Dreptul Familiei - Note de Curs

Curs
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 50536
Mărime: 508.97KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Aurelian

Extras din document

Obiectivele cursului: Cunoasterea dispozitiilor legale cu privire la raporturile

personale si patrimoniale specifice familiei sau asimilate relatiilor de familie. Asimilarea

unor notiuni teoretice proprii dreptului familiei si prezentarea unor aspecte de

jurisprudenta, necesare pentru formarea unui viitor jurist.

Capitolul I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL FAMILIEI

1.1 Noţiune şi principii.

Dreptul familiei cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile

personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopţie şi raporturile asimilate de

lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.

Principiile dreptului familiei sunt:

1. Principiul ocrotirii căsătoriei şi familiei (Constituţie, Codul familiei, Declaraţia

universală a drepturilor omului, Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale

şi culturale, Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice);

2. Principiul ocrotirii intereselor mamei şi copilului

3. Principiul căsătoriei liber consimţite între soţi

4. Principiul egalităţii în drepturi dintre un bărbat şi femeie

5. Principiul exercitării drepturilor şi îndeplinirii datoriilor părinteşti în interesul

copiilor

6. Principiul potrivit căruia membrii familiei sunt datori să îşi acorde unul altuia sprijin

moral şi material

7. Principiul monogamiei

1

1.2 Obiectul dreptului familiei.

Obiectul specific de reglementare este reprezentat de raporturile de familie: raporturile

de căsătorie, raporturile care rezultă din rudenie, raporturile care rezultă din adopţie şi

raporturile care sunt asimilate de lege, sub anumite aspecte, celor de familie.

Nu toate raporturile care se nasc între membrii unei familiei fac obiectul dreptului

familiei. Spre exemplu raporturile succesorale între membrii aceleiaşi familii fac obiectul

dreptului civil.

1.3 Noţiunea de căsătorie.

Căsătoria reprezintă uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, încheiată în

condiţiile prevăzute de lege, cu scopul de a întemeia o familie.

1.4 Caracterele căsătoriei.

Pornind de la noţiunea căsătoriei se desprind următoarele caractere juridice:

a. Căsătoria este o uniune întemeiată pe consimţământul liber dintre un bărbat şi o

femeie.

La baza acestei uniuni se află consimţământul celor care se căsătoresc. Garanţia

exprimării unui consimţământ liber o reprezintă dispoziţiile legale în materie de căsătorie.

b. Căsătoria este monogamă.

Acest caracter se deduce din sancţionarea legală a bigamiei.

c. Consimţământul este exprimat în condiţiile prevăzute de lege.

Prin urmare, căsătoria are caracter solemn. O confirmare, în acest sens, reprezintă

faptul că se încheie în faţa delegatului de stare civilă (deci, a unei autorităţi), într-un

anumit loc, în public şi în prezenţa concomitentă a viitorilor soţi.

d. Căsătoria are caracter civil.

Încheierea şi înregistrarea căsătoriei sunt de competenţa exclusivă a autorităţii de stat.

De aceea, în lipsa căsătoriei civile, celebrarea religioasă nu produce efecte juridice.

e. Căsătoria se încheie pe viaţă.

Căsătoria se încheie, în principiu, pe viaţă întrucât presupune o comuniune

patrimonială şi afectivă de lungă durată. De asemenea, exercitarea drepturilor şi

îndatoririlor părinteşti faţă de copii se realizează mai eficient în cadrul căsătoriei. Tradiţia

socială relevă caracterul definitiv al căsătoriei.

În mod excepţional, căsătoria se desface prin divorţ conform unei proceduri

desfăşurate în faţa instanţei de judecată.

f. Căsătoria se bazează pe egalitatea în drepturi a bărbatului cu femeia.

Această trăsătură priveşte toate aspectele referitoare la căsătorie (condiţiile în care se

încheie căsătoria, relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi, precum şi dintre aceştia şi

copiii lor) şi decurge din principiul egalităţii bărbatului cu femeia.

g. Consimţământul este exprimat cu scopul de a întemeia o familie.

Acest lucru este prevăzut expres în art. 1 din C. familiei.

Preview document

Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 1
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 2
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 3
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 4
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 5
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 6
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 7
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 8
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 9
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 10
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 11
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 12
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 13
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 14
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 15
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 16
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 17
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 18
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 19
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 20
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 21
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 22
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 23
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 24
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 25
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 26
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 27
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 28
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 29
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 30
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 31
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 32
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 33
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 34
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 35
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 36
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 37
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 38
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 39
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 40
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 41
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 42
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 43
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 44
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 45
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 46
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 47
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 48
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 49
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 50
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 51
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 52
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 53
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 54
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 55
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 56
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 57
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 58
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 59
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 60
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 61
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 62
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 63
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 64
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 65
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 66
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 67
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 68
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 69
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 70
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 71
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 72
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 73
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 74
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 75
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 76
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 77
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 78
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 79
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 80
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 81
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 82
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 83
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 84
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 85
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 86
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 87
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 88
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 89
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 90
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 91
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 92
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 93
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 94
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 95
Dreptul Familiei - Note de Curs - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Familiei - Note de Curs.pdf

Alții au mai descărcat și

Filiatia Fata de Mama si Tata

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporaneitatii, exista o linie ascendenta a preocuparilor în domeniul filiatiei fata de mama, paralela...

Limitele Exercitării Dreptului de Autor

I. Limitele exercitării dreptului de autor Comparând dreptul de proprietate cu dreptul proprietăţii intelectuale în privinţa existenţei în timp,...

Procedura Incheierii Casatoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice

Argumente privind actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Principiile dreptului reprezinta un domeniu de interes...

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Relații personal-nepatrimoniale în Căsătorie

1.Generalităţi. Căsătoria produce două categorii de efecte si anume : efecte de natura nepatrimonială, angajând persoana si capacitatea de...

Adoptia

CONSIDERAŢII GENERALE. Privită ca fapt social, adopţia este una dintre expresiile cele mai nobile ale generozităţii prin care se face dovada...

Dreptul Familiei

Abrevieri Art. = articol alin. = alineat art. = articolul C.D = Culegere de decizii ale tribunalului Suprem pe anii ... C. civ = cod civil...

Ai nevoie de altceva?