Dreptul Familiei

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 15250
Mărime: 79.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Madalina Botina

Extras din document

Familia uneşte într-o structură socială persoane determinate, în cadrul căreia oamenii sunt legaţi între ei prin căsătorie şi rudenie.

Definiţia dreptului familiei :

Dreptul familiei este o ramură a sistemului de drept ce cuprinde normele juridice care reglementează relaţiile ce se nasc şi se stabilesc între membrii de familie şi între aceştia şi alte persoane.

Dreptul familiei este ramura de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

Obiectul dreptului familiei. Obiectul de reglementare al normelor dreptului familiei îl formează raporturile de familie.

În mod obişnuit familia dă naştere următoarelor raporturi:

a) de căsătorie ce constituie baza familiei;

Impun reglementarea unor aspecte cu privire la căsătorie, cum ar fi:

- încheierea căsătoriei;

- raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi;

- încetarea, constatarea nulităţii sau anularea ori desfacerea căsătoriei.

b) de rudenie;

Modul de stabilire a filiaţiei: faţă de mamă şi faţă de tată;

Raporturile personale dintre părinţi şi copii, obligaţia reciprocă de întreţinere, protecţia şi promovarea drepturilor copilului ş.a..

În al doilea rând, în cadrul acestora sunt incluse raporturile dintre rude în linie dreaptă şi, respectiv, raporturile dintre rude în linie colaterală.

c) de rudenie adoptativă;

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.

d) asimilate (cele dintre alte persoane ce mai fac parte din familie).

Referitor la această „asimilare" aparţin dreptului familiei:

- unele raporturi rezultând din luarea unei măsuri de protecţie specială a copilului lipsit de ocrotirea părinţilor săi;

- unele raporturi dintre un soţ şi copii celuilalt soţ;

- unele raporturi dintre moştenitorii unei persoane care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care i-a prestat întreţinere fără a avea obligaţia legală şi minorul îndreptăţit la întreţinere;

- unele relaţii dintre foştii soţi.

Sub aspect juridic familia desemnează: grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care izvorăsc din căsătorie, rudenie (inclusiv adopţie), precum şi din alte raporturi asimilate relaţiilor de familie. Privită astfel, familia este o realitate juridică prin reglementarea ei de către normele legale.

Dezvoltarea dreptului familiei în România:

Dreptul familiei, în sistemul nostru de drept, nu a apărut dintr-o dată, prin punerea în aplicare a Codului familiei. Acest cod a fost precedat de o serie de acte normative, care, în succesiunea lor, au marcat desprinderea dreptului familiei din dreptul civil.

Codul familiei român a intrat în vigoare în anul 1954. Statuează la articolul 1 ocrotirea de către stat a familiei, la dezvoltarea şi consolidarea acesteia prin măsuri economice şi sociale.

Familia desemnează fie pe soţi, fie pe aceştia şi copii lor, fie pe toţi cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi relaţiile asimilate, sub anumite aspecte, cu cele de familie.

Reglementări privind instituţia familiei şi protecţia copiilor sunt reglementate şi de Constituţia României în articolele 48 şi 49. Astfel, se prevede la articolul 48 (1): „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor".

Alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte următoarele: "Copii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie".

Art. 49 alin. (1) din Constituţie, republicată: "Copii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor”.

Potrivit art. 29 alin. (6) din Constituţie, republicată: "Părinţii sau tutorii au

dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine".

Preview document

Dreptul Familiei - Pagina 1
Dreptul Familiei - Pagina 2
Dreptul Familiei - Pagina 3
Dreptul Familiei - Pagina 4
Dreptul Familiei - Pagina 5
Dreptul Familiei - Pagina 6
Dreptul Familiei - Pagina 7
Dreptul Familiei - Pagina 8
Dreptul Familiei - Pagina 9
Dreptul Familiei - Pagina 10
Dreptul Familiei - Pagina 11
Dreptul Familiei - Pagina 12
Dreptul Familiei - Pagina 13
Dreptul Familiei - Pagina 14
Dreptul Familiei - Pagina 15
Dreptul Familiei - Pagina 16
Dreptul Familiei - Pagina 17
Dreptul Familiei - Pagina 18
Dreptul Familiei - Pagina 19
Dreptul Familiei - Pagina 20
Dreptul Familiei - Pagina 21
Dreptul Familiei - Pagina 22
Dreptul Familiei - Pagina 23
Dreptul Familiei - Pagina 24
Dreptul Familiei - Pagina 25
Dreptul Familiei - Pagina 26
Dreptul Familiei - Pagina 27
Dreptul Familiei - Pagina 28
Dreptul Familiei - Pagina 29
Dreptul Familiei - Pagina 30
Dreptul Familiei - Pagina 31
Dreptul Familiei - Pagina 32
Dreptul Familiei - Pagina 33
Dreptul Familiei - Pagina 34
Dreptul Familiei - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Incheierii Casatoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Locul si Rolul Conventiei Europene a Drepturilor Omului in Sistemul Juridic Romanesc

I. INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste...

Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie

1.Generalităţi. Căsătoria produce două categorii de efecte si anume : efecte de natura nepatrimonială, angajând persoana si capacitatea de...

Regimul Juridic privind Raporturile Personale si Patrimoniale dintre Soti ca Efect al Casatoriei

1) Efectele casatoriei asupra relatiilor personale Generalitati Casatoria si prin consecinta familia genereaza o multitudine de raporturi...

Relatia Dintre Parinti si Copii

1. FAMILIA ROMANA 1.1 TERMINOLOGIE Cuvantul familia are in dreptul roman mai multe sensuri. Intr-un prim sens, identic cu termenul modern de...

Grile Rezolvate la Drept Civil

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a. persoana fizică [X] b. persoana juridică [X] c. statul 2. Răspunderea pentru fapta...

Protecția Drepturilor Copiilor - Origine și Evoluție

Deşi drepturile omului sunt universale şi toţi se nasc egali, viaţa în virtutea diversităţii sale obiective, nu asigură pentru toţi posibilităţi...

Motivele de Divorț

Consideraţii generale. Noţiunea şi reglementarea divorţului Până la realizarea Codului familiei, legiuitorul român nu făcea distincţie între...

Ai nevoie de altceva?