Dreptul afacerilor

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 25512
Mărime: 2.86MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ.Dr.Tomescu Raluca
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Andrei Saguna, Constanta
Specializare: contabilitate si informatica de gestiune, finante si banci, marketing, management

Cuprins

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL ROMAN

- Noțiunea și obiectul dreptului civil

- Delimitarea dreptului civil față de alte ramuri de drept

- Rolul si principiile dreptului civil

Pag.7

2. IZVOARELE DREPTULUI CIVIL

- Noțiunea și clasificarea izvoarelor de drept civil;

- Codul civil roman;

- Aplicarea legii civile în timp, spațiu si asupra persoanelor;

Pag.14

3. RAPORTUL JURIDIC CIVIL

- Noțiunea și caracterele raportului juridic civil ;

- Subiectele, conținutul și obiectul raportului juridic civil ;

- Bunurile. Noțiune. Clasificare.

ACTUL JURIDIC CIVIL

- Noțiune. Clasificare. Condiții de validitate ;

- Capacitatea de a încheia acte juridice civile ;

- Consimțământul, obiectul, cauza și forma ;

Pag.22

4. CONDIȚII DE VALIDITATE ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL

- Consimțământul

- Capacitatea

- Obiectul

- Cauza

Condiții de formă ale actului juridic civil

Pag.34

5. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

- Noțiune, funcții, cauze, clasificări;

- Nulitatea absolută și nulitatea relativă;

- Regimul juridic al nulitatii absolute și relative ;

Pag.42

6. SUBIECTELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL. PERSOANA FIZICĂ ȘI PERSOANA JURIDICĂ.

Persoana fizica

Capacitatea civilă a persoanei fizice

- Noțiunea capacitații de folosintă și de exercițiu;

- Dobindirea și incetarea capacitații de folosintă și a capacitații de exercițtiu ;

- Elementele de identificare ale persoanei fizice

Pag.45

7. PERSOANA JURIDICĂ

- Capacitatea civilă a persoanei juridice. Noțiunea capacitații de folosintă și de exercițiu;

- Dobindirea și incetarea capacitații de folosintă și a capacitații de exercițtiu ;

- Elementele de identificare ale persoanei juridice

Pag.60

8. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR

- Definiția, obiectul și evoluția istorică a dreptului afacerilor;

- Corelația dreptului afacerilor cu alte ramuri de drept ;

- Izvoarele, doctrina și practica judiciară comercială;

Statutul juridic al profesionistului persoană fizică.

Pag.70

9. PROFESIONISTUL ȘI INTREPRINDEREA ECONOMICĂ.

STATUTUL JURIDIC AL PROFESIONISTULUI PERSOANA FIZICĂ.

- Persoana fizică autorizată

- Persoana fizica membru al unei intreprinderi familiale

- persoana fizica, titulara a unei intreprinderi individuale

Pag.74

10.INTREPRINDEREA ECONOMICĂ. FUNCȚIONAREA INTREPRINDERII ECONOMICE

- Reguli generale privind functionarea intreprinderilor economice;

- Patrimoniul și aportul la capitalul social al intreprinderii ;

- Retragerea, excluderea asociaților/ acționarilor;

Pag.78

11. STRUCTURI ȘI SISTEME SOCIETARE

- Societatea în nume colectiv și în comandită;

- Societatea cu răspundere limitată, societatea pe acțiuni;

Pag.90

12. PROFESIONIȘTII ȘI FONDUL DE COMERȚ

- Noțiunea și calitatea de profesionist ;

- Dobândirea și dovada calității de profesionist ;

- Registrul Comerțului. Fondul de comerț ;.

Pag.95

13. CONTRACTELE COMERCIALE

Structura

Efecte

Rezilierea si rezolutiunea

Pact comisoriu, clauza penala

Pag.97

14. INSOLVENȚA ȘI FALIMENTUL PERSOANEI JURIDICE

Pag.103

Extras din document

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL ROMAN

I. DEFINIȚIA, ROLUL, PRINCIPIILE ȘI DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL

Omul ca ființă superioară, nu poate să traiască singur, izolat, ci trebuie să relaționeze cu semenii lui, pentru a evolua, dar și pentru a supraviețui. Natura umană este una socială, în fiecare dintre noi existând instincte primare pentru formarea comunităților, poate cea mai veche nevoie a omului fiind nevoia de a se integra în societate.

