Dreptul Comertului International

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 176 în total
Cuvinte : 48414
Mărime: 831.74KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

În conditiile evolutiei tehnico-stiintifice contemporane,

producerea în aceeasi tarã a tuturor mãrfurilor si serviciilor

necesare este imposibilã, statele lumii fiind determinate

obiectiv sã participe la circuitul de valori.

Dreptul comertului international disciplineazã raporturile

care se stabilesc în sfera comertului mondial (în sensul cel

mai cuprinzãtor).

Dreptul comertului international nu constituie o ramurã

distinctã a sistemelor juridice nationale ori a ordinii juridice

internationale, ci o materie juridicã interdisciplinarã si pluridisciplinarã,

aflatã la granita dintre sistemele nationale de drept

si dreptul international (natura interdisciplinarã) si care

cuprinde reglementãri variate care, pentru fiecare stat în parte,

disciplineazã comertul exterior: norme de drept constitutional,

fiscal, vamal, comercial, civil, penal, drept international public

si privat (natura pluridisciplinarã).

În literatura juridicã1 s-a considerat cã dreptul comertului

international cuprinde reglementãri de naturã variatã,

reunite prin obiectul lor social si juridic si care constã în

disciplinarea raporturilor ce se stabilesc în sfera comertului

mondial, în sfera schimbului de valori materiale si spirituale, ca

si în cooperarea economicã si tehnico-stiintificã internationalã

1 A se vedea Brîndusa Stefãnescu, Ion Rucãreanu, Dreptul comertului

international, Ed. Didacticã si Pedagogicã, Bucuresti, 1983, pag.5; Victor

Babiuc, Dreptul comertului international,, Ed. Sylvi, Bucuresti 2002, pag. 13.

DREPTUL COMER³ULUI INTERNA³IONAL

între state si/sau organizatii internationale, între state pe de-o

parte si persoane fizice sau juridice pe de altã parte, precum si

între comercianti persoane fizice sau juridice din diferite state.

Desi dreptul comertului international este un ansamblu

de norme juridice, el nu se prezintã ca o simplã juxtapunere

mecanicã a acestora, ci ca o materie de sine stãtãtoare, având

un obiect propriu de reglementare si metode de reglementare

specifice.

Obiectul sãu de reglementare constã în raporturile ce se

stabilesc în sfera comertului mondial, în sens larg – raporturi

juridice de comert international.

2. Particularitãti ale raporturilor juridice de dreptul

comertului international

Ca expresie a specificitãtii dreptului comertului

international, raporturile juridice de comert international se

particularizeazã fatã de alte raporturi juridice prin prezenta

concomitentã a douã trãsãturi:

a) comercialitatea,

b) internationalitatea.

a) Calificarea notiunii de comercialitate apartine

dreptului intern al fiecãrei tãri si se face dupã criterii proprii.

Criteriul subiectiv sau conceptia subiectivã de definire a

comercialitãtii o regãsim în unele legislatii nationale care fac sã

depindã caracterul comercial sau civil al actului ori faptului

juridic de calitatea autorului, a subiectului: actul sau faptul

juridic fiind comercial dacã este sãvârsit de un comerciant, iar

calitatea de comerciant rezultând din lege sau din înscrierea

într-un anumit registru (de regulã, înscrierea în registrul

comertului).2 În aceste sisteme de drept înmatricularea firmei

în registrul comertului are efect constitutiv.

