Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 61372
Mărime: 187.42KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Antoniu

Extras din document

NOŢIUNI GENERALE DESPRE FAMILIE

1.1. Noţiunea de familie

Familia reprezintă o realitate sociologică datorită comunităţii de viaţă dintre membrii ei uniţi prin raporturi de căsătorie, rudenie şi adopţie, o realitate biologică prin uniunea dintre bărbat şi femeie şi prin procreare şi o realitate juridică datorită reglementării de către legiuitor a relaţiilor care se stabilesc între membrii unei familii.

Cuvântul familie provine din latinescul familia, -ae care reprezenta în dreptul roman grupul de persoane libere şi de sclavi supuşi lui pater familias locuind în acelaşi domus.

În sens larg, familia reprezintă ansamblul persoanelor unite prin căsătorie, filiaţie, adopţie şi rudenie rezultată dintr-o descendenţă cu un autor comun (familia patriarhală).

În sens restrâns, familia este formată din soţi şi copiii lor minori (familia conjugală sau nucleară).

Din perspectivă sociologică, s-a observat în timp o evoluţie a familiei de la cea patriarhală la cea nucleară – în secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, la cea monoparentală (formată dintr-unul sau mai mulţi copii şi un singur părinte divorţat, separat în fapt, văduv sau necăsătorit) – la sfârşitul secolului XX şi chiar la menajul unei singure persoane (ca rezultat al unei opţiuni personale sau ca urmare a divorţului sau decesului unuia dintre soţi). Aşadar, “legea restrângerii continue a familiei” a lui E. Durkheim trebuie combinată cu “principiul pluralităţii tipurilor de familie” al juristului francez M.J. Carbonnier, având în vedere că în acelaşi stat pot exista în acelaşi timp mai multe tipuri de familie numite modele alternative de viaţă.

În sens juridic, familia reprezintă grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi alte raporturi asimilate relaţiilor de familie.

Legiuitorul nu oferă o definiţie unică şi constantă a familiei, aceasta având un grad de cuprindere diferit în actele normative, în funcţie de interesul care se urmăreşte a fi protejat.

Astfel, există două noţiuni de familie, cea de drept comun, în sensul Codului familiei, formată din soţi şi copii lor minori, şi cea specială, în sensul altor acte normative, de exemplu, în Legea locuinţei nr. 114/1996, familia este formată din soţi, copii şi părinţii soţilor care gospodăresc şi locuiesc împreună.

1.2. Funcţiile familiei

Funcţiile familiei sunt următoarele:

1. funcţia de perpetuare a speciei umane, datorită uniunii dintre bărbat şi femeie şi procreării;

2. funcţia economică, concretizată prin ducerea în comun a gospodăriei casnice şi prin comunitatea de bunuri a soţilor;

3. funcţia educativă, exprimată prin îndatorirea părinţilor de a creşte copilul, de a se îngriji de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia;

4. funcţia de solidaritate socială, membrii unei familii fiind datori să-şi acorde sprijin material şi moral reciproc.

Bibliografie:

1. Bacaci Al., Hageanu C., Dumitrache V., Dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;

2. Cocoş Şt., Dreptul familiei, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003;

3. Filipescu I. P., Tratat de dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000;

4. Lupşan G., Dreptul familiei, Ed. Junimea, Iaşi, 2001;

5. Banciu M., Dreptul familiei, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 1998;

6. Florian E., Dreptul familiei, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997;

7. Albu I., Dreptul familiei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975;

8. Popescu T. R., Tratat de dreptul familiei, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1965;

9. Codul familiei.

Întrebări de evaluare:

1. Ce categorii de persoane sunt incluse în noţiunea de familie, potrivit Codului familiei?

2. Care sunt funcţiile familiei?

SECŢIUNEA II

NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL FAMILIEI

2.1. Definiţia dreptului familiei

Dreptul familiei reprezintă acea ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează raporturile personale şi patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

2.2. Obiectul de reglementare a dreptului familiei

Dreptul familiei reglementează raporturi de familie, împărţite în:

- raporturi de căsătorie;

- raporturi de filiaţie;

- raporturi de adopţie;

- raporturi privind pcrotirea părintească;

- unele raporturi asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie (ex.: obligaţia de întreţinere dintre foştii soţi, relaţii privind tutela, curatela şi interdicţia judecătorească, măsuri de protecţie specială a copiluilui).

Dreptul familiei nu reglementează concubinajul, logodna şi raporturile succesorale.

2.3. Locul dreptului familiei în sistemul de drept

În legătură cu poziţia dreptului familiei în sistemul de drept au existat două opinii:

a) potrivit unei opinii, existentă înainte de intrarea în vigoare a Codului familiei (când relaţiile dintre membrii unei familii erau reglementate în Codul civil din 1865, cartea I – “Despre persoane”, în prezent abrogată), dreptul familiei reprezenta o instituţie a dreptului civil şi nu o ramură de sine stătătoare.

b) potrivit altei opinii, apărută o dată cu intrarea în vigoare a Codului familiei la 1954, dreptul familiei este o ramură distinctă de drept. Argumentele aduse în sprijinul acestei opinii au fost următoarele: - dreptul familiei are un obiect propriu de reglementare – raporturile de familie; - dreptul familiei are o metodă proprie de reglementare: metoda egalităţii între soţi, metoda subordonării dintre părinţi şi copii, metoda reglementării unui statut legal pentru instituţia căsătoriei; - calitatea subiectelor este una specială: părinte-copil, soţ-soţie, adoptat-adoptator, rudă sau afin; - drepturile sunt predominant nepatrimoniale, - normele juridice sunt predominant imperative.

Preview document

Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 1
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 2
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 3
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 4
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 5
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 6
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 7
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 8
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 9
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 10
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 11
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 12
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 13
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 14
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 15
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 16
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 17
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 18
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 19
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 20
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 21
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 22
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 23
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 24
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 25
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 26
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 27
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 28
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 29
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 30
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 31
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 32
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 33
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 34
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 35
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 36
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 37
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 38
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 39
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 40
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 41
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 42
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 43
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 44
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 45
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 46
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 47
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 48
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 49
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 50
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 51
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 52
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 53
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 54
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 55
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 56
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 57
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 58
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 59
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 60
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 61
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 62
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 63
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 64
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 65
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 66
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 67
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 68
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 69
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 70
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 71
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 72
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 73
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 74
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 75
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 76
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 77
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 78
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 79
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 80
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 81
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 82
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 83
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 84
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 85
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 86
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 87
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 88
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 89
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 90
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 91
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 92
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 93
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 94
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 95
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 96
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 97
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 98
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 99
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 100
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 101
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 102
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 103
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 104
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 105
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 106
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 107
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 108
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 109
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 110
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 111
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 112
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 113
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 114
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 115
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 116
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 117
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 118
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 119
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 120
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 121
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 122
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 123
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 124
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 125
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 126
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 127
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 128
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 129
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 130
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 131
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 132
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 133
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 134
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 135
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 136
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 137
Dreptul Familiei cu Intrebari de Evaluare - Pagina 138

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.doc
  • NOTIUNI GENERALE DESPRE FAMILIE curs dreptul familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Infractiuni privind Circulatia pe Drumurile Publice

Capitolul I Aspecte generale Secţiunea I - Scurt istoric După războaie, afirma reputatul specialist Norbert Tieman la Conferinţa asupra...

Dreptul Persoanei la Respectarea Vietii Private in Jurisprudenta Cedo

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Ai nevoie de altceva?