Dreptul Familiei

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 70134
Mărime: 140.62KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I.1. Conceptul [i caracteristicile familiei

a) Privire istoric` asupra familiei n societate

Fenomen social, familia este o form` de rela]ii sociale dintre oameni lega]i ntre ei prin c`s`torie sau rudenie. Din familie fac parte so]ii, p`rin]ii [i copiii, precum [i alte persoane ntre care exist` rela]ii de rudenie; [i so]ii singuri (f`r` copii) formeaz` o familie.

b) Definirea conceptului de familie

Definirea no]iunii de familie poate fi f`cut` din punct de vedere sociologic [i juridic.

|n sens sociologic, familia – ca form` specific` de comunitate uman` – desemneaz` grupul de persoane unite prin c`s`torie, filia]ie sau rudenie, care se caracterizeaz` prin comunitate de via]`, interese [i ntrajutorare.

|n cadrul rela]iilor de familie apar aspecte morale, psihologice, fiziologice [i economice ntre cei care formeaz` comunitatea de via]` [i interese.

Familia ncepe prin a fi format` din so]i. Familia tipic` este aceea format` din p`rin]i [i copii. Familia d` na[tere urm`toarelor raporturi:

– de c`s`torie – baza familiei;

– cele dintre so]i – efectele c`s`toriei;

– cele dintre p`rin]i [i copii – rezultatul raporturilor dintre so]i;

– cele dintre alte persoane care mai fac parte din familie.

Sociologii disting familia simpl` sau nuclear` – format` din p`rin]i [i copiii lor nec`s`tori]i – [i familia extins` sau larg` – format` [i din alte persoane dect n primul caz.

|n sens juridic, familia desemneaz` grupul de persoane ntre care exist` drepturi [i obliga]ii care izvor`sc din c`s`torie, rudenie (inclusiv adop]ia), precum [i din alte raporturi asimilate rela]iilor de familie. |n acest n]eles, familia este o realitate juridic` prin reglementarea ei de c`tre lege.

No]iunea sociologic` [i cea juridic` de familie, de regul`, coincid, se suprapun. Snt ns` [i situa]ii cnd aceast` coresponden]` nu exist`, sau n unele cazuri raporturile juridice de familie exist` n afara familiei considerat` din punct de vedere sociologic.

c) Func]iile [i rolul familiei n societate

1) Func]ia de procreere (reproducerea popula]iei, perpetuarea speciei umane)

Aceast` func]ie asigur` reproducerea popula]iei, deoarece f`r` perpetuarea speciei umane societatea este de neconceput. Despre func]ia biologic` a familiei s a spus c` familia este o realitate biologic` prin uniunea dintre b`rbat [i femeie [i prin procrea]ie. Copiii constituie, n familie, un factor de coeziune, de echilibru moral [i juridic, de bucurie [i de ncredere n viitor; viitorul na]iunii.

Func]ia biologic` poate fi influen]at`, ntr o oarecare m`sur`, de societate, depinznd de structura economic` a societ`]ii, a diferitelor organisme sociale [i de politic` de stimulare a natalit`]ii sau de frnare a sporului popula]iei. Sprijinirea [i stimularea cre[terii natalit`]ii se realizeaz` n bun` m`sur` prin mijloace juridice.

2) Func]ia economic`

Func]ia economic` a familiei [i g`se[te expresia n ducerea n comun a gospod`riei casnice [i comunitatea de bunuri a so]ilor, precum [i n ajutorul acordat membrilor ei afla]i n nevoie din cauza incapacit`]ii de a munci.

Func]ia economic` a familiei se exprim` [i n caracterul de unitate de produc]ie pe care l are aceasta (de exemplu familia din mediul rural, familia me[te[ugarilor, a ntreprinz`torilor economici).

3) Func]ia educativ`

Familia a avut dintotdeauna un rol important n educa]ia copiilor. Educa]ia n familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilateral` [i armonioas`. P`rin]ii snt datori s` creasc` copilul, ngrijind de s`n`tatea [i dezvoltarea lui fizic`, de educarea, nv`]`tura [i preg`tirea profesional` a acestuia, potrivit nsu[irilor lui, spre a l face folositor colectivit`]ii (art. 101 al. 2 Codul familiei).

Func]ia educativ` a familiei a suferit schimb`ri determinate de evolu]ia societ`]ii.

Exist` o unitate ntre educa]ia n familie [i educa]ia n societate. Statul edicteaz` norme juridice [i stabile[te atribu]ii anumitor organe de stat, n vederea asigur`rii desf`[ur`rii corespunz`toare a procesului educativ n familie.

I.2. Dreptul familiei – defini]ie [i principii

Dreptul familiei reprezint` totalitatea normelor juridice care reglementeaz` raporturile personale [i patrimoniale ce izvor`sc din c`s`torie, rudenie, adop]ie [i raporturi asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, n scopul ocrotirii [i nt`ririi familiei.