Dinamica acestei necesități umane o regăsim materializează într-o componentă interpersonală ce a dus perpetuu, de-a lungul evoluției umane, la formarea unor comunități și care a fost desăvârșită prin crearea unor reguli de conviețuire înlăuntul acestora.

Cuvântul societate derivă din cuvântul din limba franceză société, a cărui origine se află în latinescul societas, însemnând o asociere prietenească cu ceilalți și provenind de la socius care înseamnă asociat, camarad sau partener de afaceri.

Totalitatea regulilor și normelor juridice care reglementează conduita oamenilor în relațiile sociale, într-o colectivitate determinată, susceptibile de a fi impuse prin forța coercitivă a statului reprezintă sistemul de drept al respectivei comunități.

Norma de drept este o regulă de conduită generală, impersonală și obligatorie, instituită sau sancționată de autoritatea publică (forta statului), aplicată din conștiința juridică a oamenilor și, în caz de abatere, prin constrângerea asigurată de autoritatea publică.

Norma de drept se caracterizeaza prin:

- Generalitate, adică regula de conduită prescrisă este tipică, ea urmând să se aplice ori de câte ori se ivesc condițiile prevăzute în ipoteza ei.

- Impersonalitate, în sensul că se adresează unui număr nedeterminat de persoane.

- Obligativitate, ceea ce înseamnă că norma juridică reprezintă o dispoziție care trebuie aplicată, la nevoie, prin intervenția forței de constrângere a autorității publice.

- Validitate,adica norma trebuie să fie în vigoare și să existe un act legal al emiterii ei, acesta însemnând, pe de o parte, existența ca atare a normei, iar pe de altă parte, legalitatea actului de emitere a acestei norme.

- Coercibilitate. (COERCITÍV, -Ă, coercitivi, -e, adj. Care are puterea, dreptul de a constrânge. - Din fr. coercitif.) Dacă, în principiu, norma este reprezentată de bună voie, prin esența sa însă ea este coercibilă, în cazul în care nu se aplică, aplicarea ei putându-se realiza cu forța (sanctiunea care se aplica in caz de neexecutare).

După caracterul conduitei prescrise, normele juridice se împart în:

- Norme imperative sau categorice care sunt normele de la dispoziția cărora nu se admite nici o derogare, sub sancțiune.

- Norme permisive sau dispozitive acestea sunt normele care lasă subiectelor de drept latitudinea de a-și alege comportarea în ipoteza dată.

- Stiinta care se ocupa cu studiul normelor de drept este stiinta juridica, generic denumita „drept”.

Dreptul (in general)- reprezinta ansamblul normelor care impun anumite reguli de conduita in societate, ele sunt o creatie a omului, care avand la baza realitatile sociale a condus la elaborarea de-a lungul timpului a unor norme cu scopul aplicarii acestora in viata sociala. Acest ansamblu mai poarta numele de sistem de drept.

Sistemul nostru de drept se împarte în două mari categorii, respectiv în drept public și în drept privat.

Dreptul public se caracterizeaza prin raportul de subordonare dintre subiectele raportului juridic, respectiv statul sau colectivitățile publice in raport cu persoanele private. Putem enumera printre cele mai importante ramuri ale dreptului public:

- Dreptul penal - reglementează relațiile dintre individ și societate, individ ca membru al societății organizate (în stat) și societatea în întregul ei (statul). Dreptul penal, prin Codul Penal și alte legi, stabilește care din acțiunile sau inacțiunile oamenilor au caracter penal și, astfel, necesită o tragere la răspundere a persoanei sau persoanelor care se fac vinovate.

- Dreptul procesual penal - reglementează modul de desfășurare a proceselor cu caracter penal în instanță

- Dreptul constituțional - reglementează organizarea etatică a statului

- Dreptul administrativ- totalitate de norme juridice și principii de drept, care se referă la organizarea și funcționarea administrației publice.

