Dreptul Familiei

Curs
7.2/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 12 fișiere: pdf
Pagini : 290 în total
Cuvinte : 192591
Mărime: 4.30MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bacaci Alexandru

Extras din document

Sectiunea 1 - Notiunea de familie

Definirea exacta a notiunii de familie comporta, indiscutabil, dificultati determinate, pe de-o

parte, de faptul ca acest fenomen social, familia, constituie obiect de cercetare pentru multiple

stiinte ca: sociologia, dreptul, psihologia, medicina, stiintele istorice etc., fiecare încercând sa

surprinda aspectele caracteristice din propriul unghi de vedere, iar, pe de alta parte, fiindca însusi

legiuitorul nu este consecvent, dând, astfel cum vom arata în cele ce urmeaza, acceptiuni diferite

acestei notiuni.

În doctrina1 se vorbeste de familie ca de o realitate sociala, prin ea realizându-se o

comunitate de viata între soti, între parinti si copii, precum si, uneori, între alte rude. Familia este si

o realitate biologica, în sensul ca în cadrul ei se realizeaza procreatia prin unirea biologica dintre

barbat si femeie si, în fine, familia este si o realitate juridica, pentru ca, prin norme juridice, se

reglementeaza cele mai importante relatii din cadrul acesteia.

Legiuitorul nu da, în nici o reglementare, o definitie generala a notiunii de familie.

Cercetând, însa, diferitele categorii de reglementari se constata ca notiunii de familie i se atribuie

atât un înteles restrâns, în sensul ca familia îi cuprinde pe soti si pe copii lor minori, cât si un înteles

larg, atunci când parintilor si copiilor lor minori li se alatura si alte categorii de persoane. Cel mai

adesea legiuitorul vizeaza întelesul restrâns al notiunii de familie. O asemenea acceptiune se

regaseste în dispozitiile art. 1-44, 47-65, 100-112 din Codul familiei si în Capitolul I al Titlului IX

al Codului penal - “Infractiuni contra familiei”.

Acceptiunea notiunii de familie, astfel cum se regaseste în Codul familiei, este cea de drept

comun.

În legi speciale, functie de scopul urmarit de legiuitor si de domeniul relatiilor sociale

reglementate, notiunea de familie primeste acceptiuni mai largi. Asa fiind, potrivit dispozitiilor

Legii nr. 114/11 octombrie 1996,2 asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 40/10

iulie 19973 “prin familie (…) se întelege sotul, sotia, copiii minori precum si copiii majori si parintii

sotilor care locuiesc si gospodaresc împreuna”. Aceasta din urma varianta, retinuta de legiuitor

pentru explicarea notiunii de familie în contextul legii despre care facem vorbire, restrânge, prin

precizarile pe care le aduce, sfera aceleiasi notiuni avute în vedere la adoptarea Legii nr. 114/1996

(respectiv textul nemodificat prin ordonanta de urgenta) si în care se arata ca, “prin familie, în

sensul prezentei legi, se întelege sotul, sotia, copiii, precum si parintii sotilor care locuiesc si

gospodaresc împreuna”. Se observa astfel ca legiuitorul a dorit sa cuprinda, în ceea ce priveste

copiii, în notiunea de familie, doar, pe lânga copiii minori, pe cei majori care locuiesc si se

gospodaresc împreuna cu parintii lor.

Întelesul notiunii era relativ asemanator si în cuprinsul Legii nr. 5/1973 (abrogata prin Legea

nr. 114/1996), cu diferenta ca, în ceea ce-i privea pe parintii sotilor, legiuitorul impunea conditia ca

1 I. Albu, Dreptul familiei, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1975, pag. 7; I.P.

Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura All, Bucuresti, 1998, pag. 2; M. Banciu, Dreptul

familiei, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1998, pag. 5-7.

2 Publicata în M. Of. al României, Partea I, nr. 254/21 octombrie 1996, art. 17, si republicata

în M. Of. al României, Partea I, nr. 393/31 decembrie 1997.

