Dreptul Mediului

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 13740
Mărime: 96.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toader Toma

Extras din document

NOŢIUNI GENERALE

ASUPRA

DREPTULUI MEDIULUI

Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei.

Termenul de “ecologie” vine de la grecescul oikos - loc de trai, adăpost, mediu de viaţă.

În literatura de specialitate “mediul înconjurător” reprezintă ansamblul factorilor ecologici în conjunctura cărora activitatea umană a provocat modificări profunde, de cele mai multe ori ireversibile.

Această definiţie are profunde semnificaţii metodologice şI decizionale, reflectate în reglementările legislaţiei ecologice.

În literatura juridică de specialitate şI în reglementările existente în diferite state, precum şI în unele documente ale organizaţiilor internaţionale se utilizează în acelaşi timp cu noţiunea de mediu înconjurător, expresiile “mediu biologic”, “mediu ambiant” sau “mediu uman”.

Legiuitorul român atunci când se referă la mediul înconjurător se referă la:

“ansamblul de condiţii şI elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şI subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şI anorganice, precum fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, inclusiv valorile materiale şI spirituale.”

POLUAREA ŞI IMPLICAŢIILE EI

Cuvântul “poluare” vine din latină unde polluore = a pângări, a murdări.

actuala lege a protecţiei mediului exemplifică “poluarea” ca fiind “orice introducere de către om în mediu, direct sau indirect, a unor substanţe ori energii cu efecte vătă mătoare, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şI proprietatea materială, să diminueze beneficiile, să împiedice alte utilizări legitime ale mediului.”

Prin “poluant” în sensul legii 137/95 se înţelege “orice substanţă solidă, lichidă, sub formă de gaz, de vapori sau formă de energie(radiaţii electromagnetice, ionizantă, termică, fonciă sau vibraţii, care introdusă în mediu modifică echilibrul constituenţilor acestuia şI al organismelor vii şI aduce daune bunurilor materiale.”

Poluantul este un factor care aflat în mediu în cantităţi ce depăşesc limita de toleranţă a uneia sau a mai multor specii de vieţuitoare, împiedică înmulţirea sau dezvoltarea normală a acestora, printr-o acţiune toxică.

a. FACTORII POLUĂRII MEDIULUI

1. Dezvoltarea economică;

2. Înmulţirea populaţiei globului;

3. Aspiraţia generală spre bunăstare;

4. Reziduurile radioactive datorate experienţelor nucleare şI centalelor atomice;

5. Folosirea pesticidelor în exces pe suprafeţele agricole, fără a ţine cont de cerinţele privind perioada degradării şI remanenţa lor. Spălate de ploe ele ajung în pânza freatică, în circuitul natural al apei - cel mai important cărăuş al poluanţilor; deversate în râurile interioare ajung în fluviile internaţionale afectând crestele şI resursele biologice (fără faună) ale platoului continental.

6. Fenomenul subdezvoltării în anumite zone ale lumii, poluarea fiind considerată “fiică a mizeriei şI penuriei”.

7. Războaiele locale şI industriile de război care în prezent provoacă mari dezechilibre ecosistemelor şI care, prin potenţialitatea extinderii lor, a transformării într-o conflagraţie mondială pot să pună sub semnul incertitudinii însăşi supravieţuirea speciei umane.

8. Modul de viaţă urban - reziduuri industriale şI menajere;

9. Agricultura intensivă şI industrializată - cel mai poluat este solul;

10. Transporturile.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI GENERALE ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei....

Dreptul Comertului International

Prezentele la seminar – minim 8 Seminarii Oprea Alina si Borosteanu Meda Examen: 12 grile cu 3 variante, cu punctaj partial – total 6 puncte...

Dreptul Muncii

Contractul individual de muncă I. Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană...

Procedura Penala Romana - Partea Speciala

Partea specială Consideraţii generale Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni,...

Procedura Insolventei

07.10.2013 Bibliografie: -legea insolventei in vigoare -Nicoleta Tandareanu, "Insolventa in reglementarea legii nr. 85/2006", edit. Univ....

Urmărirea Penală

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale 2. Trăsăturile caracteristice...

Dreptul Mediului

Dreptul Mediului 08.10.2013 15.10.2013 av. Apati Alin Calin, consilier in Min. Justitiei -prezenta 50% din nota de examen, prezenta...

Ai nevoie de altceva?