- Dreptul financiar- reglementează politica financiar-fiscală a statului

- Dreptul bancar- reglementează activitatea băncilor și a altor instituții de credit

- Dreptul internațional public - reglementează raporturile juridice la nivel de stat

Bibliografie

Bibliografie minimală obligatorie :

- GABRIEL BOROI, Curs de Drept civil Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2011;

- GABRIEL BOROI, CARLA ALEXANDRA UNGUREANU, Curs de drept civil. Partea generală. Ed. Hamangiu, București, 2012

- SMARANDA ANGHENI, MAGDA VOLONCIU, CAMELIA STOICA Drept comercial. Editura C.H.Beck, ediția 4 , București 2009

- GHEORGHE BELEIU- Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Editura Universul juridic. Ediție actualizată 11.12.2009 București

- 5.STANCIU CĂRPENARU- Tratat de drept comercial roman, Editura Universul juridic, București 2009

- .DEAK FRANCIS - Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editia a- III-a, actualizată si completată, Editura Universul Juridic, București, 2001.

- GHEORGHE. PIPEREA - „Drept comercial I”, Editura C.H.Beck, București, 2008; vol. II, 2009;

- STANCIU D. CĂRPENARU, CĂTĂLIN PREDOIU, SORIN DAVID, - Legea societaților comerciale. Comentariu pe articole. Editia 4 Editura C.H. Beck București 2009;

Legislație

1. Constituția României - Modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției Romaniei nr. 429/2003, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003

2. Codul civil - republicat- Legea 287/2009- publicată in Monitorul Oficial Partea I nr.505 din 15.07.2011

3. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicată, privind societățile comerciale.Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 iunie 2010:

4. Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată, privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare.Text republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie1998 și actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 aprilie 2008

5. Legea nr.82/1991. Legea contabilității, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008

6.Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008

7.Ordonanta de urgenta nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 17 mai 2010

