Dreptul muncii

Curs
7/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: pptx
Pagini : 83 în total
Mărime: 133.56KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CODUL MUNCII L 53/2003

Art.1-2 Domeniul de aplicare

Raporturi juridice

Subiecte

Raporturi de munca

Rap.de munca

Controlul aplicarii normelor de dr. muncii

Jurisdictia muncii

Subiectele raportului de munca-7 categorii Angajati

a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;

b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;

c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;

Angajati

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii; e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;

Angajat- definitie

L 62/2011

Pf parte a unui CIM sau raport de serviciu, care presteaza mca si sub autoritatea unui angajator si beneficiaza de dr prevazute de

LEGE,

Contracte si

Acorduri

Angajatori

f)angajatorilor, persoane fizice şi juridice;

Definitie

L 62/2011 dialog social

Pf/pj ce poate sa angajeze forta de mca pe baza de CIM ori raport de serviciu

Refugiat

refugiat - cetateanul strain sau apatridul care indeplineste conditiile prevazute in Conventia privind statutul refugiatilor, incheiata la Geneva la 28 iulie 1951, denumita in continuare Conventia de la Geneva, la care Romania a aderat prin Legea nr. 46/1991;".

- O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a

- O.G.nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

Conținut arhivă zip

  • curs I DR. M, rap jur. principii.pptx
  • CURS II CIM .pptx

Alții au mai descărcat și

Dreptul muncii

I. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în: - izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept); -...

Dreptul transporturilor - Contractul de expediție

1. Sediul materiei 1.1 Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediție încheiate înainte și după data de 1 octombrie...

Introducere în materia dreptului fiscal

DEFINITIA DREPTULUI FISCAL „Dreptul fiscal este o ramura de drept in aparenta public, in realitate mixt public-privat, care reglementează...

Drept Administrativ II

Principala forma de activitate a autoritatilor administratiei publice se concretizeaza in adoptarea de acte administrative producatoare de efecte...

Dreptul Uniunii Europene I

ELEMENTE INTRODUCTIVE SI DELIMITARI CONCEPTUALE NOTIUNI DE DIP Organizatiile internationale sunt: nonguvernamentale (partile nu sunt state) sau...

Criminalistică

Activitatea de aplicare a mijloacelor tehnice în cercetarea infractiunilor a fost cunoscuta mult timp sub denumirea de „politie tehnica” sau...

Drept adminitrativ

Capitolul I ADMINISTRATIA PUBLICA, OBIECT CENTRAL DE STUDIU AL DREPTULUI ADMINISTRATIV Sectiunea 1. Consideratii generale privind administratia...

Praxiologia normelor juridice

INTRODUCERE Normele juridice sunt adoptate în vederea transpunerii în viaţă a prevederilor lor. Adoptând un act normativ, legiuitorul urmăreşte...

Ai nevoie de altceva?