Dreptul Mediului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 76276
Mărime: 898.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Miklos ANTAL
UNIVERSITATEA INDEPENDENTĂ TITU MAIORESCU - CATEDRA DE DREPT -

Extras din document

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să poată folosi, în beneficiul său, toate bogăţiile naturale. Dacă, la început, tehnicile primitive de exploatare ca şi numărul relativ redus al populaţiei nu au produs mari prejudicii naturii, cu timpul exploatare iraţională a resurselor a generat o criză ecologică din ce în ce mai profundă.

Abia în cea de-a doua jumătate a secolului XX, oamenii de ştiinţă, în special ecologiştii, au început să analizeze cauzele profundelor mutaţii care puteau fi observate în natură şi aveau efecte nefast asupra condiţiilor de viaţă şi asupra calităţii acesteia.

Potrivit primelor estimări, principalele cauze ale crizei ecologice sunt explozia demografică şi dezvoltarea, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, a civilizaţiei industriale.

S-a constatat că, în ultimii 50-60 de ani, producţia industrială a crescut vertiginos iar consumul de energie s-a mărit, în medie, de 30 de ori. Industria, transporturile, activităţile militare, emisiile radioactive şi chimizarea agriculturii - ca să amintim doar câteva activităţi - sunt, pe de o parte, o expresie a progresului omenirii, a bunăstării generale, dar, pe de altă parte, contribuie intens la poluarea atmosferei care, pe lângă acţiunea ei nefastă asupra vieţuitoarelor, determină şi încălzirea Terrei.

Creşterea emisiilor de bioxid de carbon, ca şi a altora gaze determină formarea aşa-zisului ”efect de seră”, care, după cum se estimează, va genera o creştere, în următorii 50 - 100 de ani, cu 3 grade Celsius a temperaturii, ceea ce va duce la topirea gheţurilor şi, în consecinţă, la creşterea nivelului mărilor şi oceanelor, la inundarea litoralului aflat la nivelul mării ş.a.m.d.

Aceste schimbări climaterice (climatice), cauzate de „efectul de seră”, determină dispariţia unei însemnate părţi a animalelor şi plantelor existente.

Conform estimărilor unor oameni de ştiinţă, peste un milion de specii vor dispărea până în anul 2050. Alţi specialişti consideră că aceste evaluări sunt mai degrabă „optimiste”, încălzirea globală fiind, în realitate, chiar mai periculoasă decât terorismul internaţional.

Cantităţile tot mai mari de gaze poluante emise, în special de fabricile şi uzinele din ţările puternic industrializate, înrăutăţesc tot mai mult situaţia. Folosirea, în continuare, în ritmul actual a unor combustibili fosili ca ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale va face ca până în anul 2050 o treime din toate formele de viaţă actuale să fie condamnate la dispariţie.

Grupul mondial de reasigurări SWISS RC a întocmit un studiu care demonstrează că, din cauza fenomenului de încălzire a climei la nivel global, companiile de asigurare vor trebui să facă faţă anual unor cereri de despăgubiri cu o valoare de 30-40 miliarde de dolari, aproximativ echivalentul unui atac terorist de mărimea celui de la World Trade Center. Iată de ce, din ce în ce mai mulţi specialişti consideră că problemele de mediu surclasează terorismul şi devin principala ameninţare a secolului XXI. Oamenii de ştiinţă, care se aşteaptă la o intensificare a fenomenului de încălzire globală, prognozează pentru anumite

1regiuni furtuni puternice, valuri de căldură, inundaţii, tornade şi cicloni, în timp ce alte regiuni vor fi afectate de ger sau secetă. „Nivelul apelor va continua să crească, calotele glaciare se vor retrage, iar ariile acoperite de zăpadă se vor restrânge”, se arată în studiul menţionat. În consecinţă, este necesar să se treacă urgent de la actuala formă de economie, bazată pe combustibili fosili, la o economie bazată pe energii nepoluante.

Protecţia şi regenerarea atmosferei este asigurată, după cum se ştie, de fotosinteză. Dar, dacă în anul 1960 suprafaţa Terrei era încă în proporţie de 25 % acoperită de păduri, în anul 1975 suprafaţa împădurită scăzuse la o cincime, iar în anul 2000 s-a ajuns deja la o şesime. Anual, pe Terra se defrişează 11 milioane de hectare de pădure. Pentru obţinerea unor profituri uriaşe, în zona tropicală dispar 50 hectare de pădure pe minut. Acest lucru nu numai că influenţează negativ calitatea atmosferei, dar, în acelaşi timp, scade fertilitatea şi umiditatea solului, ceea ce duce, în final, la extinderea deşerturilor.

În procesul de ansamblu al producţiei sociale fondul forestier reprezintă o resursă naturală de mare preţ, datorită materiilor prime pe care le furnizează, posibilităţilor de regenerare pe cale naturală şi a multiplelor servicii de protecţie, conservare şi ameliorare aduse mediului natural. Ca izvor al unui sistem complex de factori naturali necesari vieţii economice şi sociale, pădurea influenţează, în mod favorabil, clima şi solul, reţeaua hidrografică constituind un mediu prielnic pentru faună şi floră. Pe lângă toate acestea, pădurea rămâne o veritabilă “fabrică de oxigen” şi spaţiul favorabil unei activităţi turistice foarte intense. Anual, un hectar de pădure eliberează circa 30 tone de oxigen şi reţine o mare cantitate de pulberi şi praf. Întreţinută corespunzător pădurea este, fără prea mari investiţii, cel mai eficace depoluator pentru apă şi aer.