Preview document

Dreptul afacerilor - Pagina 1
Dreptul afacerilor - Pagina 2
Dreptul afacerilor - Pagina 3
Dreptul afacerilor - Pagina 4
Dreptul afacerilor - Pagina 5
Dreptul afacerilor - Pagina 6
Dreptul afacerilor - Pagina 7
Dreptul afacerilor - Pagina 8
Dreptul afacerilor - Pagina 9
Dreptul afacerilor - Pagina 10
Dreptul afacerilor - Pagina 11
Dreptul afacerilor - Pagina 12
Dreptul afacerilor - Pagina 13
Dreptul afacerilor - Pagina 14
Dreptul afacerilor - Pagina 15
Dreptul afacerilor - Pagina 16
Dreptul afacerilor - Pagina 17
Dreptul afacerilor - Pagina 18
Dreptul afacerilor - Pagina 19
Dreptul afacerilor - Pagina 20
Dreptul afacerilor - Pagina 21
Dreptul afacerilor - Pagina 22
Dreptul afacerilor - Pagina 23
Dreptul afacerilor - Pagina 24
Dreptul afacerilor - Pagina 25
Dreptul afacerilor - Pagina 26
Dreptul afacerilor - Pagina 27
Dreptul afacerilor - Pagina 28
Dreptul afacerilor - Pagina 29
Dreptul afacerilor - Pagina 30
Dreptul afacerilor - Pagina 31
Dreptul afacerilor - Pagina 32
Dreptul afacerilor - Pagina 33
Dreptul afacerilor - Pagina 34
Dreptul afacerilor - Pagina 35
Dreptul afacerilor - Pagina 36
Dreptul afacerilor - Pagina 37
Dreptul afacerilor - Pagina 38
Dreptul afacerilor - Pagina 39
Dreptul afacerilor - Pagina 40
Dreptul afacerilor - Pagina 41
Dreptul afacerilor - Pagina 42
Dreptul afacerilor - Pagina 43
Dreptul afacerilor - Pagina 44
Dreptul afacerilor - Pagina 45
Dreptul afacerilor - Pagina 46
Dreptul afacerilor - Pagina 47
Dreptul afacerilor - Pagina 48
Dreptul afacerilor - Pagina 49
Dreptul afacerilor - Pagina 50
Dreptul afacerilor - Pagina 51
Dreptul afacerilor - Pagina 52
Dreptul afacerilor - Pagina 53
Dreptul afacerilor - Pagina 54
Dreptul afacerilor - Pagina 55
Dreptul afacerilor - Pagina 56
Dreptul afacerilor - Pagina 57
Dreptul afacerilor - Pagina 58
Dreptul afacerilor - Pagina 59
Dreptul afacerilor - Pagina 60
Dreptul afacerilor - Pagina 61
Dreptul afacerilor - Pagina 62
Dreptul afacerilor - Pagina 63
Dreptul afacerilor - Pagina 64
Dreptul afacerilor - Pagina 65
Dreptul afacerilor - Pagina 66
Dreptul afacerilor - Pagina 67
Dreptul afacerilor - Pagina 68
Dreptul afacerilor - Pagina 69
Dreptul afacerilor - Pagina 70
Dreptul afacerilor - Pagina 71
Dreptul afacerilor - Pagina 72
Dreptul afacerilor - Pagina 73
Dreptul afacerilor - Pagina 74
Dreptul afacerilor - Pagina 75
Dreptul afacerilor - Pagina 76
Dreptul afacerilor - Pagina 77
Dreptul afacerilor - Pagina 78
Dreptul afacerilor - Pagina 79
Dreptul afacerilor - Pagina 80
Dreptul afacerilor - Pagina 81
Dreptul afacerilor - Pagina 82
Dreptul afacerilor - Pagina 83
Dreptul afacerilor - Pagina 84
Dreptul afacerilor - Pagina 85
Dreptul afacerilor - Pagina 86
Dreptul afacerilor - Pagina 87
Dreptul afacerilor - Pagina 88
Dreptul afacerilor - Pagina 89
Dreptul afacerilor - Pagina 90
Dreptul afacerilor - Pagina 91
Dreptul afacerilor - Pagina 92
Dreptul afacerilor - Pagina 93
Dreptul afacerilor - Pagina 94
Dreptul afacerilor - Pagina 95
Dreptul afacerilor - Pagina 96
Dreptul afacerilor - Pagina 97
Dreptul afacerilor - Pagina 98
Dreptul afacerilor - Pagina 99
Dreptul afacerilor - Pagina 100
Dreptul afacerilor - Pagina 101
Dreptul afacerilor - Pagina 102
Dreptul afacerilor - Pagina 103
Dreptul afacerilor - Pagina 104
Dreptul afacerilor - Pagina 105
Dreptul afacerilor - Pagina 106
Dreptul afacerilor - Pagina 107
Dreptul afacerilor - Pagina 108
Dreptul afacerilor - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Dreptul afacerilor.docx

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ Român

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 1. Preliminarii Orice...

Dreptul Familiei

Dr familiei reprezinta acea ramura de drept din system care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si...

Drept Administrativ European 2008

Capitolul 1 Uniunea Europeană şi dreptul administrativ Cuprins: - Obiectiv general - Obiective operaţionale - Conceptul de administraţie şi de...

Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

I. PRELIMINARII Cursul opţional “Dezmembrămintele dreptului de proprietate”/„Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor” reprezintă un...

Dreptul Muncii - Partea Specială

TITLUL I Contractele individuale de muncă CAPITOLUL I CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1. Scurt istoric a evoluţiei reglementării Apariţia şi...

Dreptul Muncii și Protecției Sociale

Conţinutul contractului individual de muncă. Conţinutul contractului individual de muncă poate fi structurat în: 1. clauze fundamentale, 2....

Drept Parlamentar

I. DEFINIłII SI PRINCIPII 1. Definirea Dreptului parlamentar Dreptul constitutional reglementează locul si rolul Parlamentului în regimul politic...

Libertățile de circulație în spațiul european. Specificitatea construcției europene și mondializarea. Piața unică

Construcția europeană trebuie să se integreze în ordinea comercială internațională. Art. XXIV al G.A.T.T. permite recunoașterea uniunilor vamale...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?