Dreptul Muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3705
Mărime: 24.97KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Bogdan

Extras din document

CURS 1

Dreptul muncii reprezinta un ansamblu de norme juridice, care reglementeaza raporturile colective si individuale ce se sstabilesc la nivelul unei unitati prin incheierea contractului colectiv de munca (c c de m) si contractul individual de munca (c i de m).

Ca si in cazul oricarei alte materii de drept si in dreptul muncii avem de-a face cu izvoare generale (constitutia, legile, Hotararile de Guvern, Ordonantele de Guvern) si cu izvoare specifice interne si internationale.

Din randul izvoarelor specifice interne fac parte: regulamentul intern, regulamentul de organizare si functionare (ROF), instructiunile privind sanatatea si securitatea in munca si c c de m.

Regulamentul intern: reprezinta un act unilateral al angajatorului, prin care acesta stabileste in principal norme privind disciplina muncii in unitate. Regulamentul intern se adopta de catre angajator cu avizul consultativ al salariatilor din unitate, reprezentati prin sindicat sau un alt mod prevazut de lege.

Pe langa disciplina muncii, regulamentul intern va cuprinde dispozitii referitoare la protectia muncii, modalitatea de solutionare a plangerilor si reclamatiilor salariatilor si orice alte drepturi si obligatii ale partilor.

In cuprinsul regulamentului intern, angajatorul are posibilitatea sa enumere toate faptele pe care le considera abateri disciplinare.

Codul muncii insa stabileste expres care sunt sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate de catre angajator fara a cuprinde o enumerare a abaterilor disciplinare.

Dintre sanctiunile disciplinare prevazute in art 264, angajatorul va putea aplica la cazul concret una dintre sanctiuni, fara a-i agrava salariatului vinovat raspunderea disciplinare. Concret, daca salariatul urmeaza a fi sanctionat cu suspendarea c i de m pt o perioada de 5 zile lucratoare, angajatorul nu va avea dreptul sa stabileasca aceasta sanctiune peste limita maxima prevazuta de codul muncii (10 zile).

Regulamentul de organizare si functionare: este tot un act unilateral al angajatorului, prin care acesta stabileste structura organizatorica si functionala a unitatii.

Spre deosebire de Reg intern, care cunoaste o reglementare legala, prin norme din codul muncii, ROF nu cunoaste o reglementare legala, neexistand norme juridice care sa faca referire expresa la continutul acestui act.

Instructiunile privind sanatatea si securitatea in munca: sunt stabilite prin legea nr 319/2006, acestea fiind obligatorii la nivelul oricarui angajator.

Contractul colectiv de munca (c c de m): reprezinta conventia incheiata intre angajator si salariati reprezentati prin sindicat sau un alt mod reglementat prin lege (reprezentantii salariatilor), prin care se stabilesc clauze referitoare la: timpul de munca, de odihna, conditii de munca, salarizare, precum si orice alte drepturi si obligatii ale partilor.

CURS 2

Obligatia negocierii colective este reglementata atat de codul muncii cat si de legea 130/1996, privind contractul colectiv de munca, in sarcina angajatorilor care au incadrati 21 sau mai mult de 21 de angajati.

In cazul unitatilor cu mai putin de 21 de salariati, se poate negocia un c c de m, dar nu este obligatoriu.

Obligatia negocierii colective nu se soldeaza obligatoriu cu incheierea c c de m, este motivul pt care aceasta este o obligatie de deligenta sau de mijloace.

Pt a participa la negocierea si incheierea c c de m, partile trebuie sa indeplineasca anumite conditii de reprezeentativitate prevazute in legea 130.

Ex: pt ca un sindicat sa fie reprezentativ la nivel de unitate, trebuie five sa aiba statut legal de organizatie sindicala si sa cuprinda in randul membrilor sai cel putin o treime din salariati, fie sa fie afiliat la o organizatie sindicala de la nivel superior.

In cazul in care intr-o unitate sunt incadrati mai mult de 20 de salariati si niciunul nu este memebru de sindicat, la negocierea si incheierea c c de m vor participa reprezentantii salariatilor alesi prin vot secret de catre toti salariatii, acestia dobandind astfel reprezentativitatea.

C c de m poate fi negociat si incheiat la nivel national, la nivel de ramura de activitate, la nivel de grup de unitati sau angajatori, la nivel de unitate.

Din treapta in treapta intre ele, incepand cu clauzele cuprinse in c c de m unic la nivel national, clauzele contractelor colective de la nivel de ramura de activitate si grup de angajatori sunt obligatorii pt negocierea si incheierea c c de m de la nivel de unitate.

Clauzele c c de m de la orice nivel nu pot sa cuprinda drepturi sub minimul stabilit de codul muncii si obligatii in sarcina salariatilor peste limita maxima stabilita prin codul muncii.

C i de m, incheiate la nivelul unitatii vor avea ca baza de pornire drepturile si obligatiile stabilite prin contractul de colectivitate de la nivel de unitate.

In functie de nivelul la care se incheie, c c de m vor fi dispuse si inregistrate, cele de la nivel de unitate la Directia de Munca, cele de la nivel de activitati, ramura de activitate si nivel national la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse.

C c de m de la nivel de ramura de activitate si de la nivel national se publica in Monitorul Oficial.

Prin exceptie de la normele de drept civil, aceste contracte colective produc efecte nu de la momentul publicarii, ci de la momentul inregistrarii lor la organul administrativ competent.

Clauzele c c de m vor putea fi modificate numai prin acordul de vointa al partilor si numai in forma scrisa.

C c de m poate fi suspendat:

a) prin acordul de vointa al partilor

b) in caz de forta majora sau caz fortuit

c) in caz de greva.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Muncii
  • CURS 1.doc
  • CURS 2.doc
  • CURS 3.doc
  • CURS 4.doc
  • CURS 5.doc
  • CURS 6.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiunea

1.Infractiunea, subiecţii răspunderii penale. 2 Obiectul infracţiunii. 3. Subiecţii infracţiunii. 4.Trăsăturile infracţiunii. 5 Prevederea...

Comparație între delegare și detașare

Delegarea si detasarea sunt doua notiuni distincte, reglementate separat de Codul Muncii. Ele reprezinta modalitati de modificare a raportului de...

Drept Constituțional și Instituții Politice

De-a lungul timpului, dreptul a avut mai multe semnificaţii şi anume: Drept natural Drept obiectiv Drept pozitiv Drept subiectiv Potrivit...

Conspect dreptul muncii

1. Dreptul muncii. Noțiune și obiect - munca și forța de muncă - munca prestată în afara (A) și în cadrul (B) unor raporturi juridice de muncă...

Dreptul Muncii - 2013

În viaţa socială, munca se prestează într-o multitudine de raporturi juridice, deci munca se poate presta într-un raport juridic de muncă, dar se...

Drept penal - parte generală

PARTEA GENERALĂ TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE DE APLICARE CAPITOLUL I DISPOZIŢII PRELIMINARE Art. 1 – Legea penală apără împotriva...

Drept Penal Special

Consideratii generale privind infractiunea contra-sigurantei statului Doctrina defineste infractiunea contra-sigurantei statului ca fiind fapta...

Dreptul Muncii

DM este ramura de drept care cuprinde normele juridice referitoare la contractele colectiv si individuale de munca. Asadar, DM se refera la...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?