi că acesta cuprinde

totalitatea normelor de conduită, instituite sau sancţionate de statul roman,

constituite într-un sistem extrem de vast şi complex, format din numeroase

ramuri şi instituţii juridice 1

Dreptul, acest ansamblu de norme de conduită menite să

reglementeze relaţiile dintre oameni, constituie un fenomen social, şi ca

orice fenomen social, ca societatea însăşi, se dezvoltă şi cunoaşte

modificări.

Fenomenul juridic roman s-a născut în procesul trecerii societăţii

romane de la societatea gentilică la cea politică.

Într-o primă fază acest proces se caracterizează atât la romani cât

şi la alte popoare ale antichităţii, prin confuzia diferitelor categorii de

norme sociale. În speţă, societatea romana confunda dreptul cu religia,

adică conduita omului era raportată atât la societate cât şi la divinitate. Cei

care se ocupau cu desfăşurarea ritualurilor cultice erau desemnaţi să

soluţioneze şi conflictele dintre oameni.

Spre deosebire de celelalte popoare, romanii au depăşit aceasta

confuzie, dovada că încă din epoca veche ei desemnau normele de drept

cu termenul de jus iar pe cele religioase cu fas.

Totuşi dreptul roman preclasic era alcătuit atât din jus humanum cat

şi jus divinum, jurisconsultii consacrând o bună parte din activitatea lor

cultului divin.

Cunoaşterea lucrurilor divine, descoperirea adevărului sunt un ideal

spre care tinde prudentia, iar în domeniul dreptului aceste preocupări

constituie iuris prudentia.

Dreptul nu se deosebea destul de clar nici de o altă categorie

filozofica: morala. Celsus definea dreptul ca fiind ars aequi et boni (arta

binelui şi echitaţii).

Din aceeaşi perioadă de confuzie datează şi celebra definiţie data

de Ulpian: Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere,

suum quique tribuere.

Daca în prima definiţie, cuvântul echitate are dublu sens, atât moral

cât şi juridic, dovedind persistenţa confuziei, în cazul lui Ulpian vedem că

acesta asociază un principiu de morală cu două principii de drept.

Este de menţionat faptul că în ciuda confuziei atestată de aceste

definiţii, practica juridică romana s-a delimitat foarte clar de toate celelalte

sfere ale gândirii şi practicii sociale.

