Dreptul Mediului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 29836
Mărime: 515.89KB (arhivat)
Publicat de: Silviu Oprea
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Drd. Sorina Lucretia Dragan
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA

Extras din curs

I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Noţiunea de mediu Termenul de mediu a fost folosit începând din sec. al XIX-lea în sens biologic, ca ambianţă naturală a vieţuitoarelor. Ulterior în domeniul geografiei este definit ca spaţul locuit şi influenţat de om. Noţiunea de mediu este caracterizată în literatura juridică ca fiind o noţiune cameleon, deoarece cunoaşte numeroase valenţe, fiind utilizată şi în limbajul comun având înţelesuri mai mult sau mai puţin diferite. Mediul poate fi văzut ca un ansamblu de factori naturali sau creaţi prin activităţi umane care acţionează asupra condiţiilor de viaţă şi existenţă ale omului sau societăţii. În doctrină şi legislaţie au fost utilizate în acelaşi timp, noţiunile de: mediu, mediu înconjurător, mediu ambiant, mediu uman uneori, ca variante ale primei noţiuni, alteori exprimând sensuri diferite ale acesteia. Actualmente este folosită denumirea „mediu” şi nu aceea de „mediu înconjurător” care este considerată a fi pleonastică. Unii specialişti definesc mediul ca fiind „totalitatea lucrurilor, fenomenelor, influenţelor, de natură să cauzeze schimbări de diferit ordin în activitatea umană şi a omului însuşi, precum şi cele ce nu provoacă influenţă şi nu pot fi influenţate de om, dar formează un anturaj al vieţii lui” Potrivit art.1 alin. 2 Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.

2.Noţiunea de protecţie a mediului Protecţia mediului constituie una cele mai importante preocupări ale societăţii contemporane, care a conştientizat faptul nu mai poate să se dezvolte în detrimentul mediului ambiant. De la începutul anilor '70, au început acţiuni internaţionale de protejare a mediului şi a naturii, acesta fiind momentul în care s-a recunoscut că există o criză ecologică mondială. Îngrijorarea pentru starea mediului şi a componentelor sale este tot mai mare datorită imenselor pericole care ameninţă condiţiile de viaţă pe planetă şi însuşi viitorul speciei umane. Efectele acestei crize ecologice s-au constatat a fi globale, deoarece deteriorările de mediu nu cunosc frontiere, consecinţelor lor, care se răspândesc pe suprafeţe întinse. Pot fi exemplificate mareele negre, accidente nucleare, ploile acide care au distrus pădurile Europei de Nord, distrugerea pădurilor tropicale, epuizarea stratului de ozon, pericole majore pentru populaţia globului.

Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi acţiunilor care au ca scop menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor naturale de mediu, ca şi reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului şi a surselor de poluare. 3. Fenomenul de poluare Cuvântul poluare vine din latină polluero, -ere şi înseamnă a murdări a profana, desemnând o acţiune prin care omul îşi degradează, îşi murdăreşte propriul său mediu de viaţă. Orice vieţuitoare îşi degradează îşi murdăreşte sau, ştiinţific formulat îşi poluează mediul său, ceea ce face uneori imposibilă viaţa şi existenţa pe Pământ. Poluarea este un flagel social generalizat pe toată Tera, un pericol care degradează mediul natural şi artificial distruge condiţiile de viaţă. Poluarea poate fi definită ca o acţiune naturală, dar mai ales umană sau a altor vietăţi, care produce ruperea echilibrului ecologic, dăunează vieţii, sănătăţii, liniştii sau stării de confort a oamenilor şi altor vieţuitoare ori provoacă pagube economiei prin modificarea factorilor naturali sau a celor creaţi prin activităţi umane.

Din această definiţie rezultă că poluarea poate fi rezultatul unor fenomene naturale sau al existenţei unor vietăţi, dar de cele mai multe ori ea este provocată de activităţi desfăşurate de oameni. În art. 1 din documentul internaţional intitulat Regulile de la Montreal din 1982 aplicabil poluării transfrontiere poluarea a fost definită ca orice introducere de către om în mediu, direct sau indirect a unor substanţe sau energii cu efecte vătămătoare de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şi proprietatea materială, să diminueze binefacerile sau să împiedice alte utilizări legitime ale mediului. Prin poluare potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege - poluare introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii sănătăţii umane /sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51
Dreptul Mediului - Pagina 52
Dreptul Mediului - Pagina 53
Dreptul Mediului - Pagina 54
Dreptul Mediului - Pagina 55
Dreptul Mediului - Pagina 56
Dreptul Mediului - Pagina 57
Dreptul Mediului - Pagina 58
Dreptul Mediului - Pagina 59
Dreptul Mediului - Pagina 60
Dreptul Mediului - Pagina 61
Dreptul Mediului - Pagina 62
Dreptul Mediului - Pagina 63
Dreptul Mediului - Pagina 64
Dreptul Mediului - Pagina 65
Dreptul Mediului - Pagina 66
Dreptul Mediului - Pagina 67
Dreptul Mediului - Pagina 68
Dreptul Mediului - Pagina 69
Dreptul Mediului - Pagina 70
Dreptul Mediului - Pagina 71
Dreptul Mediului - Pagina 72
Dreptul Mediului - Pagina 73
Dreptul Mediului - Pagina 74
Dreptul Mediului - Pagina 75
Dreptul Mediului - Pagina 76
Dreptul Mediului - Pagina 77
Dreptul Mediului - Pagina 78
Dreptul Mediului - Pagina 79
Dreptul Mediului - Pagina 80
Dreptul Mediului - Pagina 81
Dreptul Mediului - Pagina 82
Dreptul Mediului - Pagina 83
Dreptul Mediului - Pagina 84
Dreptul Mediului - Pagina 85
Dreptul Mediului - Pagina 86
Dreptul Mediului - Pagina 87
Dreptul Mediului - Pagina 88
Dreptul Mediului - Pagina 89
Dreptul Mediului - Pagina 90
Dreptul Mediului - Pagina 91
Dreptul Mediului - Pagina 92
Dreptul Mediului - Pagina 93
Dreptul Mediului - Pagina 94
Dreptul Mediului - Pagina 95
Dreptul Mediului - Pagina 96
Dreptul Mediului - Pagina 97
Dreptul Mediului - Pagina 98
Dreptul Mediului - Pagina 99
Dreptul Mediului - Pagina 100
Dreptul Mediului - Pagina 101
Dreptul Mediului - Pagina 102
Dreptul Mediului - Pagina 103
Dreptul Mediului - Pagina 104
Dreptul Mediului - Pagina 105
Dreptul Mediului - Pagina 106
Dreptul Mediului - Pagina 107
Dreptul Mediului - Pagina 108
Dreptul Mediului - Pagina 109
Dreptul Mediului - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Protecția Juridică a Animalelor Domestice

CAPITOLUL I NOŢIUNI, TRĂSĂTURILE DEFINITORII ŞI DEFINIŢII 1.INTRODUCERE 1.1. Prezentare A apăra animalele pare o idee modernă şi, deci,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu

Sloganul direcţiei speciale ale ONU – Programului Naţiunilor Unite pentru mediu – este Un Mediu pentru Dezvoltare. Programul are ca scop şi...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Principiile Dreptului Mediului

Principiile dreptului mediului Un asemenea fenomen este perceptibilsalutare mai ales in privinta principiilor sale in general si a celor...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Subiecte examen - dreptul proprietății intelectuale

I. Drepturile morale de autor (stabilte prin art. 10 din Legea 8/1996) 1. dreptul de divulgare a operei Acest drept reprezintă posibilitatea...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?