3 Publicata în M. Of. al României, Partea I, nr. 154/14 iulie 1997, art. 1, pct. 7.

Dreptul familiei 4

acestia “sa fie întretinuti” de copiii lor1.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 18/19 februarie 1991 a fondului funciar2(modificata si

completata prin Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997), “prin familie se înteleg sotii si copiii

necasatoriti, daca gospodaresc împreuna cu parintii lor” (art. 8 alin. (4) din lege).

O alta acceptiune, în sens larg, a notiunii de familie si care are ca principal criteriu de

circumscriere ideea de domiciliu, se regaseste în dispozitiile Legii nr. 67/24 iunie 1995 privind

ajutorul social3. Astfel, în sensul prevederilor acestei din urma legi, termenul de familie îi

desemneaza atât pe soti, cât si pe copiii lor minori care au domiciliul comun; “fac parte din familie

si copiii necasatoriti care au domiciliul comun cu parintii si care urmeaza cursuri la zi, în institutii

de învatamânt care functioneaza potrivit legii, pâna la terminarea acestora, dar fara sa depaseasca

vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul acelora care urmeaza studii superioare cu o durata

de scolarizare mai mare de cinci ani”. Alineatul (2) al articolului 2 din aceeasi lege aduce o

precizare în plus acestei notiuni, stabilind ca termenul de familie se atribuie si persoanei

necasatorite care domiciliaza împreuna cu copilul sau.

Referiri indirecte la notiunea de familie se regasesc si în dispozitiile Legii nr. 112/25

noiembrie 1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,

trecute în proprietatea statului4, si atunci când legiuitorul arata categoriile de persoane, exceptate de

la beneficiul dreptului de prelungire a contractelor de închiriere, încheiate în baza Legii nr. 5 /1973,

cu referire la imobilele prevazute în art. 1 al legii. Între acestia se cuprinde si chiriasul titular sau

membrii familiei sale - sot, sotie si copii minori - care au dobândit ori au înstrainat în localitatea de

domiciliu, dupa 1 ianuarie 1990, o locuinta corespunzatoare normelor stabilite de Legea nr. 5/1973

(art. 7 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 112/1995). Este evident întelesul restrâns al notiunii de familie

avut în vedere în aceasta situatie.

În cuprinsul aceleiasi legi, în ceea ce priveste redobândirea dreptului de proprietate asupra

imobilelor, legiuitorul îi retine, în general, pe fostii proprietari sau “mostenitorii” acestora, fara o

alta distinctie, astfel încât notiunea de mostenitor va fi interpretata potrivit legislatiei civile în

materia dreptului succesoral. Într-un singur caz se limiteaza categoria mostenitorilor, si anume în

cuprinsul art. 5 alineatul ultim, care prevede ca: “Daca rudele pâna la gradul al doilea ale fostului

proprietar în viata locuiau, la 22 decembrie 1989, cu chirie în apartamentele preluate de catre stat de

la acesta, apartamentele devin proprietatea lor, cu consimtamântul scris al proprietarului, daca le

locuiesc si la data intrarii în vigoare a prezentei legi.”

Legislatia civila privitoare la succesiuni reglementeaza dreptul de a veni la mostenire al

sotului supravietuitor prin Legea nr. 319/19445, iar al parintilor, al bunicilor, al fratilor si al

surorilor, precum si al altor rude în linie colaterala, pâna la gradul al patrulea inclusiv, prin

dispozitiile Codului civil (art. 659, 669 - 676).

Dintr-o alta perspectiva este privita notiunea de familie în contextul dispozitiilor art. 305

Cod penal, fiind incluse în aceasta toate persoanele între care exista obligatia legala de întretinere.

Pe lânga infractiunea de abandon de familie, în acelasi Capitol 1 - “Infractiuni contra familiei” - al

Titlului IX - “Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala” - legiuitorul

mai incrimineaza si infractiunea de rele tratamente aplicate minorului si aceea de nerespectare a

masurilor privind încredintarea minorului, în ambele situatii faptele putând fi savârsite fie de catre

1 Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 5/28 martie 1973 privind administrarea fondului locativ si

reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, publicata în Buletinul Oficial al României,

nr. 47/31 martie 1973.

