Dreptul Comerțului Internațional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: docx, pdf
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 27718
Mărime: 923.59KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Buglea

Extras din document

Cursul 1

Ce vrem de la facultatea asta?

Cursul 2

Dreptul comerțului internațional este o ramura a dreptului privat care are ca obiect de

studiu/ de analiza/ de reglementare comerțul internațional, adică ansamblul raporturilor de

drept privat in cadrul comerț ului internaț ional.

- Ce e o ramura de drept privat?

Un ansamblu de norme juridice care reglementează raporturi juridice in care părțile

se afla pe picior de egalitate.

- Ce e egalitatea?

Libertatea de a intra intr-un raport juridic, dacă vreau.

- Care este diferența dintre actul juridic și faptul juridic?

Prin actul juridic se intelege acea manifestare de voința, animata de intenția de a

produce anumite efecte juridice, efecte care nu se pot produce potrivit legii decât dacă o

asemenea intenție a existat.

- Ce este dreptul de proprietate?

Dreptul de proprietate este dreptul unei persoane de a se bucura și de a dispune de

un lucru in mod exclusiv și absolut, însă in limitele determinate de lege.

- Ce este un drept?

Posibilitatea recunoscuta de lege de a avea o conduita, de a cere subiectului pasiv

sa ii respecte dreptul și de a face apel la forța coercitiva a statului in caz de nerespectare a

dreptului sau.

- Ce este o instituție de drept?

O instituție de drept este un ansamblu de norme care reglementează același

domeniu.

- Ce este capacitatea?

Capacitatea este o ficțiune. Ceva ce a creat legiuitorul, nu ne naștem cu ea.

- Care este cea mai importanta instituție de drept?

Raportul juridic.

- Ce este raportul juridic?

Raportul juridic este relația socială reglementata de norma juridică.

Obiectul de studiu al dreptului comerțului internațional sunt raporturi juridice de

dreptul comerțului internațional.

Dreptul comerțului internațional nu trebuie confundat cu ideea de comerț internațional

și cu dreptul internațional privat.

Dreptul comerțului internațional reglementează raporturi juridice dintre persoane

fizice ș i/sau persoane juridice aflate pe poziție de egalitate juridică .

Chiar și atunci când statul este parte la un raport de dreptul comerțului internațional,

el va actiona in acea situație ca un subiect de drept privat, ca un subiect de drept civil.

De asemenea, comerțul internațional nu trebuie confundat cu dreptul internațional

public deoarece dreptul internaț ional public reglementează raporturile dintre state atunci

când acestea acționează ca puteri suverane sau raporturile dintre state ș i organizaț ii

internaț ionale guvernamentale , sau raporturi dintre aceste organizaț ii între ele .

Dreptul comerț ului internaț ional reglementează raporturi dintre subiecte de drept

privat .

Dreptul comerț ului internaț ional este un drept eminamente material . El vine și

folosește norme juridice de dreptul comerțului internațional pentru a reglementa niște

raporturi juridice specifice acestei ramuri.

Dreptul internaț ional privat este un drept conflictual , nu este un drept material, de

aici apare diferența imensa dintre cele doua ramuri. Dreptul internațional privat este un drept

conflictual pentru ca el are ca obiect de studiu rezolvarea conflictelor de legi . El are ca

unic scop identificarea sistemului de drept material care va reglementa un anumit tip de

raport juridic de drept privat. Așadar, dreptul internațional privat soluționează conflicte de

legi pe taramul tuturor ramurilor de drept privat, cum ar fi civil in sens restrâns, familiei,

transporturilor, dr. muncii, comercial, succesiuni și conflictele de legi apărute pe taramul

dreptului comerțului internațional.

Prin urmare, dreptul comerț ului internaț ional trebuie sa interacționeze cu dreptul

internațional privat in sensul ca normele conflictuale din dreptul internaț ional privat fac

trimitere la normele materiale din dreptul comerț ului internaț ional care urmează sa se

aplice situației in speța.

