Dreptul Comertului International

Imagine preview
(10/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Dreptul Comertului International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 121 de pagini .

Profesor: Toader Toma

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Cuprins

Definirea dreptului comerţulu internaţional 5
Secţiunea a II – a 5
Raporturile juridice, conţinutul şi metodade reglementare a dreptului comerţului internaţional 5
Secţiunea a III – a 6
Obiectul dreptului comerţului internaţional 6
Secţiunea a IV – a 7
Actele şi faptele de comerţ internaţional 7
Secţiunea a V 8
Izvoarele dreptului comerţului internaţional 8
Secţiunea a VI – a 12
Principiile dreptului comerţului internaţional 12
Capitolul II 14
Participanţii la activitatea de comerţ internaţional 14
Secţiunea I 14
Categorii de participanţi 14
Secţiunea a II – a 14
Calitatea de subiecte ale raporturilor de comerţ internaţional 14
Secţiunea a III – a 15
Comercianţii persoane fizice 15
Secţiunea a IV – a 18
Societăţile comerciale 18
Capitolul III 26
Falimentul internaţional 26
Secţiunea I 26
Noţiunea de faliment şi elementele acestuia 26
Secţiunea a II – a 26
Reglementări privind falimentul 26
Secţiunea a III – a 27
Redresarea şi lichidarea judiciară 27
Capitolul IV 29
Contractele internaţionale de vânzare de mărfuri 29
Secţiunea I 29
Vânzarea internaţională de mărfuri 29
Secţiunea a II – a 32
Efectele contractului 32
Secţiunea a III – a 33
Răspunderea în vânzarea internaţională 33
Secţiunea a IV- a 33
Alte aspecte ale vânzării internaţionale 33
Secţiunea a V – a 35
Prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri 35
Capitolul V 38
Contractele de intermediere în comerţul internaţional 38
Secţiunea I 38
Noţiuni introductive 38
Secţiunea a II – a 38
Contractul internaţional de mandat comercial 38
Secţiunea a III – a 40
Contractul internaţional de comision 40
Secţiunea a IV – a 41
Contractul de agency 41
Secţiunea a V – a 43
Contractul de mandat în reglementarea Principiilor UNIDROIT 43
Capitolul VI 45
Contractele de concesiune în comerţul internaţional 45
Secţiunea I 45
Contractul internaţional de concesiune exclusivă 45
Secţiunea a II – a 46
Contractul internaţional de franchising 46
Capitolul VII 49
Contractele de transfer de tehnologie în comerţul internaţional 49
Secţiunea I 49
Contractul internaţional de licenţă 49
Secţiunea a II – a 51
Contractul de know – how 51
Secţiunea a III – a 52
Contractul internaţional de consulting – engineering 52
Capitolul VIII 55
Contractele de finanţare în comerţul internaţional 55
Secţiunea I 55
Contractul internaţional de leasing 55
Secţiunea a II – a 59
Contractul internaţional de factoring 59
Capitolul IX 63
Contractele de transport internaţional 63
Secţiunea I 63
Noţiune, caracterele juridice şi clasificarea contractelor de transport internaţional de mărfuri 63
Secţiunea a II – a 64
Contractul internaţional de transporturi de mărfuri 64
Secţiunea a III – a 70
Contractul internaţional de transport de mărfuri pe calea ferată 70
Secţiunea a IV – a 77
Contractul internaţional de transport de mărfuri pe mare 77
Secţiunea a V – a 80
Contractul de transport maritim 80
Secţiunea a VI – a 85
Contractul internaţional de transport fluvial de mărfuri 85
Secţiunea a VII – a 88
Contractul internaţional de transport aerian de mărfuri 88
Secţiunea a VIII – a 92
Capitolul X 97
Consideraţii generale asupra titlurilor de valoare 97
Secţiunea I 97
Noţiune, caracteristici, clasificare 97
Secţiunea a II – a 99
Cambia 99
Capitolul XI 108
Biletul la ordin şi cecul 108
Secţiunea I 108
Biletul la ordin 108
Secţiunea a II – a 109
Cecul 109
Capitolul XII 112
Modalităţile de plată internaţionale 112
Secţiunea I 112
Noţiune şi forme 112
Secţiunea a II – a 112
Cadrul juridic 112
Secţiunea a III – a 113
Acreditivul documentar 113
Secţiunea a IV – a 115
Incaso documentar 115
Secţiunea a V – a 115
Ordinul de plată 115
Capitolul XIII 117
Plăţile prin compensaţie 117
Secţiunea I 117
Noţiunea de operaţiuni prin compensaţie 117
Secţiunea a II - a 117
Clasificarea operaţiunilor prin compensaţie 117
BIBLIOGRAFIE 120

