Dreptul Muncii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 4562
Mărime: 771.14KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Gheorghe

Extras din document

Obiectivele Unităţii de învăţare I

1.1. Semnificatia termenului „muncă”

Termenul „muncă” – provenit din limba slavonă „monka” – are mai multe sensuri. Un prim sens, principal, este acela de activitate productivă (a presta o muncă eficientă, importantă), dar şi de rezultatul acestei activităţi (o muncă reuşită, de succes).

Al doilea sens, secundar, este de loc de muncă (a avea o muncă, un serviciu, o slujbă), dar şi ansamblul lucrătorilor (munca opusă capitalului).

Munca poate fi perceputa ca o acţiune, liberă, creatoare, dar şi ca o obligaţie.

Indiferent dacă este fizică sau intelectuală, munca reprezintă o necesitate vitală, sursa de existenţă, mijloc de realizare a dezideratelor, instrument de împlinire şi afirmare a personalităţii umane.

1.2. Definiţia dreptului muncii

Ca orice altă ramură a dreptului şi dreptul muncii reprezintă un ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de reglementare: relaţiile sociale de muncă.

Aceste relaţii se stabilesc între cei ce utilizează forţa de muncă – angajatori (patroni) şi cei care prestează munca - angajati (salariaţi).

În sensul Codului muncii (art.14 alin.1), „prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţa de muncă pe bază de contract individual de munca”.

Salariaţii (angajaţii) sunt acele persoane fizice, obligate prin funcţia sau profesia lor să desfăşoare diverse activităţi pentru angajatori (patroni).

Între cele două părţi – angajatori şi angajaţi – iau naştere atât relaţii individuale, dar şi colective, consecinţă a încheierii contractului colectiv de munca, precum şi a institutionalizării dialogului social, a existenţei unor drepturi şi obligaţii distincte ale celor doi parteneri sociali în procesul muncii ca subiecte colective de drept.

Dreptul muncii este acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale, conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii.

1.3. Obiectul dreptului muncii

Din definiţia dată acestei ramuri şi stiinţe a dreptului rezultă ca în obiectul său intră, în primul rând, relaţiile sociale de muncă, care, reglementate de normele juridice, devin raporturi juridice de muncă.

Noţiunea de relaţii de muncă are o sferă foarte largă; ea cuprinde totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie, şi nu doar pe cele izvorâte din contractele de muncă. Numai în accepţiunea restrânsă (stricto sensu) dreptul muncii este dreptul contractelor de muncă, întrucât lato sensu (ca ştiinţă a dreptului), el cuprinde, în afară de analiza raporturilor juridice de muncă întemeiate pe contractele de munca, şi referiri (strict necesare) la alte categorii de raporturi juridice care implică şi ele prestarea unei munci.

Sfera de reglementare proprie dreptului muncii cuprinde şi unele raporturi juridice conexe (formarea profesionala, securitatea şi sanatatea în muncă, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor şi patronatelor, jurisdicţia muncii), denumite astfel pentru că derivă din încheierea contractelor de muncă ori sunt grefate pe acestea, servind la organizarea muncii şi la asigurarea conditiilor pentru desfăşurarea ei.

Tema de reflecţie 1.1.

1.4. Noţiunea raporturilor juridice de muncă

După cum s-a arătat, obiectul de reglementare al dreptului muncii îl constituie raporturile juridice de muncă ce pot fi, individuale şi colective.

Raporturile juridice de muncă sunt acele relaţii sociale reglementate de lege, ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică (societate comercială, regie autonomă, unitate bugetară etc.) pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoana în folosul celei de a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Curs 1 dr muncii 2010.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Dreptul Familiei si Stare Civila - Tutela

1. Introducere Familia, obiect de cercetare in numeroase stiinte – sociologie, biologie, medicina, psihologie, stiinte istorice, filosofie, si nu...

Drept Civil - Succesiuni

– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.1.Obiectivele cursului. 7 1.2.Concepţia curriculară. 7 1.3.Scopul unităţilor de învăţare. 7...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI GENERALE ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei....

Drept Constituțional Național și European

Noţiuni generale privind ramura de drept constituţional (concepte, raporturi, norme, izvoare, importanţǎ, raporturile cu celelalte ramuri de...

Ai nevoie de altceva?