Dreptul Familiei

Curs
8.2/10 (15 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 16575
Mărime: 53.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pricopi Adrian

Extras din curs

Cursul Dreptul familiei urmareste însusirea de catre studenti a

normelor juridice ce reglementeaza raporturile personale si patrimoniale

care izvorasc din casatorie, rudenie, adoptie, în scopul ocrotirii si întaririi

familiei; cunoasterea unor institutii de importanta fundamentala în

societate, cum ar fi institutia casatoriei si a rudeniei izvorâte din casatorie,

filiatia fata de mama si fata de tata, situatia legala a copilului din casatorie si

din afara casatoriei, adoptia, obligatia legala de întretinere între soti si cea

dintre parinti si copii.

Notiunea de familie poate fi privita atât din punct de vedere

sociologic, cât si juridic. În sens sociologic, familia, ca forma speciala de

comunitate umana, desemneaza grupul de persoane unite prin casatorie,

filiatie sau rudenie, care se caracterizeaza prin comunitate de viata, interese

sau întrajutorare, relatiile de familie având caracter de complexitate pe care

nu-l gasim la alte categorii de relatii sociale. În sens juridic, familia

desemneaza grupul de persoane între care exista drepturi si obligatii ce

izvorasc din casatorie, rudenie (inclusiv înfierea), precum si din alte

raporturi asimilate relatiilor de familie, familia fiind o realitate juridica prin

reglementarea de catre lege.

Ocrotirea familiei si casatoriei se realizeaza nu numai cu ajutorul

normelor Dreptului familiei, ci si cu ajutorul altor norme juridice, ceea ce le

confera statutul de institutie. Codul reglementeaza conditiile încheierii

casatoriei, drepturile si obligatiile personale si patrimoniale ale sotilor si

desfacerea acesteia prin divort. Ocrotirea casatoriei se realizeaza totodata

prin egalitatea dintre soti si raporturile lor cu copiii si prin obligatia de

întretinere pe care sotii o au unul fata de celalalt.

Conceptul de casatorie

Termenul de casatorie este utilizat, în acceptiunea Codului familiei,

în doua întelesuri: în sens de act juridic, prin care viitorii soti consimt sa se

264

casatoreasca în conditiile si formele prevazute de lege (art. 3-18, privind

încheierea casatoriei) si în întelesul de situaþie juridicã, adica de statut legal

al sotilor (art. 26-36, referitor la raporturile personale si patrimoniale dintre

soti).

În sistemul dreptului nostru pozitiv, actul casatoriei este un act juridic

bilateral prin care viitorii soti consimt în mod liber si pe deplin egali sa se

supuna statutului legal al casatoriei. Ca atare, actul casatoriei este numai

izvorul juridic al starii de casatorie, necesar pentru dobândirea situatiei

legale de persoana casatorita.

CASATORIA ÎN DREPTUL ROMÂN

Consideratii generale

Conditiile cerute de lege pentru încheierea unei casatorii sunt de mai

multe feluri:

a) conditii de fond si impedimente; într-un sens restrâns, sunt

denumite conditii de fond acele cerinte legale care, pentru a se putea

încheia casatoria, trebuie sa existe, ca, de pilda, împlinirea vârstei

patrimoniale, iar impedimente, cele care trebuie sa nu existe, cum ar fi

legatura de rudenie în gradul interzis de lege între viitorii soti;

b) conditii de fond pozitive si negative; în sens larg, atât conditiile

de fond, cât si impedimentele sunt denumite conditii de fond la casatorie,

numai ca pe când primele sunt formulate pozitiv, celelalte sunt formulate

negativ;

c) impedimente; tot în înteles larg, atât impedimentele, cât si

conditiile de fond pot fi denumite deopotriva impedimente la casatorie,

deoarece nu numai impedimentele, ci si conditiile de fond este posibil sa fie

formulate negativ.

Conditiile de fond ale încheierii casatoriei

a) Diferenta de sex. Dupa modul de reglementare a relatiilor de

familie (art. 1, 4, 5, 25, 47-52, 53-60 C. fam.), o casatorie se poate încheia

numai între persoane de sex diferit. Determinarea sexului fiecaruia dintre

cei doi viitori soti se stabileste cu ajutorul certificatului de nastere, prezentat

în fata autoritatii.

b) Vârsta legala pentru casatorie (vârsta matrimoniala). Conform

legii, vârsta minima pentru casatorie este de 18 ani împliniti pentru barbat si

de 16 ani împliniti pentru femei; sunt însa si situatii când femeia care nu a

împlinit 16 ani poate obtine dispensa în vederea casatoriei. Aceasta

dispensa se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: femeia a

împlinit 15 ani; sunt motive temeinice care justifica dispensa (boala,

265

graviditatea); exista un aviz prealabil dat de un medic având calitate

oficiala.

