Dreptul Familiei

Imagine preview
(8/10 din 15 voturi)

Acest curs prezinta Dreptul Familiei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor: Pricopi Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

Cursul Dreptul familiei urmareste însusirea de catre studenti a

normelor juridice ce reglementeaza raporturile personale si patrimoniale

care izvorasc din casatorie, rudenie, adoptie, în scopul ocrotirii si întaririi

familiei; cunoasterea unor institutii de importanta fundamentala în

societate, cum ar fi institutia casatoriei si a rudeniei izvorâte din casatorie,

filiatia fata de mama si fata de tata, situatia legala a copilului din casatorie si

din afara casatoriei, adoptia, obligatia legala de întretinere între soti si cea

dintre parinti si copii.

Notiunea de familie poate fi privita atât din punct de vedere

sociologic, cât si juridic. În sens sociologic, familia, ca forma speciala de

comunitate umana, desemneaza grupul de persoane unite prin casatorie,

filiatie sau rudenie, care se caracterizeaza prin comunitate de viata, interese

sau întrajutorare, relatiile de familie având caracter de complexitate pe care

nu-l gasim la alte categorii de relatii sociale. În sens juridic, familia

desemneaza grupul de persoane între care exista drepturi si obligatii ce

izvorasc din casatorie, rudenie (inclusiv înfierea), precum si din alte

raporturi asimilate relatiilor de familie, familia fiind o realitate juridica prin

reglementarea de catre lege.

Ocrotirea familiei si casatoriei se realizeaza nu numai cu ajutorul

normelor Dreptului familiei, ci si cu ajutorul altor norme juridice, ceea ce le

confera statutul de institutie. Codul reglementeaza conditiile încheierii

casatoriei, drepturile si obligatiile personale si patrimoniale ale sotilor si

desfacerea acesteia prin divort. Ocrotirea casatoriei se realizeaza totodata

prin egalitatea dintre soti si raporturile lor cu copiii si prin obligatia de

întretinere pe care sotii o au unul fata de celalalt.

Conceptul de casatorie

Termenul de casatorie este utilizat, în acceptiunea Codului familiei,

în doua întelesuri: în sens de act juridic, prin care viitorii soti consimt sa se

264

casatoreasca în conditiile si formele prevazute de lege (art. 3-18, privind

încheierea casatoriei) si în întelesul de situaþie juridicã, adica de statut legal

al sotilor (art. 26-36, referitor la raporturile personale si patrimoniale dintre

soti).

În sistemul dreptului nostru pozitiv, actul casatoriei este un act juridic

bilateral prin care viitorii soti consimt în mod liber si pe deplin egali sa se

supuna statutului legal al casatoriei. Ca atare, actul casatoriei este numai

izvorul juridic al starii de casatorie, necesar pentru dobândirea situatiei

legale de persoana casatorita.

CASATORIA ÎN DREPTUL ROMÂN

Consideratii generale

Conditiile cerute de lege pentru încheierea unei casatorii sunt de mai

multe feluri:

a) conditii de fond si impedimente; într-un sens restrâns, sunt

denumite conditii de fond acele cerinte legale care, pentru a se putea

încheia casatoria, trebuie sa existe, ca, de pilda, împlinirea vârstei

patrimoniale, iar impedimente, cele care trebuie sa nu existe, cum ar fi

legatura de rudenie în gradul interzis de lege între viitorii soti;

b) conditii de fond pozitive si negative; în sens larg, atât conditiile

de fond, cât si impedimentele sunt denumite conditii de fond la casatorie,

numai ca pe când primele sunt formulate pozitiv, celelalte sunt formulate

negativ;

c) impedimente; tot în înteles larg, atât impedimentele, cât si

conditiile de fond pot fi denumite deopotriva impedimente la casatorie,

deoarece nu numai impedimentele, ci si conditiile de fond este posibil sa fie

formulate negativ.

Conditiile de fond ale încheierii casatoriei

a) Diferenta de sex. Dupa modul de reglementare a relatiilor de

familie (art. 1, 4, 5, 25, 47-52, 53-60 C. fam.), o casatorie se poate încheia

numai între persoane de sex diferit. Determinarea sexului fiecaruia dintre

cei doi viitori soti se stabileste cu ajutorul certificatului de nastere, prezentat

în fata autoritatii.

b) Vârsta legala pentru casatorie (vârsta matrimoniala). Conform

legii, vârsta minima pentru casatorie este de 18 ani împliniti pentru barbat si

de 16 ani împliniti pentru femei; sunt însa si situatii când femeia care nu a

împlinit 16 ani poate obtine dispensa în vederea casatoriei. Aceasta

dispensa se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: femeia a

împlinit 15 ani; sunt motive temeinice care justifica dispensa (boala,

265

graviditatea); exista un aviz prealabil dat de un medic având calitate

oficiala.

c) Consimtamântul la casatorie. Conform legii, casatoria se încheie

prin consimtamântul liber al viitorilor soti. În vederea asigurarii liberei

manifestari a consimtamântului viitorilor soti, legea dispune ca aceasta se

da în forme bine determinate, ceea ce imprima un caracter solemn

casatoriei. Faptul ca încheierea casatoriei se face în prezenta delegatului de

stare civila, consimtamintele viitorilor soti exprimându-se în fata acestuia,

face sa se întâlneasca rar cazurile de lipsa de consimtamânt la casatorie. În

ceea ce priveste viciile de consimtamânt la casatorie, acestea sunt: eroarea,

dolul si violenta; în materia casatoriei nu-si poate gasi aplicare leziunea.

Impedimente la casatorie

Casatoria se poate încheia numai daca nu exista impedimente, adica

împrejurari de fapt sau de drept a caror existenta împiedica încheierea

acesteia.

Impedimentele la casatorie pot fi clasificate dupa doua fundamente

ale diviziunii: a) sancþiunea încãlcãrii impedimentului; b) persoanele între

care existã impedimentul.

Conform primului punct de vedere, impedimentele pot fi dirimante si

prohibitive. Dupa cel de-al doilea punct de vedere, impedimentele pot fi

absolute si relative.

Impedimentele dirimante sunt acelea a caror încalcare atrage nulitatea

casatoriei încheiate. Urmatoarele impedimente sunt dirimante: existenta

unei casatorii nedesfacute a unuia dintre viitorii soti; rudenia în gradul

prevazut de lege; adoptia; alienatia si debilitatea mintala.

Impedimentele prohibitive sunt acelea a caror încalcare nu atrage

nulitatea casatoriei. Acestea sunt urmatoarele: adoptia, în celelalte cazuri

decât când este impediment dirimant; tutela.

Impedimentele absolute sunt cele care interzic încheierea casatoriei

unei anumite persoane cu orice alta persoana, si anume: existenta unei

casatorii nedesfacute a unuia dintre viitorii soti; alienatia si debilitatea

mintala.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Familiei.doc