Dreptul muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 34265
Mărime: 121.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Magda Volonciu

Cuprins

I. Izvoarele dreptului muncii

II. Trăsăturile contractului individual de muncă

2.1. Contractul individual de muncă este un contract sinalagmatic și cu titlu oneros.

2.2. Excepția de neexecutare a contractului

2.3. Riscul contractual și suspendarea contractului individual de muncă în caz de șomaj

tehnic

2.4. Rezoluțiunea și rezilierea contractului

2.5. Contractul individual de muncă, contract cu prestații succesive

2.6. Durata contractului individual de muncă

2.7. Forma contractului individual de muncă

III. Încheierea contractului individual de muncă

3.1. Condiții: capacitate, consimțământ, obiect, cauză

3.2. Părțile între care se încheie contractul individual de muncă

3.3. Obligația de informare a salariaților

3.4. Avizul medical la angajare

3.5. Înregistrarea contractelor individuale de muncă

3.6. Perioada de probă

3.7. Clauze specifice în contractul individual de muncă

IV. Executarea contractului individual de muncă

4.1. Principalele drepturi ale salariatului

4.2. Principalele obligații ale salariatului

4.3. Principalele drepturi ale angajatorului

4.4. Principalele obligații ale angajatorului

4.5. Teoria drepturilor câștigate în cadrul relațiilor individuale de muncă

V. Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă

5.1. Modificarea contractului individual de muncă

5.2. Delegarea

5.3. Detașarea

5.4. Schimbarea temporară a locului și felului muncii

5.5. Suspendarea contractului individual de muncă

VI. Încetarea contractului individual de muncă

Extras din document

I. Izvoarele dreptului muncii

Izvoarele dreptului muncii sunt clasificate în:

- izvoare generale (comune oricărei ramuri de drept);

- specifice, adică anumite reguli care au valoare normativă numai în dreptul muncii.

Referitor la izvoarele generale, acestea se subîmpart în izvoare principale pentru dreptul muncii, adică acele reglementări care stabilesc reguli cu putere de lege, în principal pentru instituțiile specifice dreptului muncii, și izvoare incidente, adică acele norme juridice care au fost adoptate să reglementeze alte instituții juridice, dar în mod incident sunt funcționale și pentru dreptul muncii.

O a doua clasificare în cadrul acestor izvoare tradiționale le împarte în izvoare tradiționale interne și internaționale.

Izvoarele tradiționale principale:

- Codul muncii, Legea nr. 53/2003, republicată în 2011. Codul muncii încearcă să reglementeze toate raporturile născute din contractul individual de muncă, modalitatea în care o face însă este dezechilibrată pentru că în cuprinsul Codului muncii mai mult de 70% sunt reglementate raporturile individuale de muncă. Aspectele legate de relațiile colective de muncă, de conflicte de muncă, de parteneri sociali sunt stabilite în Codul muncii numai cu valoare de principiu.

- Legea nr. 62/2011 reglementează aspectele legate de sindicate, patronate, instituțiile specifice de dialog social, contractul colectiv de muncă și negocierile, conflictele de muncă și jurisdicția muncii. Pentru prima dată în 2011 Legea nr. 62 realizează în mod unitar cel de-al doilea pol al relațiilor de muncă, reglementând în aceeași lege și partea de relații colective de muncă.

- alte legi speciale, cum ar fi: Legea nr. 67/2006 privind protecția salariaților în cazul transferului de întreprindere; Legea nr. 76/2002 privind șomajul; există și reglementări cu forță juridică mai redusă de exemplu, Legea nr. 369/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, dar această lege este dublată de un număr foarte mare de acte interpretative în marea lor majoritate norme metodologice aprobate prin hotărâre de Guvern sau prin Ordin al ministrului muncii.

Izvoarele incidentale pentru dreptul muncii (reglementează alte instituții, din alte ramuri):

- Codul civil, în Codul muncii există în cadrul dispozițiilor finale și tranzitorii o reglementare care stabilește că ori de câte ori nu există dispoziții contrarii specifice se vor aplica regulile generale ale dreptului civil.

- Codul de procedură civilă, are un rol însemnat în partea de jurisdicție a muncii. Jurisdicția muncii este reglementată în cuprinsul unui capitol din Legea nr. 62/2011, unde există câteva reguli de principiu ce răspund intereselor specifice relației de muncă, adică reguli care imprimă maximă celeritate proceselor de muncă, de exemplu termenul de recurs este de 10 zile de la comunicare, iar între două termene teoretic nu pot trece mai mult de 15 zile, și în al doilea rând sunt reguli care vizează protecția salariaților, motiv pentru care procesele de muncă sunt scutite de taxă de timbru și funcționează o inversare a sarcinii probei, deoarece sarcina probei incumbă întotdeauna angajatorului. Acolo unde nu există reguli speciale de jurisdicție, devin incidente regulile generale ale Codului de procedură civilă.

- Constituția României, care stabilește drepturile fundamentale și pentru cetățeanul salariat (de exemplu: dreptul la muncă, dreptul la salariu, dreptul la concediu, dreptul la grevă, dreptul la negociere).

- Reglementările fiscale - Codul fiscal stabilește drepturile legate de veniturile salariale.

- Reglementările comerciale și în special Legea nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, pentru că cel mai important angajator este societatea comercială.

- Legea penală, Codul penal are incidență în dreptul muncii pentru că există atât în Codul muncii, și în special în Legea nr. 62/2011 si Legea privind sănătatea și securitate în muncă în care sunt reglementate foarte multe infracțiuni.