c) Consimtamântul la casatorie. Conform legii, casatoria se încheie

prin consimtamântul liber al viitorilor soti. În vederea asigurarii liberei

manifestari a consimtamântului viitorilor soti, legea dispune ca aceasta se

da în forme bine determinate, ceea ce imprima un caracter solemn

casatoriei. Faptul ca încheierea casatoriei se face în prezenta delegatului de

stare civila, consimtamintele viitorilor soti exprimându-se în fata acestuia,

face sa se întâlneasca rar cazurile de lipsa de consimtamânt la casatorie. În

ceea ce priveste viciile de consimtamânt la casatorie, acestea sunt: eroarea,

dolul si violenta; în materia casatoriei nu-si poate gasi aplicare leziunea.

Impedimente la casatorie

Casatoria se poate încheia numai daca nu exista impedimente, adica

împrejurari de fapt sau de drept a caror existenta împiedica încheierea

acesteia.

Impedimentele la casatorie pot fi clasificate dupa doua fundamente

ale diviziunii: a) sancþiunea încãlcãrii impedimentului; b) persoanele între

care existã impedimentul.

Conform primului punct de vedere, impedimentele pot fi dirimante si

prohibitive. Dupa cel de-al doilea punct de vedere, impedimentele pot fi

absolute si relative.

Impedimentele dirimante sunt acelea a caror încalcare atrage nulitatea

casatoriei încheiate. Urmatoarele impedimente sunt dirimante: existenta

unei casatorii nedesfacute a unuia dintre viitorii soti; rudenia în gradul

prevazut de lege; adoptia; alienatia si debilitatea mintala.

Impedimentele prohibitive sunt acelea a caror încalcare nu atrage

nulitatea casatoriei. Acestea sunt urmatoarele: adoptia, în celelalte cazuri

decât când este impediment dirimant; tutela.

Impedimentele absolute sunt cele care interzic încheierea casatoriei

unei anumite persoane cu orice alta persoana, si anume: existenta unei

casatorii nedesfacute a unuia dintre viitorii soti; alienatia si debilitatea

mintala.

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Procedura încheierii căsătoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Dreptul familiei - adopția - condiții de fond

PARTEA I I. Introducere Prin adopţie copilul care este lipsit de părinţi sau de o îngrijire corespunzătoare este primit în familia adoptatorilor,...

Adopția

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADOPŢIA SECŢIUNEA I – DEFINIŢIA ŞI REGLEMENTAREA ADOPŢIEI Potrivit actualei reglementări, art. 1 din...

Contractul Matrimonial - Instituție necesară în Dreptul Familiei

Contractul matrimonial, ca institutie distincta si-a facut aparitia datorita proprietatii private, si respectiv, acumularii de catre unii cetateni...

Acțiunea în tăgada paternității

1. Notiunea - tagada paternitatii Spre deosebire de stabilirea filiatiei fata de mama care se face dupa aceleasi reguli, indiferent dupa cum...

Divorțul prin acordul soților

Divortul prin acordul sotilor sau divortul consensual este prevazut de Codul Civil in articolele 374-378, iar procedura acestui fel de divort este...

Te-ar putea interesa și

Încheierea casătoriei și efectele acesteia

INTRODUCERE Ca formă de conviețuire ce a fost recunoscută încă din cele mai vechi timpuri, familia nu a putut rămâne în afara sferei de...

Nulitatea Căsătoriei

INTRODUCERE Dreptul familiei reprezintă unul dintre cele mai speciale, şi în acelaşi timp, controversate ramuri ale dreptului. În Europa,...

Gradul, dovada și întinderea rudeniei

CAPITOLUL I – DREPTUL FAMILIEI – Noţiuni generale 1.1 Noţiunea, obiectul şi relaţiile reglementate de dreptul familiei. Dreptul familiei...

Condițiile de Fond și Impedimente la Căsătorie

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții:...

Adopția - Cerinte, natura juridică și efectele adopției

Іntrоducеrе Аdорţіɑ еstе о fіcţіunе jurіdіcă рrіn cɑrе fіlіɑţіɑ fіrеɑscă şі rɑроrturіlе dе rudеnіе b#%l!^+a?fіrеɑscă sunt înlоcuіtе cu о fіlіɑţіе...

Instituția Căsătoriei

I.1. Notiunea de casatorie I.1.1. Termenul de casatorie este folosit în doua sensuri si anume În primul rând casatoria înseamna actul juridic pe...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Oficiului de Stare Civilă

I.1Cadrul general de înfiinţare şi organizare a instituţiei publice Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel...

Ai nevoie de altceva?