Drept Vamal

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 22552
Mărime: 78.47KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DE REGLEMENTARE AL DR VAMAL

La etapa actuală în condiţiile liberalizării operaţiunii de import/export şi a stabilirii relaţiilor economice de piaţă, statul RM a fost cointeresat în existenţa dr vamal ca ramură independentă în scopul reglementării relaţiilor economice, financiare, fiscale, valutare din domeniul activităţii vamale.

În istoria RM activitatea vamală se începe după proclamarea independenţei. În cadrul URSS statului îi aparţinea monopolul asupra comerţului exterior, nimeni nu putea să-i dicteze aceste operaţiuni, nimeni nu putea să introducă/scoată mărfuri, mijloace băneşti de pe acest teritoriu. La 4 septembrie, 1991 este declarat că orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de proprietate, este în drept să efectueze operaţiuni de import/export.

Activitatea vamală în RM constă în:

- trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor, mijloacelor de transport, mijloacelor băneşti

- aplicarea reglementărilor tarifare şi netarifare

- aplicarea şi încasarea drepturilor de import/export

- vămuirea cu perfectarea actelor necesare în funcţie de regimul vamal şi destinaţia mărfurilor

- controlul vamal, supravegherea vamală

- alte modalităţi de realizare a politicii vamale ca parte componentă a politicii interne şi externe a statului

În dependenţă de scopurile concrete de apariţie, putem menţiona următoarele tipuri de relaţii sociale incluse în obiectul de reglementare a dr vamal, şi anume:

1. Relaţiile sociale legate de organizarea activităţii vamale şi a sistemului vamal.

În fiecare stat al lumii, organele vamale sunt chemate să asigure securitatea economică a statului prin protejarea economiei naţionale faţă de importul de mărfuri din străinătate, cu promovarea exportului de mărfuri. Totodată, sistemul vamal al fiecărui stat depinde de anumiţi factori: mărimea teritoriului, dezvoltarea economică a statului, resursele naturale, resursele energetice ca bază – în dependenţă de aceşti factori se organizează sistemul vamal al statului.

2. Relaţiile sociale legate de deplasarea peste frontiera vamală a mărfurilor, mijloacelor de transport, mijloacelor băneşti, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, agenţii economici ce au relaţii comerciale cu sistemul bugetar al RM.

3. Relaţiile sociale legate de aplicarea tarifelor vamale şi încasarea drepturilor de import/export.

Conf. capit 3 (Cod vamal al RM), plăţile care sunt încasate de către organele vamale sunt numite ca – drepturi de import/export. Pentru existenţa statului şi în scopul formării veniturilor bugetare, statul are dreptul de a încasa aceste plăţi ca drepturi de import/export ce cuprinde totalitatea de taxe şi impozite. În RM de către organele vamale ale RM, conf. Codului vamal şi Codului fiscal (punct.5 – administrarea fiscală) – taxa vamală, taxa pentru proceduri vamale, accizul şi TVA-ul sunt aplicate şi încasate la deplasarea peste frontiera vamală a mărfurilor, serviciilor, mijloacelor de transport de către organele vamale ale RM.

Conf. Legii cu priv la tariful vamal – nomanclator marfar – ce cuprinde lista mărfurilor supuse impunerii vamale, o încadrare a mărfurilor la o anumită poziţie tarifară şi indicarea mărimei taxei vamale pentru fiecare produs sau grupe de produse. Din acest motiv în acest tarif vamal de import este nevoie de încadrat marfa la o poziţie tarifară.

De exemplu: Este un cod marfar, primele 4 obligatorii (următoarele se modifică), dar depinde de mărimea taxei vamale, deci ele în funcţie de poziţia tarifară şi descrierea lor obţin taxe vamale diferite:

- cartoful simplu: 15%

- cartoful de semînţă: scutit de taxă vamală şi TVA 20% (în perioada de 15 martie-15 mai)

În RM taxele vamale sunt nişte taxe vamale “ad-valorem” , adică exprimă un anumit procent din valoarea în vamă a mărfurilor. Dacă valoarea în vamă nu va fi confirmată documentar sau nu va fi bazată pe principiile metodei de bază conform valorii tranzacţiei, atunci se va aplica metoda conform mărfurilor identice sau similare.

De exemplu: au mai fost aduşi papuci în RM? DA! Numai că sunt aduşi din China, şi acei din China vor fi puşi la preţul celor din Italia.

Regula: chiar dacă valoarea în vamă este declarată de agentul economic, organul vamal este în drept de sinestătător să concretizeze şi să stabilească valoarea în vamă a mărfurilor.