O alta problemă majoră o constituieUNIVERSITATEA INDEPENDENTĂ

TITU MAIORESCU

- CATEDRA DE DREPT -

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51
Dreptul Mediului - Pagina 52
Dreptul Mediului - Pagina 53
Dreptul Mediului - Pagina 54
Dreptul Mediului - Pagina 55
Dreptul Mediului - Pagina 56
Dreptul Mediului - Pagina 57
Dreptul Mediului - Pagina 58
Dreptul Mediului - Pagina 59
Dreptul Mediului - Pagina 60
Dreptul Mediului - Pagina 61
Dreptul Mediului - Pagina 62
Dreptul Mediului - Pagina 63
Dreptul Mediului - Pagina 64
Dreptul Mediului - Pagina 65
Dreptul Mediului - Pagina 66
Dreptul Mediului - Pagina 67
Dreptul Mediului - Pagina 68
Dreptul Mediului - Pagina 69
Dreptul Mediului - Pagina 70
Dreptul Mediului - Pagina 71
Dreptul Mediului - Pagina 72
Dreptul Mediului - Pagina 73
Dreptul Mediului - Pagina 74
Dreptul Mediului - Pagina 75
Dreptul Mediului - Pagina 76
Dreptul Mediului - Pagina 77
Dreptul Mediului - Pagina 78
Dreptul Mediului - Pagina 79
Dreptul Mediului - Pagina 80
Dreptul Mediului - Pagina 81
Dreptul Mediului - Pagina 82
Dreptul Mediului - Pagina 83
Dreptul Mediului - Pagina 84
Dreptul Mediului - Pagina 85
Dreptul Mediului - Pagina 86
Dreptul Mediului - Pagina 87
Dreptul Mediului - Pagina 88
Dreptul Mediului - Pagina 89
Dreptul Mediului - Pagina 90
Dreptul Mediului - Pagina 91
Dreptul Mediului - Pagina 92
Dreptul Mediului - Pagina 93
Dreptul Mediului - Pagina 94
Dreptul Mediului - Pagina 95
Dreptul Mediului - Pagina 96
Dreptul Mediului - Pagina 97
Dreptul Mediului - Pagina 98
Dreptul Mediului - Pagina 99
Dreptul Mediului - Pagina 100
Dreptul Mediului - Pagina 101
Dreptul Mediului - Pagina 102
Dreptul Mediului - Pagina 103
Dreptul Mediului - Pagina 104
Dreptul Mediului - Pagina 105
Dreptul Mediului - Pagina 106
Dreptul Mediului - Pagina 107
Dreptul Mediului - Pagina 108
Dreptul Mediului - Pagina 109
Dreptul Mediului - Pagina 110
Dreptul Mediului - Pagina 111
Dreptul Mediului - Pagina 112
Dreptul Mediului - Pagina 113
Dreptul Mediului - Pagina 114
Dreptul Mediului - Pagina 115
Dreptul Mediului - Pagina 116
Dreptul Mediului - Pagina 117
Dreptul Mediului - Pagina 118
Dreptul Mediului - Pagina 119
Dreptul Mediului - Pagina 120
Dreptul Mediului - Pagina 121
Dreptul Mediului - Pagina 122
Dreptul Mediului - Pagina 123
Dreptul Mediului - Pagina 124
Dreptul Mediului - Pagina 125
Dreptul Mediului - Pagina 126
Dreptul Mediului - Pagina 127
Dreptul Mediului - Pagina 128
Dreptul Mediului - Pagina 129
Dreptul Mediului - Pagina 130
Dreptul Mediului - Pagina 131
Dreptul Mediului - Pagina 132
Dreptul Mediului - Pagina 133
Dreptul Mediului - Pagina 134
Dreptul Mediului - Pagina 135
Dreptul Mediului - Pagina 136
Dreptul Mediului - Pagina 137
Dreptul Mediului - Pagina 138
Dreptul Mediului - Pagina 139

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Politica Europeana pentru Protectia Mediului

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Reglementările privind protecţia mediului, aliniate la cerinţele Uniunii Europene, au fost...

Regimul Juridic al Rezervatiilor Naturale - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau...

Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului

1. Mediul înconjurător pentru Europa Organizaţiile Ecologice Neguvernamentale (O.N.G.) naţionale şi internaţionale, publicul larg, cercurile de...

Conferința de la Rio de Janeiro

INTRODUCERE Prima Conferinţă mondială în domeniul protecţiei mediului a avut loc la Stockholm. La această Conferinţă au participat 118 state....

Dreptul Mediului

Introducere Preocupările legate de prezervarea mediului câştigă proporţii din ce în ce mai mari.Acestea se fundamentează pe date obiective şi pe...

Dreptul Mediului

1. Explicaţi ,,principiul poluatorul plăteşte,, din punctul de vedere al reparării daunei de mediu. Principiul, pe care îl regăsim şi în cadrul...

Ai nevoie de altceva?