2 Publicata în M. Of. al României, Partea I, nr. 37/20 februarie 1991 si republicata în M. Of.

al României, partea I, nr. 1/5 ianuarie 1998.

3 Publicata în M. Of. al României, Partea I, nr. 279/29 noiembrie 1995, art. 2.

4 Publicata în M. Of. al României, Partea I, nr. 279/29 noiembrie 1995.

5 Publicata în M. Of. al României, Partea I, nr. 133/10 iunie 1944.

Notiuni generale despre familie

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Pagina 35
Dreptul Familiei - Pagina 36
Dreptul Familiei - Pagina 37
Dreptul Familiei - Pagina 38
Dreptul Familiei - Pagina 39
Dreptul Familiei - Pagina 40
Dreptul Familiei - Pagina 41
Dreptul Familiei - Pagina 42
Dreptul Familiei - Pagina 43
Dreptul Familiei - Pagina 44
Dreptul Familiei - Pagina 45
Dreptul Familiei - Pagina 46
Dreptul Familiei - Pagina 47
Dreptul Familiei - Pagina 48
Dreptul Familiei - Pagina 49
Dreptul Familiei - Pagina 50
Dreptul Familiei - Pagina 51
Dreptul Familiei - Pagina 52
Dreptul Familiei - Pagina 53
Dreptul Familiei - Pagina 54
Dreptul Familiei - Pagina 55
Dreptul Familiei - Pagina 56
Dreptul Familiei - Pagina 57
Dreptul Familiei - Pagina 58
Dreptul Familiei - Pagina 59
Dreptul Familiei - Pagina 60
Dreptul Familiei - Pagina 61
Dreptul Familiei - Pagina 62
Dreptul Familiei - Pagina 63
Dreptul Familiei - Pagina 64
Dreptul Familiei - Pagina 65
Dreptul Familiei - Pagina 66
Dreptul Familiei - Pagina 67
Dreptul Familiei - Pagina 68
Dreptul Familiei - Pagina 69
Dreptul Familiei - Pagina 70
Dreptul Familiei - Pagina 71
Dreptul Familiei - Pagina 72
Dreptul Familiei - Pagina 73
Dreptul Familiei - Pagina 74
Dreptul Familiei - Pagina 75
Dreptul Familiei - Pagina 76
Dreptul Familiei - Pagina 77
Dreptul Familiei - Pagina 78
Dreptul Familiei - Pagina 79
Dreptul Familiei - Pagina 80
Dreptul Familiei - Pagina 81
Dreptul Familiei - Pagina 82
Dreptul Familiei - Pagina 83
Dreptul Familiei - Pagina 84
Dreptul Familiei - Pagina 85
Dreptul Familiei - Pagina 86
Dreptul Familiei - Pagina 87
Dreptul Familiei - Pagina 88
Dreptul Familiei - Pagina 89
Dreptul Familiei - Pagina 90
Dreptul Familiei - Pagina 91
Dreptul Familiei - Pagina 92
Dreptul Familiei - Pagina 93
Dreptul Familiei - Pagina 94
Dreptul Familiei - Pagina 95
Dreptul Familiei - Pagina 96
Dreptul Familiei - Pagina 97
Dreptul Familiei - Pagina 98
Dreptul Familiei - Pagina 99
Dreptul Familiei - Pagina 100
Dreptul Familiei - Pagina 101
Dreptul Familiei - Pagina 102
Dreptul Familiei - Pagina 103
Dreptul Familiei - Pagina 104
Dreptul Familiei - Pagina 105
Dreptul Familiei - Pagina 106
Dreptul Familiei - Pagina 107
Dreptul Familiei - Pagina 108
Dreptul Familiei - Pagina 109
Dreptul Familiei - Pagina 110
Dreptul Familiei - Pagina 111
Dreptul Familiei - Pagina 112
Dreptul Familiei - Pagina 113
Dreptul Familiei - Pagina 114
Dreptul Familiei - Pagina 115
Dreptul Familiei - Pagina 116
Dreptul Familiei - Pagina 117
Dreptul Familiei - Pagina 118
Dreptul Familiei - Pagina 119
Dreptul Familiei - Pagina 120