Preview document

Dreptul Comertului International - Pagina 1
Dreptul Comertului International - Pagina 2
Dreptul Comertului International - Pagina 3
Dreptul Comertului International - Pagina 4
Dreptul Comertului International - Pagina 5
Dreptul Comertului International - Pagina 6
Dreptul Comertului International - Pagina 7
Dreptul Comertului International - Pagina 8
Dreptul Comertului International - Pagina 9
Dreptul Comertului International - Pagina 10
Dreptul Comertului International - Pagina 11
Dreptul Comertului International - Pagina 12
Dreptul Comertului International - Pagina 13
Dreptul Comertului International - Pagina 14
Dreptul Comertului International - Pagina 15
Dreptul Comertului International - Pagina 16
Dreptul Comertului International - Pagina 17
Dreptul Comertului International - Pagina 18
Dreptul Comertului International - Pagina 19
Dreptul Comertului International - Pagina 20
Dreptul Comertului International - Pagina 21
Dreptul Comertului International - Pagina 22
Dreptul Comertului International - Pagina 23
Dreptul Comertului International - Pagina 24
Dreptul Comertului International - Pagina 25
Dreptul Comertului International - Pagina 26
Dreptul Comertului International - Pagina 27
Dreptul Comertului International - Pagina 28
Dreptul Comertului International - Pagina 29
Dreptul Comertului International - Pagina 30
Dreptul Comertului International - Pagina 31
Dreptul Comertului International - Pagina 32
Dreptul Comertului International - Pagina 33
Dreptul Comertului International - Pagina 34
Dreptul Comertului International - Pagina 35
Dreptul Comertului International - Pagina 36
Dreptul Comertului International - Pagina 37
Dreptul Comertului International - Pagina 38
Dreptul Comertului International - Pagina 39
Dreptul Comertului International - Pagina 40
Dreptul Comertului International - Pagina 41
Dreptul Comertului International - Pagina 42
Dreptul Comertului International - Pagina 43
Dreptul Comertului International - Pagina 44
Dreptul Comertului International - Pagina 45
Dreptul Comertului International - Pagina 46
Dreptul Comertului International - Pagina 47
Dreptul Comertului International - Pagina 48
Dreptul Comertului International - Pagina 49
Dreptul Comertului International - Pagina 50
Dreptul Comertului International - Pagina 51
Dreptul Comertului International - Pagina 52
Dreptul Comertului International - Pagina 53
Dreptul Comertului International - Pagina 54
Dreptul Comertului International - Pagina 55
Dreptul Comertului International - Pagina 56
Dreptul Comertului International - Pagina 57
Dreptul Comertului International - Pagina 58
Dreptul Comertului International - Pagina 59
Dreptul Comertului International - Pagina 60
Dreptul Comertului International - Pagina 61
Dreptul Comertului International - Pagina 62
Dreptul Comertului International - Pagina 63
Dreptul Comertului International - Pagina 64
Dreptul Comertului International - Pagina 65
Dreptul Comertului International - Pagina 66
Dreptul Comertului International - Pagina 67
Dreptul Comertului International - Pagina 68
Dreptul Comertului International - Pagina 69
Dreptul Comertului International - Pagina 70
Dreptul Comertului International - Pagina 71
Dreptul Comertului International - Pagina 72
Dreptul Comertului International - Pagina 73
Dreptul Comertului International - Pagina 74
Dreptul Comertului International - Pagina 75
Dreptul Comertului International - Pagina 76
Dreptul Comertului International - Pagina 77
Dreptul Comertului International - Pagina 78
Dreptul Comertului International - Pagina 79
Dreptul Comertului International - Pagina 80
Dreptul Comertului International - Pagina 81
Dreptul Comertului International - Pagina 82
Dreptul Comertului International - Pagina 83
Dreptul Comertului International - Pagina 84
Dreptul Comertului International - Pagina 85
Dreptul Comertului International - Pagina 86
Dreptul Comertului International - Pagina 87
Dreptul Comertului International - Pagina 88
Dreptul Comertului International - Pagina 89
Dreptul Comertului International - Pagina 90
Dreptul Comertului International - Pagina 91
Dreptul Comertului International - Pagina 92
Dreptul Comertului International - Pagina 93
Dreptul Comertului International - Pagina 94
Dreptul Comertului International - Pagina 95
Dreptul Comertului International - Pagina 96
Dreptul Comertului International - Pagina 97
Dreptul Comertului International - Pagina 98
Dreptul Comertului International - Pagina 99
