Dreptul Familiei

Curs
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 39040
Mărime: 127.33KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

3

Noţiunea de familie 3

Funcţiile familiei 3

Definiţia dreptului familiei 4

Obiectul de reglementare 4

Metoda de reglementare 5

Calitatea părţilor 5

Caracterul normelor juridice 5

Natura sancţiunilor 5

Principiile generale ale dreptului familiei 5

Interferenţa dreptului familiei cu alte ramuri de drept 7

Izvoarele dreptului familiei 8

II. CĂSĂTORIA

10

Noţiunea de „căsătorie” 10

Caractere juridice 10

Natura juridică a căsătoriei 12

Căsătoria şi concubinajul 13

Condiţii de validitate ale actului juridic al căsătoriei 14

Condiţiile de fond 15

Impedimente la căsătorie 19

Condiţiile de formă ale căsătoriei 22

Proba căsătoriei 25

Nulitatea actului juridic al căsătoriei 25

Efectele căsătoriei 28

A. Raporturile patrimoniale dintre soţi 28

Bunurile soţilor 30

Datoriile soţilor 44

B. Raporturile personale dintre soţi 47

9. Desfacerea căsătoriei 48

Desfacerea căsătoriei la iniţiativa unuia dintre soţi 48

Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor 49

Procedura divorţului 49

Efectele desfacerii căsătoriei

53

III. FILIAŢIA FAŢĂ DE MAMĂ

58

Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin certificatul de naştere 58

Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin recunoaşterea voluntară

a mamei

59

Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin hotărâre judecătorească

61

IV. FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE

63

Prezumţia timpului legal al concepţiei 63

Prezumţiile legale de paternitate 64

Conflictele de paternitate 64

Tăgada paternităţii

65

V. FILIAŢIA FAŢĂ DE TATĂ A COPILULUI DIN AFARA

CĂSĂTORIEI

69

Extras din document

Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei prin recunoaştere 69

Stabilirea paternităţii copilului din afara casătoriei prin acţiune

în justiţie

71

VI. OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE

76

Caractere juridice 76

Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere 79

Ordinea în care se datorează întreţinerea 79

Condiţii generale ale obigaţiei de întreţinere 80

Modalităţi de excutare a obligaţiei legale de întreţinere 82

Stingerea obligaţiei de întreţinere 82

Obligaţia legală de întreţinere între soţi 84

Obligaţia legală de întreţinere între foştii soţi 85

Obligaţia de întreţinere între părinţi şi copii 86

10. Aspecte procesuale privind obligaţia legală de întreţinere 88

BIBLIOGRAFIE

90

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

NOŢIUNEA DE FAMILIE

În vechiul drept roman, familia desemna un grup larg de persoane libere şi sclave, care locuiau în acelaşi domus şi care se aflau sub puterea aceluiaşi pater familias.

Din această familie făceau parte: soţia căsătorită cum manu, fiii cu soţiile lor, fiicele şi nepoatele până la căsătoria cum manu. Ulterior, familia patriarhalaă s-a extins, incluzând şi persoanele adoptate şi copiii legitimaţi (adoptaţi sau adrogaţi). Dreptul familiei recunoaşte familia agnatică din dreptul roman, bazată pe rudenia de sânge. Familia agantică e cea de mai sus (rudenii prin bărbaţi – poter).

Conceptul de „familie” poate fi analizat pe mai multe coordonate:

biologic – familia se raportează dintre bărbat şi femeie şi procreare

sociologic – familia reprezintă o formă de relaţii sociale dintre persoanele unite între ele prin căsătorii, filiaţii sau rudenie;

juridic – familia desmnează grupul de persoane între care există relaţii sociale reglementate de norme juridice.

În cadrul dreptului familiei nu există o definiţie a familiei. Potrivit art. 1, alin. 3, C. fam., „familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi”.

Prin urmare, în sens larg, prin „familie” înţelegem totalitatea persoanelor care descind dintr-un center comun, în linie dreaptă sau colaterală, precum şi soţii acestora.

În sens restrâns familia cuprinde pe soţi şi copiii lor minori. Aceasta este accepţiunea luată în considerare de dreptul familiei.

2. FUNCŢIILE FAMILIEI

Familia îndeplineşte următoarele funcţii

funcţia de perpetuare a speciei umane – familia are o bază biologică, deosebirea şi atracţia între sexe, care stă la temelia uniunii dintre un bărbat şi o femeie; copiii în familie având un factor de echilibru;

funcţia economică – este expresia comunităţii de bunuri a soţilor, a obligaţiei de întreţinere între soţi, părinţi–copii. Această funcţie derivă din raporturile patrimoniale care fac obiectul divorţului.

funcţia educativă – familia joacă un rol important în formarea unei persoane, în dezvoltarea ei morală şi fizică, integrarea în societate, învăţătură şi pregătire profesională. O serie de factori influenţează o persoană:

relaţiile dintre membrii familiei;

trăinicia şi profunzimea sentimentelor dintre părinţi;

comportamentul membrilor familiei faţă de persoane din afara familiei.

Familia reprezintă punctul de plecare pentru copil, etapa cea mai importantă în formarea personalităţii.

funcţia de solidaritate familială – izvorăşte din relaţiile de familie, relaţii de afecţiune. Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune între membrii ei, care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin material şi moral.(art.2).

3. DEFINIŢIA DREPTULUI FAMILIEI

Totalitatea relaţiilor personale şi patrimoniale născute din căsătorie, filiaţie, adopţie sau alte reglementări asimilate de lege relaţiilor de familie, reglementate de norme juridice alcătuiesc dreptul familiei.

Dreptul familiei reglementeză raporturile existente între membrii unei familii, precum şi cele dintre aceştia şi alte persoane.

