Dreptul Asigurarilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 16 fișiere: ppt
Pagini : 348 în total
Mărime: 2.99MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Bichicean

Extras din document

DREPTUL ASIGURARILOR CURSUL NR.1

PROBLEME GENERALE PRIVIND ASIGURAREA. IZVOARE

1. Scurt istoric al asigurărilor în România

Istoria asigurărilor în România începe odată cu apariţia primelor societăţi de asigurare şi se poate analiza în trei perioade distincte:

A. activitatea de asigurare în perioada 1870/1948

B. activitatea de asigurare în perioada 1948/1989

C. activitatea de asigurare după decembrie 1989.

A. activitatea de asigurare în perioada 1870/1948

prima reglementare cu privire la apariţia unei societăţi române de asigurare: în 1871 - prin Înalt Decret domnesc a fost înfiinţată societatea română de asigurare cu denumirea Dacia

este prima afirmare a asigurărilor de origine română;

anterior acestei societăţi activitatea de asigurare era desfaşurată de reprezentanţe ale unor societăţi de asigurare străine în special din Anglia, Germania, Italia şi Austria. Intre acestea menţionăm: Anker, Osterreichischer Phonix, Assicurazioni Generali.

Societatea de asigurări Dacia

un capital social de 3 milioane de lei

sprijinită de personalităţi marcante ale finanţelor româneşti din acea perioadă

Activitatea societăţii s-a lovit de multe dificultăți: în perioada în care aceasta a funcţionat, nu existau organizaţii de prevenirea şi stingerea incendiilor, iar potenţialul asigurabil era deosebit de redus în mare parte datorită lipsei de educaţic în ceea ce priveşte utilitatea asigurărilor.

Alte societăți de asigurări

România (a fuzionat cu Dacia)

societatea Naţională (1882),

societatea Generala: în Brăila; o colaborare strânsă cu Assigurazioni Generali, care și-a extins foarte mult aria activităţii de asigurare după ce s-a mutat la Bucureşti

societatea de asigurări Agricola (agricultură dar şi alte clase de asigurări)

societăţile Steaua României şi Ancora (fuzionate)

1923: ia fiinţă Asigurarea Românească; a dominat piaţa cu asigurările populare,

societatea de asigurări Vulturul (sediul în Chişinău)

Transilvania

După primul război mondial: dezvoltarea pieţei române de asigurări în Transilvania; apariţia unor societăţi de asigurarc cum ar fi Fonciera Cluj, Agronomul, Prima Ardeleană Sibiu şi Adriatica, firmă cu capital italian

Legea din 1930

Cea mai importantă reglementare a activităţii de asigurări din Romania: privea constituirea, organizarea şi funcţionarea societăților private de asigurare, contractul de asigurare şi supravegherea activității dc asigurare.

Organul de supraveghere. Oficiul de control - rezultate: 10 societăți de asigurare nu mai puteau rămâne pe piață; 11 societăţi au primit termene de racordare la cerințele legii; 17 societăţi au primit aviz de continuare a activității.

PERIOADA INTERBELICĂ

piaţa românească de asigurări a cunoscut o dezvoltare notabilă și prin contribuţia reprezentanţele societăţilor de asigurare străine care au primit autorizarea de funcţionare.

Societăţile române de asigurări care s-au dezvoltat şi s-au menţinut în această perioadă au fost: Dacia-România, Steaua României, Asigurarea Românească şi Generala

În Legea din 1930 erau reglementate şi aspecte juridice fundamentale ale contractului de asigurare precum şi clasele de asigurări pe care societățile de asigurări le puteau practica în România

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Asigurarilor
  • asig1.ppt
  • asig10.ppt
  • asig11.ppt
  • asig12.ppt
  • asig1_2.ppt
  • asig1_3.ppt
  • asig1_4.ppt
  • asig2.ppt
  • asig3.ppt
  • asig4.ppt
  • asig4_1.ppt
  • asig5.ppt
  • asig6.ppt
  • asig7.ppt
  • asig8.ppt
  • asig9.ppt

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Garanțiile Personale și Reale în Sistemul Dreptului Roman

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Conceptul de garanţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea...

Tehnici Juridice Practicate în Dreptul Comunitar al Afacerilor

Noţiunea de drept comunitar al afacerilor Dreptul comunitar al afacerilor a depăşit statutul de ramură de drept experimentală şi nu poate fi...

Contribuția de Asigurări Sociale de Stat

CONTRIBUŢIILE SOCIALE § Contribuţia de asigurări sociale Conform Legii nr. 500/2002, contribuţia în general reprezintă o prelevare obligatorie a...

RCA - Despagubirile in Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto

I. Noţiuni introductive Asigurările s-au născut din nevoia imperiosă de protecţie a omului si a avutului său agonisit cu trudă împotriva forţelor...

Contractul de Asigurari - Dreptul Asigurarilor

I. Scurt istoric – Asigurarile in Romania Dorinta omului de a proteja familia si patrimoniul s-a materializat, ca urmare a organizarii stiintifice...

Elementele Tehnice ale Asigurarilor - Dreptul Asigurarilor in UE

1. Elementele tehnice ale asigurărilor În delimitarea lui Văcărel I. ,,asigurarea acțiunilor în stransă legatură cu existența unor riscuri comune...

Riscul în Contractul de Asigurare

RISCUL ÎN CONTRACTUL DE ASIGURARE 1. Diferitele semnificatii ale notiunii de risc. În limbajul obisnuit, prin "risc" se întelege un pericol sau un...

Ai nevoie de altceva?