Pentru ca atunci când avem un raport juridic de dreptul comerț ului internaț ional ,

are un element de extraneitate și ne punem întrebarea ce drept material urmează sa

reglementeze pe fond problemele de dreptul comerț ului internaț ional . Vom face apel la

dr internaț ional privat , care prin normele sale ne va arăta care este legea aplicabila acelui

raport juridic.

Specific dreptului privat este libertatea de voința. Egalitatea consta in libertatea

de a intra sau nu intr-un raport juridic . Nimeni nu te poate obliga sa intri intr-un raport

juridic de drept privat . Este egalitate juridică, nu egalitate economică.

Exista o diferența între ideea de drept a comerțului internațional și comerț

internațional.

In sens restrâns , comerț ul internaț ional cuprinde totalitatea operaț iunilor de

import, respectiv de export de mărfuri, de lucrări, de servicii, pe care le desfăș oară

persoane fizice ș i/ sau persoane juridice care îș i au domiciliul sau sediul in state

diferite sau care privesc o marfa care se afla in tranzit internaț ional .

Elementul de internaț ionalitate este dat de domiciliul/ sediul persoanei fizice sau

juridice, sau poate fi dat și de faptul ca bunurile, mărfurile, se afla intr-un tranzit

internaț ional.

Aceasta noțiune de comerț internațional este foarte apropiată de sensul etimologic al

cuvântului comerț , care deriva din cuvântul latin “comertium” , format din cele doua

expresii, “ cum” și “ mertium” , adică vânzare de mărfuri .

Acest comerț internațional a depăș it cadrul acela obișnuit, operațiuni de

vânzare-cumpărare , a.i. astăzi, in sens larg, pe lângă sensul restrâns al comerțului

internațional mai pot fi încadrate in sfera larga și alte aspecte, aspecte pe care generic am

putea sa le circumscriem ideii de cooperare economică internaț ională.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 14
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 15
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 16
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 17
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 18
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 19
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 20
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 21
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 22
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 23
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 24
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 25
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 26
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 27
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 28
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 29
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 30
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 31
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 32
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 33
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 34
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 35
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 36
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 37
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 38
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 39
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 40
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 41
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 42
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 43
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 44
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 45
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 46
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 47
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 48
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 49
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 50
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 51
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 52
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 53
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 54
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 55
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 56
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 57
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 58
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 59
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 60
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 61
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 62
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 63
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 64
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 65
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 66
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 67
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 68
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 69
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 70
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 71
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 72
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 73
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 74
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 75
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 76
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 77
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 78
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 79
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 80
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 81
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 82
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 83
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 84
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 85
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 86
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 87
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 88
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 89
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 90
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 91
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 92
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 93
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 94
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 95
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 96
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 97
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 98
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 99
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 100
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 101
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 102
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 103
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 104
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 105
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 106
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 107
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 108
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 109
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 110
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 111
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 112
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 113
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 114
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 115
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 116
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 117
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 118
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 119
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 120
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 121
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 122
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International.docx
  • Dreptul Comertului International.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept administrativ

Notiunea de administratie publica este o notiune centrala pentru dreptul administrativ. O problema care s-a ridicat de-a lungul vremii a privit...

Drept Procesual Penal

1.Dispozitii generale privind urmarirea penala Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii,...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Suport curs criminalistică

Capitolul I :Tehnica criminalistică 1.Noțiuni introductive 1.1. Definiția criminalisticii Scopul procesului penal este cel al constatării la...

Drept Administrativ II

Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte...

Drept internațional public

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC - CURS 1 PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC 1. Ordinea juridica internațională 2. Trăsăturile...

Drept Procesual Civil I

Principiile fundamentale ale procesului civil Forma procesului civil Sesizarea instantei Este de principiu, facuta de partea interesata. Ca...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Ai nevoie de altceva?