Preview document

Drept Roman Privat - Pagina 1
Drept Roman Privat - Pagina 2
Drept Roman Privat - Pagina 3
Drept Roman Privat - Pagina 4
Drept Roman Privat - Pagina 5
Drept Roman Privat - Pagina 6
Drept Roman Privat - Pagina 7
Drept Roman Privat - Pagina 8
Drept Roman Privat - Pagina 9
Drept Roman Privat - Pagina 10
Drept Roman Privat - Pagina 11
Drept Roman Privat - Pagina 12
Drept Roman Privat - Pagina 13
Drept Roman Privat - Pagina 14
Drept Roman Privat - Pagina 15
Drept Roman Privat - Pagina 16
Drept Roman Privat - Pagina 17
Drept Roman Privat - Pagina 18
Drept Roman Privat - Pagina 19
Drept Roman Privat - Pagina 20
Drept Roman Privat - Pagina 21
Drept Roman Privat - Pagina 22
Drept Roman Privat - Pagina 23
Drept Roman Privat - Pagina 24
Drept Roman Privat - Pagina 25
Drept Roman Privat - Pagina 26
Drept Roman Privat - Pagina 27
Drept Roman Privat - Pagina 28
Drept Roman Privat - Pagina 29
Drept Roman Privat - Pagina 30
Drept Roman Privat - Pagina 31
Drept Roman Privat - Pagina 32
Drept Roman Privat - Pagina 33
Drept Roman Privat - Pagina 34
Drept Roman Privat - Pagina 35
Drept Roman Privat - Pagina 36
Drept Roman Privat - Pagina 37
Drept Roman Privat - Pagina 38
Drept Roman Privat - Pagina 39
Drept Roman Privat - Pagina 40
Drept Roman Privat - Pagina 41
Drept Roman Privat - Pagina 42
Drept Roman Privat - Pagina 43
Drept Roman Privat - Pagina 44
Drept Roman Privat - Pagina 45
Drept Roman Privat - Pagina 46
Drept Roman Privat - Pagina 47
Drept Roman Privat - Pagina 48
Drept Roman Privat - Pagina 49
Drept Roman Privat - Pagina 50
Drept Roman Privat - Pagina 51
Drept Roman Privat - Pagina 52
Drept Roman Privat - Pagina 53
Drept Roman Privat - Pagina 54
Drept Roman Privat - Pagina 55
Drept Roman Privat - Pagina 56
Drept Roman Privat - Pagina 57
Drept Roman Privat - Pagina 58
Drept Roman Privat - Pagina 59
Drept Roman Privat - Pagina 60
Drept Roman Privat - Pagina 61
Drept Roman Privat - Pagina 62
Drept Roman Privat - Pagina 63
Drept Roman Privat - Pagina 64
Drept Roman Privat - Pagina 65
Drept Roman Privat - Pagina 66
Drept Roman Privat - Pagina 67
Drept Roman Privat - Pagina 68
Drept Roman Privat - Pagina 69
Drept Roman Privat - Pagina 70
Drept Roman Privat - Pagina 71
Drept Roman Privat - Pagina 72
Drept Roman Privat - Pagina 73
Drept Roman Privat - Pagina 74
Drept Roman Privat - Pagina 75
Drept Roman Privat - Pagina 76
Drept Roman Privat - Pagina 77
Drept Roman Privat - Pagina 78
Drept Roman Privat - Pagina 79
Drept Roman Privat - Pagina 80
Drept Roman Privat - Pagina 81
Drept Roman Privat - Pagina 82
Drept Roman Privat - Pagina 83
Drept Roman Privat - Pagina 84
Drept Roman Privat - Pagina 85
Drept Roman Privat - Pagina 86
Drept Roman Privat - Pagina 87
Drept Roman Privat - Pagina 88
Drept Roman Privat - Pagina 89
Drept Roman Privat - Pagina 90
Drept Roman Privat - Pagina 91
Drept Roman Privat - Pagina 92
Drept Roman Privat - Pagina 93
Drept Roman Privat - Pagina 94
Drept Roman Privat - Pagina 95
Drept Roman Privat - Pagina 96
Drept Roman Privat - Pagina 97
Drept Roman Privat - Pagina 98
Drept Roman Privat - Pagina 99
Drept Roman Privat - Pagina 100
Drept Roman Privat - Pagina 101
Drept Roman Privat - Pagina 102
Drept Roman Privat - Pagina 103
Drept Roman Privat - Pagina 104
Drept Roman Privat - Pagina 105
Drept Roman Privat - Pagina 106
Drept Roman Privat - Pagina 107
Drept Roman Privat - Pagina 108
Drept Roman Privat - Pagina 109
Drept Roman Privat - Pagina 110
Drept Roman Privat - Pagina 111
Drept Roman Privat - Pagina 112
Drept Roman Privat - Pagina 113
Drept Roman Privat - Pagina 114
Drept Roman Privat - Pagina 115
Drept Roman Privat - Pagina 116
Drept Roman Privat - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Drept Roman Privat.pdf

Alții au mai descărcat și

Contractul in Dreptul Roman

GENERALITATI CU PRIVIRE LA CONTRACT SI ELEMENTELE SALE Principalul izvor al obligatiilor, contractul, reprezinta acordul de vointa între doua...

Cercetarea Urmelor Produse de Incendiu

Cap.I. SCURT ISTORIC Termenul de criminalistică este întrebuinţat pentru prima dată în literatura juridică, de către Hans Gross, în Manualul...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunilor de Mărturie Mincinoasă și Încercarea de a Determina Mărturia Mincinoasă

Capitolul I – Aspecte introductive 1. Importanţa ocrotirii justiţiei prin normele de drept penal Practica istorică demonstrează că , la orice...

Abuzurile Sexuale Savarsite Asupra Minorilor - Elemente de Investigatie Criminalistica si Criminologica

Introducere Actualitatea temei de cercetare şi gradul de investigare. Abuzul sexual este unul din cele mai groaznice lucruri care se pot întâmpla,...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Identificarea Criminalistica cu Ajutorul Portretului Robot

Capitolul I Notiunea generala de identificare criminalistica 1. Consideratii generale Stabilirea adevarului in justitie se realizeaza prin...

Personalitatea Infractorului - Factorii ce Contribuie la Formarea Acesteia

INTRODUCERE În cadrul oricărei ştiinţe factorul uman are o importanţă deosebită. Studiind fenomenele ce au loc în societate noi nu putem să ne...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Ai nevoie de altceva?