Dreptul Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 19513
Mărime: 357.53KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marchis Gabi

Extras din document

1.1. Consideratii generale

Mediul reprezintă un element esential al existentei umane. De aceea, calitatea acestuia (în

ansamblu, dar si a fiecărui element component) constituie o problemă de interes major pentru

evolutia socială.

Schimbările determinate de situatiile previzibile ale ultimului deceniu al secolului XX au

afectat profund mediul de existentă a omului, pe omul însusi.

Multă vreme acesta nu si-a pus problema de a produce rational, fără a distruge1

Deteriorarea mediului de către om nu înseamnă doar distrugerea echilibrului ecologic, ci si

aparitia unei reactii adverse din partea mediului modificat asupra omului: noile conditii de mediu

sunt mai putin favorabile pentru viata omului2.

Cercetările întreprinse în ultimii ani evidentiază peste 50 de probleme ale mediului în

Europa, 12 dintre acestea fiind considerate a fi prioritare si de lungă durată.

Din această ultimă categorie fac parte: schimbările pe care le suferă clima, rarefierea si

diminuarea stratului de ozon din atmosferă, reducerea biodiversivitătii, emisiile acide, oxidantii

fotochimici si alte efecte ale ozonului din troposferă, managementul apelor dulci, degradarea

pădurilor, pericolele pentru zonele de coastă si managementul acestora, reducerea deseurilor si

ameliorarea managementului lor, stresul urban, riscurile chimice si accidentele majore3.

Schimbările înregistrate după prăbusirea sistemului totalitar est-european, în 1989, au

condus la unificarea politică a regiunii în cadrul Consiliului European (prin Tratatul de la

Maastricht), iar integrarea economică sub egida Uniunii Europene a atins progrese semnificative în

ultimii ani.

In numeroase documente internationale s-a subliniat necesitatea unei cooperãri regionalcontinentale,

fiind consideratã cea mai bunã formã de solutionare a problemelor generale ale

protectiei mediului.

Procesul de reglementare juridicã s-a derulat sub egida a douã institutii internationale:

Consiliul Europei (organizatie internationalã de tip clasic, care adoptã documente înscrise în cadrul

dreptului international) si CEE (UE) sub forma dreptului comunitar al mediului, care în prezent

cuprinde peste 200 de directive si regulamente.4

Actul Unic European (intrat în vigoare la 1 iulie 1987), printre alte obiective pe care le

înscrie în domeniul lãrgirii competentelor comunitare, a relansat si a ridicat la rangul de preocupãri

prioritare si pe cele de protectie a mediului.

Prin Titlul VII din Actul Unic European, intitulat „Mediul”, politica de mediu a devenit o

componentã a politicilor comunitare. Aceastã politicã are în vedere coordonarea actiunilor de

conservare, protejare si ameliorare a calitãtii mediului, de protectie a sãnãtãtii oamenilor, de

utilizare rationalã a resurselor naturale5.

Tratatul asupra Uniunii Europene a stabilit în mod formal conceptul dezvoltãrii durabile în

legislatia Uniunii Europene.

Programul de Actiune Pentru Protectia Mediului în Europa Centralã si de Est, document ale

cãrui principii au fost aprobate de Conferinta Ministerialã de la Lucerna (28-30 aprilie 1993) a fost

considerat „ca o bazã pentru actiunea guvernelor si administratiilor locale, a Comisiei Europene si a

organizatiilor internationale, institutiilor financiare si a investitorilor privati în regiune” (Paragraful

6 al Declaratiei Ministeriale, 30 aprilie 1993).

Acest program a fost punctul de pornire pentru un dialog concret, care s-a bazat pe o mai

bunã întelegere a modului în care pot fi atinse obiective realizabile, în conditiile în care problemele

grave ale mediului trebuie sã concureze cu multe alte cerinte sociale si economice urgente.

Pornind de la prevederile Programului, Guvernul României a adoptat, în iulie 1999,

„Strategia nationalã a dezvoltãrii durabile”, iar ca strategii sectoriale au fost aprobate de cãtre

autoritatea publicã centralã în domeniul protectiei mediului „Strategia dezvoltãrii durabile a

silviculturii românesti în perioada 2000-2020”, „Strategia protectiei mediului în România în

perioada 2000-2020”, „Strategia nationalã privind schimbãrile climatice” s.a.

Strategia protectiei mediului are un caracter dinamic, ea actualizându-se tinând seama de

fiecare etapã parcursã

6.

Principiile strategiei protectiei mediului sunt:

- conservarea si îmbunãtãtirea conditiilor de sãnãtate a oamenilor;

- dezvoltarea durabilã;

- evitarea poluãrii prin mãsuri preventive;

- conservarea biodiversivitãtii;

- cine polueazã plãteste;

- stimularea activitãtilor de redresare a mediului.

Strategia protectiei mediului se aplicã si se actualizeazã prin Programul National de Actiune

pentru protectia Mediului.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului
    • CAPITOLUL I.pdf
    • CAPITOLUL II.pdf
    • CAPITOLUL III.pdf

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Pedepsei mai Blande de cat cea Prevazuta de Lege

Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege (1) Ţinînd cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de...

Recursul

RECURSUL Secţiunea I - Noţiuni introductive privind recursul Recursul este o cale de atac parţial devolutivă şi excepţional extensivă, care poate...

Teoria Generala a Dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Introducerea in Teoria Generala a Dreptului

I Sistemul stiintei dreptului 1.Conceptul general al stiintei Definitia stiintei Stiinta este un sistem de cunostinte despre natura,societate si...

Dreptul de Proprietate Publica

1. Prezentare generala Conform prevederilor art. 136, alin.2 din Constitutie, proprietatea publica apartine statului sau unitatilor...

Dreptul Proprietății Intelectuale

1. Noţiunea de dr. al prop. intelectuale -def, elemente, componente, nat.jur. a dr2 de prop. intelectuală Activitatea creatoare a omului a...

Concurenta si Ajutorul de Stat in Dreptul European

Introducere Reflectarea asupra procesului integrarii europene presupune o clarificare în prealabil a conţinutului acestuia.Termenul de integrare...

Introducere în Drept

Dreptul-ansamblul normelor juridice editate si sanctionate de stat si impune la nevoie prin forta de constrangere statala Dreptul obiectiv...

Ai nevoie de altceva?