Dreptul Comerțului Internațional

Curs
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 34379
Mărime: 120.16KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toader Toma
UNIVERSITATEA ,,GEORGE BACOVIA” BACĂU Suport de curs Bacău, 2010

Cuprins

Definirea dreptului comerţulu internaţional 5

Secţiunea a II – a 5

Raporturile juridice, conţinutul şi metodade reglementare a dreptului comerţului internaţional 5

Secţiunea a III – a 6

Obiectul dreptului comerţului internaţional 6

Secţiunea a IV – a 7

Actele şi faptele de comerţ internaţional 7

Secţiunea a V 8

Izvoarele dreptului comerţului internaţional 8

Secţiunea a VI – a 12

Principiile dreptului comerţului internaţional 12

Capitolul II 14

Participanţii la activitatea de comerţ internaţional 14

Secţiunea I 14

Categorii de participanţi 14

Secţiunea a II – a 14

Calitatea de subiecte ale raporturilor de comerţ internaţional 14

Secţiunea a III – a 15

Comercianţii persoane fizice 15

Secţiunea a IV – a 18

Societăţile comerciale 18

Capitolul III 26

Falimentul internaţional 26

Secţiunea I 26

Noţiunea de faliment şi elementele acestuia 26

Secţiunea a II – a 26

Reglementări privind falimentul 26

Secţiunea a III – a 27

Redresarea şi lichidarea judiciară 27

Capitolul IV 29

Contractele internaţionale de vânzare de mărfuri 29

Secţiunea I 29

Vânzarea internaţională de mărfuri 29

Secţiunea a II – a 32

Efectele contractului 32

Secţiunea a III – a 33

Răspunderea în vânzarea internaţională 33

Secţiunea a IV- a 33

Alte aspecte ale vânzării internaţionale 33

Secţiunea a V – a 35

Prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri 35

Capitolul V 38

Contractele de intermediere în comerţul internaţional 38

Secţiunea I 38

Noţiuni introductive 38

Secţiunea a II – a 38

Contractul internaţional de mandat comercial 38

Secţiunea a III – a 40

Contractul internaţional de comision 40

Secţiunea a IV – a 41

Contractul de agency 41

Secţiunea a V – a 43

Contractul de mandat în reglementarea Principiilor UNIDROIT 43

Capitolul VI 45

Contractele de concesiune în comerţul internaţional 45

Secţiunea I 45

Contractul internaţional de concesiune exclusivă 45

Secţiunea a II – a 46

Contractul internaţional de franchising 46

Capitolul VII 49

Contractele de transfer de tehnologie în comerţul internaţional 49

Secţiunea I 49

Contractul internaţional de licenţă 49

Secţiunea a II – a 51

Contractul de know – how 51

Secţiunea a III – a 52

Contractul internaţional de consulting – engineering 52

Capitolul VIII 55

Contractele de finanţare în comerţul internaţional 55

Secţiunea I 55

Contractul internaţional de leasing 55

Secţiunea a II – a 59

Contractul internaţional de factoring 59

Capitolul IX 63

Contractele de transport internaţional 63

Secţiunea I 63

Noţiune, caracterele juridice şi clasificarea contractelor de transport internaţional de mărfuri 63

Secţiunea a II – a 64

Contractul internaţional de transporturi de mărfuri 64

Secţiunea a III – a 70

Contractul internaţional de transport de mărfuri pe calea ferată 70

Secţiunea a IV – a 77

Contractul internaţional de transport de mărfuri pe mare 77

Secţiunea a V – a 80

Contractul de transport maritim 80

Secţiunea a VI – a 85

Contractul internaţional de transport fluvial de mărfuri 85

Secţiunea a VII – a 88

Contractul internaţional de transport aerian de mărfuri 88

Secţiunea a VIII – a 92

Capitolul X 97

Consideraţii generale asupra titlurilor de valoare 97

Secţiunea I 97

Noţiune, caracteristici, clasificare 97

Secţiunea a II – a 99

Cambia 99

Capitolul XI 108

Biletul la ordin şi cecul 108

Secţiunea I 108

Biletul la ordin 108

Secţiunea a II – a 109

Cecul 109

Capitolul XII 112

Modalităţile de plată internaţionale 112

Secţiunea I 112

Noţiune şi forme 112

Secţiunea a II – a 112

Cadrul juridic 112

Secţiunea a III – a 113

Acreditivul documentar 113

Secţiunea a IV – a 115

Incaso documentar 115

Secţiunea a V – a 115

Ordinul de plată 115

Capitolul XIII 117

Plăţile prin compensaţie 117

Secţiunea I 117

Noţiunea de operaţiuni prin compensaţie 117

Secţiunea a II - a 117

Clasificarea operaţiunilor prin compensaţie 117

BIBLIOGRAFIE 120

Extras din document

Capitolul I 5

Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional 5

Secţiunea I 5

Capitolul I

Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional

Secţiunea I

Definirea dreptului comerţului internaţional

Dreptul comerţului internaţional reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile comerciale internaţionale şi de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţionale, în care părţile se află pe poziţie de egalitate juridică .

