Dreptul Muncii

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2461
Mărime: 17.02KB (arhivat)
Publicat de: Doru Dan Buzatu
Cost: Gratis

Extras din curs

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Contractul individual de munca este conventia încheiata între angajator, pe de o parte, si angajat, pe de alta parte, prin care cel de al doilea se obliga sa presteze munca în favoarea si sub autoritatea celei dintâi, iar aceasta, la rândul sau se obliga sa creeze conditiile necesare desfasurarii activitatii si sa remunereze munca prestata.

Elementele esentiale ale contractului individual de munca:

1. prestarea muncii, care este o obligatie a angajatului;

2. remunerarea muncii prestate, care este o obligatie a angajatorului;

3. raportul de subordonare dintre angajator si angajat;

4. elementul temporar (este un contract cu prestatie succesiva).

Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca

Contractul individual de munca este un act juridic bilateral, sinalagmatic, comutativ, cu pretatii succesive, oneros (obtinerea unui anumit beneficiu), naste în sarcina salariatului obligatia de a face (riscul contractului apartine angajatorului), contract intuitu personae, acestea sunt principalele elemente care diferentiaza contractul individual de munca de alte contracte ce vizeaza prestarea de munca.

Conditii pentru încheierea valabila a contractului individual de munca

A. Conditii generale pentru încheierea valabila a contractului

1. Capacitatea angajatului. Constitutia României prevede ca vârsta minima de încadrare în munca este de 15 ani, Codul Muncii prevede vârsta de 16 ani. În perioada 15-16 ani minorul are capacitate restrânsa, putând fi încadrat în munca pe baza unui acord (aviz) prealabil al parintilor sau reprezentantului legal, pe parcursul executarii contractului avizul poate fi retras determinând anularea de drept a contractului individual de munca.

Capacitatea angajatorului persoana fizica. Persoana fizica dobândeste posibilitatea de a încheia un contract individual de munca atunci când are capacitate deplina de exercitiu.

Conform Legii 300/2004, persoanele fizice sau asociatiile familiale nu pot folosi personal încadrat în baza contractelor individuale de munca pentru activitatile pentru care au fost autorizate.

Capacitatea angajatorului persoana juridica. Capacitatea de folosinta este guvernata de principiul specializarii, încheierea unui contract individual de munca care nu urmareste scopul creari persoanei juridice, duce la nulitate absoluta, ce nu poate fi acoperita. Capacitatea de exercitiu presupune posibilitatea asumarii de drepturi si obligatii prin acte juridice încheiate de organele de conducere, daca nu este încheiat de acestea, contractul individual de munca este relativ si poate fi contrasemnat de organul de conducere desemnat prin actul de înfiintare (nulitatea este astfel acoperita).

2. Consimtamântul este manifestarea vointei de a încheia un act juridic. Trebuie exprimat un consimtamânt valid, neviciat. Acesta poate fi viciat de eroare (cu privire la activitati, conditii de munca, angajator, conditii oferite, angajatorul poate fi în eroare atunci când angajeaza o alta persoana, cum este cazul gemenilor), dolul (când angajatorul a fost dus în eroare prin prezentarea unor documente care sa ateste o falsa pregatire profesionala), violenta (santajul).

3. Obiectul contractului individual de munca. Obiectul contractului individual de munca conta în prestarea muncii si remuneratia. Obiectul trebuie sa fie determinat sau determinabil, licit, moral si posibil.

4. Cauza sau scopul contractului individual de munca. Pentru angajat vizeaza obtinerea unor resurse financiare în vederea întretinerii familiei. Contractul de voluntariat se poate încheia de Organizatii neguvernamentale si institutii cu scop social. Angajatorul urmareste obtinerea de profit. Scopul trebuie sa existe, sa fie licit si moral.

B. Conditii specifice

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Dr muncii 1.doc
  • Dr muncii 2.doc
  • Dreptul muncii 3.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților

Capitolul 1. Încetarea contractului de drept şi prin acordul părţilor Motto : “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi,...

Drept Financiar

TEMA Nr. 1 CONCEPTE FUNDAMENTALE INTRODUCTIVE PRIVIND RELATIA DINTRE ECONOMIE SI DREPTUL FINANCIAR FISCAL Pe o anumita treapta a dezvoltarii...

Cursuri Drept Comunitar

1. Regulament, directiva, decizie. Comparatie. Regulamentul de aplicabilitate generala este obligatoriu in intregime si este direct aplicabil in...

Operațiuni Administrative

CAPITOLUL 1 PRELIMINARII 1.1. Formele de activitate ale administratiei publice 1.2. Clasificarea faptelor administrative 1.3. Faptele...

Sociologie

Capitolul I SOCIOLOGIA  TEORIA GENERALA A VIETII SOCIALE, STIINTA DESPRE SOCIETATE SI OM Sociologia, mai mult decât alte domenii de cunoastere...

Cursuri Drept Vamal și Fiscal

Legislatia fiscala a Uniunii Europene în domeniul impozitelor directe 1. Obiectivele politicii fiscale în UE -înlaturarea obstacolelor în...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Diferenta dintre dr. public si cel privat. Cel privat raporturi juridice de egalitate, iar in dr. public avem metoda subordonarii....

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?