Dreptul Familiei - Pagina 121
Dreptul Familiei - Pagina 122
Dreptul Familiei - Pagina 123
Dreptul Familiei - Pagina 124
Dreptul Familiei - Pagina 125
Dreptul Familiei - Pagina 126
Dreptul Familiei - Pagina 127
Dreptul Familiei - Pagina 128
Dreptul Familiei - Pagina 129
Dreptul Familiei - Pagina 130
Dreptul Familiei - Pagina 131
Dreptul Familiei - Pagina 132
Dreptul Familiei - Pagina 133
Dreptul Familiei - Pagina 134
Dreptul Familiei - Pagina 135
Dreptul Familiei - Pagina 136
Dreptul Familiei - Pagina 137
Dreptul Familiei - Pagina 138
Dreptul Familiei - Pagina 139
Dreptul Familiei - Pagina 140
Dreptul Familiei - Pagina 141
Dreptul Familiei - Pagina 142
Dreptul Familiei - Pagina 143
Dreptul Familiei - Pagina 144
Dreptul Familiei - Pagina 145
Dreptul Familiei - Pagina 146
Dreptul Familiei - Pagina 147
Dreptul Familiei - Pagina 148
Dreptul Familiei - Pagina 149
Dreptul Familiei - Pagina 150
Dreptul Familiei - Pagina 151
Dreptul Familiei - Pagina 152
Dreptul Familiei - Pagina 153
Dreptul Familiei - Pagina 154
Dreptul Familiei - Pagina 155
Dreptul Familiei - Pagina 156
Dreptul Familiei - Pagina 157
Dreptul Familiei - Pagina 158
Dreptul Familiei - Pagina 159
Dreptul Familiei - Pagina 160
Dreptul Familiei - Pagina 161
Dreptul Familiei - Pagina 162
Dreptul Familiei - Pagina 163
Dreptul Familiei - Pagina 164
Dreptul Familiei - Pagina 165
Dreptul Familiei - Pagina 166
Dreptul Familiei - Pagina 167
Dreptul Familiei - Pagina 168
Dreptul Familiei - Pagina 169
Dreptul Familiei - Pagina 170
Dreptul Familiei - Pagina 171
Dreptul Familiei - Pagina 172
Dreptul Familiei - Pagina 173
Dreptul Familiei - Pagina 174
Dreptul Familiei - Pagina 175
Dreptul Familiei - Pagina 176
Dreptul Familiei - Pagina 177
Dreptul Familiei - Pagina 178
Dreptul Familiei - Pagina 179
Dreptul Familiei - Pagina 180
Dreptul Familiei - Pagina 181
Dreptul Familiei - Pagina 182
Dreptul Familiei - Pagina 183
Dreptul Familiei - Pagina 184
Dreptul Familiei - Pagina 185
Dreptul Familiei - Pagina 186
Dreptul Familiei - Pagina 187
Dreptul Familiei - Pagina 188
Dreptul Familiei - Pagina 189
Dreptul Familiei - Pagina 190
Dreptul Familiei - Pagina 191
Dreptul Familiei - Pagina 192
Dreptul Familiei - Pagina 193
Dreptul Familiei - Pagina 194
Dreptul Familiei - Pagina 195
Dreptul Familiei - Pagina 196
Dreptul Familiei - Pagina 197
Dreptul Familiei - Pagina 198
Dreptul Familiei - Pagina 199
Dreptul Familiei - Pagina 200
Dreptul Familiei - Pagina 201
Dreptul Familiei - Pagina 202
Dreptul Familiei - Pagina 203
Dreptul Familiei - Pagina 204
Dreptul Familiei - Pagina 205
Dreptul Familiei - Pagina 206
Dreptul Familiei - Pagina 207
Dreptul Familiei - Pagina 208
Dreptul Familiei - Pagina 209
Dreptul Familiei - Pagina 210
Dreptul Familiei - Pagina 211
Dreptul Familiei - Pagina 212
Dreptul Familiei - Pagina 213
Dreptul Familiei - Pagina 214
Dreptul Familiei - Pagina 215
Dreptul Familiei - Pagina 216
Dreptul Familiei - Pagina 217
Dreptul Familiei - Pagina 218