Extras din document

Capitolul I 5

Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional 5

Secţiunea I 5

Capitolul I

Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comerţului internaţional

Secţiunea I

Definirea dreptului comerţului internaţional

Dreptul comerţului internaţional reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile comerciale internaţionale şi de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţionale, în care părţile se află pe poziţie de egalitate juridică .

Secţiunea a II – a

Raporturile juridice, conţinutul şi metoda de reglementare a dreptului comerţului internaţional

2.1. Raporturile juridice de dreptul comerţului internaţional

Aceste se stabilesc între:

- persoane fizice şi persoane juridice;

- între state suverane şi egale în drepturi;

- între state şi organizaţii interguvernamentale;

- între organizaţii interstatale;

- între state suverane şi comercianţi;

- între stat şi subiecte de drept privat străine;

- între comercianţi personae fizice şi persoane juridice din diferite state, în calitate de poarticipanţi nemijlociţi la activitatea de comerţ internaţional.

2.2. Conţinutul dreptului comerţului internaţional

Conţinutul dreptului comerţului internaţional este format , în principal, din norme de drept material. În acesta se regăsesc norme juridice de drept commercial, civil, procesual civil ş.a.

2.3.. Metoda de reglementare a dreptului comerţului internaţional

Metoda de reglemantare este cea de egalitate juridică a părţilor, normele juridice ale dreptului comerţului internaţional aparţinînd, în majoritatea lor dreptului privat.

Secţiunea a III – a

Obiectul dreptului comerţului internaţional

Obiectul dreptului comerţului internaţional este constituit din raporturile juridice, care au caracter comercial, cât şi internaţional

Comercialitatea reprezintă calitatea unui raport juridic de a fi commercial.

În definirea comercialităţii se cunosc două conceptii specifice: concepţia subiectivă şi concepţia obiectivă.

Concepţia subiectivă are în vedere calitatea participandului la raportul juridic, potricit căreia operaţiunile efectuate de un comerciant în exercitarea profesiei sale sunt socotite acte sau fapte comerciale . Se are în vedere numai calitatea de comerciant.

Calitatea de comerciant determină o prezumţie legală de comercialitate.

Concepţia subiectivă are în vedere obiectul reglementării juridice, adică activitatea comercială ; actele şi faptele de comerţ sunt operaţiunile pe care legea le determină ca atare indiferent de calitatea şi voinţa părţilor.

Concepţia mixtă , potrivit căreia comerciantul se determină după natura actelor pe care le efetuează, iar natura actelor este dependentă de calitatea persoanei care le exercită.

Caraterul internaţional se defineşte prin prezenşa elementului de extraneitate şi de specificul operaţiunii.

Secţiunea a IV – a

Actele şi faptele de comerţ internaţional

4.1 Noţiunea de acte şi fapte de drept internaţional

Prin acte şi fapte de comerţ se înţeleg opraţiunile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţională, care guvernează obligaţiile juridice.

4.2 Criterii de distincţie

În doctrină s – au propus mai multe criteerii pentru calificarea actelor şi faptelor de comerţ: criteriul circulaţiei, criteriul întreprinderii, şi criteriul speculaţiei.

4.3 Clasificarea actelor şi faptelor de comerţ

După conţinutul lor actele şi faptele de comerţ se clasifică în următoarele categoerr: obiective, subiective şi mixte.

4.4 Actele şi faptele de coperare economică şi tehnico – ştiinţifică internaţionalăî.

Actele şi faptele de cooperarea se desfăşoară în domenii de interes reciproc, cum ar fi: industria, agricultura, transporturilşe, telecomunicaţiile etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Comertului International.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ,,GEORGE BACOVIA” BACĂU Suport de curs Bacău, 2010