- Legea administrativă, legea contenciosului nr. 554/2004, în special când se pune problema contestării înregistrărilor contractelor de muncă fie ele individuale sau colective, dar și a conflictelor de muncă la inspecția muncii, respectiv la Ministerul Muncii.

- Legislația internațională, există o instituție care a încercat să stabilească principiile generale în domeniul relațiilor de muncă, Organizația Internațională a Muncii care a fost creată în anul 1919, iar România este membru fondator al OIM. OIM funcționează în sistem tripartit, adică participă reprezentanți ai fiecărui stat membru fiecare participant reprezentând sindicatele, patronatele și Guvernul. Instrumentele de lucru ale OIM sunt Convențiile care sunt sprijinite de Recomandări. La nivelul Uniunii Europene există Directive care reglementează expres aspecte legate de raporturile de muncă (de exemplu, Directiva privind timpul de muncă și timpul de odihnă, Directiva privind protecția salariaților în cazul transferului de întreprindere, Directiva privind protecția salariaților în cazul concedierilor colective), precum și documente europene cu mare incidență în cadrul dreptului muncii cum ar fi Carta socială europeană, Declarația privind drepturile omului, dar și Declarația privind drepturile copiilor.

Izvoare specifice în dreptul muncii:

- normele și normativele de muncă emise de angajator;

- reglementările interne, în special Regulamentul de ordine interioară;

- contractul colectiv de muncă.

Toate aceste instituții au valoare de izvor de drept deoarece au caracter obligatoriu și impersonal fiind aplicabile tuturor salariaților de la un anumit nivel (deci au caracter normativ microsocial). Aceste norme specifice nu vin în contradicție cu normele legale, dar determinat de negociere, nu pot niciodată să ia un drept de la un salariat.

Preview document

Dreptul muncii - Pagina 1
Dreptul muncii - Pagina 2
Dreptul muncii - Pagina 3
Dreptul muncii - Pagina 4
Dreptul muncii - Pagina 5
Dreptul muncii - Pagina 6
Dreptul muncii - Pagina 7
Dreptul muncii - Pagina 8
Dreptul muncii - Pagina 9
Dreptul muncii - Pagina 10
Dreptul muncii - Pagina 11
Dreptul muncii - Pagina 12
Dreptul muncii - Pagina 13
Dreptul muncii - Pagina 14
Dreptul muncii - Pagina 15
Dreptul muncii - Pagina 16
Dreptul muncii - Pagina 17
Dreptul muncii - Pagina 18
Dreptul muncii - Pagina 19
Dreptul muncii - Pagina 20
Dreptul muncii - Pagina 21
Dreptul muncii - Pagina 22
Dreptul muncii - Pagina 23
Dreptul muncii - Pagina 24
Dreptul muncii - Pagina 25
Dreptul muncii - Pagina 26
Dreptul muncii - Pagina 27
Dreptul muncii - Pagina 28
Dreptul muncii - Pagina 29
Dreptul muncii - Pagina 30
Dreptul muncii - Pagina 31
Dreptul muncii - Pagina 32
Dreptul muncii - Pagina 33
Dreptul muncii - Pagina 34
Dreptul muncii - Pagina 35
Dreptul muncii - Pagina 36
Dreptul muncii - Pagina 37
Dreptul muncii - Pagina 38
Dreptul muncii - Pagina 39
Dreptul muncii - Pagina 40
Dreptul muncii - Pagina 41
Dreptul muncii - Pagina 42
Dreptul muncii - Pagina 43
Dreptul muncii - Pagina 44
Dreptul muncii - Pagina 45
Dreptul muncii - Pagina 46
Dreptul muncii - Pagina 47
Dreptul muncii - Pagina 48
Dreptul muncii - Pagina 49
Dreptul muncii - Pagina 50
Dreptul muncii - Pagina 51
Dreptul muncii - Pagina 52
Dreptul muncii - Pagina 53
Dreptul muncii - Pagina 54
Dreptul muncii - Pagina 55
Dreptul muncii - Pagina 56
Dreptul muncii - Pagina 57
Dreptul muncii - Pagina 58
Dreptul muncii - Pagina 59
Dreptul muncii - Pagina 60
Dreptul muncii - Pagina 61
Dreptul muncii - Pagina 62
Dreptul muncii - Pagina 63
Dreptul muncii - Pagina 64
Dreptul muncii - Pagina 65
Dreptul muncii - Pagina 66
Dreptul muncii - Pagina 67
Dreptul muncii - Pagina 68
Dreptul muncii - Pagina 69
Dreptul muncii - Pagina 70
Dreptul muncii - Pagina 71
Dreptul muncii - Pagina 72
Dreptul muncii - Pagina 73
Dreptul muncii - Pagina 74
Dreptul muncii - Pagina 75
Dreptul muncii - Pagina 76
Dreptul muncii - Pagina 77
Dreptul muncii - Pagina 78
Dreptul muncii - Pagina 79
Dreptul muncii - Pagina 80
Dreptul muncii - Pagina 81
Dreptul muncii - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Dreptul muncii.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Înființarea unei societăți comerciale

Considerari introductive Societăţile comerciale au fost si sunt in prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane si...

Izvoarele Dreptului Muncii

I. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care...

Izvoarele Dreptului Muncii

Capitolul 1. Consideraţii generale In accepţiunea juridică a noţiunii, izvoarele de drept nu se referă la esenţa dreptului, ci la formele...

Jurisdicția muncii în dreptul comparat

Redefinirea unor conceptii juridice fundamentale si elaborarea cadrului normativ care sa asigure dezvoltarea in continuare a tarii noastre,...

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Drept Comercial

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1. Noţiune, obiect, definiţie, caractere Denumirea de „drept comercial”...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?