Dacă agentul economic nu este de acord cu valoarea în vamă stabilită de către organul vamal, el nu poate să conteste acţiunile organului vamal. La început este obligat să plătească, iar abia apoi poţi să contestezi acţiunile organului vamal. Însă după ce agentul a plătit taxa statului, nu prea mai are rost să conteste acţiunile organului vamal.

Dacă ai adus marfa, din moment cînd ai trecut frontiera şi în decurs de 72 de ore de cînd ai trecut frontiera, marfa nu e prezentată la Biroul vamal intern pentru vămuire, marfa respectivă nu poate fi declarată şi vămuită, deoarece se află sub supraveghere vamală. Nedeclararea mărfii timp de 72 de ore – la transportul auto, şi 162 de ore – la transportul de cale ferată cu acordare dreptului de vamă, constituie caz de contravenţie vamală şi se aplică sancţiune sub formă de amendă: 40%-100% din valoarea în vamă a mărfurilor.

4. Relaţiile sociale legate de vămuirea mărfurilor, declararea şi perfectarea actelor vamale necesare în funcţie de regimul vamal şi destinaţia lor.

Noi mergem la vamă pentru ca pe declaraţia vamală în detaliu să fie aplicată ştampila „Liber de vamă”. Liberul de vamă este actul prin care organul vamal pune la dispoziţia titularului mărfurile care sunt obiectul unei declaraţii vamale în detaliu. Orice marfă, orice obiect (inclusiv mijloacele băneşti) deplasat peste frontiera vamală – în mod obligatoriu se declară organelor vamale. (Se declară absolut totul organului vamal, nu contează cît de mică e suma. Numai trebuie stabilită forma verbală, forma scrisă şi prin acţiune. – despre fiecare vom studia mai tîrziu).

Din momentul în care se declară marfa (nu vorbim despre o pers fizică care se duce să se plimbe, ci despre o activitate de antreprenoriat), marfa care vine pe teritoriul RM noi putem s-o declarăm sub regim vamal de import, cît şi de circulaţie liberă.

Preview document

Drept Vamal - Pagina 1
Drept Vamal - Pagina 2
Drept Vamal - Pagina 3
Drept Vamal - Pagina 4
Drept Vamal - Pagina 5
Drept Vamal - Pagina 6
Drept Vamal - Pagina 7
Drept Vamal - Pagina 8
Drept Vamal - Pagina 9
Drept Vamal - Pagina 10
Drept Vamal - Pagina 11
Drept Vamal - Pagina 12
Drept Vamal - Pagina 13
Drept Vamal - Pagina 14
Drept Vamal - Pagina 15
Drept Vamal - Pagina 16
Drept Vamal - Pagina 17
Drept Vamal - Pagina 18
Drept Vamal - Pagina 19
Drept Vamal - Pagina 20
Drept Vamal - Pagina 21
Drept Vamal - Pagina 22
Drept Vamal - Pagina 23
Drept Vamal - Pagina 24
Drept Vamal - Pagina 25
Drept Vamal - Pagina 26
Drept Vamal - Pagina 27
Drept Vamal - Pagina 28
Drept Vamal - Pagina 29
Drept Vamal - Pagina 30
Drept Vamal - Pagina 31
Drept Vamal - Pagina 32
Drept Vamal - Pagina 33
Drept Vamal - Pagina 34
Drept Vamal - Pagina 35
Drept Vamal - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Drept Vamal.doc

Alții au mai descărcat și

Tratatul de la Lisabona

Abrevieri şi acronime U.E. Uniunea Europeană T.U.E. Tratatul asupra Uniunii Europene T.C.E. Tratatul instituind Comunitatea Europeană T.F.U.E....

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Drept Bancar

1.Drept bancar-ramura a dreptului privat: definitia,importanta,locul dreptului bancar in sistemul de drept. Notiunea de drept bancar apare cu o...

Organizarea de Stat

Încă din Antichitate destinul excepţional al unei mici cetăţi, devenită stăpână a lumii, a fascinat nu numai pe literaţi, ci şi pe istoricii...

Contracte Civile

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPǍRARE Secţiunea I. Sediul materiei Contractul de vânzare-cumpărare este cel mai folosit contract în trecut...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Dreptul Transporturilor

Curs I Def. Contractul comercial de transport = acea conventie prin care o parte- caraus profesionist, transportator- se oblige in schimbul unei...

Delicventa Juvenila

9.1. CONSIDERATII TEORETICE Drumul foarte lung si complex pe care il parcurge copilul de la existenta biologica la cea sociala este, in esenta,...

Ai nevoie de altceva?

''