Dreptul muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5760
Mărime: 29.95KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Dreptul muncii – ramură de drept autonomă.

A) Relaţiile sociale cuprind, ca o componentă fundamentală, şi relaţiile de muncă. În cadrul acestora, o persoană pune la dispoziţia unei alte persoane forţa sa de muncă (aptitudinile fizice şi intelectuale de care dispune) în schimbul unei plăţi.

Reglementarea acestei relaţii sociale prin norme juridice o converteşte într-un raport juridic de muncă.

B) Munca este cardinală pentru existenţa societăţii şi a omului însuşi. În Romania, reglementarea raporturilor de muncă cunoaşte patru momente fundamentale: două în societatea capitalistă (prin adoptarea Legii din 1929 asupra contractelor de muncă şi a Codul muncii din 2003) şi două în societatea socialistă (prin adoptarea Codului muncii din 1950 şi a Codului muncii din 1973).

Până după al II-lea război mondial calificarea muncii era controversată: dacă aceasta era sau nu o marfă. Imediat după război, în Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, creată în 1919, s-a prevăzut expres că munca nu este o marfă. Ca atare, calificarea muncii ca o marfă este, în prezent, ştiinţific eronată.

Nefiind o marfă, ea nu se supune legilor care vizează mărfurile (cum este cazul, legii concurenţei, a legii comerţului electronic etc.). Cu toate acestea, are anumite caracteristici specifice mărfurilor, dar acestea sunt subsidiare.

C) Munca se poate presta:

a) în afara unor raporturi juridice de muncă, situaţie în care cei care muncesc nu se află într-un raport juridic de muncă; este cazul muncii voluntare, a celei prestate în baza unor obligaţii legale (elevi, studenţi, rezervişti, concentraţi sau mobilizaţi) precum şi a celei prestate în baza unor raporturi juridice civile, denumite generic, de prestări servicii. Tot astfel, pentru munca prestată de zilieri nu se încheie contracte individuale de muncă; ei prestează munca în baza unor contracte civile, reglementate potrivit Legii nr. 52/2011.

În afara unor raporturi juridice de muncă se situează şi activităţile independente care cuprind două categorii de persoane – cele care desfăşoară activităţi economice ca PFA (persoane fizice autorizate) sau ca întreprinderii individuale sau familiale şi cele care exercita profesiuni liberale (cum sunt avocaţii, experţii contabili, notarii, medicii, arhitecţii, executorii judecătoreşti, detectivii particulari, mediatorii ş.a.).

Fiecare profesiune liberală cunoaşte o reglementare legală de sine stătătoare. Munca în acest caz se prestează faţă de un altul, faţă de un client, în cadrul unui raport juridic civil (în baza unui contract de prestări servicii).

b) în cadrul unor raporturi juridice de muncă cum este cazul demnitarilor, funcţionarilor publici, magistraţilor, membrilor cooperatori, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, ale preoţilor şi – categoria cea mai largă - cea a salariaţilor.

D) Prin obiectul unei ramuri de drept se înţeleg raporturile juridice legate între ele care fac parte din ramura respectivă.

În doctrina juridică există puncte de vedere controversate în legătură cu obiectul dreptului muncii, mai exact, în legătură cu raporturile juridice ce intră în obiectul său.

Astfel, se susţine că dreptul muncii ar avea ca obiect toate raporturile juridice de muncă (inclusiv cele ale funcţionarilor publici, demnitarilor, magistraţilor, membrilor cooperatori, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, şi ale preoţilor). Aceasta este o viziune extinsă, lato sensu, cu privire la obiectul dreptului muncii. Este astfel formulată o teorie anticipativă asupra obiectului dreptului muncii care ar cuprinde toate raporturile juridice de muncă. Trebuie reţinut că este posibil ca în viitor dreptul muncii să se refere la toate aceste raporturi juridice de muncă, dar, în momentul de faţă, această opinie este excesivă şi eronată. Ea caută să-şi anexeze anumite categorii de raporturi juridice de muncă pe care legiuitorul nu le-a avut în vedere la elaborarea Codului muncii. Într-adevăr art. 2 din Codul muncii specifică în mod expres că acest cod se ocupă numai de acele raporturi de muncă născute în baza încheierii contractului individual de muncă. Or, au astfel de contracte individuale de muncă doar salariaţii, inclusiv soldaţii şi gradaţii profesionişti şi cooperatorii. Aşadar, acestea sunt categoriile de persoane care alcătuiesc obiectul de studiu al dreptului muncii, înţeles stricto sensu.

Preview document

Dreptul muncii - Pagina 1
Dreptul muncii - Pagina 2
Dreptul muncii - Pagina 3
Dreptul muncii - Pagina 4
Dreptul muncii - Pagina 5
Dreptul muncii - Pagina 6
Dreptul muncii - Pagina 7
Dreptul muncii - Pagina 8
Dreptul muncii - Pagina 9
Dreptul muncii - Pagina 10
Dreptul muncii - Pagina 11
Dreptul muncii - Pagina 12
Dreptul muncii - Pagina 13
Dreptul muncii - Pagina 14
Dreptul muncii - Pagina 15
Dreptul muncii - Pagina 16
Dreptul muncii - Pagina 17
Dreptul muncii - Pagina 18
Dreptul muncii - Pagina 19
Dreptul muncii - Pagina 20
Dreptul muncii - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Dreptul muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Caiet Studiu Drept Administrativ

I. Noţiuni generale despre administraţia publică şi dreptul administrativ Consideraţii introductive privind dreptul administrativ şi administraţia...

Dreptul comerțului internațional

Prezentele la seminar – minim 8 Seminarii Oprea Alina si Borosteanu Meda Examen: 12 grile cu 3 variante, cu punctaj partial – total 6 puncte...

Dreptul Muncii

Contractul individual de muncă I. Potrivit art. 10 din Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană...

Procedura penală română - partea specială

Partea specială Consideraţii generale Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni,...

Procedura insolvenței

07.10.2013 Bibliografie: -legea insolventei in vigoare -Nicoleta Tandareanu, "Insolventa in reglementarea legii nr. 85/2006", edit. Univ....

Urmărirea Penală

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1. Noţiunea, obiectul şi limitele urmăririi penale 2. Trăsăturile caracteristice...

Dreptul Mediului

Dreptul Mediului 08.10.2013 15.10.2013 av. Apati Alin Calin, consilier in Min. Justitiei -prezenta 50% din nota de examen, prezenta...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI GENERALE ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stă la baza ecologiei....

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?