Dreptul Familiei - Pagina 219
Dreptul Familiei - Pagina 220
Dreptul Familiei - Pagina 221
Dreptul Familiei - Pagina 222
Dreptul Familiei - Pagina 223
Dreptul Familiei - Pagina 224
Dreptul Familiei - Pagina 225
Dreptul Familiei - Pagina 226
Dreptul Familiei - Pagina 227
Dreptul Familiei - Pagina 228
Dreptul Familiei - Pagina 229
Dreptul Familiei - Pagina 230
Dreptul Familiei - Pagina 231
Dreptul Familiei - Pagina 232
Dreptul Familiei - Pagina 233
Dreptul Familiei - Pagina 234
Dreptul Familiei - Pagina 235
Dreptul Familiei - Pagina 236
Dreptul Familiei - Pagina 237
Dreptul Familiei - Pagina 238
Dreptul Familiei - Pagina 239
Dreptul Familiei - Pagina 240
Dreptul Familiei - Pagina 241
Dreptul Familiei - Pagina 242
Dreptul Familiei - Pagina 243
Dreptul Familiei - Pagina 244
Dreptul Familiei - Pagina 245
Dreptul Familiei - Pagina 246
Dreptul Familiei - Pagina 247
Dreptul Familiei - Pagina 248
Dreptul Familiei - Pagina 249
Dreptul Familiei - Pagina 250
Dreptul Familiei - Pagina 251
Dreptul Familiei - Pagina 252
Dreptul Familiei - Pagina 253
Dreptul Familiei - Pagina 254
Dreptul Familiei - Pagina 255
Dreptul Familiei - Pagina 256
Dreptul Familiei - Pagina 257
Dreptul Familiei - Pagina 258
Dreptul Familiei - Pagina 259
Dreptul Familiei - Pagina 260
Dreptul Familiei - Pagina 261
Dreptul Familiei - Pagina 262
Dreptul Familiei - Pagina 263
Dreptul Familiei - Pagina 264
Dreptul Familiei - Pagina 265
Dreptul Familiei - Pagina 266
Dreptul Familiei - Pagina 267
Dreptul Familiei - Pagina 268
Dreptul Familiei - Pagina 269
Dreptul Familiei - Pagina 270
Dreptul Familiei - Pagina 271
Dreptul Familiei - Pagina 272
Dreptul Familiei - Pagina 273
Dreptul Familiei - Pagina 274
Dreptul Familiei - Pagina 275
Dreptul Familiei - Pagina 276
Dreptul Familiei - Pagina 277
Dreptul Familiei - Pagina 278
Dreptul Familiei - Pagina 279
Dreptul Familiei - Pagina 280
Dreptul Familiei - Pagina 281
Dreptul Familiei - Pagina 282
Dreptul Familiei - Pagina 283
Dreptul Familiei - Pagina 284
Dreptul Familiei - Pagina 285
Dreptul Familiei - Pagina 286
Dreptul Familiei - Pagina 287
Dreptul Familiei - Pagina 288
Dreptul Familiei - Pagina 289
Dreptul Familiei - Pagina 290

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Familiei
  • cap1.pdf
  • cap10.pdf
  • cap11.pdf
  • cap12.pdf
  • cap2.pdf
  • cap3.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf
  • cap8.pdf
  • cap9.pdf

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Nulitatea Casatoriei in Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Institutia de Stare Civila

Cap.I Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice de Stare Civila 1.1 Scurt istoric Procesul de reformă instituţională privind...

Nulitatea Casatoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Nulitatea Relativa a Casatoriei

Dreptul familiei reuneşte normele juridice care reglementează raporturile personale şi cele patrimoniale izvorâte din căsătorie, rudenie, adopţie,...

Ai nevoie de altceva?