Dreptul Muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 24868
Mărime: 97.09KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 1: Conceptul de contract colectiv. Negocierea contractelor colective de muncă

1. Sediul materiei

- Codul muncii - Legea nr. 53/2003, publicată în Monitorul oficial nr.72 din 5 februarie 2003, în vigoare începând cu 1 martie 2003;

- Legea nr. 130/ 1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată în Monitorul oficial nr. 184 din 19 mai 1998;

- Legea patronatelor, nr. 356 din 10 iulie 2001, publicată în Monitorul oficial, nr. 380 din 12 iulie 2001;

- Legea sindicatelor, nr. 54/2003, publicată în Monitorul oficial al României, 73 din 5 februarie 2003;

- Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 - 2010.

2. Ce se este un contract colectiv de muncă?

Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între patron sau organizaţia patronală pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

Din această definiţie rezultă că într-un contract colectiv de muncă sunt parteneri sociali, patronul sau organizaţia patronală şi salariaţii organizaţi sau nu în sindicate.

Raporturile de muncă nu sunt guvernate doar prin legi şi contracte individuale de muncă, ci şi prin contracte colective de muncă. De ce se încheie contracte colective de muncă- În colectiv, salariaţii au posibilitatea de a-şi impune propriile interese în raport cu angajatorii într-o măsură mai mare decât o pot face individual. De aceea, negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă trebuie să se facă de către angajator cu toată atenţia, astfel încât să nici nu-şi încalce obligaţiile legale, dar să-şi şi pună în valoare propriile interese.

Legea prevede că, prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă ori evitarea declanşării grevelor.

Mai mult, orice acord ulterior intervenit între partenerii sociali devine parte a contractului colectiv de muncă.

Prin art.2, alin.(2) din Legea nr.130/1996, republicată se stabileşte că fac parte din contractul colectiv de muncă şi acordurile între părţile semnatare ale contractului prin care se soluţionează conflictele colective de muncă. Astfel, se cuprind într-un contract colectiv, în mod obligatoriu, orice acorduri ce intervin în timpul concilierii directe sau indirecte şi, ulterior, orice conciliere ce intervine pe parcursul desfăşurării grevei. Din momentul respectiv clauzele contractului colectiv devin obligatorii pentru cei care l-au semnat.

Contractul colectiv de muncă este specific dreptului muncii. El seamănă pe de o parte cu o lege, deoarece:

- are caracter permanent (se aplică de un număr nedeterminat de ori);

- se publică în Monitorul oficial;

- este obligatoriu pentru toată lumea.

De exemplu, un contract colectiv de muncă încheiat la nivelul unei unităţi are efecte obligatorii nu numai pentru salariaţii membrii ai sindicatului care l-a negociat, dar şi pentru salariaţii nemembrii. Mai mult, el este obligatoriu chiar şi pentru salariaţi care s-au angajat ulterior, deci care nici nu lucrau n unitatea respectivă atunci când s-a negociat contractul.

Pe de altă parte, contractul colectiv de muncă este totuşi un contract, deoarece:

- se negociază;

- exprimă voinţa juridică a părţilor între care s-a încheiat, nu a legiuitorului.

Contractele colective de muncă se încheie pe diferite nivele: unitate, grup de unităţi, ramură, economie naţională. La fiecare nivel, contractul colectiv de muncă va trebui să respecte contractele colective de muncă încheiate la nivelele superioare, iar toate contractele colective, indiferent de nivel, vor trebui să respecte legea. Contractele individuale de muncă vor trebui să respecte contractele colective şi legea.

Astfel, legea este cea care stabileşte cadrul general al raporturilor de muncă, contractul colectiv la anumite niveluri concretizează şi dezvoltă dispoziţiile legale, iar contractul individual de muncă concretizează prevederile contractului colectiv de la nivelul unităţii pentru fiecare salariat.

Deci, contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă, iar acestea, la rândul lor, nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin lege. De asemenea prin contractul colectiv la nivel de unitate pot exista clauze mai favorabile salariatului decât cele existente la un nivel superior.

Legea nr.130/1996 precum şi Codul muncii în art. 241, prevăd că se poate încheia un singur contract colectiv de muncă la fiecare nivel (unitate, grup de unităţi, naţional).

În mod normal, ierarhizarea contractelor colective de muncă este următoarea: se încheie, în primul rând contractul colectiv la nivel naţional, apoi cel la nivel de ramură, apoi la nivel de grup de unităţi iar apoi se încheie contractul colectiv la nivel de unitate.

Totuşi nu întotdeauna este respectată această regulă, caz în care va avea loc readaptarea contractului colectiv de la nivel inferior la clauzele contractului de la nivel superior, ulterior încheiat.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Dreptul Familiei si Stare Civila - Tutela

1. Introducere Familia, obiect de cercetare in numeroase stiinte – sociologie, biologie, medicina, psihologie, stiinte istorice, filosofie, si nu...

Contractul Colectiv de Muncă

Aspecte introductive Contractele reprezinta acorduri de vointa încheiate cu scopul de a produce efcete juridice, mai exact de constitui sau de a...

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Ai nevoie de altceva?

''