4. OBIECTUL DE REGLEMENTARE al dreptului familiei este alcătuit din:

raporturi de căsătorie: norme juridice care preved încheierea căsătoriei, norme juridice care reglementează raporturile personale şi matrimoniale dintre soţi, desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei.

raporturi rezultate din rudenie

raporturi bazate pe rudenia de sânge (raporturi de filiaţie) între mai multe persoane – rudenie în linie dreaptă şi rudenie în linie colaterală – norme juridice care reglementează filiaţia faţă de mamă, filiaţia faţă de tată, situaţia legală a copilului din căsătorie şi din afara căsătoriei.

raporturi bazate pe rudenia civilă – raporturi de adopţie – norme juridice care reglementează încuviinţarea adopţiei, raporturile personale şi patrimoniale izvorâte din adopţie, nulitatea şi desfacerea adopţiei.

raporturi privitoare la ocrotirea părintească – norme juridice care reglementează drepturile şi obligaţiile ce le revin părinţilor pentru realizarea şi apărarea intereselor copiilor lor minori, norme juidice relative la creşterea şi educarea copiilor, sancţiunile care intervin.

raporturile asimilate de lege raporturilor de familie: norme juridice care reglementează tutela, curatela minorilor; normele juridice care prevăd plasamentul familial (Legea 272/04), raporturile născute dintre foştii soţi.

Nu intră sub incidenţa dreptului familiei raporturile născute din concubinaj, logodnă, succesiune.

Alături de obiectul de reglementare (relaţiile interumane cu caracter complex), metoda de reglementare face din dreptul familiei o ramură de drept distinctă în cadrul sistemului de drept.

5. METODA DE REGLEMENTARE se caracterizează fie prin egalitatea părţilor în raport de dreptul familiei – egalitatea dintre soţi, fie prin subordonarea părţilor – raporturile dintre părinţi şi copii.

Totodată, dreptul familiei se caracterizează şi prin metoda reglementării unui statut legal (instituţia căsătoriei).

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Pagina 35
Dreptul Familiei - Pagina 36
Dreptul Familiei - Pagina 37
Dreptul Familiei - Pagina 38
Dreptul Familiei - Pagina 39
Dreptul Familiei - Pagina 40
Dreptul Familiei - Pagina 41
Dreptul Familiei - Pagina 42
Dreptul Familiei - Pagina 43
Dreptul Familiei - Pagina 44
Dreptul Familiei - Pagina 45
Dreptul Familiei - Pagina 46
Dreptul Familiei - Pagina 47
Dreptul Familiei - Pagina 48
Dreptul Familiei - Pagina 49
Dreptul Familiei - Pagina 50
Dreptul Familiei - Pagina 51
Dreptul Familiei - Pagina 52
Dreptul Familiei - Pagina 53
Dreptul Familiei - Pagina 54
Dreptul Familiei - Pagina 55
Dreptul Familiei - Pagina 56
Dreptul Familiei - Pagina 57
Dreptul Familiei - Pagina 58
Dreptul Familiei - Pagina 59
Dreptul Familiei - Pagina 60
Dreptul Familiei - Pagina 61
Dreptul Familiei - Pagina 62
Dreptul Familiei - Pagina 63
Dreptul Familiei - Pagina 64
Dreptul Familiei - Pagina 65
Dreptul Familiei - Pagina 66
Dreptul Familiei - Pagina 67
Dreptul Familiei - Pagina 68
Dreptul Familiei - Pagina 69
Dreptul Familiei - Pagina 70
Dreptul Familiei - Pagina 71
Dreptul Familiei - Pagina 72
Dreptul Familiei - Pagina 73
Dreptul Familiei - Pagina 74
Dreptul Familiei - Pagina 75
Dreptul Familiei - Pagina 76
Dreptul Familiei - Pagina 77
Dreptul Familiei - Pagina 78
Dreptul Familiei - Pagina 79
Dreptul Familiei - Pagina 80
Dreptul Familiei - Pagina 81
Dreptul Familiei - Pagina 82
Dreptul Familiei - Pagina 83
Dreptul Familiei - Pagina 84
Dreptul Familiei - Pagina 85
Dreptul Familiei - Pagina 86
Dreptul Familiei - Pagina 87
Dreptul Familiei - Pagina 88
Dreptul Familiei - Pagina 89
Dreptul Familiei - Pagina 90
Dreptul Familiei - Pagina 91
Dreptul Familiei - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Bunurile Proprii ale Soților și Drepturile Acestora Asupra Lor

INTRODUCERE In practica, doctrina si chiar legislatie, termenul bunuri este folosit in doua sensuri ori acceptiuni: - „Stricto sensu” – prin...

Adoptia - Instrument Juridic Intern si International de Protectie a Copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Adopția Națională și Internațională

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia adopţiei Secţiunea I Noţiunea adopţiei 1.1 Introducere Adopţia reprezintă neîndoielnic...

Regimul Juridic al Străinilor în România

I. NOTIUNEA DE CONDITIE JURIDICA A STRAINULUI Notiunea de strain persoana fizica. Notiunea de conditie juridica a strainului Potrivit...

Adopția Națională și Internațională

ARGUMENT Prin lucrarea de faţă, am încercat cu destulă modestie să aduc în actualitate unele aspecte privind subiectul adopţiei care reprezintă...

Adoptia Interna si Internationala

Sectiunea 1 Definitia adoptiei Pentru înflorirea armonioasa a personalitatii sale, copilul trebuie sa creasca într-un mediu familial, care sa-i...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Adopția

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADOPŢIA SECŢIUNEA I – DEFINIŢIA ŞI REGLEMENTAREA ADOPŢIEI Potrivit actualei reglementări, art. 1 din...

Ai nevoie de altceva?