Obiectul dreptului familiei – Obiectul de reglementare al normelor dreptului familiei l formeaz` raporturile de familie:

a) Raporturile de c`s`torie – Familia are la baz` c`s`toria liber consim]it` ntre so]i (art. 44 pct. 1 Constitu]ie [i art. 1 al. 2 Codul familiei). Normele dreptului familiei reglementeaz` o serie de probleme referitoare la c`s`torie: ncheierea c`s`toriei, desfiin]area [i desfacerea acesteia, raporturile personale [i patrimoniale dintre so]i;

b) Raporturile care rezult` din rudenie – Prin rudenie se n]elege leg`tura dintre mai multe persoane care coboar` unele din altele sau care au un ascendent comun. |n primul caz rudenia este n linie direct`, iar n al doilea n linie colateral`.

c) Raporturile care rezult` din adop]ie – efectele adop]iei difer`;

d) Unele raporturi care snt asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie – Apar]in dreptului familiei: rela]ii rezultnd din luarea spre cre[tere a unui copil, f`r` perfectarea adop]iei; raporturi dintre so]i [i copiii celuilalt so]; unele rela]ii ntre fo[tii so]i [.a.

a) Dreptul familiei – ramur` autonom` n sistemul dreptului rom#n

|n sistemul nostru de drept, dreptul familiei a fost precedat de o serie de acte normative care, n succesiunea lor, au marcat desprinderea dreptului familiei din dreptul civil. |nceputul acestei dezvolt`ri l constituie Constitu]ia din 13 aprilie 1948, care cuprinde prevederi [i n domeniul rela]iilor de familie; art. 105 dispunea expres revizuirea codurilor [i, n general, a legilor, pentru punerea lor n concordan]` cu Constitu]ia, preciznd c` de la intrarea sa n vigoare snt abrogate toate dispozi]iile Codului civil potrivnice principiului egalit`]ii ntre b`rbat [i femeie fa]` de copiii lor.

|nlocuirea vechilor texte incompatibile cu principiul egalit`]ii copiilor din afara c`s`toriei cu cei din c`s`torie [i cu principiul ocrotirii copiilor minori s a realizat prin acte normative de sine st`t`toare (Decretul nr. 130.1949, Decretul nr. 131/1951).

Constitu]ia din 1952 cuprinde prevederi interesnd rela]ii de familie [i a dat posibilitatea consacr`rii dreptului familiei ca ramur` de sine st`t`toare prin adoptarea [i punerea n aplicare a Codului familiei. Acesta se completeaz` cu o serie de acte normative.

Constitu]ia din 1965, cu modific`rile ulterioare, a avut dispozi]ii [i de dreptul familiei. {i Constitu]ia din 1991 cuprinde dispozi]ii interesnd dreptul familiei.

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Pagina 35
Dreptul Familiei - Pagina 36
Dreptul Familiei - Pagina 37
Dreptul Familiei - Pagina 38
Dreptul Familiei - Pagina 39
Dreptul Familiei - Pagina 40
Dreptul Familiei - Pagina 41
Dreptul Familiei - Pagina 42
Dreptul Familiei - Pagina 43
Dreptul Familiei - Pagina 44
Dreptul Familiei - Pagina 45
Dreptul Familiei - Pagina 46
Dreptul Familiei - Pagina 47
Dreptul Familiei - Pagina 48
Dreptul Familiei - Pagina 49
Dreptul Familiei - Pagina 50
Dreptul Familiei - Pagina 51
Dreptul Familiei - Pagina 52
Dreptul Familiei - Pagina 53
Dreptul Familiei - Pagina 54
Dreptul Familiei - Pagina 55
Dreptul Familiei - Pagina 56
Dreptul Familiei - Pagina 57
Dreptul Familiei - Pagina 58
Dreptul Familiei - Pagina 59
Dreptul Familiei - Pagina 60
Dreptul Familiei - Pagina 61
Dreptul Familiei - Pagina 62
Dreptul Familiei - Pagina 63
Dreptul Familiei - Pagina 64
Dreptul Familiei - Pagina 65
Dreptul Familiei - Pagina 66
Dreptul Familiei - Pagina 67
Dreptul Familiei - Pagina 68
Dreptul Familiei - Pagina 69
Dreptul Familiei - Pagina 70
Dreptul Familiei - Pagina 71
Dreptul Familiei - Pagina 72
Dreptul Familiei - Pagina 73
Dreptul Familiei - Pagina 74
Dreptul Familiei - Pagina 75
Dreptul Familiei - Pagina 76
Dreptul Familiei - Pagina 77
Dreptul Familiei - Pagina 78
Dreptul Familiei - Pagina 79
Dreptul Familiei - Pagina 80
Dreptul Familiei - Pagina 81
Dreptul Familiei - Pagina 82
Dreptul Familiei - Pagina 83
Dreptul Familiei - Pagina 84
Dreptul Familiei - Pagina 85
Dreptul Familiei - Pagina 86
Dreptul Familiei - Pagina 87
Dreptul Familiei - Pagina 88
Dreptul Familiei - Pagina 89
Dreptul Familiei - Pagina 90
Dreptul Familiei - Pagina 91
Dreptul Familiei - Pagina 92
Dreptul Familiei - Pagina 93
Dreptul Familiei - Pagina 94
Dreptul Familiei - Pagina 95
Dreptul Familiei - Pagina 96
Dreptul Familiei - Pagina 97
Dreptul Familiei - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Conținutul Raportului Juridic

RAPORTUL JURIDIC – consideratii introductive Sistemul juridic constituie un ansamblu compus din elemente variate, dar care prin specificul, prin...

Filiatia Fata de Mama si Tata

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporaneitatii, exista o linie ascendenta a preocuparilor în domeniul filiatiei fata de mama, paralela...

Efectele Divortului cu Privire la Relatiile Personale si Patrimoniale dintre Parinti si Copiii lor Minori

CAPITOLUL I DESFACEREA CĂSĂTORIEI SECȚIUNEA I - Încetarea, desfacerea și desființarea căsătoriei Potrivit art. 22 si 37 C. Fam., se distinge...

Procedura Incheierii Casatoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Locul si Rolul Conventiei Europene a Drepturilor Omului in Sistemul Juridic Romanesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie

1.Generalităţi. Căsătoria produce două categorii de efecte si anume : efecte de natura nepatrimonială, angajând persoana si capacitatea de...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Ai nevoie de altceva?

''