Secţiunea a II – a

Raporturile juridice, conţinutul şi metoda de reglementare a dreptului comerţului internaţional

2.1. Raporturile juridice de dreptul comerţului internaţional

Aceste se stabilesc între:

- persoane fizice şi persoane juridice;

- între state suverane şi egale în drepturi;

- între state şi organizaţii interguvernamentale;

- între organizaţii interstatale;

- între state suverane şi comercianţi;

- între stat şi subiecte de drept privat străine;

- între comercianţi personae fizice şi persoane juridice din diferite state, în calitate de poarticipanţi nemijlociţi la activitatea de comerţ internaţional.

2.2. Conţinutul dreptului comerţului internaţional

Conţinutul dreptului comerţului internaţional este format , în principal, din norme de drept material. În acesta se regăsesc norme juridice de drept commercial, civil, procesual civil ş.a.

2.3.. Metoda de reglementare a dreptului comerţului internaţional

Metoda de reglemantare este cea de egalitate juridică a părţilor, normele juridice ale dreptului comerţului internaţional aparţinînd, în majoritatea lor dreptului privat.

Secţiunea a III – a

Obiectul dreptului comerţului internaţional

Obiectul dreptului comerţului internaţional este constituit din raporturile juridice, care au caracter comercial, cât şi internaţional

Comercialitatea reprezintă calitatea unui raport juridic de a fi commercial.

În definirea comercialităţii se cunosc două conceptii specifice: concepţia subiectivă şi concepţia obiectivă.

Concepţia subiectivă are în vedere calitatea participandului la raportul juridic, potricit căreia operaţiunile efectuate de un comerciant în exercitarea profesiei sale sunt socotite acte sau fapte comerciale . Se are în vedere numai calitatea de comerciant.

Calitatea de comerciant determină o prezumţie legală de comercialitate.

Concepţia subiectivă are în vedere obiectul reglementării juridice, adică activitatea comercială ; actele şi faptele de comerţ sunt operaţiunile pe care legea le determină ca atare indiferent de calitatea şi voinţa părţilor.

Concepţia mixtă , potrivit căreia comerciantul se determină după natura actelor pe care le efetuează, iar natura actelor este dependentă de calitatea persoanei care le exercită.

Caraterul internaţional se defineşte prin prezenşa elementului de extraneitate şi de specificul operaţiunii.

Secţiunea a IV – a

Actele şi faptele de comerţ internaţional

4.1 Noţiunea de acte şi fapte de drept internaţional

Prin acte şi fapte de comerţ se înţeleg opraţiunile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţională, care guvernează obligaţiile juridice.

4.2 Criterii de distincţie

În doctrină s – au propus mai multe criteerii pentru calificarea actelor şi faptelor de comerţ: criteriul circulaţiei, criteriul întreprinderii, şi criteriul speculaţiei.

4.3 Clasificarea actelor şi faptelor de comerţ

După conţinutul lor actele şi faptele de comerţ se clasifică în următoarele categoerr: obiective, subiective şi mixte.

4.4 Actele şi faptele de coperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţionalăî.

Actele şi faptele de cooperarea se desfăşoară în domenii de interes reciproc, cum ar fi: industria, agricultura, transporturilşe, telecomunicaţiile etc.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 14
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 15
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 16
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 17
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 18
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 19
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 20
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 21
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 22
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 23
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 24
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 25
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 26
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 27
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 28
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 29
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 30
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 31
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 32
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 33
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 34
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 35
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 36
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 37
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 38
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 39
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 40
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 41
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 42
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 43
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 44
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 45
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 46
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 47
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 48
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 49
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 50
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 51
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 52
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 53
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 54
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 55
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 56
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 57
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 58
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 59
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 60
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 61
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 62
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 63
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 64
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 65
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 66
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 67
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 68
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 69
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 70
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 71
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 72
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 73
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 74
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 75
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 76
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 77
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 78
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 79
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 80
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 81
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 82
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 83
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 84
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 85
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 86
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 87
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 88
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 89
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 90
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 91
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 92
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 93
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 94
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 95
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 96
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 97
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 98
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 99
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 100
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 101
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 102
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 103
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 104
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 105
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 106
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 107
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 108
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 109
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 110
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 111
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 112
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 113
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 114
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 115
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 116
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International.doc

Alții au mai descărcat și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Transporturile Maritime

INTRODUCERE În cadrul activităţilor de navigaţie civilă, transporturile maritime deţin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Regimul Juridic al Falimentului în Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Introducere Într-o lume a globalizarii, având la baza mobilitatea factorilor de productie si posibilitati atât de complexe de...

Formarea contractului de comerț internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Cambia

1. Notiune si clasificarea titlurilor comerciale de valoare Unul dintre instrumentele juridice prin intermediul carora circula valorile...

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?