Dreptul Comertului International - Pagina 100
Dreptul Comertului International - Pagina 101
Dreptul Comertului International - Pagina 102
Dreptul Comertului International - Pagina 103
Dreptul Comertului International - Pagina 104
Dreptul Comertului International - Pagina 105
Dreptul Comertului International - Pagina 106
Dreptul Comertului International - Pagina 107
Dreptul Comertului International - Pagina 108
Dreptul Comertului International - Pagina 109
Dreptul Comertului International - Pagina 110
Dreptul Comertului International - Pagina 111
Dreptul Comertului International - Pagina 112
Dreptul Comertului International - Pagina 113
Dreptul Comertului International - Pagina 114
Dreptul Comertului International - Pagina 115
Dreptul Comertului International - Pagina 116
Dreptul Comertului International - Pagina 117
Dreptul Comertului International - Pagina 118
Dreptul Comertului International - Pagina 119
Dreptul Comertului International - Pagina 120
Dreptul Comertului International - Pagina 121
Dreptul Comertului International - Pagina 122
Dreptul Comertului International - Pagina 123
Dreptul Comertului International - Pagina 124
Dreptul Comertului International - Pagina 125
Dreptul Comertului International - Pagina 126
Dreptul Comertului International - Pagina 127
Dreptul Comertului International - Pagina 128
Dreptul Comertului International - Pagina 129
Dreptul Comertului International - Pagina 130
Dreptul Comertului International - Pagina 131
Dreptul Comertului International - Pagina 132
Dreptul Comertului International - Pagina 133
Dreptul Comertului International - Pagina 134
Dreptul Comertului International - Pagina 135
Dreptul Comertului International - Pagina 136
Dreptul Comertului International - Pagina 137
Dreptul Comertului International - Pagina 138
Dreptul Comertului International - Pagina 139
Dreptul Comertului International - Pagina 140
Dreptul Comertului International - Pagina 141
Dreptul Comertului International - Pagina 142
Dreptul Comertului International - Pagina 143
Dreptul Comertului International - Pagina 144
Dreptul Comertului International - Pagina 145
Dreptul Comertului International - Pagina 146
Dreptul Comertului International - Pagina 147
Dreptul Comertului International - Pagina 148
Dreptul Comertului International - Pagina 149
Dreptul Comertului International - Pagina 150
Dreptul Comertului International - Pagina 151
Dreptul Comertului International - Pagina 152
Dreptul Comertului International - Pagina 153
Dreptul Comertului International - Pagina 154
Dreptul Comertului International - Pagina 155
Dreptul Comertului International - Pagina 156
Dreptul Comertului International - Pagina 157
Dreptul Comertului International - Pagina 158
Dreptul Comertului International - Pagina 159
Dreptul Comertului International - Pagina 160
Dreptul Comertului International - Pagina 161
Dreptul Comertului International - Pagina 162
Dreptul Comertului International - Pagina 163
Dreptul Comertului International - Pagina 164
Dreptul Comertului International - Pagina 165
Dreptul Comertului International - Pagina 166
Dreptul Comertului International - Pagina 167
Dreptul Comertului International - Pagina 168
Dreptul Comertului International - Pagina 169
Dreptul Comertului International - Pagina 170
Dreptul Comertului International - Pagina 171
Dreptul Comertului International - Pagina 172
Dreptul Comertului International - Pagina 173
Dreptul Comertului International - Pagina 174
Dreptul Comertului International - Pagina 175
Dreptul Comertului International - Pagina 176

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International.pdf

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractul de Transport Aerian Internațional de Mărfuri

Încă de la descoperirea şi lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atenţia comunităţii...

Contractul de Transport Aerian Internațional de Mărfuri

1 Noţiunea şi încheierea contractului Contractul de transport aerian internaţional de mărfuri se incheie sub forma scrisorii de transport...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Drept Comercial Internațional

Norme de drept care sunt folosite în relaţiile comerciale internaţionale: întâlnim două categorii de norme: - normele conflictuale; - norme de...

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Dreptul comerțului internațional

C1 Introducere Comerțul international= notiune completă care care e definita in 2 moduri: 1. Stricto sensu = cuprinde totaliattea operatiunilor...

Ai nevoie de altceva?