Dreptul Muncii

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2461
Mărime: 17.02KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Contractul individual de munca este conventia încheiata între angajator, pe de o parte, si angajat, pe de alta parte, prin care cel de al doilea se obliga sa presteze munca în favoarea si sub autoritatea celei dintâi, iar aceasta, la rândul sau se obliga sa creeze conditiile necesare desfasurarii activitatii si sa remunereze munca prestata.

Elementele esentiale ale contractului individual de munca:

1. prestarea muncii, care este o obligatie a angajatului;

2. remunerarea muncii prestate, care este o obligatie a angajatorului;

3. raportul de subordonare dintre angajator si angajat;

4. elementul temporar (este un contract cu prestatie succesiva).

Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca

Contractul individual de munca este un act juridic bilateral, sinalagmatic, comutativ, cu pretatii succesive, oneros (obtinerea unui anumit beneficiu), naste în sarcina salariatului obligatia de a face (riscul contractului apartine angajatorului), contract intuitu personae, acestea sunt principalele elemente care diferentiaza contractul individual de munca de alte contracte ce vizeaza prestarea de munca.

Conditii pentru încheierea valabila a contractului individual de munca

A. Conditii generale pentru încheierea valabila a contractului

1. Capacitatea angajatului. Constitutia României prevede ca vârsta minima de încadrare în munca este de 15 ani, Codul Muncii prevede vârsta de 16 ani. În perioada 15-16 ani minorul are capacitate restrânsa, putând fi încadrat în munca pe baza unui acord (aviz) prealabil al parintilor sau reprezentantului legal, pe parcursul executarii contractului avizul poate fi retras determinând anularea de drept a contractului individual de munca.

Capacitatea angajatorului persoana fizica. Persoana fizica dobândeste posibilitatea de a încheia un contract individual de munca atunci când are capacitate deplina de exercitiu.

Conform Legii 300/2004, persoanele fizice sau asociatiile familiale nu pot folosi personal încadrat în baza contractelor individuale de munca pentru activitatile pentru care au fost autorizate.

Capacitatea angajatorului persoana juridica. Capacitatea de folosinta este guvernata de principiul specializarii, încheierea unui contract individual de munca care nu urmareste scopul creari persoanei juridice, duce la nulitate absoluta, ce nu poate fi acoperita. Capacitatea de exercitiu presupune posibilitatea asumarii de drepturi si obligatii prin acte juridice încheiate de organele de conducere, daca nu este încheiat de acestea, contractul individual de munca este relativ si poate fi contrasemnat de organul de conducere desemnat prin actul de înfiintare (nulitatea este astfel acoperita).

2. Consimtamântul este manifestarea vointei de a încheia un act juridic. Trebuie exprimat un consimtamânt valid, neviciat. Acesta poate fi viciat de eroare (cu privire la activitati, conditii de munca, angajator, conditii oferite, angajatorul poate fi în eroare atunci când angajeaza o alta persoana, cum este cazul gemenilor), dolul (când angajatorul a fost dus în eroare prin prezentarea unor documente care sa ateste o falsa pregatire profesionala), violenta (santajul).

3. Obiectul contractului individual de munca. Obiectul contractului individual de munca conta în prestarea muncii si remuneratia. Obiectul trebuie sa fie determinat sau determinabil, licit, moral si posibil.

4. Cauza sau scopul contractului individual de munca. Pentru angajat vizeaza obtinerea unor resurse financiare în vederea întretinerii familiei. Contractul de voluntariat se poate încheia de Organizatii neguvernamentale si institutii cu scop social. Angajatorul urmareste obtinerea de profit. Scopul trebuie sa existe, sa fie licit si moral.

B. Conditii specifice

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Dr muncii 1.doc
  • Dr muncii 2.doc
  • Dreptul muncii 3.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Curtea Penala Internationala

CURTEA PENALA INTERNATIONALA Curtea Penala Internationala (numita uneori si Tribunalul Penal International) este o curte de justitie...

Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților

Capitolul 1. Încetarea contractului de drept şi prin acordul părţilor Motto : “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi,...

Concedierea

Art.58/C.muncii defineste, la alin.1, concedierea ca fiind incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului, pentru ca alin.2 sa se...

Grile Dreptul Muncii

1. Negocierea colectiva are loc în fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocieriiprecedente neurmata de încheierea contractului...

Clauzele Facultative ale Contractului de Munca

In conformitate cu art. 10 din Codul muncii, contractul individual de munca este “contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita...

Contactul Colectiv de Munca

.1 Definiţie, natură juridică şi trăsături Contractul colectiv de muncă a apărut ca urmare a dezvoltării industriale de la sfârşitul secolului al...

Ai nevoie de altceva?